Esiet sveicināti Mālpilī!
Par Mālpili Kultūra Izglītība Sports Tūrisms Komercdarbība Draudzes NVO Citas iestādes
Aktualitātes
Novada dome
Mālpils Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Pakalpojumi
Pašvaldības iestādes
Novada domes dokumenti
Pašvaldības SIA "Norma K"
P/A "Mālpils sociālais dienests"
Pašvaldības atbalsts daudzbērnu ģimenēm
Atbalsts vistrūcīgākajām personām
Veselības veicināšanas pasākumi
Valsts atbalsts ģimenēm ar bērniem
Nodarbinātību veicinošie pasākumi
Projekti
Iepirkumi
Nekustamie īpašumi, nekustamo īpašumu izsoles
Uzņēmējdarbība
Jauniešu aktivitātes
Datu privātuma politika
Informatīvais izdevums „Mālpils Vēstis”
Noderīga info
Sludinājumi
Video "Mālpils 800"
Foto galerijas
Video
Visas aktualitātes
Kultūras centrs aicina darbā

 Mālpils novada dome (reģ.Nr.90000048398)

izsludina pretendentu pieteikšanos uz

kultūras pasākumu organizatora

(kods saskaņā ar Latvijas Republikas profesiju klasifikatoru 3435 20)

amata vakanci Mālpils kultūras centrā
 
 

Galvenie amata pienākumi

·         Izstrādāt priekšlikumus kultūras dzīves veidošanai;

·         Plānot, organizēt, veidot un vadīt dažāda žanra un satura kultūras un atpūtas pasākumus, gadskārtu svētkus;

·         Izstrādāt un īstenot ar kultūras jomu saistītus radošos projektus;

·         Organizēt amatiermākslas kolektīvu darbību, iesaistot tos novada kultūras norisēs un tautas mākslas aktivitātēs valstī;

·         Kopā ar amatiermākslas kolektīvu vadītājiem izstrādāt scenārijus koncertiem u.c. pasākumiem;

·         Izstrādāt kultūras norišu gada plānu un savu rīkoto, organizēto pasākumu, projektu finansiālo ieņēmumu un izdevumu tāmes.

 
Prasības pretendentiem
 • Vidējā profesionālā vai augstākā izglītība menedžmentā, režijā, mākslā, kultūras vai kultūrizglītības darbā, vai šīm jomām radniecīgā specialitātē;
 • Pašiniciatīva un radoša pieeja darbam;
 • Komunikācijas un sadarbības veidošanas prasmes;
 • Pieredze radošu projektu īstenošanā;
 • Praktiskā pieredze pasākumu organizēšanā un vadīšanā, scenāriju veidošanā;
 • Labas iemaņas darbā ar datoru un citu biroja tehniku.
 
Piedāvājam:
 • Pilnu darba laiku;
 • Amata algu pirms nodokļu nomaksas 822,00EUR
 • Noteiktās pašvaldības darbinieku sociālās garantijas (papildatvaļinājums u.c.)
 • Profesionālās pilnveidošanās un izaugsmes iespējas
 • Veselības apdrošināšanu
 • Iespēju ar 50% atlaidi apmeklēt Mālpils sporta kompleksu
 • Interesantu, radošu, atbildīgu darbu lielā, draudzīgā un atsaucīgā kolektīvā.
 

Iesniedzamie dokumenti

 • Pieteikuma – motivācijas vēstule ar papildinātu daļu par kultūras dzīves redzējumu Mālpils novadā;
 • Īss dzīves gājuma, izglītības un darba pieredzes apraksts (CV)
 • Izglītības dokumentu un sertifikātu kopijas
 • Pēc pretendenta ieskatiem citu dokumentu kopijas
 

Pieteikšanās termiņš un kārtība

Dokumentus iesniedz, nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi dome@malpils.lv, vai iesniedzot personīgi Mālpils novada domes kancelejā (Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils novads, LV-2152)

Pieteikšanās termiņš līdz 2019.gada 15.februārim plkst.15.00
© 2007 Autortiesības aizsargātas. Visas tiesības rezervētas. Mālpils pagasta padome.  
Vēsture
Kartes
Simbolika
Kultūras pasākumu plāns
Mālpils kultūras centrs
Izstāžu zāle
Vēsturiskā mantojuma krājums
Latvijas 100gades pasākumi
Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"
Mālpils novada vidusskola
Mūzikas un mākslas skola
Mūžizglītība
Sporta darba organizators
Sports bildēs
Sporta komplekss
Naktsmītnes un relaksācijas vietas
Aktīvā atpūta
Apskates vietas
Dabas objekti
Vēsturiskas vietas
SIA "Mālpils Piensaimnieks"
Invalīdu un viņu atbalstītāju biedrība "Notici sev"
Mālpils novada politiski represēto nodaļa
Mālpils makšķernieku biedrība "Mālpils zivīm"
Mālpils Tautskola
Biedrība "Idoves mantojums"
Kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības un attīstības biedrība
Jauniešu apvienība "MJA.U"
KrastGroup
Ģimenes ārstes J.Sprūdes prakse
Pasta nodaļas darba laiki
2013.gada sezona
2012.gada sezona
2018. gada sezona
Arhīva foto
Barikāžu atceres pasākums 2013.gadā
Barikāžu atceres pasākums 2011.gadā
Baznīcas
Pilskalni
Muižas
Skulmju dzimtās vietas
Karavīru apbedījumi, kauju piemiņas vietas
Politiski represēto piemiņas vietas
Mālpils tēlniecības simpoziju skulptūras
Pieminekļi, piemiņas vietas
Avoti
Dižkoki
Skatu punkti