Esiet sveicināti Mālpilī!
Par Mālpili Kultūra Izglītība Sports Tūrisms Komercdarbība Draudzes NVO Citas iestādes
Aktualitātes
Novada dome
Pakalpojumi
Novada domes dokumenti
Pašvaldības SIA "Norma K"
Pašvaldības iestādes
P/A "Mālpils sociālais dienests"
Pašvaldības atbalsts daudzbērnu ģimenēm
Atbalsts vistrūcīgākajām personām
Nodarbinātību veicinošie pasākumi
Veselības veicināšanas pasākumi
Iepirkumi
Projekti
Nekustamie īpašumi, nekustamo īpašumu izsoles
Informatīvais izdevums „Mālpils Vēstis”
Video "Mālpils 800"
Uzņēmējdarbība
Noderīga info
FOTO GALERIJAS
Video
Sludinājumi
Valsts atbalsts ģimenēm ar bērniem
Jauniešu aktivitātes
Interešu izglītība

 

Interešu izglītības programmas Mālpils novada izglītības iestādēs

Mālpils novada vidusskola, tālr.67925340, 28689674, e-pasts vidusskola@malpils.lv

Interešu izglītības programma, vadītājs

Nodarbību laiks

Tautiskās dejas 1.kl.(vad.M.Gaile Dišereite, koncertmeistare I.Bartkeviča)

Trešdienās: plkst.13.50-15.30

Piektdienās: plkst.13.50-15.30

Tautiskās dejas 2.-4.kl.(vad.M.Gaile Dišereite, koncertmeistare I.Bartkeviča)

Pirmdienās: plkst.13.40-14.40

Ceturtdienās: plkst.13.00-14.40

Tautiskās dejas 5.-6.kl.(vad.L.Jansone, koncertmeistare I.Bartkeviča)

Otrdienās: plkst.14.40-16.20

Ceturtdienās: plkst.14.40-16.20

Tautiskās dejas 7.-9.kl.(vad.M.Gaile Dišereite, koncertmeistare I.Bartkeviča)

Otrdienās: plkst.15.15-16.55

Ceturtdienās: plkst.15.15-16.55

Tautiskās dejas 10.-12.kl.(vad.L.Jansone, koncertmeistare I.Bartkeviča)

Pirmdienās: plkst.18.00-19.40

Trešdienās: plkst.18.00-19.40

Sporta un sarīkojumu dejas (vad. I.Zīle)

Otrdienās: plkst13.05-13.45 (1.kl.)

                  plkst. 13.50-14.30 (2.-4.kl.)

                  plkst.15.20-16.00 (9.kl.)

Vokālais ansamblis 5.-9.kl.(vad.S.Vītoliņa, koncertmeistare E.Belicka)

Piektdienās: plkst. 13.50-15.10

Koris 2.-4.kl.(vad.S.Vītoliņa, koncertmeistare E.Belicka)

Trešdienās: plkst.07.50-08.30

Piektdienās: plkst.07.50-08.30

Fiziskās sagatavotības pulciņš 5.-7.kl. (vad. K.Rubenis)

Otrdienās: plkst.15.20-16.40

Ceturtdienās: plkst.16.00-17.20

Fiziskās sagatavotības pulciņš 8.-12.kl. (vad. G.Tipāns)

Pirmdienās: plkst.16.00-17.20

Trešdienās: plkst.16.00-17.20

Tūrisms 4.-6.kl. (vad. L.Odziņa)

Otrdienās: plkst.14.35-15.55

Ceturtdienās: plkst.13.50-15.10

Papīra plastika 1.-2.kl. (vad.P.Lietaviete)

Ceturtdienās: plkst.13.05-13.45(1.a,2.a)

                      plkst.13.50-14.30 (1.b,2.b)

Floristika 4.-8.kl.(vad.I.Rauska)

Trešdienās: plkst.14.35-15.55

Ceturtdienās: plksts.14.35-15.55

Galda spēles (dambrete, šahs) 1.-12.kl. (vad.V.Zviedre)

Otrdienās: plkst.13.50-14.30 (1.-4.kl.)

Trešdienās: plkst.14.35-15.55 (5.-12.kl.)

Kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšana (gidu pulciņš) 6.-12.kl. (vad. B.Lippe)

Piektdienās: plkst.14.00-16.00

Novadpētniecība 5.-12.kl. (vad.I.Apsīte)

Trešdienās: plkst.14.35-15.55

Vides izpēte 5.-12.kl. (vad.I.Vēvere)

Pirmdienās: plkst.14.30-15.10

Skolas EKO padome 5.-12.kl. (vad. I.Bērziņa)

Piektdienās: plkst.14.00-16.00

 
 
 

Mālpils internātpamatskola, tālr.67925131, e-pasts int_lietvede@malpilsskola.lv

Interešu izglītības programma, vadītājs

Nodarbību laiks

Tautiskās dejas 1.-6.kl. (vad.I.Kukurāne)

Otrdienās: plkst.14.50-15.30

Trešdienās: plkst.14.50-15.30

Netradicionālās dejas 1.-4.kl. (vad. I.Kukurāne)

Ceturtdienās: plkst.14.05-14.45 (1.-2.kl.)

                      plkst.14.50-15.30 (3.-4.kl.)

Vizuālās mākslas pulciņš 1.-4.kl. (vad.G.Tabaka)

Ceturtdienās: plkst.13.20-14.00 (1.-2.kl.)

                      plkst.14.05-14.45 (3.-4.kl.)

Vizuālās mākslas pulciņš 5.-9.kl. (vad.G.Tabaka)

Otrdienās: plkst.16.00-16.40 (5.-6.kl.)

Ceturtdienās: plkst.14.50-15.30

                      plkst.16.00-17.20

Teātra pulciņš 3.-9.kl. (vad.S.Logina)

Pirmdienās:plksts.17.40-18.20 (8.-9.kl

Koris 1.-4.kl. (vad.K.Sarma)

Trešdienās: plkst.13.20-14.00

                    plkst.16.00-16.40

Ēdienu gatavošanas pulciņš 5.-7.kl. (vad.I.Lielmane)

Otrdienās: plkst.14.50-16.10

Netradicionālie rokdarbi 3.-9.kl. (vad. I.Mūsiņa)

Pirmdienās: plkst. 17.00-17.40 (5.kl.)

                   plkst. 17.40-18.20 (5.-9.kl.)

Otrdienās: plkst.14.50-15.30 (3.-4.kl.)

Tehniskās modelēšanas pulciņš 5.-9.kl.(vad. M.Strēlniece)

Pirmdienās: plkst.17.00-17.40 (6.-7.kl.)

Trešdienās: plkst.13.20-14.00 (5.kl.)

Datorpulciņš 2.-4.kl. (vad. J.Pīķe)

Pirmdienās: plkst. 15.40-16.20 (2.-3.kl.)

                   plkst. 17.00-17.40 (4.kl.)

Datorpulciņš 5.-9.kl. (vad. K.Sarma)

Otrdienās: plkst.14.50-15.30 (7.-9.kl.)

                plkst.16.00-16.40 (8.kl., 1.-2.k.)

Trešdienās: plkst.14.05-14.45 (5.kl.)

                   plkst.14.50-15.30 (6.kl.)

Uzņēmējdarbība 2.-9.kl. (vad. Z.Čerpinska)

Otrdienās: plkst.14.50-15.30

Kokapstrāde 5.-9.kl. (vad. I.Hermanis)

Otrdienās: plkst.16.00-17.20

Trešdienās: plkst.16.00-17.20

EKO pulciņš 5.-9.kl. (vad. D. Purviņa)

Trešdienās: plkst.16.00-17.20

Vispārējā fiziskā sagatavošana 5.-9.kl. (vad. D.Škogals)

Trešdienās: plkst.16.00-18.00

Sporta spēļu pulciņš 5.-9.kl. (vad. N.Bucenieks)

Pirmdienās: plkst.17.40-18.20

Trešdienās: plkst.16.00-16.40

Basketbols 7.-9.kl. (vad.D.Andrejeva)

Ceturtdienās: plkst.16.00-17.20

Peldēšana 1.-9.kl. (vad. N.Bucenieks)

Ceturtdienās: plkst.9.20-10.50 (1.-2.kl.)

                  plkst.11.00-11.40 (3.-4.kl.)

                  plksts.13.20-14.45 (5.-6.kl.)

                  plkst.15.40-16.40(7.-8.kl.,1.k.)

                  plkst.16.40-17.40(9.kl, 2.3.k.) 

 
 

Mālpils Mūzikas un mākslas skola, tālr.67925474, e-pasts mmskola@malpils.lv

Interešu izglītības programma, vadītājs

Nodarbību laiks

Stīgu instrumentālais ansamblis (vad.D.Ulase)

Otrdienās: plkst.13.30-14.10 (vijoļu gr.)

                plkst.16.20-17.00 (čellu gr.)

Piektdienās: plkst.16.20-17.00

 

Atvērtās” interešu izglītības programmas

 

Šajā mācību gadā izglītības iestādes piedāvā vairākas interešu izglītības programmas kā “atvērtās” programmas, rosinot bērnus un jauniešus apmeklēt ne tikai savas skolas interešu izglītības pulciņus, bet arī izvēlēties savām interesēm atbilstošu citas skolas piedāvāto interešu izglītības programmu.

Nosaukums
Mērķauditorija
Nodarbību laiks

Mālpils novada vidusskolas “atvērtās” interešu izglītības programmas

10.-12. klašu tautas deju kolektīvs

10.-12.kl./1.-4.kurss

Pirmdienās: 1800 - 1940 Ceturtdienās:1800 - 1940

Tūrisms
4.-6.kl.

Otrdienās:1435 -1555 Ceturtdienās:1350 - 1510

Galda spēles - dambrete, šahs

1.-12.kl./1.-4.kurss

Otrdienās: 1350 - 1430  (1.-4.kl.),

Trešdienās:1435 - 1555 (5.-12.kl./1.-4.kurss)

Kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšana un popularizēšana (gidu pulciņš)

6.-12.kl/1.-4.kurss

Piektdienās: 1400 - 1600

            Izmantojiet piedāvātās iespējas un apmeklējiet interešu izglītības nodarbības novada izglītības iestādēs.

 

 

IESNIEGUMA VEIDLAPA....

 

© 2007 Autortiesības aizsargātas. Visas tiesības rezervētas. Mālpils pagasta padome.  
Vēsture
Kartes
Simbolika
Kultūras pasākumu plāns
Mālpils kultūras centrs
Kultūras centrs 2017./2018. gada sezonā
Izstāžu zāle
Vēsturiskā mantojuma krājums
Latvijas 100gades pasākumi
Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"
Mālpils novada vidusskola
Mūzikas un mākslas skola
Mālpils internātpamatskola
Mūžizglītība
Interešu izglītība
Ziņas
Sporta darba organizators
Sports bildēs
Sporta komplekss
Naktsmītnes un relaksācijas vietas
Aktīvā atpūta
Apskates vietas
Dabas objekti
Vēsturiskas vietas
SIA "Mālpils Piensaimnieks"
Invalīdu un viņu atbalstītāju biedrība "Notici sev"
Mālpils novada politiski represēto nodaļa
Mālpils makšķernieku biedrība "Mālpils zivīm"
Mālpils Tautskola
Biedrība "Idoves mantojums"
Kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības un attīstības biedrība
Jauniešu apvienība "MJA.U"
KrastGroup
Ģimenes ārstes J.Sprūdes prakse
Pasta nodaļas darba laiki
2013.gada sezona
2014.gada sezona
2012.gada sezona
Arhīva foto
Barikāžu atceres pasākums 2013.gadā
Barikāžu atceres pasākums 2011.gadā
Baznīcas
Pilskalni
Muižas
Skulmju dzimtās vietas
Karavīru apbedījumi, kauju piemiņas vietas
Politiski represēto piemiņas vietas
Mālpils tēlniecības simpoziju skulptūras
Pieminekļi, piemiņas vietas
Avoti
Dižkoki
Skatu punkti