Esiet sveicināti Mālpilī!
Par Mālpili Kultūra Izglītība Sports Tūrisms Komercdarbība Draudzes NVO Citas iestādes
Aktualitātes
Novada dome
Pakalpojumi
Novada domes dokumenti
Pašvaldības SIA "Norma K"
Pašvaldības iestādes
P/A "Mālpils sociālais dienests"
Pašvaldības atbalsts daudzbērnu ģimenēm
Atbalsts vistrūcīgākajām personām
Nodarbinātību veicinošie pasākumi
Veselības veicināšanas pasākumi
Iepirkumi
Projekti
Nekustamie īpašumi, nekustamo īpašumu izsoles
Informatīvais izdevums „Mālpils Vēstis”
Video "Mālpils 800"
Uzņēmējdarbība
Noderīga info
FOTO GALERIJAS
Video
Sludinājumi
Valsts atbalsts ģimenēm ar bērniem
Jauniešu aktivitātes
Izglītība

Izglītības iestādes Mālpils novadā:

  • Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"
  • Mālpils novada vidusskola
  • Mūzikas un mākslas skola
  • Mālpils internātpamatskola
  • Mūžizglītība - Mālpils Tautskola

 

AKTUALITĀTES

 

Šajā mācību gadā skolēniem tiek piedāvātas daudzveidīgas interešu izglītības programmas izglītības iestādēs:

Mālpils novada vidusskolā:

·         1.-2.klašu tautas deju kolektīvs;

·         3.-4.klašu tautas deju kolektīvs;

·         5.-6.klašu tautas deju kolektīvs;

·         7.-9.klašu tautas deju kolektīvs;

·         10.-12.klašu tautas deju kolektīvs;

·         Sporta un sarīkojumu dejas (1.kl., 2.-4.kl., 9.kl.);

·         Ansamblis (5.-9.kl.);

·         Koris (2.-4.kl.);

·         Tūrisms (4.-6.kl.);

·         Vispārējās fiziskās sagatavotības sporta pulciņš (5.-7.kl.);

·         Vispārējās fiziskās sagatavotības sporta pulciņš (8.-12.kl.);

·         Galda spēles - dambrete, šahs (1.-12.kl.);

·         Vides izpēte un izzināšana (5.-12.kl.);

·         Papīra plastika un vizuālā māksla (1.-2.kl.)

·         Floristika (4.-8.kl.);

·         Novadpētniecība (5.-12.kl.)

·         Kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšana un popularizēšana/gidu pulciņš/ (6.-12.kl.)                   

Deju kolektīviem, ansamblim un korim tiks nodrošināts koncertmeistars

Mālpils internātpamatskolā:

·         Ēdienu gatavošanas pulciņš (5.-7.kl.);

·         Skolas teātris (1.-9.kl.);

·         Vizuāli lietišķās mākslas pulciņš (1.-4.kl.);

·         Vizuāli lietišķās mākslas pulciņš (5.-9.kl.);

·         Tautiskās dejas (1.-6.kl.);

·         Netradicionālās dejas (1.-4.kl.);

·         Koris (1.-4.kl.);

·         Netradicionālie rokdarbi (3.-9.kl.);

·         Sporta spēļu pulciņš (1.-4.kl.);

·         Sporta spēļu pulciņš (5.-9.kl.);

·         Basketbols (7.-9.kl.);

·         Peldēšana(1.-9.kl.);

·         Tehniskā modelēšana(5.-7.kl.);

·         Datoru pulciņš (1.-4.kl.);

·         Datoru pulciņš (5.-6.kl.);

·         Datoru pulciņš (7.-9.kl.);

·         Ekopulciņš (5.-9.kl.);

·         Kokapstrāde (3.-9.kl.);

·         Uzņēmējdarbības pulciņš (4.-9.kl.).

 

Mālpils Mūzikas un mākslas skolā:

·         Stīgu instrumentālais ansamblis (1.-2.kl. audzēkņi vijoļspēlē un čella spēlē).

______________________________________________

2015./2016.mācību gadā tiek piedāvātas “Atvērtās” interešu izglītības programmas Mālpils novada vidusskolas, Mālpils Profesionālās vidusskolas un Mālpils internātpamatskolas audzēkņiem. Lai pieteiktu dalību citas izglītības iestādes interešu izglītības programmā, jāraksta iesniegums (pielikumā) tās iestādes direktoram, kura realizē attiecīgo “atvērto” interešu izglītības programmu.

Nosaukums
Mērķauditorija

Mālpils novada vidusskolas “atvērtās” interešu izglītības programmas

10.-12.klašu tautas deju kolektīvs

10.-12.kl./1.-4.kurss
Tūrisms
4.-6.kl.

Galda spēles - dambrete, šahs

1.-12.kl./1.-4.kurss

Kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšana un popularizēšana (gidu pulciņš)

6.-12.kl/1.-4.kurss

            Izmantojiet piedāvātās iespējas un apmeklējiet interešu izglītības nodarbības novada izglītības iestādēs, lai apgūtu jaunas prasmes un iemaņas, attīstītu spējas un talantus, lietderīgi un kvalitatīvi pavadītu brīvo laiku.

 

 IESNIEGUMA VEIDLAPA...

 

 

 

 

© 2007 Autortiesības aizsargātas. Visas tiesības rezervētas. Mālpils pagasta padome.  
Vēsture
Kartes
Simbolika
Kultūras pasākumu plāns
Mālpils kultūras centrs
Kultūras centrs 2017./2018. gada sezonā
Izstāžu zāle
Vēsturiskā mantojuma krājums
Latvijas 100gades pasākumi
Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"
Mālpils novada vidusskola
Mūzikas un mākslas skola
Mālpils internātpamatskola
Mūžizglītība
Interešu izglītība
Ziņas
Sporta darba organizators
Sports bildēs
Sporta komplekss
Naktsmītnes un relaksācijas vietas
Aktīvā atpūta
Apskates vietas
Dabas objekti
Vēsturiskas vietas
SIA "Mālpils Piensaimnieks"
Invalīdu un viņu atbalstītāju biedrība "Notici sev"
Mālpils novada politiski represēto nodaļa
Mālpils makšķernieku biedrība "Mālpils zivīm"
Mālpils Tautskola
Biedrība "Idoves mantojums"
Kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības un attīstības biedrība
Jauniešu apvienība "MJA.U"
KrastGroup
Ģimenes ārstes J.Sprūdes prakse
Pasta nodaļas darba laiki
2013.gada sezona
2014.gada sezona
2012.gada sezona
Arhīva foto
Barikāžu atceres pasākums 2013.gadā
Barikāžu atceres pasākums 2011.gadā
Baznīcas
Pilskalni
Muižas
Skulmju dzimtās vietas
Karavīru apbedījumi, kauju piemiņas vietas
Politiski represēto piemiņas vietas
Mālpils tēlniecības simpoziju skulptūras
Pieminekļi, piemiņas vietas
Avoti
Dižkoki
Skatu punkti