Esiet sveicināti Mālpilī!
Par Mālpili Kultūra Izglītība Sports Tūrisms Komercdarbība Draudzes NVO Citas iestādes
Aktualitātes
Novada dome
 Deputāti
 Novada domes struktūra
 Kontaktinformācija
 Komitejas
 Komisijas
Pakalpojumi
Novada domes dokumenti
Pašvaldības SIA "Norma K"
Pašvaldības iestādes
P/A "Mālpils sociālais dienests"
Pašvaldības atbalsts daudzbērnu ģimenēm
Atbalsts vistrūcīgākajām personām
Nodarbinātību veicinošie pasākumi
Veselības veicināšanas pasākumi
Iepirkumi
Projekti
Nekustamie īpašumi, nekustamo īpašumu izsoles
Informatīvais izdevums „Mālpils Vēstis”
Video "Mālpils 800"
Uzņēmējdarbība
Noderīga info
FOTO GALERIJAS
Video
Sludinājumi
Valsts atbalsts ģimenēm ar bērniem
Jauniešu aktivitātes
Novada dome

Mālpils novada dome

Reģ. Nr. 90000048398

Nākotnes iela 1,
Mālpils, Mālpils novads,
LV – 2152

Tālr. 67970888
Fakss: 67925342
E-pasts: dome@malpils.lv


Apmeklētāju pieņemšanas laiki:

Pirmdienās no 8.30 – 12.00; 13.00 – 18.00
Ceturtdienās no 8.30 – 12.00; 13.00 – 18.00

  

Dzimtsarakstu nodaļas apmeklētāju pieņemšanas laiki:

 Pirmdienās 8.30 - 12.00 un 13.00 - 18.00
Trešdienās 8.30 - 12.00
Ceturtdienās 8.30 - 12.00 un 13.00 - 18.00
Piektdienās 8.30 - 12.00

Pārējās darba dienās - iepriekš piezvanot (tālr. 67970891, 67970888) un apmeklējumu saskaņojot ar nodaļas vadītāju.

Būvvaldes vadītāja - būvinspektore apmeklētājus pieņem piektdienās no plkst.11.00 - 16.00
Arhitekte apmeklētājus pieņem ceturtdienās no plkst.8.30 līdz 18.00 un piektdienās no plkst.8.30 līdz 16.00

 

Mālpils novada domes norēķinu konti:

AS „SWEDBANK”, HABALV22
LV83 HABA 0551 0359 5070 0

AS „SEB Banka”, UNLALV2X
LV44 UNLA 0050 0202 3784 8

Ziedojumu konts:
LV20 HABA 0551 0360 4951 3


Nekustamā īpašuma nodokļa samaksas konti:

AS Swedbank, HABALV22
LV17 HABA 0551 0301 4896 0

AS SEB Banka, UNLALV2X
LV03 UNLA 0050 0198 8870 7


 

 

© 2007 Autortiesības aizsargātas. Visas tiesības rezervētas. Mālpils pagasta padome.  
Vēsture
Kartes
Simbolika
Kultūras pasākumu plāns
Mālpils kultūras centrs
Kultūras centrs 2017./2018. gada sezonā
Izstāžu zāle
Vēsturiskā mantojuma krājums
Latvijas 100gades pasākumi
Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"
Mālpils novada vidusskola
Mūzikas un mākslas skola
Mālpils internātpamatskola
Mūžizglītība
Interešu izglītība
Ziņas
Sporta darba organizators
Sports bildēs
Sporta komplekss
Naktsmītnes un relaksācijas vietas
Aktīvā atpūta
Apskates vietas
Dabas objekti
Vēsturiskas vietas
SIA "Mālpils Piensaimnieks"
Invalīdu un viņu atbalstītāju biedrība "Notici sev"
Mālpils novada politiski represēto nodaļa
Mālpils makšķernieku biedrība "Mālpils zivīm"
Mālpils Tautskola
Biedrība "Idoves mantojums"
Kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības un attīstības biedrība
Jauniešu apvienība "MJA.U"
KrastGroup
Ģimenes ārstes J.Sprūdes prakse
Pasta nodaļas darba laiki
2013.gada sezona
2014.gada sezona
2012.gada sezona
Arhīva foto
Barikāžu atceres pasākums 2013.gadā
Barikāžu atceres pasākums 2011.gadā
Baznīcas
Pilskalni
Muižas
Skulmju dzimtās vietas
Karavīru apbedījumi, kauju piemiņas vietas
Politiski represēto piemiņas vietas
Mālpils tēlniecības simpoziju skulptūras
Pieminekļi, piemiņas vietas
Avoti
Dižkoki
Skatu punkti