Esiet sveicināti Mālpilī!
Par Mālpili Kultūra Izglītība Sports Tūrisms Komercdarbība Draudzes NVO Citas iestādes
Aktualitātes
Novada dome
Mālpils Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Pakalpojumi
Pašvaldības iestādes
Novada domes dokumenti
Pašvaldības SIA "Norma K"
P/A "Mālpils sociālais dienests"
Pašvaldības atbalsts daudzbērnu ģimenēm
Atbalsts vistrūcīgākajām personām
Veselības veicināšanas pasākumi
Valsts atbalsts ģimenēm ar bērniem
Nodarbinātību veicinošie pasākumi
Projekti
Iepirkumi
Nekustamie īpašumi, nekustamo īpašumu izsoles
Uzņēmējdarbība
Jauniešu aktivitātes
Informatīvais izdevums „Mālpils Vēstis”
Noderīga info
Sludinājumi
Video "Mālpils 800"
Foto galerijas
Video
Sludinājumi

 

 DARBA PIEDĀVĀJUMI  Sludinājuma ievietošanas datums

Mālpils novada pirmsskolas izglītības iestāde „Māllēpīte”
aicina darbā pirmsskolas skolotāju uz nenoteiktu laiku (pilna slodze).

Prasības pretendentiem:
- augstākā izglītība pedagoģijā (kvalifikācija vai bakalaura grāds pirmsskolas izglītībā);

- pozitīva attieksme pret bērniem, to darbību, nodrošinot viņu drošību un risinot konfliktsituācijas;
- labas saskarsmes un komunikācijas prasmes sadarbībā ar bērnu vecākiem, kolēģiem;
- prasme darbā ar datoru;
- precizitāte pedagogu dokumentācijas aizpildīšanā.

Galvenie pienākumi:
- īstenot pirmsskolas izglītības vadlīnijas;
- nodrošināt kvalitatīvu pedagoģisko procesu;

- regulāri pilnveidot savu izglītību un profesionālo kvalifikāciju
- patstāvīgi plānot un organizēt savu un izglītojamo darbu;
- veidot pozitīvu sadarbības vidi, prast sadarboties ar audzēkņu vecākiem un iestādes darbiniekiem.

Piedāvājam:
- interesantu, radošu un atbildīgu darbu;
- sociālās garantijas;

- darba samaksa atbilstoši MK noteikumiem Nr.445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”, Mālpils novada pašvaldības pedagogu “Atlīdzības un sociālo garantiju nolikumam” un “Kārtība, kādā tiek piešķirtas Mālpils novada pirmsskolas izglītības iestādes „Māllēpīte” pedagogu darba kvalitātes piemaksas un prēmijas” un Mālpils novada domes apstiprinātai tarifikācijai.

 

Pieteikuma vēstuli un CV gaidīsim līdz 15.novembrim. Pieteikties elektroniski: piimalp@tvnet.lv vai personīgi pie vadītājas. Informācija pa tālr.: 67925069 vai 22334173(vadītāja); 67925252 vai 22334176(vadītājas vietniece saimniec.jaut.).

29.10.2018.

Mālpils novada pirmsskolas izglītības iestāde „Māllēpīte”
aicina darbā apkopēju uz pilnu slodzi.

 

Darba pienākumi:

  • veikt telpu kvalitatīvu uzkopšanu un dezinfekciju ( gaiteņi un kāpņu telpas, mūzikas un sporta zāles, fizisko aktivitāšu centrs, administrācijas un citas telpas);
  • ievērot instrukcijas un drošības prasības sanitāro mezglu uzkopšanā, sadzīves ķīmijas glabāšanā un lietošanā;
  • regulāri veikt obligātās veselības pārbaudes un par pārbaudes rezultātiem informēt Iestādes medicīnas māsu;
  • ievērot Iestādes iekšējās kārtības, darba kārtības noteikumus, ievērot higiēnas prasības un sanitārās normas, darba drošību, pildīt citus Iestādes vadītājas vai vadītājas vietnieces saimnieciskos jautājumos ar darba pienākumiem saistītos darba uzdevumus un rīkojumus.
 
Nepieciešamā izglītība un kvalifikācija:
Nepieciešama vismaz pamatskolas izglītība.
 
Profesionālā pieredze:

Nepieciešama prasme patstāvīgi plānot un organizēt savu darbu, prasme pielietot teorētiskās zināšanas praksē, jāpārzina tīrāmo priekšmetu, lietu un iekārtu kopšanas noteikumi, savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secība, to racionāla organizācija.

 
Piedāvājam:
  1. Pilnu darba laiku – 40 stundas nedēļā.
  2. Stabilu atalgojumu, valstī noteikto minimālo algu.
  3. Noteiktās pašvaldības darbinieku sociālās garantijas (papildatvaļinājums u.c.).
  4. Veselības apdrošināšanu.
  5. Iespēju ar 50% atlaidi apmeklēt Mālpils sporta kompleksu.
Pieteikuma vēstuli un CV gaidīsim līdz 12.novembrim. Pieteikties elektroniski: piimalp@tvnet.lv vai personīgi pie vadītājas. Informācija pa tālr.: 67925069, 22334173(vadītāja);
67925252, 22334176(vad.vietniece saimniec.jaut.)

 

 19.10.2018.

SIA “SIDEGUNDE” SIDGUNDĀ meklē darbiniekus

Nepieciešami:
Darbinieki pārtikas produktu ražošanā:
               
Maiņas meistari;
               Miesnieki;
               Fasētāji;
               Krāvējs;
               Apkopējs;

Darbinieki mazumtirdzniecības veikalā:
               Pārdevējs
Prasības kandidātiem:
    • Augsta motivācija izdarīt darbu atbildīgi un ātri;
    • Bez kaitīgiem ieradumiem.

Uzņēmums piedāvā:
    • Apmācību;
    • Stabilu atalgojumu + prēmijas (alga pēc nodokļu nomaksas 600-900 eur);
   • Bezmaksas transports , kurš nogādās jūs līdz darbam un līdz mājām
     (gadījumā, ja ir savs transports – ceļa izdevumi tiks apmaksāti);
   • Ēdināšanu darba vietā.

Pretendentus pieteikties zvanot darba dienās 8.00-17.00
pa telefonu 26558361


 
SIA „Konstrukciju Montāžas Serviss” piedāvā darbu

Metāla konstrukciju ražošanā , montāžā (darba augstums līdz 1.5 m), darbs telpās.

Prasības :

Patstāvīga darba pieredze celtniecībā

B kategorijas auto vadītāja apliecība

Angļu valodas zināšanas labā sarunvalodas līmenī

Autoiekrāvēja vadīšanas iemaņas

Vēlme, iemaņas problēmu risināšanā un brigādes vadīšanā

Pozitīvs domāšanas veids

Darbs saistīts ar biežiem īslaicīgiem komandējumiem uz Skandināvijas valstīm.

Labs atalgojuma līmenis.

Tālr. 29254459 , e-pasts kristaps@mrx.lv, Mālpils

CV un motivācijas vēstuli sūtīt uz norādīto e-pastu līdz 22.10.2018

01.10.2018.
   

 Mālpils novada pašvaldības aģentūra „Mālpils sociālais dienests”

(NMR kods 90001737947) aicina darbā

   ASISTENTU  (profesijas kods 5162 02) personām ar invaliditāti.

  Darba pienākumi - sniegt atbalstu personām ar invaliditāti, pavadot tās ārpus mājas dažādu pakalpojumu (ārstniecības iestādēs, valsts un pašvaldības iestādēs, sociālās iekļaušanās pasākumos utml.) saņemšanai.

Prasības pretendentam

-            Labas saskarsmes spējas ar veciem cilvēkiem un cilvēkiem ar invaliditāti;

-            Spēja uzņemties atbildību;

-            Spēja pieņemt lēmumus;

-           Zināšanas pirmās palīdzības sniegšanā;

-            B kategorijas autovadītāja apliecība (izmantojot personīgo automašīnu, tiek slēgts patapinājuma līgums).

           Uzziņas pa tālruni 67185874 vai personīgi 223.kabinetā, Nākotnes iela 1, Mālpilī, Mālpils novadā.

 

 Mālpils novada pašvaldības aģentūra „Mālpils sociālais dienests”

(NMR kods 90001737947) aicina darbā

APRŪPĒTĀJU  (profesijas kods 5322 01) uz laiku Mālpils sociālās aprūpes centrā.

Darbs atbilstoši darba grafikam. Darbiniekam tiek noteikta laika darba samaksa atbilstoši valstī noteiktajai minimālajai stundas likmei, piemaksa par virsstundu darbu un darbu svētku dienās 100% apmērā, nakts darbu – 50% apmērā.  

Prasības pretendentam

-           Labas saskarsmes spējas ar veciem cilvēkiem un cilvēkiem ar invaliditāti;

-          Spēja uzņemties atbildību;

-          Spēja pieņemt lēmumus;

-          Zināšanas pirmās palīdzības sniegšanā.

         Uzziņas pa tālruni 67925352 vai personīgi 223.kabinetā, Nākotnes iela 1, Mālpilī, Mālpils novadā.

 

   


Vēlamies informēt par iespēju Mālpils novada iedzīvotājiem strādāt RP SIA “Rīgas satiksme”. Piedāvājam vakances dažādos amatos, kā arī apmācību iespējas, lai iegūtu D kategorijas vai TROL kategorijas transportlīdzekļa vadītāja apliecību. Īpaši aicinām darbā autobusa vadītājus un tehniskā atbalsta darbiniekus – autoatslēdzniekus, elektroatslēdzniekus, elektronikas mehāniķus un elektromontierus, kā arī transporta biļešu kontrolierus.

Autobusa vadītāja amatam aicinām pieteikties D kategorijas transporta līdzekļu vadītājus ar iegūtu profesionālo 95.kodu un gadījumā, ja latviešu valoda nav dzimtā valoda – ar B1 līmeņa valsts valodas zināšanām. Atslēdznieku un elektromontieru amatos aicinām pieteikties pretendentus ar atbilstošu izglītību un/vai pieredzi attiecīgajā amatā un ar A2 līmeņa valsts valodas zināšanām, ja valsts valoda nav dzimtā valoda. Transporta biļešu kontroliera amatu viegli apvienot ar studijām vai citu darbu un šajā amatā aicinām pretendentus ar vidējo izglītību un ar B2 līmeņa valsts valodas zināšanām, ja valsts valoda nav dzimtā valoda.

Papildus piedāvājam arī prakses vietas un darba vidē balstītas mācības profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem.

Darbiniekiem piedāvājam izmitināšanu dienesta viesnīcā ar līdzmaksājumu 50% apmērā, nodrošinām sociālās garantijas, stabilitāti un bonusus darbinieku motivācijas sistēmas DaMoS ietvaros. Gadījumā, ja darba tiesiskās attiecības izdosies nodibināt ar lielāku darbinieku skaitu, apsvērsim iespēju nodrošināt atsevišķu transportu no un uz darbu. Plašāka informācija pretendentiem par aktuālajām vakancēm pieejama RP SIA “Rīgas satiksme” interneta mājas lapā: RP SIA "Rīgas satiksme" vakances, kā arī zvanot uz tālr.Nr. 67104751.

 

 

 
   

 

 

 
  

 

 
Mālpils muiža 
 

PASTĀVĪGĀ DARBĀ aicina

ISTABENI
 

Mēs savā komandā vēlamies redzēt: pozitīvi domājošu, mērķtiecīgu, apzinīgu un pašaizliedzīgu līdzstrādnieku, kurš ciena šo profesiju un gūst gandarījumu šajā darbā; kurš ir gatavs nopietni strādāt mūsu kopīgā mērķa sasniegšanai. 

 
Prasības kandidātiem:

Pozitīva attieksme pret darbu un viesiem;

Augsta atbildības sajūta, precizitāte un patstāvīgi veikt darbu bez īpašas uzraudzības;

Paveikt uzdotos pienākumus laikā un atbilstoši instrukcijām;

Strādāt komandā un spēju uzņemties iniciatīvu;

Iepriekšējā darba pieredze viesnīcā tiks uzskatīta par priekšrocību.

 
Pienākumi:

Viesu numuriņu uzkopšana atbilstoši Mālpils muižas servisa standartiem;
Koplietošanas telpu uzkopšana;

Viesnīcas numuriņu iekārtošana atbilstoši klienta vajadzībām.

 

Mēs piedāvājam:

Darbu skaistā, stabilā vidē;

Draudzīgu kolektīvu un labu darba atmosfēru;

Iespēju attīstīt savas profesionālās zināšanas un prasmes viesmīlības nozarē;

Sociālās garantijas un stabilu darba samaksu.

Motivācijas vēstuli un CV:

Lūdzam sūtīt uz e-pastu - anete@malpilsmuiza.lv vai iesniegt Mālpils muižas administrācijā

 

Nepieciešamības gadījumā, lūdzam sazināties, zvanot uz tālruņa numuru 26666600.

 

 
SIA Door2Door Siguldā
meklē kolēģus/es

Pienākumi:
• Klientu apkalpošana pa tālruni.

Mēs piedāvājam:
• Darba laiku no 9:00-16:00;
• Ērtu biroju Siguldā;
• Stabilu algu un piemaksas.

Prasības:
• Komunikācija ar klientu latviešu un krievu valodās;
• Pamatzināšanas darbā ar datoru;
• Atbildība, precizitāte un mērķtiecība;
• Uz klientu, pārdošanu un rezultātu vērsta domāšana;
• Pozitīva attieksme pret darbu.

CV lūdzam sūtīt uz e-pastu: zane@door2door.lv vai pieteikties, zvanot uz tālr.: 25771588, lai vienotos par tikšanās laiku.

SIA „Door2Door” informē, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu personāla atlases norisi un personas datu apstrādes pārzinis ir SIA „Door2Door”, juridiskā adrese Dārza ielā 29A, Siguldā, LV-2150. 

 

   

 
   
PĀRDOD  

Pārdod labu pagājušā gada sienu.
Sīkāka informācija pa telefonu 29346530

 

Pārdod mājas vistu olas.
Iespējama piegāde. 10 olas - 2 eur. Lūdzu zvaniet 20552646. 

 

 

 
 PĒRK  
 SIA "MG3" Lauksaimniecības zemju sakopšana.

PĒRKAM KRŪMU UN KOKU APAUGUMUS:

pļavās, mežmalās,grāvjos un citās aizaugušās platībās.

PĒRKAM MATERIĀLUS ŠĶELDOŠANAI:
malku, zarus un kokzāģētavu nomaļus.
Tel; 27426662; 29127134

abrusmg@gmail.com

 
   
 ĪRĒ  
   
 PAKALPOJUMI

Darba aizsardzības speciāliste ar darba pieredzi šinī jomā 12 gadi, piedāvāmaziem, lieliem izņēmumiem, saimniecībām savus pakalpojumus. 

Izstrādāšu vajadzīgu dokumentāciju visām profesijām. Instruktāžas, instrukciju rakstīšana., veicu darba vides riskus. Sniedzu konsultācijas. Tel.22035707

E-pasts: o.priedniece@gmail.com
 SIA MAserviss veic bezmaksas lauksaimniecības zemju attīrīšanu no apauguma, iespējama malkas sagāde, iepērkam zarus un šķeldas matreālu. Kā arī veicam telpu un teritorijas uzkopšanas darbus(logu mazgāšana, paklāju tīrīšana, pēcremonta tīrīšana un citi darbi).
tālr. 26346070 e-pasts 
maserviss@inbox.lv.

Profesionāli rokam un attīram dīķus, grāvjus, veicam melorācijas darbus, piebraucamo ceļu izbūvi, veco ēku demontāžu, teritorijas labiekārtošanas darbus. Rokam un fŗezējam celmus, kā arī piedāvājam zāles pļaušanas un dažādus citus pakalpojumus. Tālrunis: 29222182, www.ekomezs.lv

 MPKS "Vidzemes ekomežs" uzņēmums bezmaksas Vidzemē izkopj no krūmiem un kokiem aizaugušas lauksaimniecības platības, tīrumus, grāvjus, mežmalas, kā arī sniedzam meža kopšanas pakalpojumu. Vēlamā teritorija kurā veicam pakalpojumu, 90 km rādiusā ap Siguldu. Par labu un rupju materiālu, varam veikt samaksu. Darbu veicam profesionāli un kvalitatīvi, atstājot pēc sevis sakoptu vidi. 

Piedāvājam mežizstrādes, rekultivācijas frēzes, šķeldas transporta, ekskavatora, zāles pļaušanas kā arī dažādus citus pakalpojumus. 
Pērkam šķeldojamo materiālu, zarus kaudzēs pie ceļa, kokzāģētavu nomaļus, malku. Samaksa ātra un korekta.
Tālrunis: 29222182,
www.ekomezs.lv

 

 

 Masāžas pakalpojumi mājas vizītē, izbraukums ar savu inventāru (ceļa izdevumi nav iekļauti procedūrās) klasiskā, relaksējošās, vitaminizējošās, ārstnieciskās,ķermeni koriģējošās u.c. procedūras. Pensionāriem, bērniem un cilvēkiem ar kustības traucējumiem atlaide.

 Pieraksts savlaicīgs pa tālr. 29463252, e-pasts: kami76@gmail.comhttp://atputaskuure.blogspot.com.

 

Sākoties jaunajam mācību gadam skaistumkopšanas salons ,,ALEKSANDRA D”’(Kalna iela 6, Mālpilī), vēlas atgādināt par saviem esošajiem pakalpojumiem

   Klasiskais, french, gelish manikīrs

   Klasiskais pedikīrs

       Sejas procedūras (izmantojot franču kosmētiku GUINOT) 

·       Vaksācija 

·       Ausu pīrsings 

·       Uzacu korekcija, krāsošana un skropstu krāsošana

 
JAUNUMS 

·         Skropstu ilgviļņi 

·         Skropstu pieaudzēšana ( Glam Lashes zīda skropstas) 

·          Vaksācija vīriešiem(bikini, paduses, mugura, rokas, kājas krūtis, uzacis)

 

 ·         Friziera pakalpojumi. 

  Friziermeistare strādā ar BBCOS krēmkrāsu keratincolor. Noturīga matu krāsa, kura nesatur amonjaku, veidota uz keratīnbāzes. Vairāk kā 60 toņi. Friziera pakalpojumus veic Marina Bundziņa, mob.t.29571140.

  Salons savu profesionālo darbību ir paplašinājis atverot jaunu, mazu, bet mājīgu saloniņu
Rīgā, Burtnieku ielā 33. Ar Rīgas un Mālpils cenām var iepazīties sociālajā tīklā facebook.com (Aleksandra D)
 

Mūs var sazvanīt iepriekš piesakoties pa mob.t. 26557139
 
 
Rakstisko tulkojumu birojs ar vairāk nekā 10 gadu darba pieredzi piedāvā veikt:
tulkojumus latviešu, angļu, krievu, vācu, lietuviešu, poļu, igauņu, dāņu un franču valodās, kā arī svešu tulkojumu korekciju.

 Mūsu tulkotāju specializācija ir:

mājas lapu tulkošana,
mārketinga materiālu tulkošana,
juridiskie tulkojumi,
finanšu un grāmatvedības dokumentu tulkošana, preču un iekārtu lietošanas instrukciju tulkošana, medicīniskie tulkojumi, prezentāciju tulkošana, CV un motivācijas un pieteikuma vēstuļu tulkošana, referātu un diplomdarbu tulkošana.

 

 Nodrošinām kvalitāti un termiņu ievērošanu.

 Sīkāka informācija ir atrodama mūsu mājas lapā http://www.valodnieks.lv

 

 

 
Profesionāli rokam un attīram dīķus, grāvjus, veicam melorācijas darbus, piebraucamo ceļu izbūvi, veco ēku demontāžu, teritorijas labiekārtošanas darbus. Rokam un frēzējam celmus, kā arī piedāvājam zāles pļaušanas un dažādus citus pakalpojumus. Tālrunis: 29222182, http://www.ekomezs.lv www.ekomezs.lv  
MPKS "Vidzemes ekomežs" uzņēmums bez maksas Vidzemē izkopj no krūmiem un kokiem aizaugušas lauksaimniecības platības, tīrumus, grāvjus, mežmalas, kā arī sniedzam meža kopšanas pakalpojumu. Vēlamā teritorija kurā veicam pakalpojumu, 90 km rādiusā ap Siguldu. Par labu un rupju materiālu, varam veikt samaksu. Darbu veicam profesionāli un kvalitatīvi, atstājot pēc sevis sakoptu vidi.
Piedāvājam mežizstrādes, rekultivācijas frēzes, šķeldas transporta, ekskavatora, zāles pļaušanas kā arī dažādus citus pakalpojumus.
Pērkam šķeldojamo materiālu, zarus kaudzēs pie ceļa, kokzāģētavu nomaļus, malku. Samaksa ātra un korekta.

 Tālrunis: 29222182, www.ekomezs.lv 

 
 Piedāvājam IT pakalpojumus:
 
  

*    Windows OS (XP / VISTA / 7 / 8) instalācija, konfigurēšana, apkalpošana;

 

 

*    Linux OS ( Suse / Ubuntu / Fedora / Mint) instalācija, konfigurēšana, apkalpošana;

 

 

*    Datorprogrammu uzstādīšana, apkalpošana, kļūdu labošana Windows un Linux sistēmās;

 

*    Datora aizsardzība pret vīrusiem un hakeru ielaušanos;

 

*    Informācijas kopēšana un atjaunošana;

 

*    Datortehnikas remonts, sastāvdaļu diagnostika, bojāto sastāvdaļu nomaiņa;

 
*    Lietotāju konsultēšana;
 
*    Bezvadu WiFi tīkla uzstādīšana;

 

*    Serveru instalācija un konfigurēšana, datortīkla administratora pakalpojumi;

 
*    Problēmu risināšana attālināti.
 
_______________________________________________________________________________
 

Saziņai tel. 67925823; mob. 25474817; e-pasts 

unijas.datori@gmail.com

 

IK „Ūnijas datori”, vienotais reģistrācijas numurs : 40002165017

 
Kontaktpersona: Aldis
 Adrese: Mālpils, Krasta iela 3-10
 
Sertificēts metinātājs veic dažādas sarežģītības santehnikas un metināšanas darbus. Ir savs aprīkojums. Strādāju ar rasējumiem. Nav kaitīgu ieradumu. Varu sniegt pakalpojumu kā pašnodarbināta persona. Tālr. 27449781  
Spēlējam dzīvo mūziku jubilejās, kāzās u.c. pasākumos. Zvanīt Linardam tālrunis: 28810912  
Kopju jaunaudzes un tīru robežstigas. Iestigoju, novērtēju un palīdzu pārdot cirsmas, konsultēju meža īpašniekus. Juris Pudelis – tālr. 29339736  
Sertificēta skursteņslauķa pakalpojumi. Apkures ierīču tīrīšana, remonts. Apsekošanas aktu sastādīšana. Konsultācijas. Amata zellis Normunds Keišs. Tālr.29432853  
Pārdodu sausu, skaldītu alkšņu malku 40 l maisos.
40 l maiss- 2.0 EUR
T.26666134
 
Piedāvājam malkas zāģēšanas un skaldīšanas pakalpojumu izbraucot pie klienta ar malkas sagatavošanas iekārtu.
Nav vajadzīgs 3- fāzu pieslēgums.
Baļķu diametrs līdz 36cm.
T.26666134
 
  
 
  DAŽĀDI
 
 
 Meklēju, kādu, kurš par sapratīgu samaksu varētu mani aizvest no Mālpils autoostas līdz manam lauku īpašumam - 12km no Mālpils, ceļa posmā Mālpils - Zaube. Braucu diezgan regulāri. Tel.nr. 28343776
 
   
   
   
 

 

 

© 2007 Autortiesības aizsargātas. Visas tiesības rezervētas. Mālpils pagasta padome.  
Vēsture
Kartes
Simbolika
Kultūras pasākumu plāns
Mālpils kultūras centrs
Izstāžu zāle
Vēsturiskā mantojuma krājums
Latvijas 100gades pasākumi
Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"
Mālpils novada vidusskola
Mūzikas un mākslas skola
Mūžizglītība
Sporta darba organizators
Sports bildēs
Sporta komplekss
Naktsmītnes un relaksācijas vietas
Aktīvā atpūta
Apskates vietas
Dabas objekti
Vēsturiskas vietas
SIA "Mālpils Piensaimnieks"
Invalīdu un viņu atbalstītāju biedrība "Notici sev"
Mālpils novada politiski represēto nodaļa
Mālpils makšķernieku biedrība "Mālpils zivīm"
Mālpils Tautskola
Biedrība "Idoves mantojums"
Kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības un attīstības biedrība
Jauniešu apvienība "MJA.U"
KrastGroup
Ģimenes ārstes J.Sprūdes prakse
Pasta nodaļas darba laiki
2013.gada sezona
2014.gada sezona
2012.gada sezona
Arhīva foto
Barikāžu atceres pasākums 2013.gadā
Barikāžu atceres pasākums 2011.gadā
Baznīcas
Pilskalni
Muižas
Skulmju dzimtās vietas
Karavīru apbedījumi, kauju piemiņas vietas
Politiski represēto piemiņas vietas
Mālpils tēlniecības simpoziju skulptūras
Pieminekļi, piemiņas vietas
Avoti
Dižkoki
Skatu punkti