Esiet sveicināti Mālpilī!
Par Mālpili Kultūra Izglītība Sports Tūrisms Komercdarbība Draudzes NVO Citas iestādes
Aktualitātes
Novada dome
Mālpils Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Pakalpojumi
Pašvaldības iestādes
 Bāriņtiesa
 Dzimtsarakstu nodaļa
 Būvvalde
 Mālpils novada vidusskola
 Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"
 Mūzikas un mākslas skola
 Dienesta viesnīca
 Kultūras centrs
 Mālpils bibliotēka
 Sidgundas bibliotēka
Novada domes dokumenti
Pašvaldības SIA "Norma K"
P/A "Mālpils sociālais dienests"
Pašvaldības atbalsts daudzbērnu ģimenēm
Atbalsts vistrūcīgākajām personām
Veselības veicināšanas pasākumi
Valsts atbalsts ģimenēm ar bērniem
Nodarbinātību veicinošie pasākumi
Projekti
Iepirkumi
Nekustamie īpašumi, nekustamo īpašumu izsoles
Uzņēmējdarbība
Jauniešu aktivitātes
Datu privātuma politika
Informatīvais izdevums „Mālpils Vēstis”
Noderīga info
Sludinājumi
Video "Mālpils 800"
Foto galerijas
Video
Mūzikas un mākslas skola

Adrese: Nākotnes iela 5, Mālpils, Mālpils novads LV-2152
Tālruņi:  Direktore MĀRA ĀRENTE tālr. 29151675; 26557299
             Direktora vietniece mūzikas nodaļā Diāna Ulase  29814337
             Direktora vietniece mākslas nodaļā Jureta Dobenberga 29473133

E-pasti:
Direktors:
mmskola@malpils.lv
Mūzikas nodaļā: 
diana.ulase@inbox.lv
Mākslas nodaļā: jureta@inbox.lv

Mālpils mūzikas skola dibināta 1990.gada 23.maijā, no 1995.gada 1.februāra

tiek pievienota mākslas nodaļa.

2018./2019. m.g. tiek īstenotas Profesionālās ievirzes izglītības programmas:

      1.     Sitaminstrumentu spēle
2.     Pūšaminstrumentu spēle - Flautas spēle
3.     Pūšaminstrumentu spēle - Klarnetes spēle
4.     Stīgu instrumentu spēle - Ģitāras spēle
5.     Stīgu instrumentu spēle - Vijoļspēle
6.     Stīgu instrumentu spēle - Čello spēle
7.     Taustiņinstrumentu spēle - Klavierspēle
8.     Vizuāli plastiskā māksla
 

Mālpils Mūzikas un mākslas skolas pašvērtējuma ziņojumu skatīt šeit...

      Ar koncertiem “Skaņošanās Latvijas simtgadei” Siguldas Jauniešu kamerorķestris sācis sezonu pēdējos gados lielākajā orķestra sastāvā diriģenta Pētera Plūmes vadībā.
Jaunajā koncertprogrammā, kuru orķestris atskaņoja sadraudzības koncertā 10.oktobrī Mālpils kultūras centrā, pievienojušies Mālpils Mūzikas un mākslas skolas stīgu nodaļas audzēkņi Beate Basaraba, Kalvis Vālbergs, Gunārs Hildebrants, Mārtiņš Jaņķevics un flautas klases audzēkne Kate Basaraba. Neskatoties par negadījumu ceļā, visi skolēni muzicēja ar pilnu atdevi un ir liels prieks par mūsu audzēkņiem, kuri katru nedēļu brauc uz Siguldu, lai piedalītos mēģinājumos, apgūst jaunus skaņdarbus, mācās spēlēt lielā kolektīvā.
Koncertā bija iespēja dzirdēt latviešu tautasdziesmas, Vīnes klasiķu un mūsdienu komponistu mūziku. Šīs programma īstenošana sākās jau orķestra vasaras nometnē Mākslu skolā “Baltais flīģelis”, kurā piedalījās arī Mālpils bērni.
Liels paldies uzņēmīgajiem vecākiem – šoferīšiem, kuri pēc darba dienas mēro ceļu uz Siguldu! Paldies orķestra pedagogiem Inesei Žugai, Ilzei Gagainei un Reinim Melnbārdim par pacietību un palīdzību un, protams, pašiem audzēkņiem Beatei, Katei, Kalvim, Gunāram un Mārtiņam!

Māra Šmite
Mālpils Mūzikas un mākslas skolas
Vijoles spēles pedagoģe

 
 
 


 


              

Diplomdarbi
 
 Raima Ozoliņa "Ieraugi to, ko neredz citi" 130 X 210 cm, audekls, akrils  Roberts Beņķis "Ģimene" 130 X 210 cm, audekls, akrils
 
Taipejas konkursa laureātu darbi
 Ieva Jēkabsone "The Librerian" (bronza)  Valters Rogulis "Song for Freedom"
   
Raima Ozoliņa  "Carmen's Story"  
 

 

© 2007 Autortiesības aizsargātas. Visas tiesības rezervētas. Mālpils pagasta padome.  
Vēsture
Kartes
Simbolika
Kultūras pasākumu plāns
Mālpils kultūras centrs
Izstāžu zāle
Vēsturiskā mantojuma krājums
Latvijas 100gades pasākumi
Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"
Mālpils novada vidusskola
Mūzikas un mākslas skola
Mūžizglītība
Sporta darba organizators
Sports bildēs
Sporta komplekss
Naktsmītnes un relaksācijas vietas
Aktīvā atpūta
Apskates vietas
Dabas objekti
Vēsturiskas vietas
SIA "Mālpils Piensaimnieks"
Invalīdu un viņu atbalstītāju biedrība "Notici sev"
Mālpils novada politiski represēto nodaļa
Mālpils makšķernieku biedrība "Mālpils zivīm"
Mālpils Tautskola
Biedrība "Idoves mantojums"
Kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības un attīstības biedrība
Jauniešu apvienība "MJA.U"
KrastGroup
Ģimenes ārstes J.Sprūdes prakse
Pasta nodaļas darba laiki
2013.gada sezona
2012.gada sezona
2018. gada sezona
Arhīva foto
Barikāžu atceres pasākums 2013.gadā
Barikāžu atceres pasākums 2011.gadā
Baznīcas
Pilskalni
Muižas
Skulmju dzimtās vietas
Karavīru apbedījumi, kauju piemiņas vietas
Politiski represēto piemiņas vietas
Mālpils tēlniecības simpoziju skulptūras
Pieminekļi, piemiņas vietas
Avoti
Dižkoki
Skatu punkti