Esiet sveicināti Mālpilī!
Par Mālpili Kultūra Izglītība Sports Tūrisms Komercdarbība Draudzes NVO Citas iestādes
Aktualitātes
Novada dome
Mālpils Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Pakalpojumi
Pašvaldības iestādes
 Bāriņtiesa
 Dzimtsarakstu nodaļa
 Būvvalde
 Mālpils novada vidusskola
 Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"
 Mūzikas un mākslas skola
 Dienesta viesnīca
 Kultūras centrs
 Mālpils bibliotēka
 Sidgundas bibliotēka
Novada domes dokumenti
Pašvaldības SIA "Norma K"
P/A "Mālpils sociālais dienests"
Pašvaldības atbalsts daudzbērnu ģimenēm
Atbalsts vistrūcīgākajām personām
Veselības veicināšanas pasākumi
Valsts atbalsts ģimenēm ar bērniem
Nodarbinātību veicinošie pasākumi
Projekti
Iepirkumi
Nekustamie īpašumi, nekustamo īpašumu izsoles
Uzņēmējdarbība
Jauniešu aktivitātes
Datu privātuma politika
Informatīvais izdevums „Mālpils Vēstis”
Noderīga info
Sludinājumi
Video "Mālpils 800"
Foto galerijas
Video
Sidgundas bibliotēka

Mergupes un Sudas satekā atrodas Veckalns jeb Sidgundas
pilskalns, ko var uzskatīt par seno Sidgundas centru. Sidgunda lokalizējama pilskalnā, kas atrodas Sudas un Mergupes satekas vietā, kur sākas Lielā Jugla.
Pirmās rakstiskās ziņas par mūsu novadu atrodamas kopš kristietības sākuma Mālpils pagasta teritorijā. Tā Sidgundas vārds jau minēts Indriķa Livonijas hronikā, kurā teikts :
…priesteris Daniēls tika nosūtīts pie lielvārdiešiem. Tie laipni uzņēma viņu, viņš tos kristīja. Un tad viņš nonāca ciemā, kas tika saukts par Sidegundi, viņš tūlīt sasauca tautu klausīties Dieva vārdu.
Pēc Indriķa Livonijas hronikas datējuma, šis notikums Sidgundā risinājās 1206. gada rudenī.
Sidgundas bibliotēka ir dibināta 1945. gadā. Ilgus gadus bibliotēka atradās bijušajā Sidgundas pagasta namā „Sauliešos”.
1993. gadā bibliotēku pārcēla uz kultūras namu, bet tagad bibliotēka iekārtota daudzdzīvokļu mājā „Dainas„. Par pirmajām bibliotēkas vadītājām strādāja Leontīne Upīte (1949-1955), Aleksandrs Abajevs (1955-1956), Genovefa Kupriša (1956-1957), Anda Zikmane (1957-1959), Ārija Platā (1959-1961), Erna Paukša, Līga Štrauha.
Sidgundas bibliotēkas apkalpojamā teritorijā ir aptuveni 400 iedzīvotāji. Bibliotēkas lietotāji ir ciemata iedzīvotāji- A/S „Sidgunda „ strādājošie, pensionāri,  SIA”Kvist” darbinieki, Mālpils un Suntažu skolu audzēkņi.
Bibliotēkā apmeklētājiem ir iespēja izmantot bezmaksas interneta pakalpojumus un  WI-FI pieslēgumu. Iegūto uzziņu materiālu ir iespējams izprintēt. Bibliotēkā veic  kopēšanas maksas pakalpojumus.

Bibliotēka abonē 24 preses izdevumus Jaunākā daiļliteratūra un nozaru literatūra tiek iegādāta grāmatu bāzē L.Grāmata un Siguldā J.Rozes grāmatnīcā.
Bibliotēkai ir cilvēki, kuri ir patiesi grāmatu mīļi un zinātāji. Pateicos ikvienam, kurš domās vai ar savu darbību atbalsta bibliotēku, veicina tās izaugsmi.
Bibliotēka piedāvā:

  • nozaru literatūru
  • bērnu/ jauniešu  literatūru
  • daiļliteratūru
  • preses izdevumus
  • interneta pakalpojumus
  • kopēšanas pakalpojumus

 

Adrese: Mālpils novads,  Sidgunda, Zvaigžņu iela 6-16, LV-2152
Tālr. 67956892
e – pasts:
biblioteka.dainas@inbox.lv

Bibliotēkas darba laiks

Pirmdiena    12.00-18.00
Otrdiena      12.00-18.00
Trešdiena     Slēgts
Ceturtdiena  12.00-18.00
Piektdiena    12.00-18.00


SIDGUNDAS  BIBLIOTĒKAS JAUNĀKĀ LITERATŪRA

IEGĀDĀTA 19. JANVĀRĪ

LATVIEŠU AUTORU DARBI
D.JUDINA  KAD KLUSUMS DZIED.
E.LĪVS  VELNAKAULA DVĪŅI.
D.AVOTIŅA  LIKTEŅMEZGLI

M.ZĀLĪTE  PARADĪZES PUTNI. (TURPINĀJUMS GRĀMATAI „PIECI PIRKSTI)

A.MIKELE  KRITUŠAIS EŅĢELIS.
D.RUKŠĀNE  LATVISKAIS LAIMES KODS.
 

TULKOTĀ ĀRZEMJU LITERATŪRA

K.SVOTMENA  PIRMS TU AIZEJ.
A.Dž. FINNS  SIEVIETE LOGĀ.
A.AZIMOVS  FONDS.
D. ELLIS  SPRIEDUMS.
 

BĒRNU, JAUNIEŠU LITERATŪRA

A.MANFELDE  KURŠ NO MUMS LIDOS?
K.SKALBE  KAĶĪŠA DZIRNAVIŅAS
M.G.LEONARDA  VABOĻU KARALIENE.
Dž. GRIŠAMS  TEODORS BŪNS BĒGLIS.
 
NOZARU LITERATŪRA
A.VĒRIŅŠ  PEONIJAS.
A.DANILĀNS  DZĪVO VESELS.
A.BORMANE  SKAISTS BIJ TAS LAIKS.
G.ENIŅŠ  KOKI  MĀJAS  NEPAMET.
 

 

 Bibliotēkas lasītājuuzskaite:

Pārziņa darbinieks nodrošina, ka, iegūstot personas datus no datu subjekta, datu subjektam personas datu iegūšanas laikā tiek sniegta šāda informācija: 

Personas datu apstrādes nolūks: Bibliotēkas lasītāju uzskaite.

Pārzinis: Mālpils novada dome. Adrese: “ Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils novads, LV – 2152, reģistrācijas Nr. 90000048398, Tālr. 67970888, epasts:  dome@malpils.lv

Datu aizsardzības speciālists: Viesturs Grūbe, tālr.: +371 67419000, e-pasts: viesturs@grubesbirojs.lv, Raivis Grūbe, tālr.: +371 67419000, e-pasts: raivis@grubesbirojs.lv

Personas datu apstrādes juridiskais pamatojums: Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a) apakšpunkts.

Personas datu papildus ieguves avoti: Bibliotēkas lasītāju uzskaites informācijas sistēma "Alise".

Personas datu kategorijas: Bibliotēkas lasītāji.

Personas datu glabāšanas ilgums: 10 gadi.

Personas datu saņēmēji: Datu subjekts par sevi; Pārziņa pilnvaroti darbinieki; Apstrādātājs tikai tādā apjomā, lai apstrādātājs varētu nodrošināt un sniegt pakalpojumu Pārzinim atbilstoši savstarpēji noslēgtajam līgumam; Datu aizsardzības speciālists tikai tādā apjomā, lai Datu aizsardzības speciālists varētu nodrošināt uzdevumu izpildi atbilstoši Vispārīgai datu aizsardzības regulai; Valsts kontrolējošās institūcijas (ja tām ir atbilstošs pilnvarojums); Personas dati netiek nosūtīti uz trešajām valstīm vai starptautiskām organizācijām.

Datu subjekta tiesības: Datu subjekta tiesības nosaka un regulē Vispārīgā datu aizsardzības regula, t.sk., bet ne tikai, pieprasīt pārzinim piekļuvi saviem personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz sevi, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību; atsaukt piekrišanu, neietekmējot tādas apstrādes likumīgumu, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta piekrišana; Tiesības kontaktēties ar Datu aizsardzības speciālistu un iesniegt sūdzību, t.sk. uzraudzības iestādei - Datu valsts inspekcijai.

Lēmumu pieņemšana: Personas datu apstrādē netiek automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana.

 
© 2007 Autortiesības aizsargātas. Visas tiesības rezervētas. Mālpils pagasta padome.  
Vēsture
Kartes
Simbolika
Kultūras pasākumu plāns
Mālpils kultūras centrs
Izstāžu zāle
Vēsturiskā mantojuma krājums
Latvijas 100gades pasākumi
Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"
Mālpils novada vidusskola
Mūzikas un mākslas skola
Mūžizglītība
Sporta darba organizators
Sports bildēs
Sporta komplekss
Naktsmītnes un relaksācijas vietas
Aktīvā atpūta
Apskates vietas
Dabas objekti
Vēsturiskas vietas
SIA "Mālpils Piensaimnieks"
Invalīdu un viņu atbalstītāju biedrība "Notici sev"
Mālpils novada politiski represēto nodaļa
Mālpils makšķernieku biedrība "Mālpils zivīm"
Mālpils Tautskola
Biedrība "Idoves mantojums"
Kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības un attīstības biedrība
Jauniešu apvienība "MJA.U"
KrastGroup
Ģimenes ārstes J.Sprūdes prakse
Pasta nodaļas darba laiki
2013.gada sezona
2014.gada sezona
2012.gada sezona
Arhīva foto
Barikāžu atceres pasākums 2013.gadā
Barikāžu atceres pasākums 2011.gadā
Baznīcas
Pilskalni
Muižas
Skulmju dzimtās vietas
Karavīru apbedījumi, kauju piemiņas vietas
Politiski represēto piemiņas vietas
Mālpils tēlniecības simpoziju skulptūras
Pieminekļi, piemiņas vietas
Avoti
Dižkoki
Skatu punkti