Esiet sveicināti Mālpilī!
Par Mālpili Kultūra Izglītība Sports Tūrisms Komercdarbība Draudzes NVO Citas iestādes
Aktualitātes
Novada dome
Mālpils Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Pakalpojumi
Pašvaldības iestādes
Novada domes dokumenti
Pašvaldības SIA "Norma K"
P/A "Mālpils sociālais dienests"
Pašvaldības atbalsts daudzbērnu ģimenēm
Atbalsts vistrūcīgākajām personām
Veselības veicināšanas pasākumi
Valsts atbalsts ģimenēm ar bērniem
Nodarbinātību veicinošie pasākumi
Projekti
Iepirkumi
Nekustamie īpašumi, nekustamo īpašumu izsoles
Uzņēmējdarbība
Jauniešu aktivitātes
Datu privātuma politika
Informatīvais izdevums „Mālpils Vēstis”
Noderīga info
Sludinājumi
Video "Mālpils 800"
Foto galerijas
Video
Visas aktualitātes
Jaunatnes politika

2018.gada 28.novembrī Mālpils novada domes sēdē apstiprināta
“Mālpils novada jaunatnes politikas
attīstības programma 2019.-2025.gadam”

Attīstības programma ir pašvaldības vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas prioritātes un pasākumu kopums mērķu sasniegšanai darbā ar jaunatni. Tajā izvirzītie rīcības virzieni skar tādas jomas kā Nodarbinātība, Līdzdalība, Lietderīga brīvā laika pavadīšana un Veselība.
“Mālpils novada jaunatnes politikas attīstības programma 2019.-2025.gadam” paredz, atbalstot darbu ar jaunatni, uzlabot jauniešu vecumā no 13 līdz 25 gadiem, kas dzīvo, mācās vai strādā Mālpils novadā dzīves kvalitāti, veicinot viņu iniciatīvas, darba tikumu un patriotismu, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē.
Darbs pie Attīstības programmas izstrādes sākās 2017.gada nogalē un tā izstrādē aktīvi līdzdarbojās Mālpils novada jaunieši, piedaloties forumā “Esi sadzirdēts”, pasākumā “Kafija ar politiķiem”, “Malpils novada jauniešu aptaujā 2018” un līdzdalības pasākumā “Idejnīca”.

Programma atrodama www.malpils.lv sadaļā “Novada domes dokumenti/Attīstības programmas'’.

 

© 2007 Autortiesības aizsargātas. Visas tiesības rezervētas. Mālpils pagasta padome.  
Vēsture
Kartes
Simbolika
Kultūras pasākumu plāns
Mālpils kultūras centrs
Izstāžu zāle
Vēsturiskā mantojuma krājums
Latvijas 100gades pasākumi
Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"
Mālpils novada vidusskola
Mūzikas un mākslas skola
Mūžizglītība
Sporta darba organizators
Sports bildēs
Sporta komplekss
Naktsmītnes un relaksācijas vietas
Aktīvā atpūta
Apskates vietas
Dabas objekti
Vēsturiskas vietas
SIA "Mālpils Piensaimnieks"
Invalīdu un viņu atbalstītāju biedrība "Notici sev"
Mālpils novada politiski represēto nodaļa
Mālpils makšķernieku biedrība "Mālpils zivīm"
Mālpils Tautskola
Biedrība "Idoves mantojums"
Kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības un attīstības biedrība
Jauniešu apvienība "MJA.U"
KrastGroup
Ģimenes ārstes J.Sprūdes prakse
Pasta nodaļas darba laiki
2013.gada sezona
2012.gada sezona
2018. gada sezona
Arhīva foto
Barikāžu atceres pasākums 2013.gadā
Barikāžu atceres pasākums 2011.gadā
Baznīcas
Pilskalni
Muižas
Skulmju dzimtās vietas
Karavīru apbedījumi, kauju piemiņas vietas
Politiski represēto piemiņas vietas
Mālpils tēlniecības simpoziju skulptūras
Pieminekļi, piemiņas vietas
Avoti
Dižkoki
Skatu punkti