Esiet sveicināti Mālpilī!
Par Mālpili Kultūra Izglītība Sports Tūrisms Komercdarbība Draudzes NVO Citas iestādes
Aktualitātes
Novada dome
Pakalpojumi
Novada domes dokumenti
Pašvaldības SIA "Norma K"
 Dienesti
 Iepirkumi
 Izsoles
Pašvaldības iestādes
P/A "Mālpils sociālais dienests"
Pašvaldības atbalsts daudzbērnu ģimenēm
Atbalsts vistrūcīgākajām personām
Nodarbinātību veicinošie pasākumi
Veselības veicināšanas pasākumi
Iepirkumi
Projekti
Nekustamie īpašumi, nekustamo īpašumu izsoles
Informatīvais izdevums „Mālpils Vēstis”
Video "Mālpils 800"
Uzņēmējdarbība
Noderīga info
FOTO GALERIJAS
Video
Sludinājumi
Valsts atbalsts ģimenēm ar bērniem
Jauniešu aktivitātes
Pašvaldības SIA "Norma K"

SIA "Norma K"

Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, LV 2152

Tālrunis/fakss 67925741, e-pasts: normak@apollo.lv
 
Bankas rekvizīti:
A/S Swedbank
Konts: LV67HABA0551027451945
 
Kases darba laiks:

Pirmdien, Ceturtdien 8.00-12.00    13.00-16.30

KONTAKTI:
Valdes loceklis –Voldemārs Cērps – 27728115
Grāmatvede- Brigita Reine – 67925741

 

AKTUALITĀTES
 
 
 31.07.2018. uzklausīšanas sanāksme par pašvaldības SIA „Norma K”” iesniegto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu. 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators) 2018.gada 31.jūlijā plkst.12.00 Mālpils novada domes konferenču zālē, Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadārīkos uzklausīšanas sanāksmi par pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Norma K” (turpmāk – SIA „Norma K”) iesniegto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu.

Regulators uz uzklausīšanas sanāksmi ir aicinājis SIA „Norma K” pilnvaroto pārstāvi, kurš varēs komentēt iesniegtā siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projekta būtību un ekonomisko pamatojumu. Uzklausīšanas sanāksmes dalībniekiem tiks dota iespēja uzdot jautājumus un izteikt savus priekšlikumus un ieteikumus par SIA „Norma K” iesniegto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu.

Interesenti dalību sanāksmē var pieteikt  pa telefonu vai e-pastu līdz 2018.gada 30.jūlijam (kontaktpersona Jūlija Gurova, tel. 67873863; julija.gurova@sprk.gov.lv).

Iepazīties ar SIA „Norma K” iesniegto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu var Regulatora mājaslapā http://www.sprk.gov.lv sadaļā: Par SPRK/ Sabiedrības līdzdalība / Uzklausīšanas sanāksmes / Izsludinātās uzklausīšanas sanāksmes.

Uzklausīšanas sanāksme tiek rīkota valsts valodā, un gadījumā, ja sanāksmes dalībniekam uzklausīšanas sanāksmes laikā ir nepieciešams lietot kādu svešvalodu, lūdzam nodrošināt tulkojumu valsts valodā. Uzklausīšanas sanāksmes gaita tiek fiksēta protokolā

 
 
 Paziņojums par tarifa projektu
 

SIA “Norma K” REĢ.NR. 40003312216, Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils novads, LV-2152,Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza siltumapgādes tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku”

Sabiedrisko pakalpojumu veids

Spēkā esošais tarifs *
(bez PVN)

Piedāvātais tarifs
(bez PVN)

Tarifa palielinājums/ samazinājums * (%).

SILTUMAPGĀDE
48,35
56,36
16,57Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 2018.gada 1.oktobri. Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar izmaksu pieaugumu izejmateriāla, elektroapgādes un darba algu sektorā.

 

Iepazīties ar tarifa projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par siltumapgādes tarifa projektu lietotājs var PSIA “Norma K” kancelejā, Nākotnes ielā 1, Mālpilī, 309.kabinetā, darba dienās no plkst.9.00-12.00, iepriekš sazinoties ar Inesi Tarandu, tel.67925370 vai info@normak.lv

 

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt PSIA “Norma K” kancelejā , Nākotnes ielā 1, Mālpilī 309.kab.; tālrunis 67925370 vai info@normak.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

 
 

Cita informācija, ko sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs uzskata par nepieciešamu norādīt.

  
  
 

 

 

 

© 2007 Autortiesības aizsargātas. Visas tiesības rezervētas. Mālpils pagasta padome.  
Vēsture
Kartes
Simbolika
Kultūras pasākumu plāns
Mālpils kultūras centrs
Kultūras centrs 2017./2018. gada sezonā
Izstāžu zāle
Vēsturiskā mantojuma krājums
Latvijas 100gades pasākumi
Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"
Mālpils novada vidusskola
Mūzikas un mākslas skola
Mālpils internātpamatskola
Mūžizglītība
Interešu izglītība
Ziņas
Sporta darba organizators
Sports bildēs
Sporta komplekss
Naktsmītnes un relaksācijas vietas
Aktīvā atpūta
Apskates vietas
Dabas objekti
Vēsturiskas vietas
SIA "Mālpils Piensaimnieks"
Invalīdu un viņu atbalstītāju biedrība "Notici sev"
Mālpils novada politiski represēto nodaļa
Mālpils makšķernieku biedrība "Mālpils zivīm"
Mālpils Tautskola
Biedrība "Idoves mantojums"
Kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības un attīstības biedrība
Jauniešu apvienība "MJA.U"
KrastGroup
Ģimenes ārstes J.Sprūdes prakse
Pasta nodaļas darba laiki
2013.gada sezona
2014.gada sezona
2012.gada sezona
Arhīva foto
Barikāžu atceres pasākums 2013.gadā
Barikāžu atceres pasākums 2011.gadā
Baznīcas
Pilskalni
Muižas
Skulmju dzimtās vietas
Karavīru apbedījumi, kauju piemiņas vietas
Politiski represēto piemiņas vietas
Mālpils tēlniecības simpoziju skulptūras
Pieminekļi, piemiņas vietas
Avoti
Dižkoki
Skatu punkti