Esiet sveicināti Mālpilī!
Par Mālpili Kultūra Sports Izglītība Tūrisms Vide Nevalstiskās organizācijas Iestādes
Aktualitātes
Novada dome
Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Pakalpojumi
ID kartes
Pašvaldības iestādes
 Bāriņtiesa
 Dzimtsarakstu nodaļa
 Būvvalde
 Mālpils novada vidusskola
 Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"
 Mālpils Mūzikas un mākslas skola
 Dienesta viesnīca
 Kultūras centrs
 Mālpils novada bibliotēka
 Sidgundas bibliotēka
Novada domes dokumenti
Pašvaldības SIA "Norma K"
P/A "Mālpils sociālais dienests"
Pašvaldības atbalsts daudzbērnu ģimenēm
Atbalsts vistrūcīgākajām personām
Veselības veicināšanas pasākumi
Valsts atbalsts ģimenēm ar bērniem
Nodarbinātību veicinošie pasākumi
Projekti
Iepirkumi
Nekustamie īpašumi, nekustamo īpašumu izsoles
Uzņēmējdarbība
Jauniešu aktivitātes
Datu privātuma politika
Informatīvais izdevums „Mālpils Vēstis”
Noderīga informācija
Sludinājumi
Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"

 

 Adrese: Jaunā iela 3,
              Mālpils, Mālpils novads,
              LV-2152. LATVIJA

 Tālruņi67925069
      Mob.: 22334173

 e-pasts: piimalp@tvnet.lv  

 

 Vadītāja: Malda Čelnova

Pieņemšanas laiki: Pirmdienās no plkst.14.00 - 18.00
                               Trešdienās no plkst. 8.00 - 12.00

Vadītājas vietniece saimnieciskos jautājumos, lietvede: Olita Veica
Tālr.: 67925252
Mob. 22334176
e-pasts:
olita.veica@malpils.lv
Pieņemšanas laiki: Pirmdienās no plkst. 8.00 - 11.00
                              Otrdienās no plkst. 9.00 - 11.00
                             Ceturtdienās no plkst. 14.00 - 17.00

Vadītājas vietniece izglītības jomā: Agnese Kantiševa
e-pasts: agnesekant@tvnet.lv
Pieņemšanas laiki: Otrdienās no plkst.14.00 - 18.00
                               Piektdienās no plkst.9.00 - 15.00

Medmāsa: Indra Jakobsone
Tālr. 67925252

e-pasts: indola@inbox.lv
Pieņemšanas laiki: Pirmdienās no plkst.8.00 - 10.00
                               Trešdienās no plkst.16.00 - 18.00

 

Iestāde dibināta 1968. gada 20. martā. 1975. gadā paplašināta ar vienstāvu ēku.

Pavisam iestādē 2018./2019. mācību gadā darbojas 9 grupas, tai skaitā 3 grupās un 1 jaukta vecuma grupā veic obligāto sagatavošanu skolai.

Iestādē strādā 31 darbinieks, no tiem 17 pedagogi. 

  • Bērniem no 3 gadu vecuma 1x nedēļā un 5/6 gadus veciem bērniem 2 reizes nedēļā notiek deju nodarbības skolotājas Sarmītes Eņģeles vadībā.
  • Bērni apmeklē fizisko aktivitāšu centru, kur notiek nodarbības pedagoga Ineses Grīnbergas vadībā.
  • Darbojas interaktīvo rotaļnodarbību centrs, kurā grupu pedagogu vadībā 5/6 gadus veci bērni apgūst lasīt un rakstīt prasmes.
  • Darbojas dežūrgrupa ar darba laiku no plkst.7.00 - 19.00 (izņemot vasaras mēnešus).
  • Darbojas maksas pulciņi - angļu valoda, robotika.
Ēdināšanu iestādē nodrošina SIA “ANIVA”.

Mālpils PII "Māllēpīte"pašnovērtējuma ziņojums  


 
 Informācija vecākiem:
 NOLIKUMS
 Iestādes iekšējie kārtības noteikumi
 Noteikumi par bērnu reģistrēšanas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Mālpils novada pirmsskolas izglītības iestādē
 Pieteikums reģistrēšanai(rindai)
 Iesniegums uzņemšanai
 Kārtība, kā reģistrē bērnu no piecu gadu vecuma neierašanos izglītības iestādē
Saskaņā ar iestādes nolikumu, bērnus iestādē uzņemam no 1,5 gadu vecuma

 Laipni gaidīti arī tie bērni, kuri nedzīvo Mālpils novadā!

 Mālpils novada pašvaldības izglītības iestāžu budžetu izdevumu tāmes pašvaldību savstarpējiem norēķiniem 2020. gadam 


 

 

© 2007 Autortiesības aizsargātas. Visas tiesības rezervētas. Mālpils pagasta padome.  
Vēsture
Kartes
Simbolika
Kultūras pasākumu plāns
Mālpils kultūras centrs
Izstāžu zāle
Vēsturiskā mantojuma krājums
Latvijas 100gades pasākumi
Bibliotēka
Nodarbības mācību virtuvē
Fotogalerija
Mālpils novada vidusskola
Mūžizglītība
Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"
Mālpils Mūzikas un mākslas skola
Sporta darba organizators
Sports bildēs
Sporta komplekss
Naktsmītnes un relaksācijas vietas
Aktīvā atpūta
Apskates vietas
Dabas objekti
Vēsturiskas vietas
SIA "Mālpils Piensaimnieks"
Draudzes
Biedrība "Notici sev"
Mālpils novada politiski represēto nodaļa
Mālpils makšķernieku biedrība "Mālpils zivīm"
Mālpils Tautskola
Biedrība "Idoves mantojums"
Kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības un attīstības biedrība
Jauniešu apvienība "MJA.U"
KrastGroup
Ģimenes ārstes J.Sprūdes prakse
Pasta nodaļas darba laiki
Ģimenes ārstes Janas Borisovas-Litvinovas prakse
2013.gada sezona
2012.gada sezona
2018. gada sezona
Video "Mālpils 800"
Foto galerijas
Arhīva foto
Barikāžu atceres pasākums 2013.gadā
Barikāžu atceres pasākums 2011.gadā
Video
2020
2019
Baznīcas
Pilskalni
Muižas
Skulmju dzimtās vietas
Karavīru apbedījumi, kauju piemiņas vietas
Politiski represēto piemiņas vietas
Mālpils tēlniecības simpoziju skulptūras
Pieminekļi, piemiņas vietas
Avoti
Dižkoki
Skatu punkti