Esiet sveicināti Mālpilī!
Par Mālpili Kultūra Izglītība Sports Tūrisms Komercdarbība Draudzes NVO Citas iestādes
Aktualitātes
Novada dome
Mālpils Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Pakalpojumi
Pašvaldības iestādes
Novada domes dokumenti
Pašvaldības SIA "Norma K"
P/A "Mālpils sociālais dienests"
Pašvaldības atbalsts daudzbērnu ģimenēm
Atbalsts vistrūcīgākajām personām
Veselības veicināšanas pasākumi
Valsts atbalsts ģimenēm ar bērniem
Nodarbinātību veicinošie pasākumi
Projekti
Iepirkumi
Nekustamie īpašumi, nekustamo īpašumu izsoles
Uzņēmējdarbība
Jauniešu aktivitātes
Datu privātuma politika
Informatīvais izdevums „Mālpils Vēstis”
Noderīga info
Sludinājumi
Video "Mālpils 800"
Foto galerijas
Video
Jauniešu aktivitātes

13.12.2018.

                                 

2018.gada 28.novembrī Mālpils novada domes sēdē
apstiprināta
“Mālpils novada jaunatnes politikas attīstības programma 2019.-2025.gadam”

Attīstības programma ir pašvaldības vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas prioritātes un pasākumu kopums mērķu sasniegšanai darbā ar jaunatni. Tajā izvirzītie rīcības virzieni skar tādas jomas kā Nodarbinātība, Līdzdalība, Lietderīga brīvā laika pavadīšana un Veselība.
“Mālpils novada jaunatnes politikas attīstības programma 2019.-2025.gadam” paredz, atbalstot darbu ar jaunatni, uzlabot jauniešu vecumā no 13 līdz 25 gadiem, kas dzīvo, mācās vai strādā Mālpils novadā dzīves kvalitāti, veicinot viņu iniciatīvas, darba tikumu un patriotismu, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē.
Darbs pie Attīstības programmas izstrādes sākās 2017.gada nogalē un tā izstrādē aktīvi līdzdarbojās Mālpils novada jaunieši, piedaloties forumā “Esi sadzirdēts”, pasākumā “Kafija ar politiķiem”, “Malpils novada jauniešu aptaujā 2018” un līdzdalības pasākumā “Idejnīca”.

Programma atrodama www.malpils.lv sadaļā “Novada domes dokumenti/Attīstības programmas’.

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2018. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros".

Informāciju sagatavoja Mālpils novada domes jaunatnes lietu speciāliste Antra Austriņa- Seņkāne 2018.gada 12.decembrī.
  


15.11.2018.

Veiksmīgai saziņai tiešsaistē svarīgi ievērot latviešu valodas pamatlikumus

Mirkļsaziņa WhatsApp un Messenger lietotnēs, komunikācija sociālajos tīklos un forumos – rakstu valoda tiešsaistē kļuvusi nozīmīgāka, kā nekad agrāk. Tomēr 28% Latvijas jauniešu interneta vidē nepievērš uzmanību pareizrakstībai, pieturzīmju lietojumam un gramatikai, liecina aptauja*. Latvijas valsts simtgades priekšvakarā, Samsung Skola nākotnei aicina rūpēties par valodas tīrību, un atgādina, ka veiksmīgai saziņai tiešsaistē svarīgi ievērot latviešu valodas pamatlikumus.

“Patlaban vairums ikdienas sarunu notiek rakstveidā. Samsung Skola nākotnei aptaujas dati rāda, ka 20% Latvijas jauniešu bieži sazinās internetā pat tad, ja konkrētajā brīdī atrodas vienā telpā. Viedtālrunis un dažādas lietotnes ļauj sazināties ātri, vienkārši un netraucējot apkārtējos. Tomēr dati atklāj, ka brīvā, ātrā un neviena nekontrolētā saziņa nereti nozīmē nevērīgāku gramatikas un pieturzīmju lietošanu. Tas, protams, attiecas ne tikai uz jauniešiem, bet arī uz pieaugušajiem,” saka Samsung Skola nākotnei iniciatīvas vadītāja Baltijā Egle Tamelīte.

Aptauja liecina, ka 28% Latvijas jauniešu interneta vidē nepievērš uzmanību pareizrakstībai, pieturzīmju lietojumam un gramatikai, bet 10% atzinuši, ka internetā apzināti veido atšķirīgu komunikācijas stilu. Puse aptaujāto uzskata, ka savas domas digitālajā vidē daudz vieglāk ir paust, izmantojot emocijzīmes, attēlus vai video, nevis rakstot. “Tas, iespējams, izskaidro faktu, ka vairāk nekā 80% atzīst – interneta saziņā gadījušies pārpratumi, sarakste nav saprasta vai ir pārprasta,” piebilst E. Tamelīte. 

“Mūsdienu tehnoloģiskajiem jauninājumiem ir būtiska nozīme valodas attīstībā, un tie paver lieliskas iespējas valodai dažādos virzienos. Latviešu valoda kopš 20.gs. 90. gadiem attīstās ļoti strauji, un lielā mērā to nosaka tieši interneta vides aktualitātes. Šīs straujās pārmaiņas nevajadzētu vērtēt negatīvi, bet gan uztvert kā objektīvu noteiktas komunikācijas vides attīstību. Pateicoties internetam un citiem mirkļsaziņas rīkiem, ir sākusi attīstīties neformālā rakstītā valoda, un līdz ar to parādās savdabīgi rakstības principi, piemēram, īpatnēja vārdu saīsināšana (vnk – ‘vienkārši’, tgd – ‘tagad’, plds – ‘paldies’ u.c.), vārdu rakstība atbilstoši izrunai (pac – ‘pats’, nau – ‘nav’, lācīc – ‘lācītis’ u.c.), burti bez latviešu diakritiskajām zīmēm (meza pile/ mezha piile ‘meža pīle’), lielo burtu un interpunkcijas zīmju izmantošana emociju paušanai ( PATĪK :) ;) ), anglismu pārdaudzums (okay, sorry, come on u.c.) un vēl daudzas citas īpatnības. Šie rakstības jaunievedumi palīdz taupīt laiku, dažkārt palīdz precīzāk izteikt domu, kā arī ļauj rakstītājam justies iederīgākam modernajā pasaulē,” saka Inta Urbanoviča, Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Latvistikas un baltistikas nodaļas docente.

„Tomēr, modernizējot runāto un rakstīto valodas formu, mēs nedrīkstam ignorēt normas, tradīcijas un ieradumus, kas veido mūsu valodas pamatu. Ja mēs pazaudēsim latviešu valodas fonētiku, grafētiku, gramatiku, tad zudīs arī latviešu valoda un līdz ar to arī tauta. Rakstītā valoda vienmēr ir bijusi konservatīvāka un formālāka par runāto valodu, un tāpēc tieši rakstu formai ir liela nozīme valodas saglabāšanā un uzturēšanā. Mūsdienās personiskās atbildības trūkums internetā rada visatļautību ne tikai viedokļu formulēšanā, bet arī haosu rakstītajā valodā. Tas ir īpaši bīstami publiskajā telpā, jo tur katra uzrakstītā neatbilsme var strauji izplatīties un nomākt sen pieņemtu un izplatītu normu, radot apjukumu valodas lietotājos (piemēram, zina/zin, administrators/administrātors, manis dēļ/dēļ manis u.c.). Un mēs vairs nezinām, kā vajadzētu pareizi rakstīt, jo ikdienā rakstām, kā pagadās... Lai gan valoda mainās, svarīgi atcerēties, ka pareizrakstības un gramatikas likumus rakstu valodā, arī internetā, neviens vēl nav atcēlis, un šie likumi ir nepieciešami, lai nodrošinātu veiksmīgāku saziņu sociālajā vidē – valodas likumi ir domāti, lai sazināties būtu vieglāk, nevis grūtāk,” uzsver I. Urbanoviča.

“Valoda mainās ne tikai tehnoloģiju ietekmē, to veido ikviens ikdienas notikums. Modernās pasaules lielākais izaicinājums valodai ir globalizācijas procesi. Intensīva dažādu kultūru mijiedarbība, dažu valodu dominēšana starptautiskajā saziņā ir globalizācijas procesa iezīmes, kas šodien liek daudz lielāku vērību pievērst tieši dzimtās valodas jautājumiem. Tāpēc svarīgi ir apzināties, ka tas kā tā attīstās ir tieši atkarīgs no mums – kā runājam, rakstām, cik atbildīgi pret to izturamies. Latviešu valoda – tā ir mūsu identitāte, tautas bagātība, stipras nācijas pamats un galvenais vienojošais valsts elements. Tā ir mūsu dzejas, tautasdziesmu un mūsu dziesmu svētku valoda. Lai to koptu, ir jāatceras par ikvienas valodas pamatlikumiem. Latviešu valoda nav iedomājama bez garumzīmēm, mīkstinājumiem un pieturzīmēm, kur tās paredzētas,” saka profesors Kārlis Šadurskis, Izglītības un zinātnes ministrs.

“Mirkļsaziņa kļuvusi par neatņemamu digitālā laikmeta dzīves sastāvdaļu, tomēr jāatceras, ka, tāpat kā klātienes saziņā, arī tiešsaistē jāievēro labas uzvedības normas jeb netiķete, cienot gan saziņas, gan valodas likumus,” saka E. Tamelīte.


Par Samsung Skolu nākotnei

Samsung Skola nākotnei ir “Samsung Electronic Baltics” sociālā iniciatīva, kuras ietvaros jau otro gadu tiek realizēta programma “Skolēna digitālais IQ”. Tā tapusi sadarbībā ar Latvijas digitālās jomas ekspertiem, un programmas mērķis ir veicināt jēgpilnu digitālo tehnoloģiju lietošanu, izmantojot tās ikdienas dzīvē, mācībās un arī nākotnē, uzsākot darba gaitas. Programma www.skolanakotnei.lv bez maksas pieejama ikvienam. Programmas partneri ir Latvijas Drošāka interneta centrs, kustība “Iespējama misija”, Valsts izglītības satura centrs, LR Kultūras ministrija, LR Izglītības un zinātnes ministrija, CERT.LV, Eiropas Parlamenta Informācijas birojs, Rīgas Skolēnu dome un digitālo risinājumu aģentūra “Cube”.


Plašāk par projektu: 
www.skolanakotnei.lv
Iespēja uzzināt jaunāko: www.facebook.com/samsungskolanakotnei
 

02.10.2018.


   

 

Uzsākta Mālpils novada jaunatnes politikas attīstības programmas 2019.-2025.gadam publiskā apspriešana

Lūdzam iedzīvotājus iesaistīties un izteikt viedokli, savus ierosinājumus Mālpils novada jaunatnes lietu speciālistei Antrai Austriņai - Seņkānei, sūtot uz e-pastu antra.austrina@gmail.com  līdz š.g. 24.oktobrim.

Pārskats par sabiedrības līdzdalības pasākumiem

Mālpils novada jaunatnes politikas attīstības programmas 2019.-2025.gadam visos izstrādes posmos notika sabiedrības un jaunatnes jomas ekspertu iesaistīšana. Tika īstenoti sekojoši līdzdalības pasākumi:

  01.12. un 02.12.2017 notika Mālpils novada Jauniešu forums, kas vienkopus pulcēja 77jauniešus un politikas veidotājus un kas bija veltīts jaunatnes jomas rīcības virzienu definēšanai pašvaldībā;

   Jauniešu aptauja – tika izstrādāta jauniešu aptauja saskaņā ar nozīmīgākajiem rīcības virzieniem. Aptauja tika izplatīta elektroniski 2018.gada janvārī un februārī. Atbildes sniedza 120 dažāda vecuma jaunieši;

  2018.gada vidū tika sagatavoti Vispārējie rādītāji darbam ar jaunatni izvērtēšanai pašvaldībā. Vispārējo rādītāju darbam ar jaunatni izvērtēšanai pašvaldībā sagatavošanai tika piesaistīti jaunatnes jomas eksperti;

   2018.gada 21.februarī notika jaunatnes jomas ekspertu un novada domes deputātu tikšanās, kurā piedalījās 9 domes deputāti un 2 eksperti;

   2018.gada 31.janvārī notika plānošanas dokumenta darbā ar jaunatni pašvaldībā darba grupas tikšanās, kurā piedalījās 9 dalībnieki.

   2018.gada 25. un 26.jūlijā notika jauniešu līdzdalības pasākums “Idejnīca”, kurā tika noteikti mērķi, uzdevumi un sasniedzamie rādītāji saskaņotas jaunatnes politikas plānošanai pašvaldībā, kurā piedalījās 13 jaunieši un 2 eksperti.

 Plānošanas dokuments izstrādāts projekta „Mālpils novada jaunatnes politikas attīstības programma 2019.-2025.gadam izstrāde” ietvarots. Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2018. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

 

© 2007 Autortiesības aizsargātas. Visas tiesības rezervētas. Mālpils pagasta padome.  
Vēsture
Kartes
Simbolika
Kultūras pasākumu plāns
Mālpils kultūras centrs
Izstāžu zāle
Vēsturiskā mantojuma krājums
Latvijas 100gades pasākumi
Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"
Mālpils novada vidusskola
Mūzikas un mākslas skola
Mūžizglītība
Sporta darba organizators
Sports bildēs
Sporta komplekss
Naktsmītnes un relaksācijas vietas
Aktīvā atpūta
Apskates vietas
Dabas objekti
Vēsturiskas vietas
SIA "Mālpils Piensaimnieks"
Invalīdu un viņu atbalstītāju biedrība "Notici sev"
Mālpils novada politiski represēto nodaļa
Mālpils makšķernieku biedrība "Mālpils zivīm"
Mālpils Tautskola
Biedrība "Idoves mantojums"
Kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības un attīstības biedrība
Jauniešu apvienība "MJA.U"
KrastGroup
Ģimenes ārstes J.Sprūdes prakse
Pasta nodaļas darba laiki
2013.gada sezona
2012.gada sezona
2018. gada sezona
Arhīva foto
Barikāžu atceres pasākums 2013.gadā
Barikāžu atceres pasākums 2011.gadā
Baznīcas
Pilskalni
Muižas
Skulmju dzimtās vietas
Karavīru apbedījumi, kauju piemiņas vietas
Politiski represēto piemiņas vietas
Mālpils tēlniecības simpoziju skulptūras
Pieminekļi, piemiņas vietas
Avoti
Dižkoki
Skatu punkti