Esiet sveicināti Mālpilī!
Par Mālpili Kultūra Sports Izglītība Tūrisms Vide Nevalstiskās organizācijas Veselība
Visas aktualitātes
Kontakti
Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Pakalpojumi
SIGULDA AIZRAUJ ID kartes
Pašvaldības iestādes
Novada domes dokumenti līdz 01.07.2021.
Pašvaldības SIA "Norma K"
P/A "Mālpils sociālais dienests"
Pašvaldības atbalsts daudzbērnu ģimenēm
Atbalsts vistrūcīgākajām personām
Veselības veicināšanas pasākumi
Valsts atbalsts ģimenēm ar bērniem
Nodarbinātību veicinošie pasākumi
Projekti
Iepirkumi
Nekustamie īpašumi, nekustamo īpašumu izsoles
Uzņēmējdarbība
Jauniešu aktivitātes
Datu privātuma politika
Informatīvais izdevums „Mālpils Vēstis”
Noderīga informācija
Sludinājumi
Visas aktualitātes
Mālpils pirmsskolas izglītības iestāde „Māllēpīte” aicina darbā logopēdu un aukli

Siguldas novada pašvaldība, reģ. Nr.90000048152, Mālpils pirmsskolas izglītības iestāde „Māllēpīte” aicina darbā logopēdu(235201) uz nepilnu (0,64) slodzi.

 
Darba pamatpienākumi:
 •  Veikt bērnu valodas traucējumu diagnosticēšanu un profilaksi.
 •  Īstenot korekcijas un rehabilitācijas darbu sadarbībā ar pirmsskolas skolotājiem, medicīnas darbinieku un izglītojamo vecākiem.
 •  Atbildēt par logopēdiskā kabineta iekārtojumu un inventāru.
 •  Plānot mācību darbu. Katram logopātam sastādīt individuālo uzdevumu plānu un atbildēt par šī plāna izpildi. Veikt individuālo un grupas nodarbību grafika un logopēda dokumentācijas veidošanu.
 • Konsultēt bērnu vecākus par bērna attīstību, sniegt rekomendācijas bērna valodas korekcijas darbā.
 • Sniegt metodisko palīdzību skolotājām bērnu valodas korekcijā.

Nepieciešamā izglītība un kvalifikācija:

Augstākā pedagoģiskā izglītība, kvalifikācija: skolotājs logopēds. Valsts valodas zināšanas augstākajā pakāpē. Gatavība papildināt zināšanas dažādos semināros un kursos atbilstoši veicamajiem pienākumiem.

Darba vietas adrese: Jaunā iela 3, Mālpils, Mālpils pagasts, Siguldas novads, LV 2152

Atalgojums: pēc MK noteikumiem 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”. Pamatalga 820.00 EUR par likmi.

 
Darba vietu skaits: viena
 

Pieteikuma vēstuli un CV gaidīsim līdz 2021.gada 15.augustam. Pieteikties elektroniski: piimalp@tvnet.lv. Tālruņa numurs papildu informācijai.: 26444100 

 

 


Siguldas novada pašvaldība, reģ. Nr.90000048152, Mālpils pirmsskolas izglītības iestāde „Māllēpīte”  aicina darbā pirmsskolas skolotāja palīgu/aukli (5312 01) uz pilnu slodzi, vienu uz nenoteiktu laiku un vienu uz noteiktu laiku.

 
Darba pamatpienākumi:
 • palīdzēt pirmsskolas izglītības skolotājai organizēt bērnu darbību saskaņā ar pirmsskolas izglītības programmā noteikto mērķi un uzdevumiem;
 • nodrošināt drošu bērnu darbību pirmsskolas izglītības skolotāja prombūtnes laikā;
 • attīstīt bērna pašapkalpošanās iemaņas;
 • piedalīties mācību materiālu izgatavošanā un svētku organizēšanā pēc pirmsskolas izglītības skolotāja norādījumiem;
 • rūpēties par grupas telpu tīrību un kārtību.
 
Nepieciešamā izglītība un kvalifikācija:
Nepieciešama vismaz vidējā izglītība.
Vēlama praktiskā pieredze darbā ar bērniem.
Darba vietas adrese: Jaunā iela 3, Mālpils, Mālpils pagasts, Siguldas novads, LV 2152

Atalgojums. Pamatalga 630.00 EUR.

Darba vietu skaits: divas
 

Pieteikuma vēstuli un CV gaidīsim līdz 2021.gada 15.augustam. Pieteikties elektroniski: piimalp@tvnet.lv . Tālruņa numurs papildu informācijai: 26444100

 © 2007 Autortiesības aizsargātas. Visas tiesības rezervētas. Mālpils pagasta padome.  
Vēsture
Kartes
Simbolika
Kultūras pasākumu plāns
Mālpils kultūras centrs
Izstāžu zāle
Vēsturiskā mantojuma krājums
Latvijas 100gades pasākumi
Bibliotēka
Nodarbības mācību virtuvē
Fotogalerija
Izstāžu hronoloģija
Mālpils novada vidusskola
Mūžizglītība
Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"
Mālpils Mūzikas un mākslas skola
Sporta darba organizators
Sports bildēs
Sporta komplekss
Naktsmītnes un relaksācijas vietas
Aktīvā atpūta
Apskates vietas
Dabas objekti
Vēsturiskas vietas
SIA "Mālpils Piensaimnieks"
Draudzes
Biedrība "Notici sev"
Mālpils novada politiski represēto nodaļa
Mālpils makšķernieku biedrība "Mālpils zivīm"
Mālpils Tautskola
Biedrība "Idoves mantojums"
Kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības un attīstības biedrība
Jauniešu apvienība "MJA.U"
Mālpils pasta nodaļa
KrastGroup
Ģimenes ārstes Jevgenijas Sprūdes prakse
Ģimenes ārstes Janas Borisovas-Litvinovas prakse
Veterinārā ambulance "SAPO"
Ilmas Bicānes zobārstniecības prakse
Siguldas slimnīca
2012.gada sezona
Video "Mālpils 800"
Foto galerijas
Arhīva foto
Barikāžu atceres pasākums 2013.gadā
Barikāžu atceres pasākums 2011.gadā
Video
2020
2019
2021. gada sezona
2020. gada sezona
2019. gada sezona
2018. gada sezona
2017. gada sezona
2016. gada sezona
2015. gada sezona
2014. gada sezona
2013. gada sezona
2012. gada sezona
2011. gada sezona
2010. gada sezona
2009. gada sezona
2008. gada sezona
2007. gada sezona
2006. gada sezona
2005. gada sezona
Baznīcas
Pilskalni
Muižas
Skulmju dzimtās vietas
Karavīru apbedījumi, kauju piemiņas vietas
Politiski represēto piemiņas vietas
Mālpils tēlniecības simpoziju skulptūras
Pieminekļi, piemiņas vietas
Avoti
Dižkoki
Skatu punkti