Esiet sveicināti Mālpilī!
Par Mālpili Kultūra Sports Izglītība Tūrisms Vide Nevalstiskās organizācijas Iestādes
Aktualitātes
Novada dome
Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Pakalpojumi
Pašvaldības iestādes
Novada domes dokumenti
Pašvaldības SIA "Norma K"
P/A "Mālpils sociālais dienests"
Pašvaldības atbalsts daudzbērnu ģimenēm
Atbalsts vistrūcīgākajām personām
Veselības veicināšanas pasākumi
Valsts atbalsts ģimenēm ar bērniem
Nodarbinātību veicinošie pasākumi
Projekti
 Erasmus+
 2019
 2017
BEHAS_Bringing Europe Home At School
 SINDI - “ Sociālā iekļaušana-digitālās iemaņas-starppaaudžu mācīšanās”
 PACETRAINING- Izglītības personāla apmācība darbam ar cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
 We All Art_Art and Health
 COLENT- Kooperatīvās mācību metodes un digitālās iemaņas uzņēmējdarbības apmācībā
 Mālpils novada piecu skolu skolotāju un vadības profesionālā pilnveide
 2016
 2015
 2014
 Skolotāju profesionālo kompetenču uzlabošana
 KPFI
 LEADER / ELFLA
 ESF
 ERAF
 Comenius
 Leonardo da Vinci
 Grundtvig
 Leģendas mūs vieno
 KNHM / "Mēs savam novadam"
 Atbalsts lauku pašvaldībām
 LASĪŠANAS VEICINĀŠANA LAUKU APVIDOS
 Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana un energoefektivitātes paaugstināšana Mālpils novada pašvaldības izglītības iestādē
 Klase dabā, daba klasē
 Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos
 Kulturālā migrācija autobiogrāfijās 2009.-2011.
 Mūzikas un mākslas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana
 Biedrības "Mālpils zivīm" projekti
Iepirkumi
Nekustamie īpašumi, nekustamo īpašumu izsoles
Uzņēmējdarbība
Jauniešu aktivitātes
Datu privātuma politika
Informatīvais izdevums „Mālpils Vēstis”
Noderīga informācija
Sludinājumi
BEHAS_Bringing Europe Home At School

 

 

 

BEHAS_Bringing Europe Home At School (ES vienoto svētku dienu pasākumi)

2017‐1‐EL01‐KA201‐036148, īstenošanas laiks: 01/09/2017-31/08/2019

 PROJEKTA FINANSĒJUMS: 20 880 EUR

 

PROJEKTA MĒRĶIS: Veicināt iedzīvotāju izpratni par Eiropas Savienības aktuālajiem jautājumiem un aktīvu iesaistīšanos ES pasākumos

 

PARTNERI:

Mālpils novada dome

Grieķija (vadošais partneris): Directorate for Primary Education of Rodopi

Itālija: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BERNALDA

Spānija: CEIP Guadalquivir

Austrija: Club Life Long Learning

Turcija: KOCAELI IL MILLI EGITIM MUDURLUGU

Rumānija: Liceul Teoretic''Al. I. Cuza'' Iasi

Itālija: Futuro Digitale

STARPTAUTISKĀS AKTIVITĀTES:  Projekta sanāksmes Spānijā 04-09/2018,

Turcijā 07-11/05/2018

Grieķijā 18-23/06/2018

Latvijā 30/09-04/10/2018,

Rumānijā 11/2018

Itālijā 05/2019
 

VIETĒJĀS AKTIVITĀTES:

 

Aktivitātes katrā partneru organizācijā saistībā ar Eiropas Savienības aktuālajām tēmām, nozīmīgiem datumiem un svinamajām dienām: Eiropas dienu, Valodu dienu, Bērnu aizsardzības dienu, Šokolādes dienu un Skolotāju dienu. Pasākumu organizācijas metožu izstrāde,  testēšana, apmaiņa un izplatīšana.

Projekta mājas lapa: www.behas.eu  

Facebook lapa: https://www.facebook.com/BEHAS-Bringing-Europe-Home-At-School-1382408101868893/

Aktuālā informācija par projekta īstenošanu

pa tālr. 26114137 vai e-pastā: karte1@inbox.lv

Projekta vadītāja Līvija Mukāne

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienīb
Vairāk par ERASMUS+ programmu var uzzināt www.viaa.gov.lv

 2.starptautiskā BEHAS projekta sanāksme Austrijā

EIROPAS DIENA:
   
European Exam
   
Reproduction of European paintings and exhibition_Malpils Art school_Latvia
   
The Creation of Europe's garden
   
EUROPE DAY - excursion to European Union House in Riga

EIROPAS ŠOKOLĀDES DIENA:
Chocolate festival in Malpils Music and Art School Latvia

Creative workshop at chocolate factory kindergarten Latvia

Desserts with chocolate Malpils secondary school Latvia

Discovering professions Chocolatiere Primary classes Malpils secondary school Latvia

Study visit to chocolate factory Malpils secondary school (7th grade) Latvia

Ārzemju skolotāju atsauksmes par starptautisko mācību sanāksmi Mālpilī

© 2007 Autortiesības aizsargātas. Visas tiesības rezervētas. Mālpils pagasta padome.  
Vēsture
Kartes
Simbolika
Kultūras pasākumu plāns
Mālpils kultūras centrs
Izstāžu zāle
Vēsturiskā mantojuma krājums
Latvijas 100gades pasākumi
Bibliotēka
Nodarbības mācību virtuvē
Mālpils novada vidusskola
Mūzikas un mākslas skola
Mūžizglītība
Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"
Sporta darba organizators
Sports bildēs
Sporta komplekss
Naktsmītnes un relaksācijas vietas
Aktīvā atpūta
Apskates vietas
Dabas objekti
Vēsturiskas vietas
SIA "Mālpils Piensaimnieks"
Draudzes
Biedrība "Notici sev"
Mālpils novada politiski represēto nodaļa
Mālpils makšķernieku biedrība "Mālpils zivīm"
Mālpils Tautskola
Biedrība "Idoves mantojums"
Kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības un attīstības biedrība
Jauniešu apvienība "MJA.U"
KrastGroup
Ģimenes ārstes J.Sprūdes prakse
Pasta nodaļas darba laiki
Ģimenes ārstes Janas Borisovas-Litvinovas prakse
2013.gada sezona
2012.gada sezona
2018. gada sezona
Video "Mālpils 800"
Foto galerijas
Arhīva foto
Barikāžu atceres pasākums 2013.gadā
Barikāžu atceres pasākums 2011.gadā
Video
Baznīcas
Pilskalni
Muižas
Skulmju dzimtās vietas
Karavīru apbedījumi, kauju piemiņas vietas
Politiski represēto piemiņas vietas
Mālpils tēlniecības simpoziju skulptūras
Pieminekļi, piemiņas vietas
Avoti
Dižkoki
Skatu punkti