Esiet sveicināti Mālpilī!
Par Mālpili Kultūra Izglītība Sports Tūrisms Komercdarbība Draudzes NVO Citas iestādes
Aktualitātes
Novada dome
Mālpils Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Pakalpojumi
Pašvaldības iestādes
Novada domes dokumenti
Pašvaldības SIA "Norma K"
P/A "Mālpils sociālais dienests"
Pašvaldības atbalsts daudzbērnu ģimenēm
Atbalsts vistrūcīgākajām personām
Veselības veicināšanas pasākumi
Valsts atbalsts ģimenēm ar bērniem
Nodarbinātību veicinošie pasākumi
Projekti
Iepirkumi
Nekustamie īpašumi, nekustamo īpašumu izsoles
Uzņēmējdarbība
Jauniešu aktivitātes
Informatīvais izdevums „Mālpils Vēstis”
Noderīga info
Sludinājumi
Video "Mālpils 800"
Foto galerijas
Video
Visas aktualitātes
Meža cirsmu izsole

 Mālpils novada dome  2018.gada 10.decembrī  plkst.10.00, Mālpils novada domes Mazajā zālē, 2.stāvā, Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, rīko 3 (trīs) meža cirsmu nekustamajā īpašumā "Saulieši", Mālpils novads, kadastra Nr. 8074 004 0010, rakstisku  izsoli ar augšupejošu soli. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Mālpils novada domes mājaslapā www.malpils.lv un Mālpils novada domes Kancelejā, 202.kabinetā, Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā.

Ar cirsmām var iepazīties patstāvīgi, iepriekš piesakoties pa tālruni  29282209.

Cirsmu  izsoles  kopējā  nosacītā  sākumcena   23 000 EUR.

Izsolē var piedalīties personas, kas līdz 2018.gada 10.decembrim plkst.9.45 iesniegušas izsoles noteikumos minētos dokumentus ar rakstisku cenas piedāvājumu, iemaksājušas dalības maksu  30 EUR un  nodrošinājumu 2 300 EUR apmērā.

Dalības maksa un nodrošinājums jāiemaksā ar atsevišķiem maksājuma dokumentiem, norādot tā iemaksas mērķi “Cirsmu izsolei Saulieši”, ar pārskaitījumu uz Mālpils novada domes, reģ. Nr. 90000048398, kontu AS „Swedbank”, HABALV22, LV83 HABA 0551 0359 5070 0 vai kontu Nr. AS „SEB Banka”, UNLALV2X, LV44 UNLA 0050 0202 3784 8.

Izsolē nosolītā cena jāsamaksā vienas nedēļas laikā, skaitot no izsoles dienas.

Cirsmas pirkuma līguma projekts


Izsoles noteikumi
© 2007 Autortiesības aizsargātas. Visas tiesības rezervētas. Mālpils pagasta padome.  
Vēsture
Kartes
Simbolika
Kultūras pasākumu plāns
Mālpils kultūras centrs
Izstāžu zāle
Vēsturiskā mantojuma krājums
Latvijas 100gades pasākumi
Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"
Mālpils novada vidusskola
Mūzikas un mākslas skola
Mūžizglītība
Sporta darba organizators
Sports bildēs
Sporta komplekss
Naktsmītnes un relaksācijas vietas
Aktīvā atpūta
Apskates vietas
Dabas objekti
Vēsturiskas vietas
SIA "Mālpils Piensaimnieks"
Invalīdu un viņu atbalstītāju biedrība "Notici sev"
Mālpils novada politiski represēto nodaļa
Mālpils makšķernieku biedrība "Mālpils zivīm"
Mālpils Tautskola
Biedrība "Idoves mantojums"
Kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības un attīstības biedrība
Jauniešu apvienība "MJA.U"
KrastGroup
Ģimenes ārstes J.Sprūdes prakse
Pasta nodaļas darba laiki
2013.gada sezona
2014.gada sezona
2012.gada sezona
Arhīva foto
Barikāžu atceres pasākums 2013.gadā
Barikāžu atceres pasākums 2011.gadā
Baznīcas
Pilskalni
Muižas
Skulmju dzimtās vietas
Karavīru apbedījumi, kauju piemiņas vietas
Politiski represēto piemiņas vietas
Mālpils tēlniecības simpoziju skulptūras
Pieminekļi, piemiņas vietas
Avoti
Dižkoki
Skatu punkti