Esiet sveicināti Mālpilī!
Par Mālpili Kultūra Sports Izglītība Tūrisms Draudzes NVO Citas iestādes
Aktualitātes
Novada dome
Mālpils Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Pakalpojumi
Pašvaldības iestādes
Novada domes dokumenti
Pašvaldības SIA "Norma K"
P/A "Mālpils sociālais dienests"
Pašvaldības atbalsts daudzbērnu ģimenēm
Atbalsts vistrūcīgākajām personām
Veselības veicināšanas pasākumi
Valsts atbalsts ģimenēm ar bērniem
Nodarbinātību veicinošie pasākumi
Projekti
Iepirkumi
Nekustamie īpašumi, nekustamo īpašumu izsoles
Uzņēmējdarbība
Jauniešu aktivitātes
Datu privātuma politika
Informatīvais izdevums „Mālpils Vēstis”
Noderīga info
Sludinājumi
Video "Mālpils 800"
Foto galerijas
Video
Visas aktualitātes
Nekustamā īpašuma Mālpilī izsole
1. Mālpils novada dome 2019.gada  17.jūnijā plkst.10.30, Mālpils novada  domes Mazajā zālē, 2.stāvā, Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, rīko nekustamā īpašuma  “Rūpniecības iela 9A”, kadastra Nr.8074 003 1026, un nekustamā īpašuma “Rūpniecības iela 9B”, kadastra Nr.8074 003 1027,kas  atrodas  Mālpilī, Mālpils novadā, un  sastāv  no zemes vienības 0,3944 ha platībā, (turpmāk tekstā abi kopā saukti - Nekustamie īpašumi), mutisku izsoli ar augšupejošu soli.
2. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Mālpils novada domes mājaslapā www.malpils.lv sadaļā - NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI un  Mālpils novada domes Kancelejā, 202.kabinetā, Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā.
3. Ar Nekustamiem īpašumiem var iepazīties patstāvīgi, iepriekš piesakoties pa tālruni 29282209.
4. Nekustamo īpašumu kopējā nosacītā sākumcena 12 800 EUR.
5. Izsolē var piedalīties personas, kuras līdz 2019.gada 17.jūnijam plkst.10.15 iesniegušas izsoles noteikumos minētos  dokumentus, iemaksājušas dalības   maksu 15 EUR  un  nodrošinājumu 1280 EUR apmērā.
6. Dalības maksa un nodrošinājums pirms izsoles jāiemaksā ar atsevišķiem maksājuma dokumentiem, norādot tā iemaksas mērķi “Rūpniecības ielas izsole”, ar  pārskaitījumu uz Mālpils novada domes, reģ.Nr.90000048398, kontu AS „Swedbank”, HABALV22, LV83 HABA 0551 0359 5070 0  vai kontu  AS „SEB Banka”, UNLALV2X, LV44 UNLA 0050 0202 3784 8.
7. Izsolē nosolītā cena jāsamaksā divu nedēļu laikā, skaitot no izsoles dienas.
© 2007 Autortiesības aizsargātas. Visas tiesības rezervētas. Mālpils pagasta padome.  
Vēsture
Kartes
Simbolika
Kultūras pasākumu plāns
Mālpils kultūras centrs
Izstāžu zāle
Vēsturiskā mantojuma krājums
Latvijas 100gades pasākumi
Bibliotēka
Mālpils novada vidusskola
Mūzikas un mākslas skola
Mūžizglītība
Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"
Sporta darba organizators
Sports bildēs
Sporta komplekss
Naktsmītnes un relaksācijas vietas
Aktīvā atpūta
Apskates vietas
Dabas objekti
Vēsturiskas vietas
SIA "Mālpils Piensaimnieks"
Invalīdu un viņu atbalstītāju biedrība "Notici sev"
Mālpils novada politiski represēto nodaļa
Mālpils makšķernieku biedrība "Mālpils zivīm"
Mālpils Tautskola
Biedrība "Idoves mantojums"
Kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības un attīstības biedrība
Jauniešu apvienība "MJA.U"
KrastGroup
Ģimenes ārstes J.Sprūdes prakse
Pasta nodaļas darba laiki
2013.gada sezona
2012.gada sezona
2018. gada sezona
Arhīva foto
Barikāžu atceres pasākums 2013.gadā
Barikāžu atceres pasākums 2011.gadā
Baznīcas
Pilskalni
Muižas
Skulmju dzimtās vietas
Karavīru apbedījumi, kauju piemiņas vietas
Politiski represēto piemiņas vietas
Mālpils tēlniecības simpoziju skulptūras
Pieminekļi, piemiņas vietas
Avoti
Dižkoki
Skatu punkti