Esiet sveicināti Mālpilī!
Par Mālpili Kultūra Izglītība Sports Tūrisms Komercdarbība Draudzes NVO Citas iestādes
Aktualitātes
Novada dome
 Deputāti
 Novada domes struktūra
 Kontaktinformācija
 Komitejas
 Komisijas
Pakalpojumi
Novada domes dokumenti
Pašvaldības SIA "Norma K"
Pašvaldības iestādes
P/A "Mālpils sociālais dienests"
Pašvaldības atbalsts daudzbērnu ģimenēm
Atbalsts vistrūcīgākajām personām
Nodarbinātību veicinošie pasākumi
Veselības veicināšanas pasākumi
Iepirkumi
Projekti
Nekustamie īpašumi, nekustamo īpašumu izsoles
Informatīvais izdevums „Mālpils Vēstis”
Video "Mālpils 800"
Uzņēmējdarbība
Noderīga info
FOTO GALERIJAS
Video
Sludinājumi
Valsts atbalsts ģimenēm ar bērniem
Jauniešu aktivitātes
Kontaktinformācija

Novada domes priekšsēdētāja - Solvita Strausa
Tālr.: 67970900
e-pasts: 

Izpilddirektors - Agris Bukovskis
Tālr.: 67970887
e-pasts: agris.bukovskis@malpils.lv

Kanceleja:
Kancelejas vadītāja - Jolanta Epalte   /Santa Ozola- ilgstošā prombūtnē/
tālr.:67970888
e-pasts: kanceleja@malpils.lv

Lietvede - Liene Graudiņa
tālr. 67970888
e-pasts: dome@malpils.lv

Datorsistēmu administrators - Salvis Krieviņš
tālr. 67365112
e-pasts: salvis@malpils.lv

Personāldaļas vadītāja - 
Iveta Krieviņa
Sabiedrisko attiecību speciāliste 
tālr.: 67970901, mob.28679146
e-pasts: iveta@malpils.lv

Atbildīgā par izdevumu "Mālpils Vēstis" - Esmeralda Tāle
tālr.:67970896
e-pasts: esmeralda.tale@malpils.lv

Finanšu un ekonomikas daļa:
Vadītāja - Līvija Mičule
tālr: 67970894

e-pasts: livija.micule@malpils.lv
 
Finansiste: Daina Sila
tālr. 67970894
e-pasts: daina@malpils.lv

Grāmatvede: Līga Tuče
tālr. 67970895
e-pasts: liga.tuce@malpils.lv

Materiālu uzskaites grāmatvede: Lija Preisa
tālr.: 67970894
e-pasts: lija.preisa@malpils.lv

Kasiere: Indra Asne
tālr.: 67869145
e-pasts: indra.asne@malpils.lv

Nodokļu administratore
iedzīvotāju reģistratore - Mārīte Nīgrande
tālr: 67970895
e-pasts: marite@malpils.lv

Iepirkumu speciāliste, speciāliste izglītības jautājumos pašvaldībā - Anita Sārna
tālr.: 67970886
e-pasts: anita.sarna@malpils.lv

Juriste, bāriņtiesas priekšsēdētāja - Anna Višķere
tālr: 67970890
e-pasts: barintiesa@malpils.lv

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
jurista palīgs - Viktorija Kalniņa
tālr: 67970891
e-pasts: viktorija@malpils.lv

Sporta darba organizators: Ģirts Lielmežs
Sporta kompleksa vadītājs: Valts Mihelsons

Tālrunis sporta kompleksā: 26676121
e-pasts: sportahalle@malpils.lv

Pašvaldības policijas iecirknis:
Pašvaldības policijas vecākais inspektors  Roberts Rāviņš
tālr.: 67970899, mob.28357022
e-pasts: policija@malpils.lv
Pašvaldības policijas inspektors: Dzintars Tešs
Pašvaldības policijas inspektors: Aleksandrs Moisejenkovs
 
tālr. 28610004
 
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Siguldas iecirkņa
Kārtības policijas nodaļas inspektors: Juris Stankēvičs
tālr. 67925201, 29336608
 
Būvvalde:
Būvvaldes vadītāja: Rudīte Bete, tālr: 67970889
e-pasts: rudite@malpils.lv

Arhitekte: Indra Reitere, tālr: 6797088
e-pasts: indra.reitere@malpils.lv

Attīstības un nekustamo īpašumu apsaimniekošanas daļa
Vadītāja: Ineta Broka, tālr: 67970889
e-pasts: ineta.broka@malpils.lv

Nekustamā īpašuma speciāliste: Tatjana Deņisova, tālr. 67970892
e-pasts: tatjana.denisova@malpils.lv

Projektu vadītāja, pieaugušo izglītības koordinatore: Līvija Mukāne,
tālr.: 67970893
e-pasts: livija.mukane@inbox.lv

Projektu vadītāja: Elita Kārkliņa
tālr.: 67970893
e-pasts: elita.karklina@malpils.lv
© 2007 Autortiesības aizsargātas. Visas tiesības rezervētas. Mālpils pagasta padome.  
Vēsture
Kartes
Simbolika
Kultūras pasākumu plāns
Mālpils kultūras centrs
Kultūras centrs 2017./2018. gada sezonā
Izstāžu zāle
Vēsturiskā mantojuma krājums
Latvijas 100gades pasākumi
Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"
Mālpils novada vidusskola
Mūzikas un mākslas skola
Mālpils internātpamatskola
Mūžizglītība
Interešu izglītība
Ziņas
Sporta darba organizators
Sports bildēs
Sporta komplekss
Naktsmītnes un relaksācijas vietas
Aktīvā atpūta
Apskates vietas
Dabas objekti
Vēsturiskas vietas
SIA "Mālpils Piensaimnieks"
Invalīdu un viņu atbalstītāju biedrība "Notici sev"
Mālpils novada politiski represēto nodaļa
Mālpils makšķernieku biedrība "Mālpils zivīm"
Mālpils Tautskola
Biedrība "Idoves mantojums"
Kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības un attīstības biedrība
Jauniešu apvienība "MJA.U"
KrastGroup
Ģimenes ārstes J.Sprūdes prakse
Pasta nodaļas darba laiki
2013.gada sezona
2014.gada sezona
2012.gada sezona
Arhīva foto
Barikāžu atceres pasākums 2013.gadā
Barikāžu atceres pasākums 2011.gadā
Baznīcas
Pilskalni
Muižas
Skulmju dzimtās vietas
Karavīru apbedījumi, kauju piemiņas vietas
Politiski represēto piemiņas vietas
Mālpils tēlniecības simpoziju skulptūras
Pieminekļi, piemiņas vietas
Avoti
Dižkoki
Skatu punkti