Esiet sveicināti Mālpilī!
Par Mālpili Kultūra Izglītība Sports Tūrisms Komercdarbība Draudzes NVO Citas iestādes
Aktualitātes
Novada dome
Mālpils Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Pakalpojumi
Pašvaldības iestādes
Novada domes dokumenti
Pašvaldības SIA "Norma K"
P/A "Mālpils sociālais dienests"
Pašvaldības atbalsts daudzbērnu ģimenēm
Atbalsts vistrūcīgākajām personām
Veselības veicināšanas pasākumi
Valsts atbalsts ģimenēm ar bērniem
Nodarbinātību veicinošie pasākumi
Projekti
Iepirkumi
Nekustamie īpašumi, nekustamo īpašumu izsoles
Uzņēmējdarbība
Jauniešu aktivitātes
Datu privātuma politika
Informatīvais izdevums „Mālpils Vēstis”
Noderīga info
Sludinājumi
Video "Mālpils 800"
Foto galerijas
Video
Mālpils novada vidusskola
 

Adrese: Sporta iela 1, 
               Mālpils, Mālpils novads, 
               LV-2152, LATVIJA


Tālruņi: 67925340
              67925274
Fakss: 67925340
e-pasts: 
vidusskola@malpils.lv

Mājas lapa - www.malpilsvsk.lv

               

  Vairāk informācijas - www.malpilsvsk.lv   

 

  

 

 Mālpils novada vidusskola

 2018./2019.m.g. uzņem izglītojamos2 neklātienes izglītības programmās:

 

·         Pamatizglītības otrā posma 7. - 9. klases neklātienes izglītības programma (kods 23011113).

·         Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma neklātienei (kods 31011013).

 
Apmācības formas:

mācības (konsultācijas, ieskaites) notiek gan klātienē (otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst.1530), gan daļēji elektroniski.

 
Skolas īpašie piedāvājumi, atbalstot katra skolēna individuālo izaugsmi:
 • mūsdienīgi iekārtotas telpas un mācību kabineti, kas aprīkoti ar interaktīvajām tehnoloģijām;
 • individuālās nodarbības CE mācību priekšmetos;
 • skolas piedāvātajās ārpusstundu aktivitātēs bez maksas izmantot sporta kompleksu peldēšanas nodarbībām un vispārējās fiziskās sagatavotības attīstībai (sporta zāle, trenažieru zāle);
 • mūsdienīgi iekārtotas datorklases, lasītavu un tās piedāvātās iespējas;
 • karjeras plānošanas izglītojošas nodarbības un aktivitātes;
 • iespēja iegūt “B” kategorijas autovadītāja apliecību (līdzfinansējums);
 • atbalsta personāla (psihologs, speciālais pedagogs, sociālais pedagogs, medmāsa ) konsultācijas;
 • mācību grāmatas un nepieciešamās darba burtnīcas visos mācību priekšmetos bez maksas;
 • transports uz skolu un mājām novada robežās;
 • skolēniem no citiem novadiem ir iespēja dzīvot labiekārtotā dienesta viesnīcā.
 

Nepieciešamie dokumenti, stājoties pamatskolā:

 • jāuzrāda personu apliecinošs dokuments,
 • liecība,
 • medicīniskā izziņa (veidlapa Nr. 026/u )
 • nepilngadīgajiem izglītojamajiem jāierodas kopā ar kādu no vecākiem/ aizbildņiem
 

Nepieciešamie dokumenti, stājoties vidusskolā:

 • pamatizglītības apliecība un sekmju izraksts (jāuzrāda oriģināli),
 • medicīniskā izziņa (veidlapa Nr. 026/u ),
 • jāuzrāda personu apliecinošs dokuments,
 • visas esošās vidusskolas liecības, sekmju izraksti vai personas lieta, ja tāda ir (stājoties 10.klases 2.semestrī, 11. un 12.klasē)
 
 

Kontaktinformācija: 67925340, 28689674, 22026641
e-pasts:
vidusskola@malpils.lv

www.malpilsvsk.lv
  

 

 

© 2007 Autortiesības aizsargātas. Visas tiesības rezervētas. Mālpils pagasta padome.  
Vēsture
Kartes
Simbolika
Mālpils kultūras centrs
Izstāžu zāle
Vēsturiskā mantojuma krājums
Latvijas 100gades pasākumi
Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"
Mālpils novada vidusskola
Mūzikas un mākslas skola
Mūžizglītība
Sporta darba organizators
Sports bildēs
Sporta komplekss
Naktsmītnes un relaksācijas vietas
Aktīvā atpūta
Apskates vietas
Dabas objekti
Vēsturiskas vietas
SIA "Mālpils Piensaimnieks"
Invalīdu un viņu atbalstītāju biedrība "Notici sev"
Mālpils novada politiski represēto nodaļa
Mālpils makšķernieku biedrība "Mālpils zivīm"
Mālpils Tautskola
Biedrība "Idoves mantojums"
Kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības un attīstības biedrība
Jauniešu apvienība "MJA.U"
KrastGroup
Ģimenes ārstes J.Sprūdes prakse
Pasta nodaļas darba laiki
2013.gada sezona
2012.gada sezona
2018. gada sezona
Arhīva foto
Barikāžu atceres pasākums 2013.gadā
Barikāžu atceres pasākums 2011.gadā
Baznīcas
Pilskalni
Muižas
Skulmju dzimtās vietas
Karavīru apbedījumi, kauju piemiņas vietas
Politiski represēto piemiņas vietas
Mālpils tēlniecības simpoziju skulptūras
Pieminekļi, piemiņas vietas
Avoti
Dižkoki
Skatu punkti