Esiet sveicināti Mālpilī!
Par Mālpili Kultūra Sports Izglītība Tūrisms Vide Nevalstiskās organizācijas Veselība
Aktualitātes
Novada dome
Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Pakalpojumi
ID kartes
Pašvaldības iestādes
Novada domes dokumenti
Pašvaldības SIA "Norma K"
P/A "Mālpils sociālais dienests"
Pašvaldības atbalsts daudzbērnu ģimenēm
Atbalsts vistrūcīgākajām personām
Veselības veicināšanas pasākumi
Valsts atbalsts ģimenēm ar bērniem
Nodarbinātību veicinošie pasākumi
Projekti
Iepirkumi
Nekustamie īpašumi, nekustamo īpašumu izsoles
Uzņēmējdarbība
Jauniešu aktivitātes
Datu privātuma politika
Informatīvais izdevums „Mālpils Vēstis”
Noderīga informācija
Sludinājumi
Aktualitātes
PAZIŅOJUMS par kustamās mantas un nekustamo īpašumu izsoli

  Mālpils novada dome informē, ka 2021.gada 17.maijā:

 

1. Rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli tiks izsolīta pašvaldībai piederoša kustamā manta – vieglā pasažieru automašīna TOYOTA AVENSIS, valsts reģ. Nr.GR 5851, izgatavošanas gads - 2007.

     PIETEIKUMA veidlapa dalībai izsolē

Izsoles NOTEIKUMI

2. Mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiks izsolīti šādi pašvaldībai piederoši nekustamie īpašumi:

 

2.1.  Laukmales, Mālpils novads   

           zemes vienība  2,07 ha         kadastra apz. 8074 003 1040

 

2.2.  Melioratoru iela 9, Mālpils, Mālpils novads

          zemes vienība  0,4026 ha       kadastra apz. 8074 003 1005

          mašīnu šķūnis  770,6 m2             kadastra apz. 8074 003 0256 002

     

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Mālpils novada domes mājaslapas sadaļā

Nekustamie īpašumi/nekustamo īpašumu izsoles un Mālpils novada domes Kancelejā, 202.kabinetā, Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā.

Kustamo mantu – vieglo pasažieru automašīnu var apskatīt darba dienās, iepriekš piesakoties pa tālruni 29256873.

Ar nekustamiem īpašumiem var iepazīties patstāvīgi, iepriekš piesakoties pa tālruni  67970892.

       Izsoles notiks Mālpils novada domes zālē, Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā.

         

 

© 2007 Autortiesības aizsargātas. Visas tiesības rezervētas. Mālpils pagasta padome.  
Vēsture
Kartes
Simbolika
Kultūras pasākumu plāns
Mālpils kultūras centrs
Izstāžu zāle
Vēsturiskā mantojuma krājums
Latvijas 100gades pasākumi
Bibliotēka
Nodarbības mācību virtuvē
Fotogalerija
Izstāžu hronoloģija
Mālpils novada vidusskola
Mūžizglītība
Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"
Mālpils Mūzikas un mākslas skola
Sporta darba organizators
Sports bildēs
Sporta komplekss
Naktsmītnes un relaksācijas vietas
Aktīvā atpūta
Apskates vietas
Dabas objekti
Vēsturiskas vietas
SIA "Mālpils Piensaimnieks"
Draudzes
Biedrība "Notici sev"
Mālpils novada politiski represēto nodaļa
Mālpils makšķernieku biedrība "Mālpils zivīm"
Mālpils Tautskola
Biedrība "Idoves mantojums"
Kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības un attīstības biedrība
Jauniešu apvienība "MJA.U"
Mālpils pasta nodaļa
KrastGroup
Ģimenes ārstes Jevgenijas Sprūdes prakse
Ģimenes ārstes Janas Borisovas-Litvinovas prakse
Veterinārā ambulance "SAPO"
Ilmas Bicānes zobārstniecības prakse
Siguldas slimnīca
2012.gada sezona
Video "Mālpils 800"
Foto galerijas
Arhīva foto
Barikāžu atceres pasākums 2013.gadā
Barikāžu atceres pasākums 2011.gadā
Video
2020
2019
2021. gada sezona
2020. gada sezona
2019. gada sezona
2018. gada sezona
2017. gada sezona
2016. gada sezona
2015. gada sezona
2014. gada sezona
2013. gada sezona
2012. gada sezona
2011. gada sezona
2010. gada sezona
2009. gada sezona
2008. gada sezona
2007. gada sezona
2006. gada sezona
2005. gada sezona
Baznīcas
Pilskalni
Muižas
Skulmju dzimtās vietas
Karavīru apbedījumi, kauju piemiņas vietas
Politiski represēto piemiņas vietas
Mālpils tēlniecības simpoziju skulptūras
Pieminekļi, piemiņas vietas
Avoti
Dižkoki
Skatu punkti