Esiet sveicināti Mālpilī!
Par Mālpili Kultūra Sports Izglītība Tūrisms Vide Nevalstiskās organizācijas Iestādes
Aktualitātes
Novada dome
Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Pakalpojumi
Pašvaldības iestādes
Novada domes dokumenti
Pašvaldības SIA "Norma K"
P/A "Mālpils sociālais dienests"
Pašvaldības atbalsts daudzbērnu ģimenēm
Atbalsts vistrūcīgākajām personām
Veselības veicināšanas pasākumi
Valsts atbalsts ģimenēm ar bērniem
Nodarbinātību veicinošie pasākumi
Projekti
 Erasmus+
 KPFI
 LEADER / ELFLA
 ESF
 ERAF
 Comenius
 Leonardo da Vinci
 Grundtvig
 Leģendas mūs vieno
 KNHM / "Mēs savam novadam"
 Mēs savam novadam - 2019
 Mēs savam novadam - 2018
 Mēs savam novadam - 2015
 Mēs savam novadam - 2013
 Nīderlandes fonda KNHM projekti 2009.gadā
 Atbalsts lauku pašvaldībām
 LASĪŠANAS VEICINĀŠANA LAUKU APVIDOS
 Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana un energoefektivitātes paaugstināšana Mālpils novada pašvaldības izglītības iestādē
 Klase dabā, daba klasē
 Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos
 Kulturālā migrācija autobiogrāfijās 2009.-2011.
 Mūzikas un mākslas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana
 Biedrības "Mālpils zivīm" projekti
Iepirkumi
Nekustamie īpašumi, nekustamo īpašumu izsoles
Uzņēmējdarbība
Jauniešu aktivitātes
Datu privātuma politika
Informatīvais izdevums „Mālpils Vēstis”
Noderīga informācija
Sludinājumi
Mēs savam novadam - 2018

 

                          Par 2018.gada projektu konkursa “Mēs savam novadam” rezultātu apstiprināšanu.

 

  Mālpils novada domes izsludinātajā 2018.gada projektu konkursā “Mēs savam novadam” tika saņemti 6 projektu iesniegumi. Žūrija lēma par visu 6 projektu atbilstību konkursa nolikumam, šie projekti tika virzīti uz domes sēdi un guva apstiprinājumu finansējuma saņemšanai.

 

Projektos veicamo darbu loks būs ļoti dažāds, kā rezultātā Mālpils novads tiks pie vairākām sakārotām vietām, iekārtotām telpām un kāda radoši izglītojoša pasākuma. Šogad, salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, bija novērojama lielāka aktivitāte no Sidgundas ciema iedzīvotājiem, kas iesniedza 2 projektu iesniegumus.

 

 Apstiprinātie projekti:

 1.      “Sidgundas sporta laukuma sakopšana”, projekta īstenošanas vieta- Sidgundas ciems, piešķirtais finansējums EUR 700,00. Projekta ietvaros paredzēts sakārtot volejbola laukumu, uzstādīt volejbola tīklu, kā arī sakārtot āra trenažieru laukuma mīksto segumu, uzstādīt basketbola grozu. Teritorijā izvietot atkritumu tvertnes un uzstādīt soliņus.

 2.      “Mālpils kapu “Krusta kalna” labiekārtošana”,projekta īstenošanas vieta- Mālpils (Mālpils kapi), piešķirtais finansējums EUR 700,00. Projekta ietvaros paredzēts izgatavot un uzstādīt 7 solus Krusta kalnā, izgatavot 1 pārvietojamo solu, kā arī veikt teritorijas apzaļumošanas darbus.

 3.      “Jauniešu telpas remonts un labiekārtošana”,projekta īstenošanas vieta- Mālpils (Mālpils kultūras centrs), piešķirtais finansējums EUR 700,00. Projekta ietvaros paredzēts veikt jauniešu vajadzībām piešķirtās telpas Mālpils kultūras centrā kosmētisko remontu un telpas labiekārtošanu.

 4.      “Lietotu apģērbu maiņas punkts” projekta īstenošanas vieta- Mālpils (Pils iela 14, bijusī Mālpils profesionālās vidusskolas ēka, 158.kabinets), piešķirtais finansējums EUR 700,00. Projekta ietvaros paredzēts iekārtot telpu, kur darbosies šis maiņas punkts, iedzīvotājiem būs iespēja nodot lietotu apģērbu, apavus, sadzīves priekšmetus, lai palīdzētu līdzcilvēkiem.

.   5.   “Sakopta vide- gandarījums visiem” ”, projekta īstenošanas vieta- Sidgundas ciems, Mēness iela 1, piešķirtais finansējums EUR 700,00. Projekta ietvaros tiks veikta pagalma seguma labiekārtošana un lietus ūdeņu novadīšanas sistēmas sakārtošana. Šī projekta īstenošanai mājas iedzīvotāji nodrošina līdzfinansējumu EUR 269,00 apmērā, kas segs lietus ūdeņu novadīšanas sistēmas sakārtošanas izmaksas.

 6.      “Foto plenērs “MĀLPILS- APTURĒTIE MIRKĻI””, projekta īstenošanas vieta –Mālpils (Mālpils kultūras centrs), piešķirtais finansējums EUR 400,00. Projektā plānots neprofesionāliem fotogrāfēt gribētājiem profesionālu fotogrāfu vadībā nodrošināt iespēju iegūt jaunas zināšanas par fotografēšanas tehnikām, kadru kompozicionāliem risinājumiem. Plenēra laikā radīt un tālāk attīstīt divus fotogrāfiju ciklus: 1) Mālpils daba caur fotoobjektīvu; 2) PĒDAS- Mālpils cilvēki (fotoportreti – cilvēki, kuri savas dzīves laikā atstājuši nozīmīgus nospiedumus mūsu novada kultūrā un vēsturē).

 

 

 Pašvaldība izsaka paldies visu projektu darba grupu vadītājiem par darba grupas organizēšanu, projektu iesniegumu sagatavošanu un vēl izdošanos projektu īstenošanā.

  

Informāciju sagatavoja Mālpils novada domes projektu vadītāja Elita Kārkliņa.

Informācija publicēta 17.05.2018
            

 

© 2007 Autortiesības aizsargātas. Visas tiesības rezervētas. Mālpils pagasta padome.  
Vēsture
Kartes
Simbolika
Kultūras pasākumu plāns
Mālpils kultūras centrs
Izstāžu zāle
Vēsturiskā mantojuma krājums
Latvijas 100gades pasākumi
Bibliotēka
Nodarbības mācību virtuvē
Mālpils novada vidusskola
Mūzikas un mākslas skola
Mūžizglītība
Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"
Sporta darba organizators
Sports bildēs
Sporta komplekss
Naktsmītnes un relaksācijas vietas
Aktīvā atpūta
Apskates vietas
Dabas objekti
Vēsturiskas vietas
SIA "Mālpils Piensaimnieks"
Draudzes
Biedrība "Notici sev"
Mālpils novada politiski represēto nodaļa
Mālpils makšķernieku biedrība "Mālpils zivīm"
Mālpils Tautskola
Biedrība "Idoves mantojums"
Kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības un attīstības biedrība
Jauniešu apvienība "MJA.U"
KrastGroup
Ģimenes ārstes J.Sprūdes prakse
Pasta nodaļas darba laiki
Ģimenes ārstes Janas Borisovas-Litvinovas prakse
2013.gada sezona
2012.gada sezona
2018. gada sezona
Video "Mālpils 800"
Foto galerijas
Arhīva foto
Barikāžu atceres pasākums 2013.gadā
Barikāžu atceres pasākums 2011.gadā
Video
Baznīcas
Pilskalni
Muižas
Skulmju dzimtās vietas
Karavīru apbedījumi, kauju piemiņas vietas
Politiski represēto piemiņas vietas
Mālpils tēlniecības simpoziju skulptūras
Pieminekļi, piemiņas vietas
Avoti
Dižkoki
Skatu punkti