Esiet sveicināti Mālpilī!
Par Mālpili Kultūra Sports Izglītība Tūrisms Vide Veselība Mālpils kapi
Visas aktualitātes
Kontakti
Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Pakalpojumi
SIGULDA AIZRAUJ ID kartes
Nevalstiskās organizācijas
Pašvaldības iestādes
 Sociālās aprūpes māja "Mālpils"
 Būvvalde
 Mālpils vidusskola
 Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"
 Pašvaldības SIA "Norma K"
 Mālpils Mūzikas un mākslas skola
 Sociālais dienests
 Kultūras centrs
 Mālpils bibliotēka
 Sidgundas bibliotēka
 Dzimtsarakstu nodaļa
 Dienesta viesnīca
Datu privātuma politika
Mālpils pagasta arhivētie materiāli
Mālpilī notiks pavasara gadatirgus; aicina pieteikties tirgotājus
Sociālās aprūpes māja "Mālpils"

   

Sociālās aprūpes māja "Mālpils"             

Adrese: Garkalnes iela 8, Mālpils, Mālpils pag, Siguldas novads, LV-2152, LATVIJA

Tālrunis: 67925352

e-pasts: sac.sigulda@sigulda.lv

Sociālās aprūpes māja atrodas lauku vidē, kas personām, kuras sasniegušas pensijas vecumu vai arī ir ar noteiktu invaliditāti, ļauj baudīt mieru un klusumu. Teritorijā aug ābeles, ir piemērota vide pastaigām, kur darbinieku pavadībā var doties ārpus dzīvojamās telpas. Ir nodrošināta vides pieejamība. Aprūpes centrā ir mājām pietuvināta vide, arī ēdiens tiek gatavots aprūpes centrā.

Sociālās aprūpes māja “Mālpils”sniedz šādus pakalpojumus:

 • nodrošina klientu ar dzīvojamo platību, kas aprīkota ar sadzīvē nepieciešamām lietām un inventāru;
 • nodrošina sabalansētu ēdināšanu 4 reizes dienā, izvērtējot katru klientu individuāli, atbilstoši vecumam un ārsta norādītām diētām;
 • nodrošina sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju, kura rada drošības sajūtu,
 • organizē klientu medicīnisko aprūpi;
 • atbilstoši vajadzībām, nodrošina nepieciešamos tehniskos palīglīdzekļus;
 • nodrošina veļas mazgāšanu;
 • nodrošina iespēju tikties ar tuviniekiem, draugiem;
 • organizē klientiem kultūras, atpūtas un reliģiskos pasākumus atbilstoši konfesionālajai piederībai;
 • organizē palīdzību sociālo problēmu risināšanā, katram individuāli;
 • organizē klientu sanāksmes, ar mērķi – uzlabot pakalpojumu kvalitāti.

Iestājoties aprūpes mājā, jāiesniedz šādi dokumenti:

 • personas pašrocīgi parakstīts iesniegums;
 • medicīniskās dokumentācijas veidlapa no ģimenes ārsta (u027 forma);
 • invaliditāti apliecionšu dokumentu (ja ir) vai dokumentu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju;
 • izziņa par valsts piešķirtās pensijas vai invaliditātes pabalsta apmēru;
 • personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem novērtēšanas karti (aizpilda sociālais darbinieks personas deklarētajā dzīves vietā).

No 2021. gada 1. februāra uzturēšanās maksa Sociālās aprūpes māja “Mālpils” ir 22,10 eiro dienā.

Rindas kārtībā uzņem klientus no citām pašvaldībā, slēdzot līgumu (ar līguma paraugu var iepazīties šeit) ar pašvaldību vai apgādnieku par savstarpējiem norēķiniem.

Aprūpes iestādes mērķis ir radīt mājas sajūtu, laimes un miera piepildījumu ikviena sirdī.

Mālpils sociālās aprūpes centra uzdevums ir nodrošināt ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu pilngadīgām personām, kuras vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nav spējīgas veikt pašaprūpi vai ir ierobežota mobiliāte.

 (Mālpils novada domes 2020.gada 16.decembra ārkārtas Mālpils novada domes ārkārtas sēdes lēmums Nr.16/3 “Par saistošo noteikumu Nr.16 “Grozījums Mālpils novada domes 2011.gada 23.marta saistošajos noteikumos Nr.7 “Par pašvaldības aģentūras „Mālpils sociālais dienests” maksas pakalpojumiem”” apstiprināšanu”  

 Sociālā aprūpes centra darbinieki: 

 Direktore   67925352  
 Direktores vietniece aprūpes jautājumos  Sarma Feldmane   sarmafeldmane@inbox.lv
 Direktores vietniece saimniecības jautājumos  Vita Bērziņa    
 Medmāsa  vakance
   
 Aprūpētāja  Valentīna Reitere    
 Aprūpētāja  Līvija Augule    
 Aprūpētāja  Nadežda Melnalksne    
 Aprūpētāja  Svetlana Melnalksne    
Aprūpētāja  Mudīte Daņiļevica
   
Aprūpētāja  Iveta Zadzeiko    
 Remontstrādnieks - veļas mazgātājs  Ēriks Bicāns    
 Pavāre  Iveta Iesalniece    
 Pavāre  Gunta Silniece    
 Sociālā aprūpētāja
 Elīna Garā    
 Sociālā darbiniece  Kristīne Draveniece    

 Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis 

Sociālā rehabilitētāja

 Andis Sils 

 

   

  


 

 

© 2007 Autortiesības aizsargātas. Visas tiesības rezervētas. Mālpils pagasta padome.  
Vēsture
Kartes
Simbolika
Kultūras pasākumu plāns
Mālpils kultūras centrs
Izstāžu zāle
Vēsturiskā mantojuma krājums
Latvijas 100gades pasākumi
Bibliotēka
Nodarbības mācību virtuvē
Fotogalerija
Izstāžu hronoloģija
Mālpils novada vidusskola
Mūžizglītība
Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"
Mālpils Mūzikas un mākslas skola
Sporta darba organizators
Sports bildēs
Sporta komplekss
Naktsmītnes un relaksācijas vietas
Aktīvā atpūta
Apskates vietas
Dabas objekti
Vēsturiskas vietas
SIA "Mālpils Piensaimnieks"
Ģimenes ārstes Jevgenijas Sprūdes prakse
Ģimenes ārstes Janas Borisovas-Litvinovas prakse
Veterinārā ambulance "SAPO"
Ilmas Bicānes zobārstniecības prakse
Siguldas slimnīca
2012.gada sezona
Video "Mālpils 800"
Foto galerijas
Arhīva foto
Barikāžu atceres pasākums 2013.gadā
Barikāžu atceres pasākums 2011.gadā
Video
2020
2019
2021. gada sezona
2020. gada sezona
2019. gada sezona
2018. gada sezona
2017. gada sezona
2016. gada sezona
2015. gada sezona
2014. gada sezona
2013. gada sezona
2012. gada sezona
2011. gada sezona
2010. gada sezona
2009. gada sezona
2008. gada sezona
2007. gada sezona
2006. gada sezona
2005. gada sezona
Baznīcas
Pilskalni
Muižas
Skulmju dzimtās vietas
Karavīru apbedījumi, kauju piemiņas vietas
Politiski represēto piemiņas vietas
Mālpils tēlniecības simpoziju skulptūras
Pieminekļi, piemiņas vietas
Avoti
Dižkoki
Skatu punkti