Esiet sveicināti Mālpilī!
Par Mālpili Kultūra Sports Izglītība Tūrisms Vide Veselība Mālpils kapi
Visas aktualitātes
Kontakti
Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Pakalpojumi
SIGULDA AIZRAUJ ID kartes
Nevalstiskās organizācijas
Pašvaldības iestādes
 Sociālās aprūpes māja "Mālpils"
 Būvvalde
 Mālpils vidusskola
 Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"
 Pašvaldības SIA "Norma K"
 Mālpils Mūzikas un mākslas skola
 Sociālais dienests
 Kultūras centrs
 Mālpils bibliotēka
 Sidgundas bibliotēka
 Dzimtsarakstu nodaļa
 Dienesta viesnīca
Datu privātuma politika
Mālpils pagasta arhivētie materiāli
Mālpilī notiks pavasara gadatirgus; aicina pieteikties tirgotājus
Būvvalde

 

  

Siguldas novada Būvniecības kontroles pārvalde Mālpilī
Adrese:
Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils pagasts, Siguldas              novads, LV-2152
Tālrunis: 67970889
Aktuālā Siguldas novada Būvniecības kontroles pārvaldes kontaktinformācija atrodama šeit!

 

Turpinoties ierobežojumiem valstī, saistībā ar "Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu", speciālisti pieņem tikai ar iepriekšēju pierakstu.

Arhitekte - Indra Reitere

Ar pašvaldības aktuālo būvniecības informāciju var iepazīties informatīvajā vietnē www.bis.gov.lv

 

 


 

Mālpils novada būvvaldes informācija par saņemtajiem būvniecības ieceres iesniegumiem līdz 2019.gadam

 Iesnieguma datums  Plānotā būvdarbu veikšanas vieta  Būvniecības ieceres iesnieguma veids Būves plānotā funkcija
       
 23.03.2018.  Enerģētikas iela 3, Mālpils, Mālpils novads  Paskaidrojuma raksts (elektroenerģijas ražošanas būves)  SIA “Tele 2” bāzes stacijas elektroapgāde (lietotāja tīkli)
 23.03.2018.  Enerģētikas iela 3, Mālpils, Mālpils novads  Paskaidrojuma raksts (elektroenerģijas ražošanas būves)  SIA “Tele 2” bāzes stacijas elektroapgāde
 22.03.2018.  "Ķauleni", Mālpils novads  Paskaidrojuma raksts (elektroenerģijas ražošanas būves)  Dzīvojamās mājas "Ķauleni" ārējā elektroapgāde
 09.03.2018.  Enerģētikas iela 2, Mālpils, Mālpils novads  Apliecinājuma karte (ēkam)  Būves ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0276 003 vienkāršota atjaunošana ar lietošanas veida maiņu
 08.02.2018.  Slieķi, Mālpils novads  Būvniecības iesniegums (ēkām)  Dzīvojamās mājas, lit.001, pārbūve
 02.02.2018.  Vēru meža iecirknis, Mālpils novads  Būvniecības iesniegums (autoceļiem un ielām)  Meža autoceļa "Niedras - Kniediņi" pārbūve
 02.02.2018.  Nākotnes iela 5, Mālpils, Mālpils nov.   Apliecinājuma karte (ēkām)  Kultūras nama telpu Nr. 74 un 73 -1. stāvā vienkāršota atjaunošana
 02.02.2018.  Nākotnes iela 5, Mālpils, Mālpils nov.  Apliecinājuma karte (ēkām)  Kultūras nama deju zāles grīdas (telpa Nr. 57) 1. stāvā vienkāršota atjaunošana
 02.02.2018.  Nākotnes iela 5, Mālpils, Mālpils nov.  Ēkas fasādes apliecinājuma karte (ēkām)  Kultūras nama deju zāles vienkāršota fasādes atjaunošana
26.01.2018. Pils iela 8, Mālpils, Mālpils nov. Būvniecības iesniegums (ēkām) Mālpils muižas staļļa ēkas pārbūve par viesu namu ar SPA zonu
 26.01.2018.  Kroņu iela 8, Sidgunda, Mālpils nov.   Būvniecības iesniegums (ēkām)  Katlu mājas pārbūve par noliktavas ēku ar autonojumi
 19.01.2018.   Vēru meža iecirknis, Mālpils novads Būvniecības iesniegums (autoceļiem un ielām)   Meža autoceļš "Gobas ceļš"
 19.01.2018.  Ķiršu iela 6, Mālpils, Mālpils novads  Būvniecības iesniegums (ēkām)  Biroja ēka ar katla telpu
 19.01.2018.  Enerģētikas iela 3, Mālpils, Mālpils novads  Apliecinājuma karte (inženierbūvēm)  Katlu mājas efektivitātes paaugstināšana Mālpilī
 05.01.2018.  "Parka Gravas", Mālpils novads   Paskaidrojuma raksts ēkām   Malkas šķūnis
 05.01.2018.  Tīnes iela 1, Upmalas, Mālpils novads   Paskaidrojuma raksts inženierbūvēm  Aspirācijas sistēmas atjaunošana pie ēkas lit. 003
05.01.2018.  Tīnes iela 1, Upmalas, Mālpils novads  Paskaidrojuma raksts inženierbūvēm  Aspirācijas sistēmas atjaunošana pie ēkas lit.004

 

Mālpils novada būvvaldes informācija par pieņemtajiem lēmumiem par izsniegtajām būvatļaujām

 Lēmuma datums un numurs  Plānotā būvdarbu veikšanas vieta Būvniecības veids Būves plānotā funkcija  Būvatļaujas spēkā stāšanās diena
         
 09.02.2018.Nr. 6, 2.p. Vēru meža iecirknis, Mālpils novads  Pārbūve   Meža autoceļa "Niedras - Kniediņi" pārbūve  09.02.2018.
 09.02.2018.Nr. 6, 3.p.  “Slieķi”, Mālpils nov.  Pārbūve  Dzīvojamās mājas, lit.001, pārbūve  09.02.2018.
 02.02.2018.Nr. 5, 1.p.  Pils iela 8, Mālpils, Mālpils nov.  Pārbūve  Mālpils muižas staļļa ēkas pārbūve par viesu namu ar SPA zonu  02.02.2018.
 02.02.2018.Nr. 5, 2.p.  Kroņu iela 8, Sidgunda, Mālpils nov.  Pārbūve  Katlu mājas pārbūve par noliktavas ēku ar autonojumi  02.02.2018.
 26.01.2018.
Nr. 4, 2.p.
 Vēru meža iecirknis, Mālpils novads  Jaunbūve  Meža autoceļš "Gobas ceļš"  26.01.2018.
 26.01.2018.
Nr. 4, 3.p
.
 Ķiršu iela 6, Mālpils, Mālpils nov.  Jaunbūve  Biroja ēka ar katla telpu  26.01.2018.

 

 

Mālpils novada būvvaldes informācija par saņemtajiem būvniecības iesniegumiem – uzskaites kartēm, būvprojektiem, kas iesniegti akceptēšanai un pieprasījumiem būvatļaujas saņemšanai

Iesniegšanas
datums
Plānotā būvdarbu veikšanas vieta Būvniecības veids Būvniecības ieceres iesnieguma veids Būves plānotā funkcija
  PIEPRASĪJUMI BŪVATĻAUJAS SAŅEMŠANAI 
         
12.09.2014. "Jaunlīči", Mālpils, Mālpils novads jaunbūve   Pirts
05.09.2014. "Gleznas", "Vibroka", Mālpils, Mālpils novads jaunbūve   Ūdensvada pievada izbūve dzīvojamai mājai „Gleznas”
18.07.2014. Mālpils novada nekustamais īpašums „Raspodiņi” jaunbūves   Dzīvojamā māja, saimniecības ēka
18.07.2014. Mālpils novads, Mālpils ciems rekonstrukcija   siltumtrases
18.07.2014. Mālpils novada nekustamie īpašumi „Lembiturga” un „Lejas Kraukļi” jaunbūves   gājēju tiltiņš
 13.06.2014.  Ziedu iela 2, Mālpils, Mālpils novads  rekonstrukcija    saimniecības ēka
30.05.2014. „Jauneranda”, „Jaunkurlēni”, Mālpils novads  rekonstrukcija   ūdensvads
 25.04.2014. „Noras”,Mālpils novads  jaunbūve    Pirts
 07.04.2014. „Raspodiņi”,Mālpils novads jaunbūve    Ārējā elektroapgāde
14.03.2014. „Grantiņi”,Mālpils novads rekonstrukcija   Dzīvojamā māja
 16.10.2013. „Sidgundas Ošiņi”,Mālpils novads  rekonstrukcija    Dzīvojamās mājas rekonstrukcija par mednieku namu 
27.09.2013.  "Niedras", Mālpils novads  jaunbūve    Kūtsmēslu krātuve 
 20.09.2013.  "Jaunbebri”,Mālpils novads  jaunbūve    Dzīvojamā māja 
 20.09.2013. Mālpils ciems, Mālpils novads    jaunbūve/ rekonstrukcija    Ūdenssaimniecības un kanalizācijas sistēmas
30.08.2013. Smilšu iela 16, Mālpils, Mālpils novads   jaunbūve   Dzīvojamā māja
21.06.2013. „Birzes”, Mālpils novads  jaunbūve   palīgēka 
 21.06.2013.  „Tauri”, Mālpils novads  jaunbūve   Lauku saimniecību nedzīvojamā ēka 
         

                 

Mālpils novada būvvaldes informācija par pieņemtajiem lēmumiem par saņemtajiem būvniecības iesniegumiem – uzskaites kartēm, būvprojektiem, kas iesniegti akceptēšanai un pieprasījumiem būvatļaujas saņemšanai   

 Lēmuma datums Plānotā būvdarbu veikšanas vieta  Būvniecības veids  Būves plānotā funkcija Būvvaldes lēmums 
  BŪVNIECĪBAS IESNIEGUMI - UZSKAITES KARTES   
         
 05.09.2014.  „Sīlīšu mežs”, Mālpils novads  rekonstrukcija Meža ceļš „Sīlīšu ceļš”  Atbalstīt būvniecības ieceri, izsniegt plānošanas un arhitektūras uzdevumu
29.08.2014. Ķiršu iela 10A, Mālpils, Mālpils novads jaunbūve Ražošanas ēkas palīgēka darbinieku sadzīves vajadzībām

Atbalstīt būvniecības ieceri, izsniegt plānošanas un arhitektūras uzdevumu

29.08.2014. Ķiršu iela 10A, Mālpils, Mālpils novads jaunbūve Ēka ugunsdzēsības hidrantam ar stāvlaukumu ugunsdzēsības transportam

Atbalstīt būvniecības ieceri, izsniegt plānošanas un arhitektūras uzdevumu

15.08.2014. Upmalas, Mālpils novads rekonstrukcija 0,4 kV EPL Z-8057-1

Atbalstīt būvniecības ieceri, izsniegt plānošanas un arhitektūras uzdevumu

15.08.2014. „Silarozes”, Mālpils novads rekonstrukcija saimniecības ēka

Atbalstīt būvniecības ieceri, izsniegt plānošanas un arhitektūras uzdevumu

15.08.2014. „Roķēni”, Mālpils novads jaunbūve Dzīvojamā māja

Atbalstīt būvniecības ieceri, izsniegt plānošanas un arhitektūras uzdevumu

15.08.2014. „Lemburgas kokzāģētava”, Mālpils novads jaunbūve Augstspiediena koksnes imprignēšanas iecirknis

Atbalstīt būvniecības ieceri, izsniegt plānošanas un arhitektūras uzdevumu

 18.07.2014.  Mālpils novada nekustamais īpašums „Upesmedņi” jaunbūve šķūnis  Atbalstīt būvniecības ieceri, izsniegt plānošanas un arhitektūras uzdevumu
 18.07.2014.  Mālpils novads  rekonstrukcija T-Z-8050-3 elektropārvades līnija  Atbalstīt būvniecības ieceri, izsniegt plānošanas un arhitektūras uzdevumu
27.06.2014. Pils iela 6, Mālpils, Mālpils novads rekonstrukcija Elektropārvades līnija

Atbalstīt būvniecības ieceri, izsniegt plānošanas un arhitektūras uzdevumu

27.06.2014. Jaunā iela 5a-19, Mālpils, Mālpils novads rekonstrukcija Nedzīvojamās telpas pārplānošana par dzīvokli

Atbalstīt būvniecības ieceri, izsniegt plānošanas un arhitektūras uzdevumu

27.06.2014. Mālpils novada nekustamais īpašums „Šalkones” jaunbūve dīķis

Atbalstīt būvniecības ieceri, izsniegt plānošanas un arhitektūras uzdevumu

20.06.2014. Mālpils novada nekustamais īpašums „Jauneranda” rekonstrukcija Palīgēka (šķūnis) Atbalstīt būvniecības ieceri, izsniegt plānošanas un arhitektūras uzdevumu
23.05.  "Drednauti", Mālpils novads jaunbūve Alus brūzis Atbalstīt būvniecības ieceri, izsniegt plānošanas un arhitektūras uzdevumu
16.05. „Dzintariņi”, Mālpils novads jaunbūve Dzīvojamā māja Atbalstīt būvniecības ieceri, izsniegt plānošanas un arhitektūras uzdevumu
16.05. „Niedras”, Mālpils novads rekonstrukcija Kūtsmēslu krātuve Atbalstīt būvniecības ieceri, izsniegt plānošanas un arhitektūras uzdevumu
16.05. „Silarozes”, Mālpils novads jaunbūve Dzīvojamā māja Atbalstīt būvniecības ieceri, izsniegt plānošanas un arhitektūras uzdevumu
16.05. „Ruķi”, Mālpils novads rekonstrukcija Dzīvojamā māja Atbalstīt būvniecības ieceri, izsniegt plānošanas un arhitektūras uzdevumu
16.05. „Ruķi”, Mālpils novads jaunbūve Teļu novietne Atbalstīt būvniecības ieceri, izsniegt plānošanas un arhitektūras uzdevumu
10.05. „Kalna Zīlēni”, Mālpils, Mālpils novads jaunbūves Dzīvojamā māja, saimniecības ēka un komunikāciju izbūve Atbalstīt būvniecības ieceri, izsniegt plānošanas un arhitektūras uzdevumu
10.05.2014. Baņģi”, Mālpils novads jaunbūves Zivju audzētava un zivju dīķi Atbalstīt būvniecības ieceri, izsniegt plānošanas un arhitektūras uzdevumu
10.05.2014. „Baņģi”, Mālpils novads jaunbūves Vēja ģeneratori un skatu tornis Atbalstīt būvniecības ieceri, izsniegt plānošanas un arhitektūras uzdevumu
10.05.2014. „Urdzēni”, Mālpils novads Dzīvojamā māja Dzīvojamā māja Atbalstīt būvniecības ieceri, izsniegt plānošanas un arhitektūras uzdevumu
25.04.2014. „Baņģi”, Mālpils novads rekonstrukcija, jaunbūve Dzīvojamās mājas un palīgceltnes rekonstrukcija, zirgu staļļa būvniecība Atbalstīt būvniecības ieceri, izsniegt plānošanas un arhitektūras uzdevumu
17.04.2014. „Drednauti”, Mālpils novads jaunbūve Zivju audzētava - recirkulācijas sistēma Atbalstīt būvniecības ieceri, izsniegt plānošanas un arhitektūras uzdevumu
11.04.2014. Ziedu iela 2,Mālpils, Mālpils novads rekonstrukcija saimniecības ēkas (būves kadastra apzīmējums 8074 003 0087 002) rekonstrukcija Atbalstīt būvniecības ieceri, izsniegt plānošanas un arhitektūras uzdevumu
14.03.2014. Mālpils ciems, Mālpils novads jaunbūve Ūdensvada pievada izbūve dzīvojamām mājām „Gleznas” un „Vibroka”  Atbalstīt būvniecības ieceri, izsniegt plānošanas un arhitektūras uzdevumu
14.03.2014. Pils iela 7,Mālpils, Mālpils novads atjaunošana Šķūņa (būves kadastra Nr. 8074 003 0257 008) atjaunošana  Atbalstīt būvniecības ieceri, izsniegt plānošanas un arhitektūras uzdevumu
14.03.2014. „Vizbulītes”,Mālpils novads  jaunbūve  Dzīvojamā māja  Atbalstīt būvniecības ieceri, izsniegt plānošanas un arhitektūras uzdevumu
14.03.2014. „Vaļukalna mežs”,„Ošiņu mežs”, Mālpils novads  jaunbūve  Ošiņa ceļa turpinājums  Atbalstīt būvniecības ieceri, izsniegt plānošanas un arhitektūras uzdevumu
 07.02.2014.  „Akots”, Mālpils novads  jaunbūve Lauksaimniecības tehnikas novietne (2 angāri)   Atbalstīt būvniecības ieceri, izsniegt plānošanas un arhitektūras uzdevumu
 07.02.2014.  „Šalkones”, Mālpils novads  jaunbūve saimniecības ēka   Atbalstīt būvniecības ieceri, izsniegt plānošanas un arhitektūras uzdevumu
07.02.2014.   „Akmentiņi”, Mālpils novads  jaunbūve saimniecības ēka   Atbalstīt būvniecības ieceri, izsniegt plānošanas un arhitektūras uzdevumu
 17.01.2014.  Pils iela 8A, Mālpils, Mālpils novads  rekonstrukcija  Mālpils muižas klēts – noliktavas ēkas rekonstrukcija par hosteli  Atbalstīt būvniecības ieceri, izsniegt plānošanas un arhitektūras uzdevumu
03.01.2014.   Enerģētikas iela 3,Mālpils, Mālpils novads  jaunbūve Koksnes šķeldas uzglabāšanas novietne   Atbalstīt būvniecības ieceri, izsniegt plānošanas un arhitektūras uzdevumu
 27.12.2013.  „Ezerkalni”,Mālpils novads  jaunbūves Dzīvojamā māja un novietne bišu dravai  Lēmuma pieņemšanai iesniegt nepieciešamo papildus informāciju
13.12.2013. „Ruikaskalni”,Mālpils novads jaunbūve Saimniecības ēka Atbalstīt būvniecības ieceri, izsniegt plānošanas un arhitektūras uzdevumu
01.11.2013.
 „Drednauti”,Mālpils novads jaunbūve Koģenerācijas stacija ar elektrisko jaudu 0,998 MW  Būvniecības ieceres izvērtēšanai iesniegt nepieciešamo papildus informāciju
18.10.2013.   „Lembiturga”, Lejas Kraukļi”, „Mālpils evaņģēliski luteriskās draudzes baznīca”, „Skulmes”, Mālpils novads   jaunbūves Gājēju celiņi   Atbalstīt būvniecības ieceri, izsniegt plānošanas un arhitektūras uzdevumu
  27.09.2013.   Nītaures iela 1, Mālpils, Mālpils novads  jaunbūve  Auto gāzes uzpildes modulis    Atbalstīt būvniecības ieceri, izsniegt plānošanas un arhitektūras uzdevumu
20.09.2013.   Ziedoņa iela 8,Mālpils, Mālpils novads  Rekonstrukcija (atjaunošana pēc ugunsgrēka)   Dzīvojamā māja    Atbalstīt būvniecības ieceri, izsniegt plānošanas un arhitektūras uzdevumu
 13.09.2013.  "Vecais Pasts", Mālpils, Mālpils novads  rekonstrukcija  Šķūnis-pagrabs  Atbalstīt būvniecības ieceri, izsniegt plānošanas un arhitektūras uzdevumu
13.09.2013.   "Mazandricēni", Mālpils novads  jaubūves
 
Atpūtas parks
(pirts komplekss, bērnu laukumi, sporta laukumi, tenisa korts, volejbola laukumi, ainavu dīķi, atpūtas namiņi, vēja ģenerators, h=9 m) 
 Atbalstīt būvniecības ieceri, izsniegt plānošanas un arhitektūras uzdevumu
06.09.2013. "Mazandricēni", Mālpils novads jaunbūves
 
Atpūtas parks
(pirts komplekss, bērnu laukumi, sporta laukumi, tenisa korts, volejbola laukumi, ainavu dīķi, atpūtas namiņi, vēja ģenerators, h=9 m) 
 Precizēt būvniecības ieceri atbilstoši Mālpils novada teritorijas plānojumam un iesniegt nepieciešamo papildus informāciju 
30.08.2013.  "Noras", Mālpils novads  jaunbūve Pirts  Atbalstīt būvniecības ieceri, izsniegt plānošanas un arhitektūras uzdevumu
16.08.2013. Ķiršu iela 10A,Mālpils, Mālpils novads jaunbūve Ražošanas ēka Atbalstīt būvniecības ieceri, izsniegt plānošanas un arhitektūras uzdevumu
 28.06.2013.  „Niedras”, Mālpils novads   jaunbūve  Kūtsmēslu krātuve  Atbalstīt būvniecības ieceri, izsniegt plānošanas un arhitektūras uzdevumu
 28.06.2013.  „Raspodiņi”, Mālpils novads   jaunbūves  Dzīvojamā māja un palīgēka  Atbalstīt būvniecības ieceri, izsniegt plānošanas un arhitektūras uzdevumu
21.06.2013. „Jaunaudriņi”, Mālpils novads jaunbūves Dīķi Atbalstīt būvniecības ieceri, izsniegt plānošanas un arhitektūras uzdevumu
         
  AKCEPTĒŠANAI IESNIEGTIE BŪVPROJEKTI   
         
30.09.2014.  "Cielavas", Mālpils novads jaunbūve  saimniecības ēka Akceptēt tehnisko projektu
30.09.2014.  "Jauneranda", Mālpils novads rekonstrukcija Palīgēka (šķūnis, būves kadastra apzīmējums 8074 001 0047 010) Akceptēt tehnisko projektu
30.09.2014.  "Vizbulītes", Mālpils novads jaunbūve  Dzīvojamā māja Akceptēt tehnisko projektu
 05.09.2014.  „Akots”, Mālpils novads  jaunbūves  Laukaimniecības tehnikas novietnes (2 angāri)  Akceptēt tehnisko projektu
29.08.2014. „Akots”, Mālpils novads jaunbūve Laukaimniecības tehnikas novietnes elektroapgāde Akceptēt tehnisko projektu
18.07.2014. Mālpils novada nekustamais īpašums „Jaunlīči” jaunbūve Pirts Akceptēt tehnisko projektu
18.07.2014. Pils iela 6, Mālpils, Mālpils novads rekonstrukcija 0,4 kV gaisa vadu līnijas pārbūve par kabeļlīniju Akceptēt tehnisko projektu
18.07.2014. Mālpils novada nekustamais īpašums „Gleznas” jaunbūve Ūdensvada pievads dzīvojamai mājai „Gleznas” Akceptēt tehnisko projektu
18.07.2014. Ķiršu iela 10A,Mālpils, Mālpils novads jaunbūve Ražošanas ēka (plastmasas izstrādājumu ražošana un montāža, ūdensapgādes iekārtu mezglu izgatavošana) nekustamajā īpašumā Akceptēt tehnisko projektu
27.06.2014 Mālpils novada nekustamais īpašums „Raspodiņi” jaunbūves Dzīvojamā māja un saimniecības ēka Akceptēt tehnisko projektu
27.06.2014. Mālpils novada Mālpils ciems rekonstrukcija Siltumtrases Akceptēt tehnisko projektu
13.06.2014. Mālpils novada nekustamie īpašumi „Lembiturga” un „Lejas Kraukļi” jaunbūve Gājēju tiltiņš Akceptēt tehnisko projektu
 06.06.2014.  Ziedu iela 2, Mālpils, Mālpils novads  rekonstrukcija saimniecības ēka  Akceptēt tehnisko projektu
30.05.2014. „Niedras”, Mālpils novads rekonstrukcija Kūtsmēslu krātuve Akceptēt tehnisko projektu
30.05.2014. „Jauneranda”, „Jaunkurlēni”, Mālpils novads rekonstrukcija Ūdensvads Akceptēt tehnisko projektu
 16.05.2014.  Skolas iela 4, Mālpils, Mālpils novads  rekonstrukcija  Saimniecības ēka  Akceptēt tehnisko projektu
10.05.2014. Enerģētikas iela 3, Mālpils, Mālpils novads jaunbūve Koksnes šķeldas uzglabāšanas novietne Akceptēt tehnisko projektu
 11.04.2014.  „Noras”,Mālpils, Mālpils novads  jaunbūve  Pirts  Akceptēt tehnisko projektu
 03.01.2014.  „Egļukalns”, Mālpils novads  jaunbūve  Nojume  Akceptēt tehnisko projektu
 08.11.2013.  „Raspodiņi”,Mālpils novads  jaunbūve  Ārējā elektroapgāde  Akceptēt tehnisko projektu
 20.09.2013.  „Jaunbebri”,Mālpils novads  jaubūve  Dzīvojamā māja  Akceptēt tehnisko projektu
 20.09.2013.  Ķiršu iela 10A,Mālpils, Mālpils novads  jaunbūve  Ražošanas ēka (plastmasas izstrādājumu ražošana un montāža, ūdensapgādes iekārtu mezglu izgatavošana) nekustamajā īpašumā   Akceptēt tehnisko projektu
 13.09.2013.  "Niedras", Mālpils novads  jaunbūve  Kūtsmēslu krātuve  Akceptēt tehnisko projektu
16.08.2013. Smilšu iela 16,Mālpils, Mālpils novads jaunbūve Dzīvojamā māja Akceptēt tehnisko projektu
 21.06.2013.  Ķiršu iela 28, Mālpils, Mālpils novads  jaunbūve  Ražošanas ēka  Akceptēt brūvprojektu
14.06.2013. „Birzes”, Mālpils novads jaunbūve Palīgēka Akceptēt būvprojektu
         
  PIEPRASĪJUMI BŪVATĻAUJAS SAŅEMŠANAI    BŪVATĻAUJAS SPĒKĀ STĀŠANĀS DIENA
 18.12.2015., Nr.21, 2.p.  "Jaungraviņas", Mālpils novads  Jauna būvniecība  Saimniecības ēka  18.12.2015.
 06.11.2015.
Nr. 19, 2.p.
 “Pienenes”, Mālpils novads  Jauna būvniecība  Savrupmāja  06.11.2015.
 06.11.2015.
Nr. 19, 3.p.
 Pilskalna iela 7, Mālpils, Mālpils novads  Pārbūve  Saimniecības ēka  06.11.2015.
 30.10.2015.
Nr. 18, 1.p.
 „Sīlīšu mežs”,Mālpils novads  Pārbūve  Meža ceļš, "Sīlīšu ceļš"  30.10.2015.
25.09.2015. Nr.16, 1.p. "Urdzēni", Mālpils novads Jauna būvniecība Dzīvojamā māja 25.09.2015.
25.09.2015. Nr. 16, 2.p. Upmalas, Mālpils novads Jauna būvniecība Elektronisko sakaru optisko kabeļu tīkla pieslēgums SIA “KVIST” 25.09.2015.
 18.09.2015. Nr. 15, 1.p.  "Alkšņi", Mālpils novads  Jauna būvniecība  Dzīvojamā māja ar palīgēkām (saimniecības ēka, pirts)  18.09.2015.
18.09.2015. Nr. 15, 2.p. "Brondāle", Mālpils novads Jauna būvniecība Dzīvojamā māja 18.09.2015.
         
28.08.2015.

Nr. 14, 1.p.

“Garauši”, Mālpils novads jaunbūve Dzīvojamā māja 28.08.2015.
21.08.2015. "Roķēni", Mālpils novads pārbūve Dzīvojamā māja 21.08.2015.
26.06.2015. "Kangari", Mālpils novads jaunbūve Saimniecības ēka 26.06.2015.
03.07.2015. Ķiršu iela 6, Mālpils, Mālpils novads jaunbūves Metāla angārs un nojume 03.07.2015.
22.05.2015. “Mālpils parks”,Mālpils, Mālpils novads atjaunošana

Mālpils novada Mālpils parka meliorācijas rekonstrukcija, t.sk., darbu apjomu aktualizācija

22.05.2015.
20.03.2015. Ziedoņa iela 8, Mālpils, Mālpils novads pārbūve Dzīvojamā māja 20.03.2015.
30.01.2015.  "Ruķi", Mālpils novads pārbūve Dzīvojamā māja  30.01.2015.
 30.01.2015.  "Podiņi", Mālpils novads  jaunbūve, pārbūve  Dzīvojamās mājas pārbūve, pirts jaunbūve  30.01.2015.
  10.01.2015.   "Akots", Mālpils novads   jaunbūve, pārbūve   Elektroapgāde Mālpils novada nekustamajā īpašumā „Akots”  10.01.2015.
12.12.2014. Ķiršu iela 10A, Mālpils, Mālpils novads jaunbūve Ražošanas ēkas palīgēka darbinieku sadzīves vajadzībām 12.12.2014.
12.12.2014. "Lemburgas kokzāģētava", Mālpils novads jaunbūve Augstspiediena koksnes impregnēšanas iecirknis 12.12.2014.
05.12.2014. Mālpils novads, Vēru meža iecirknis pārbūve Meža meliorācijas sistēmas “Ošiņas 2” 05.12.2014
12.09.2014. "Jaunlīči", Mālpils, Mālpils novads jaunbūve pirts 12.09.2014.
 05.09.2014.  "Gleznas", "Vibroka", Mālpils, Mālpils novads  jaunbūve  Ūdensvada pievada izbūve dzīvojamai mājai „Gleznas”  05.09.2014.
18.07.2014. Mālpils novada nekustamais īpašums „Raspodiņi” jaunbūves Dzīvojamā māja, saimniecības ēka 18.07.2014.
18.07.2014. Mālpils novads, Mālpils ciems rekonstrukcija siltumtrases 18.07.2014.
18.07.2014. Mālpils novada nekustamie īpašumi „Lembiturga” un „Lejas Kraukļi” jaunbūves gājēju tiltiņš 18.07.2014.
20.06.2014. Ziedu iela 2, Mālpils, Mālpils novads rekonstrukcija Saimniecības ēka 20.06.2014.
 30.05.2014.  „Jauneranda”, „Jaunkurlēni”,  Mālpils novads  rekonstrukcija  ūdensvads  30.05.2014.
 06.05.2014.  „Noras”,Mālpils novads  jaunbūve  Pirts  06.05.2014.
 11.04.2014.  „Raspodiņi”,Mālpils novads  jaunbūve  Ārējā elektroapgāde  11.04.2014.
 18.03.2014.  „Grantiņi”,Mālpils novads rekonstrukcija  Dzīvojamā māja  18.03.2014.
15.11.2013. „Jaunbebri”,Mālpils novads jaunbūves Dzīvojamā māja, pirts 15.11.2013.
 16.10.2013.  „Sidgundas Ošiņi”,Mālpils novads  rekonstrukcija  Dzīvojamās mājas rekonstrukcija par mednieku namu  16.10.2013.
 27.09.2013.  Mālpils ciems, Mālpils novads  jaunbūve/ rekonstrukcija  Ūdenssaimniecības un kanalizācijas sistēmas  27.09.2013.
27.09.2013. "Niedras", Mālpils novads jaunbūve Kūtsmēslu krātuve 27.09.2013.
06.09.2013. Smilšu iela 16, Mālpils, Mālpils novads jaunbūve Dzīvojamā māja 06.09.2013.
 28.06.2013.   „Birzes”, Mālpils novads  jaunbūve  palīgēka  28.07.2013.
 28.06.2013.   „Tauri”, Mālpils novads  jaunbūve  Lauku saimniecību nedzīvojamā ēka  28.07.2013.

 

© 2007 Autortiesības aizsargātas. Visas tiesības rezervētas. Mālpils pagasta padome.  
Vēsture
Kartes
Simbolika
Kultūras pasākumu plāns
Mālpils kultūras centrs
Izstāžu zāle
Vēsturiskā mantojuma krājums
Latvijas 100gades pasākumi
Bibliotēka
Nodarbības mācību virtuvē
Fotogalerija
Izstāžu hronoloģija
Mālpils novada vidusskola
Mūžizglītība
Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"
Mālpils Mūzikas un mākslas skola
Sporta darba organizators
Sports bildēs
Sporta komplekss
Naktsmītnes un relaksācijas vietas
Aktīvā atpūta
Apskates vietas
Dabas objekti
Vēsturiskas vietas
SIA "Mālpils Piensaimnieks"
Ģimenes ārstes Jevgenijas Sprūdes prakse
Ģimenes ārstes Janas Borisovas-Litvinovas prakse
Veterinārā ambulance "SAPO"
Ilmas Bicānes zobārstniecības prakse
Siguldas slimnīca
2012.gada sezona
Video "Mālpils 800"
Foto galerijas
Arhīva foto
Barikāžu atceres pasākums 2013.gadā
Barikāžu atceres pasākums 2011.gadā
Video
2020
2019
2021. gada sezona
2020. gada sezona
2019. gada sezona
2018. gada sezona
2017. gada sezona
2016. gada sezona
2015. gada sezona
2014. gada sezona
2013. gada sezona
2012. gada sezona
2011. gada sezona
2010. gada sezona
2009. gada sezona
2008. gada sezona
2007. gada sezona
2006. gada sezona
2005. gada sezona
Baznīcas
Pilskalni
Muižas
Skulmju dzimtās vietas
Karavīru apbedījumi, kauju piemiņas vietas
Politiski represēto piemiņas vietas
Mālpils tēlniecības simpoziju skulptūras
Pieminekļi, piemiņas vietas
Avoti
Dižkoki
Skatu punkti