Esiet sveicināti Mālpilī!
Par Mālpili Kultūra Sports Izglītība Tūrisms Vide Nevalstiskās organizācijas Iestādes
Aktualitātes
Novada dome
Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Pakalpojumi
Pašvaldības iestādes
Novada domes dokumenti
 Sēžu lēmumi
 Saistošie noteikumi
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 Nolikumi, noteikumi
 Attīstības programmas
 Teritorijas plānošana
 Publiskais gada pārskats
 Veidlapas
 Izsniegtās licences
 Par nekustamā īpašuma nodokli
 Ceļu un ielu saraksti
 Par pašvaldības vidējās izmaksas noteikšanu vienam izglītojamam pašvaldības izglītības iestādēs
 Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas
 Deleģēšanas līgumi
Pašvaldības SIA "Norma K"
P/A "Mālpils sociālais dienests"
Pašvaldības atbalsts daudzbērnu ģimenēm
Atbalsts vistrūcīgākajām personām
Veselības veicināšanas pasākumi
Valsts atbalsts ģimenēm ar bērniem
Nodarbinātību veicinošie pasākumi
Projekti
Iepirkumi
Nekustamie īpašumi, nekustamo īpašumu izsoles
Uzņēmējdarbība
Jauniešu aktivitātes
Datu privātuma politika
Informatīvais izdevums „Mālpils Vēstis”
Noderīga informācija
Sludinājumi
2019

 Saistošie noteikumi Nr.1 "Mālpils novada pašvaldības nolikums" 
     

Grozījumi: 2019. gada 27. marta saistošie noteikumi Nr.4 "Grozījumi Mālpils novada domes 2019.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Mālpils novada pašvaldības nolikums”"

Paskaidrojuma raksts 

Saistošie noteikumi Nr.2 "Par Mālpils novada pašvaldības budžetu 2019.gadam"

Priekšsēdētājas ziņojums

Pielikumi 1-9
Pielikumi 10 -25    

 Saistošie noteikumi Nr.3 "Par Mālpils novada domes 2014.gada 23.decembra saistošo noteikumu Nr.21
“Par autoceļu uzturēšanas klasēm Mālpils novadā” atcelšanu"


Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.4 "Grozījumi Mālpils novada domes 2019.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Mālpils novada pašvaldības nolikums”

Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.5 "Grozījumi Mālpils novada domes 2014.gada 26.marta saistošajos noteikumos Nr.11 „Par materiālās palīdzības pabalstiem Mālpils novadā”"
 
Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.6 “Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību Mālpils novada teritorijā”

Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.7 "Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Mālpils novada pašvaldībā"

Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.8 “Mālpils novada kapsētu uzturēšanas un izmantošanas noteikumi”

Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr. 9 "Grozījums Mālpils novada domes 2011.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu”"

Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi
Nr.10 "Grozījumi 2019. gada 30. janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Mālpils novada pašvaldības budžetu 2019.gadam”"

  Priekšsēdētājas ziņojums 

Saistošie noteikumi Nr.11 "Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību"

 Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.12 "Grozījumi 2019.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Mālpils novada pašvaldības budžetu 2019.gadam”"

Priekšsēdētājas ziņojums

Pielikumi

Saistošie noteikumi Nr.13 "Grozījumi Mālpils novada domes 2019.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Mālpils novada pašvaldības nolikums”"

Paskaidrojuma raksts

 

Saistošie noteikumi Nr.14 "Grozījumi 2019.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 "Par Mālpils novada pašvaldības budžetu 2019.gadam""

Priekšsēdētājas ziņojums

Pielikumi
© 2007 Autortiesības aizsargātas. Visas tiesības rezervētas. Mālpils pagasta padome.  
Vēsture
Kartes
Simbolika
Kultūras pasākumu plāns
Mālpils kultūras centrs
Izstāžu zāle
Vēsturiskā mantojuma krājums
Latvijas 100gades pasākumi
Bibliotēka
Nodarbības mācību virtuvē
Fotogalerija
Mālpils novada vidusskola
Mūzikas un mākslas skola
Mūžizglītība
Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"
Sporta darba organizators
Sports bildēs
Sporta komplekss
Naktsmītnes un relaksācijas vietas
Aktīvā atpūta
Apskates vietas
Dabas objekti
Vēsturiskas vietas
SIA "Mālpils Piensaimnieks"
Draudzes
Biedrība "Notici sev"
Mālpils novada politiski represēto nodaļa
Mālpils makšķernieku biedrība "Mālpils zivīm"
Mālpils Tautskola
Biedrība "Idoves mantojums"
Kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības un attīstības biedrība
Jauniešu apvienība "MJA.U"
KrastGroup
Ģimenes ārstes J.Sprūdes prakse
Pasta nodaļas darba laiki
Ģimenes ārstes Janas Borisovas-Litvinovas prakse
2013.gada sezona
2012.gada sezona
2018. gada sezona
Video "Mālpils 800"
Foto galerijas
Arhīva foto
Barikāžu atceres pasākums 2013.gadā
Barikāžu atceres pasākums 2011.gadā
Video
2020
2019
Baznīcas
Pilskalni
Muižas
Skulmju dzimtās vietas
Karavīru apbedījumi, kauju piemiņas vietas
Politiski represēto piemiņas vietas
Mālpils tēlniecības simpoziju skulptūras
Pieminekļi, piemiņas vietas
Avoti
Dižkoki
Skatu punkti