Esiet sveicināti Mālpilī!
Par Mālpili Kultūra Sports Izglītība Tūrisms Vide Nevalstiskās organizācijas Iestādes
Aktualitātes
Novada dome
Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Pakalpojumi
ID kartes
Pašvaldības iestādes
 Bāriņtiesa
 Dzimtsarakstu nodaļa
 Būvvalde
 Mālpils novada vidusskola
 Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"
 Mālpils Mūzikas un mākslas skola
 Dienesta viesnīca
 Kultūras centrs
 Mālpils novada bibliotēka
 Vēsture
 Sidgundas bibliotēka
Novada domes dokumenti
Pašvaldības SIA "Norma K"
P/A "Mālpils sociālais dienests"
Pašvaldības atbalsts daudzbērnu ģimenēm
Atbalsts vistrūcīgākajām personām
Veselības veicināšanas pasākumi
Valsts atbalsts ģimenēm ar bērniem
Nodarbinātību veicinošie pasākumi
Projekti
Iepirkumi
Nekustamie īpašumi, nekustamo īpašumu izsoles
Uzņēmējdarbība
Jauniešu aktivitātes
Datu privātuma politika
Informatīvais izdevums „Mālpils Vēstis”
Noderīga informācija
Sludinājumi
Vēsture
 

Mālpilī bibliotēkas pirmsākumi meklējami 19. gadsimta beigās, kad 1881. gadā mūsu pagastā tika nodibināta Labdarības biedrība, kas veicināja izglītības un kultūras dzīvi. Ir ziņas, ka 1883. gadā Labdarības biedrības bibliotēkā bija ap 500 grāmatu un to apmeklēja 200 lasītāji. 1911. gadā te par bibliotekāri strādāja Džemmas Skulmes vecmāmiņa Karlīne Liepiņa. LVVA arhīva materiāli liecina, ka pirms 1914. gada Mālpilī bija sava bibliotēka ar vismaz 300 grāmatām, kas gāja bojā Pirmā pasaules kara laikā kopā ar Labdarības biedrības namu, kurā tā atradās.

 

Pēckara periodā bibliotēka atkal tika atjaunota. Bibliotēku sarakstos kā Mālpils Labdarības bibliotēkas dibināšanas gads norādīts 1922.gads, kad Kultūras fonda dome nolēmusi piešķirt Mālpils labdarības biedrībai Kultūras fonda bibliotēku. 1923. gadā Mālpils labdarības biedrība no Kultūras fonda saņēma 505 grāmatu sējumus bibliotēkas vajadzībām. Bibliotēka atradās Mālpils muižas telpās un bija atvērta tikai svētdienās.

 

1935. gadā iestāde pārgāja jaunajās telpās – uzceltajā biedrības namā Mālpils centrā. Bibliotēkas fondos bija ap 720 sējumu grāmatu, žurnāli tika abonēti ar Kultūras fonda atbalstu, jo pašiem līdzekļu nepietika. Grāmatu skaits praktiski nemainījās līdz 1939. gadam.

 

Pēc Otrā pasaules kara 1945. gadā bibliotēka darbu atsāka no jauna. Grāmatu fondi kara laikā un sakarā ar politiskā režīma maiņu bija iznīcināti. Bibliotēku iekārtoja Tautas nama otrajā stāvā un iesākumā tajā bija tikai pāris simts grāmatas, kas glabājās vienā skapī. Jaunā valdība pievērsa lielu uzmanību cilvēku izglītošanas un pareizas audzināšanas jautājumiem, tāpēc 1947. gadā bibliotēkā jau bija 3000 grāmatu. Tālākajos gados grāmatu fonds turpināja pieaugt, 1975. gadā sasniedzot 7000 eksemplāru grāmatu.

 

1988. gada 29. novembrī bibliotēka no vecā Tautas nama pārcēlās uz gaišajām un plašajām telpām jaunajā kultūras namā. Te pavērās daudz lielākas iespējas attīstībai. Kopš 1991. gada Mālpils bibliotēka ir Mālpils novada domes iestāde, kas tiek finansēta no pašvaldības budžeta.

© 2007 Autortiesības aizsargātas. Visas tiesības rezervētas. Mālpils pagasta padome.  
Vēsture
Kartes
Simbolika
Kultūras pasākumu plāns
Mālpils kultūras centrs
Izstāžu zāle
Vēsturiskā mantojuma krājums
Latvijas 100gades pasākumi
Bibliotēka
Nodarbības mācību virtuvē
Fotogalerija
Mālpils novada vidusskola
Mūžizglītība
Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"
Mālpils Mūzikas un mākslas skola
Sporta darba organizators
Sports bildēs
Sporta komplekss
Naktsmītnes un relaksācijas vietas
Aktīvā atpūta
Apskates vietas
Dabas objekti
Vēsturiskas vietas
SIA "Mālpils Piensaimnieks"
Draudzes
Biedrība "Notici sev"
Mālpils novada politiski represēto nodaļa
Mālpils makšķernieku biedrība "Mālpils zivīm"
Mālpils Tautskola
Biedrība "Idoves mantojums"
Kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības un attīstības biedrība
Jauniešu apvienība "MJA.U"
KrastGroup
Ģimenes ārstes J.Sprūdes prakse
Pasta nodaļas darba laiki
Ģimenes ārstes Janas Borisovas-Litvinovas prakse
2013.gada sezona
2012.gada sezona
2018. gada sezona
Video "Mālpils 800"
Foto galerijas
Arhīva foto
Barikāžu atceres pasākums 2013.gadā
Barikāžu atceres pasākums 2011.gadā
Video
2020
2019
Baznīcas
Pilskalni
Muižas
Skulmju dzimtās vietas
Karavīru apbedījumi, kauju piemiņas vietas
Politiski represēto piemiņas vietas
Mālpils tēlniecības simpoziju skulptūras
Pieminekļi, piemiņas vietas
Avoti
Dižkoki
Skatu punkti