Esiet sveicināti Mālpilī!
Par Mālpili Kultūra Sports Izglītība Tūrisms Vide Nevalstiskās organizācijas Iestādes
Aktualitātes
Novada dome
Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Pakalpojumi
Pašvaldības iestādes
Novada domes dokumenti
Pašvaldības SIA "Norma K"
P/A "Mālpils sociālais dienests"
Pašvaldības atbalsts daudzbērnu ģimenēm
Atbalsts vistrūcīgākajām personām
Veselības veicināšanas pasākumi
Valsts atbalsts ģimenēm ar bērniem
Nodarbinātību veicinošie pasākumi
Projekti
 Erasmus+
 KPFI
 Elektromobīļu iegāde
 Mālpils PII "Māllēpīte" energoefektivitātes paaugstināšana
 LEADER / ELFLA
 ESF
 ERAF
 Comenius
 Leonardo da Vinci
 Grundtvig
 Leģendas mūs vieno
 KNHM / "Mēs savam novadam"
 Atbalsts lauku pašvaldībām
 LASĪŠANAS VEICINĀŠANA LAUKU APVIDOS
 Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana un energoefektivitātes paaugstināšana Mālpils novada pašvaldības izglītības iestādē
 Klase dabā, daba klasē
 Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos
 Kulturālā migrācija autobiogrāfijās 2009.-2011.
 Mūzikas un mākslas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana
 Biedrības "Mālpils zivīm" projekti
Iepirkumi
Nekustamie īpašumi, nekustamo īpašumu izsoles
Uzņēmējdarbība
Jauniešu aktivitātes
Datu privātuma politika
Informatīvais izdevums „Mālpils Vēstis”
Noderīga informācija
Sludinājumi
Elektromobīļu iegāde

Mālpils novada pašvaldība saņem pirmos elektromobiļus

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) atbalstītā projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā Mālpils novadā” (Nr. KPFI-16/13) ietvaros Mālpils novada pašvaldība iegādājusies divus jaunus "Volkswagen Up!" modeļa automobiļus, kas ir aprīkoti ar elektrodzinējiem. Tādējādi tiks samazināts autotransporta dūmgāzu radīto piesārņojums un saudzēta mūsu novada zaļā vide.

Elektromobiļu ekspluatācijas izmaksas ir daudz zemākas nekā automašīnām ar iekšdedzes dzinējiem – "Volkswagen Up!" patērē 11,7 kWh elektroenerģijas uz 100 kilometriem, kas pēc AS "Latvenergo" pamata tarifa (0,153 eiro par vienu kilovatstundu) izmaksā 1,76 eiro jeb aptuveni 1,4 litrus benzīna.

Jaunie, videi draudzīgie un ekonomiski izdevīgie elektromobiļi pašvaldībai izmaksāja kopā 16 940,00 EUR, bet projekta kopējās izmaksas ir 53 940,00 EUR, no kā KPFI piešķirtais finansējums ir 37 000,00 EUR.

Iecerēts, ka viens no elektromobiļiem tiks izmantots Mālpils novada Sociālā dienesta darba ikdienā, bet otrs – pašvaldības administrācijas, būvvaldes un bāriņtiesas vajadzībām.

Projekta vadītājs,
Mālpils novada domes izpilddirektors Agris Bukovskis
 Mālpils novada dome iegādāsies divus elektromobiļus

Šī gada martā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) izsludināja projektu konkursu „Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā – atbalsts elektromobiļu vai to uzlādes infrastruktūras ieviešanai” Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) ietvaros un ir atbalstījusi Mālpils novada domes pieteikto projektu „Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā Mālpils novadā” (Nr. KPFI-16/13).

Projekta ietvaros paredzēts iegādāties videi draudzīgus un ekonomiskus transportlīdzekļus - divus jaunus rūpnieciski ražotus elektromobiļus (automašīnas ar elektromotoru, aizvietojot iekšdedzes dzinēju), ko izmantos pašvaldības iestādes nepieciešamiem braucieniem novada teritorijas ietvaros – bāriņtiesa, sociālais dienests, būvvalde, pašvaldības policija. Tādējādi tiks samazināts autotransporta dūmgāzu radīto piesārņojums un saudzēta mūsu novada zaļā vide.

Projektu īstenos līdz šī gada 31. decembrim. Projekta kopējais finansējumsir 53 940,00 EUR, tai skaitā, KPFI finansējums 37 000,00 EUR un Mālpils novada domes līdzfinansējums 16 940,00 EUR.

 
Projekta vadītājs
Mālpils novada domes izpilddirektors Agris Bukovskis

 

© 2007 Autortiesības aizsargātas. Visas tiesības rezervētas. Mālpils pagasta padome.  
Vēsture
Kartes
Simbolika
Kultūras pasākumu plāns
Mālpils kultūras centrs
Izstāžu zāle
Vēsturiskā mantojuma krājums
Latvijas 100gades pasākumi
Bibliotēka
Nodarbības mācību virtuvē
Mālpils novada vidusskola
Mūzikas un mākslas skola
Mūžizglītība
Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"
Sporta darba organizators
Sports bildēs
Sporta komplekss
Naktsmītnes un relaksācijas vietas
Aktīvā atpūta
Apskates vietas
Dabas objekti
Vēsturiskas vietas
SIA "Mālpils Piensaimnieks"
Draudzes
Biedrība "Notici sev"
Mālpils novada politiski represēto nodaļa
Mālpils makšķernieku biedrība "Mālpils zivīm"
Mālpils Tautskola
Biedrība "Idoves mantojums"
Kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības un attīstības biedrība
Jauniešu apvienība "MJA.U"
KrastGroup
Ģimenes ārstes J.Sprūdes prakse
Pasta nodaļas darba laiki
Ģimenes ārstes Janas Borisovas-Litvinovas prakse
2013.gada sezona
2012.gada sezona
2018. gada sezona
Video "Mālpils 800"
Foto galerijas
Arhīva foto
Barikāžu atceres pasākums 2013.gadā
Barikāžu atceres pasākums 2011.gadā
Video
Baznīcas
Pilskalni
Muižas
Skulmju dzimtās vietas
Karavīru apbedījumi, kauju piemiņas vietas
Politiski represēto piemiņas vietas
Mālpils tēlniecības simpoziju skulptūras
Pieminekļi, piemiņas vietas
Avoti
Dižkoki
Skatu punkti