Esiet sveicināti Mālpilī!
Par Mālpili Kultūra Izglītība Sports Tūrisms Komercdarbība Draudzes NVO Citas iestādes
Aktualitātes
Novada dome
Pakalpojumi
Novada domes dokumenti
Pašvaldības SIA "Norma K"
Pašvaldības iestādes
P/A "Mālpils sociālais dienests"
Pašvaldības atbalsts daudzbērnu ģimenēm
Atbalsts vistrūcīgākajām personām
Nodarbinātību veicinošie pasākumi
Veselības veicināšanas pasākumi
Iepirkumi
Projekti
Nekustamie īpašumi, nekustamo īpašumu izsoles
Informatīvais izdevums „Mālpils Vēstis”
Video "Mālpils 800"
Uzņēmējdarbība
Noderīga info
FOTO GALERIJAS
Video
Sludinājumi
Valsts atbalsts ģimenēm ar bērniem
Jauniešu aktivitātes
Visas aktualitātes
PII "Māllēpīte" aicina darbā

 Mālpils novada pirmsskolas izglītības iestāde „Māllēpīte” aicina darbā skolotāja palīgu/aukli uz pilnu slodzi.

Darba pienākumi: 

 • palīdzēt pirmsskolas izglītības skolotājai organizēt bērnu darbību saskaņā ar pirmsskolas izglītības programmā noteikto mērķi un uzdevumiem;
 • palīdzēt pirmsskolas izglītības skolotājai sagatavoties rotaļnodarbībām, strādāt ar bērniem apakšgrupās vai individuāli pēc pirmsskolas izglītības skolotājas norādījumiem;
 • nodrošināt drošu bērnu darbību pirmsskolas izglītības skolotāja prombūtnes laikā, nepieciešamības gadījumā sniegt bērnam pirmo medicīnisko palīdzību;
 • attīstīt bērna pašapkalpošanās iemaņas, kas saistītas ar galda kultūras un personīgās higiēnas ievērošanu;
 • piedalīties mācību materiālu izgatavošanā un svētku organizēšanā pēc pirmsskolas izglītības skolotāja norādījumiem;
 • rūpēties par grupas telpu tīrību un kārtību.
 

Nepieciešamā izglītība un kvalifikācija:

             Nepieciešama vismaz vidējā izglītība.

 Profesionālā pieredze:

 Vēlama praktiskā pieredze darbā ar bērniem, bet pieredzes trūkums nav šķērslis darbinieka pieņemšanai darbā.

 Piedāvājam: 
 1. Pilnu darba laiku – 40 stundas nedēļā.
 2. Stabilu atalgojumu, kas ir lielāks par valstī noteikto minimālo algu.
 3. Noteiktās pašvaldības darbinieku sociālās garantijas (papildatvaļinājums u.c.).
 4. Profesionālās pilnveidošanās un izaugsmes iespējas.
 5. Veselības apdrošināšanu.
 6. Iespēju ar 50% atlaidi apmeklēt Mālpils sporta kompleksu.
 Pieteikuma vēstuli un CV gaidīsim līdz 1.augustam. Pieteikties elektroniski: piimalp@tvnet.lv vai personīgi pie vadītājas. Informācija pa tālr.: 67925069, 22334173(vadītāja); 67925252, 22334176(vad.vietniece saimniec.jaut.)
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________________________________________

Mālpils novada pirmsskolas izglītības iestāde „Māllēpīte” aicina darbā logopēdu uz 0,5 slodzi.

 
Darba pamatpienākumi:
 • Veikt bērnu no piecu gadu vecuma valodas traucējumu diagnosticēšanu un profilaksi.
 • Īstenot korekcijas un rehabilitācijas darbu sadarbībā ar pirmsskolas skolotājiem, medicīnas darbinieku un izglītojamo vecākiem.
 • Atbildēt par logopēdiskā kabineta iekārtojumu un inventāru.
 • Plānot mācību  darbu. Katram logopātam sastādīt individuālo uzdevumu plānu un atbildēt par šī plāna izpildi. Veikt individuālo un grupas nodarbību grafika un logopēda dokumentācijas veidošanu.
 • Konsultēt bērnu vecākus par bērna attīstību, sniegt rekomendācijas bērna valodas korekcijas darbā.
 • Sniegt metodisko palīdzību skolotājām bērnu valodas korekcijā.

Nepieciešamā izglītība un kvalifikācija:

Augstākā pedagoģiskā izglītība, kvalifikācija: skolotājs logopēds. Valsts valodas zināšanas augstākajā pakāpē. Gatavība papildināt zināšanas dažādos semināros un kursos atbilstoši veicamajiem pienākumiem.

 

Pieteikuma vēstuli un CV gaidīsim līdz 15.augustam. Pieteikties elektroniski: piimalp@tvnet.lv vai personīgi pie vadītājas. Informācija pa tālr.: 67925069; 67925252

 

© 2007 Autortiesības aizsargātas. Visas tiesības rezervētas. Mālpils pagasta padome.  
Vēsture
Kartes
Simbolika
Kultūras pasākumu plāns
Mālpils kultūras centrs
Kultūras centrs 2017./2018. gada sezonā
Izstāžu zāle
Vēsturiskā mantojuma krājums
Latvijas 100gades pasākumi
Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"
Mālpils novada vidusskola
Mūzikas un mākslas skola
Mālpils internātpamatskola
Mūžizglītība
Interešu izglītība
Ziņas
Sporta darba organizators
Sports bildēs
Sporta komplekss
Naktsmītnes un relaksācijas vietas
Aktīvā atpūta
Apskates vietas
Dabas objekti
Vēsturiskas vietas
SIA "Mālpils Piensaimnieks"
Invalīdu un viņu atbalstītāju biedrība "Notici sev"
Mālpils novada politiski represēto nodaļa
Mālpils makšķernieku biedrība "Mālpils zivīm"
Mālpils Tautskola
Biedrība "Idoves mantojums"
Kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības un attīstības biedrība
Jauniešu apvienība "MJA.U"
KrastGroup
Ģimenes ārstes J.Sprūdes prakse
Pasta nodaļas darba laiki
2013.gada sezona
2014.gada sezona
2012.gada sezona
Arhīva foto
Barikāžu atceres pasākums 2013.gadā
Barikāžu atceres pasākums 2011.gadā
Baznīcas
Pilskalni
Muižas
Skulmju dzimtās vietas
Karavīru apbedījumi, kauju piemiņas vietas
Politiski represēto piemiņas vietas
Mālpils tēlniecības simpoziju skulptūras
Pieminekļi, piemiņas vietas
Avoti
Dižkoki
Skatu punkti