Uzmanību! Tīmekļa vietne slēgta. Aktuālo informāciju iegūsti www.sigulda.lv.
Par Mālpili Kultūra Sports Izglītība Tūrisms Vide Veselība Mālpils kapi
Visas aktualitātes
Kontakti
Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Pakalpojumi
SIGULDA AIZRAUJ ID kartes
Nevalstiskās organizācijas
Pašvaldības iestādes
Datu privātuma politika
Mālpils pagasta arhivētie materiāli
 Mālpils novada domes dokumenti līdz 01.07.2021.
 Veselības veicināšanas pasākumi
 Projekti (arhīvs)
 Iepirkumi (arhīvs)
 Iepirkumi Publisko iepirkumu likuma 9. pantā noteiktajā kārtībā
 Konkursi
 Citi iepirkumi (B daļa)
 Citi iepirkumi (B daļa)
 Noslēgtie līgumi
 Cenu aptaujas
 Nekustamie īpašumi, nekustamo īpašumu izsoles
 Uzņēmējdarbība
 Jauniešu aktivitātes
 Informatīvais izdevums „Mālpils Vēstis”
 Noderīga informācija
Mālpilī notiks pavasara gadatirgus; aicina pieteikties tirgotājus
Konkursi

Paziņojuma ievietošanas datums Iepirkuma priekšmets Piedāvājuma iesniegšanas termiņš Kontaktpersona
02.09.2019.

Grants ceļu pārbūve Mālpils novadā
Pretendenti piedāvājumus var iesniegt Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.
Pircēja profils: 
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1075
Ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Nolikuma prasībām.

 NOLIKUMS

  1. pielikums

  2. pielikums

  3. pielikums

  4. pielikums

  5. pielikums

  6. pielikums

  6_1. pielikums

  7. pielikums

  8. pielikums

  Ziņojums 17.10.2019.

   Ziņojums 03.12.2019.

  Jautājumi un atbildes

  09.09.2019.

  19.09.2019.

  24.09.2019.

2019.gada 30. septembris plkst.10:00 A. Bukovskis
24.04.2019.

Iepirkums pārtraukts
Grants ceļu pārbūve Mālpils novadā

Pretendenti piedāvājumus var iesniegt Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.
Ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Nolikuma prasībām. 

 NOLIKUMS

 NOLIKUMS AR GROZĪJUMIEM

   1. pielikuma 1.daļa

   1. pielikuma 2. daļa

   2. pielikums  

   3. pielikums

   4. pielikums  

   5. pielikums

   6. pielikums 1. daļa

   6. pielikums 2. daļa

   7. pielikums

   8. pielikums

 
   Jautājumi un atbildes:

   29.04.2019.

    07.05.2019.
 
   Ziņojums 

2019. gada 27. maijam plkst. 10.00  
18.04.2019. 


Elektroenerģijas iegāde Mālpils novada pašvaldības iestāžu vajadzībām

Pretendenti piedāvājumus var iesniegt Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.
Ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Nolikuma prasībām. 

   
NOLIKUMS

   1. pielikums

   2. pielikums

  3. pielikums

  4. pielikums

  5. pielikums

  6. pielikums

  7. pielikums

  8. pielikums

 
Ziņojums

 
Līgums 1.daļa

 Līgums 2. daļa


2019. gada 20. maijs plkst. 10.00   A. Bukovskis 
08.02.2019. 


Atkritumu apsaimniekotāja izvēle Mālpils novadā

Pretendenti piedāvājumus var iesniegt Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.
Ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Nolikuma prasībām.


   NOLIKUMS 

   1. pielikums

   2. pielikums

   3. pielikums

   4. pielikums

   5. pielikums

   6. pielikums

   7. pielikums

   
Konteineru atrašanās vietas

 
Ziņojums

  Līgums
 

2019.gada 11. marts plkst. 10.00

 Agris Bukovskis

e-pasts:

agris.bukovskis@malpils.lv

       
 07.12.2017.

RŪPNIECĪBAS ielas pārbūve

Jautājumi un atbildes 

Jautājumi un atbildes 10.01.2018.

NOLIKUMS

Nolikuma grozījumi Nr.1

Nolikuma grozījumi Nr.2
   (Nav spēkā)

Nolikuma grozījumi Nr.3


Tehniskā projekta dokumentācija:
Titullapa
Projekta sastāvs
Satura rādītājs
VISPĀRĪGĀ DAĻA
Darba uzdevumi
Latvijas Valsts ceļi - tehniskie noteikumi
Sadales tīkls - tehniskie noteikumi
LMT - tehniskie noteikumi
Lattelekom - tehniskie noteikumi
ZM Nekustamie īpašumi - tehniskie noteikumi
Pielikums tehniskajiem noteikumiem
Topogrāfija
Sertifikāts
Skaidrojošais apraksts
Caurteku saraksts
Nobrauktuvju saraksts
Darba daudzumu saraksts
ARHITEKTŪRAS DAĻA
Vispārīgie rādītāji
Plāns ar segumiem un satiksmes organizāciju -1
Plāns ar segumiem un satiksmes organizāciju - 2
Plāns ar segumiem un satiksmes organizāciju -3
Plāns ar segumiem un satiksmes organizāciju -4
Plāns ar segumiem un satiksmes organizāciju - 5
Plāns ar segumiem un satiksmes organizāciju - 6
Garenprofils -1
Garenprofils -2
Garenprofils -3
Griezumi -1
Griezumi -2
Koordināšu plāns ar sarakstu -1
Koordināšu plāns ar sarakstu -2
 Koordināšu plāns ar sarakstu - 3
Koordināšu plāns ar sarakstu - 4
Koordināšu plāns ar sarakstu - 5
Koordināšu plāns ar sarakstu - 6
Nobrauktuves tipi
Plastmasas caurteku darba zīmējums
BŪVDARBU ORGANIZĀCIJA
Darba organizācijas projekts
DRENĀŽAS TĪKLI
Skaidrojošais apraksts
Meliorācijas sistēmas pārbūves plāns - 1
Meliorācijas sistēmas pārbūves plāns - 2
ĢEOLOĢIJA
Būvprakses sertifikāts
Izstrādņu izvietojuma plāns
Urbumu apraksti
Ģeotehniskie griezumi
Laboratorisko pārbaužu rezultāti
Paskaidrojuma raksts

ZIŅOJUMS

19.01.2018. līdz plkst 10.00  
 07.12.2017.

PIENA ielas pārbūve

Jautājumi un atbildes
Jautājumi un atbildes 10.01.2018.


NOLIKUMS

Nolikuma grozījumi Nr.1

Nolikuma grozījumi Nr.2.  (nav spēkā)

Nolikuma grozījumi Nr.3

Tehniskā projekta dokumentācija:
Titullapa
Projekta sastāvs
Saturs
VISPĀRĪGĀ DAĻA
Darba uzdevumi
Latvijas Valsts ceļi - tehniskie noteikumi
Sadales tīkls - tehniskie noteikumi
Lattelekom - tehniskie noteikumi
LMT - tehniskie noteikumi
Zemkopības ministrijas Nekustamie īpašumi - tehniskie noteikumi
Pielikums tehniskajiem noteikumiem
Topogrāfija
Sertifikāts
Skaidrojošais apraksts
Caurteku saraksts
Nobrauktuvju saraksts
Darba daudzumu saraksts
ARHITEKTŪRAS DAĻA
Vispārīgie rādītāji
Plāns ar segumiem un satiksmes organizāciju -1
Plāns ar segumiem un satiksmes organizāciju - 2
Plāns ar segumiem un satiksmes organizāciju - 3
Garenprofils -1
Garenprofils - 2
Griezumi -1
Koordinātu plāns ar sarakstu -1
Koordinātu plāns ar sarakstu - 2
Koordinātu plāns ar sarakstu - 3
Nobrauktuves tipi -1
Nobrauktuves tipi - 2
Satiksmes organizācijas pieslēgums pie autoceļa P8
Platsmasas caurteku darba zīmējums
BŪVDARBU ORGANIZĀCIJA
Darba organizācijas projekts
DRENĀŽAS TĪKLI
Drenāžas projekts
Materiālu specifikācija
Meliorācijas sistēmas pārbūves plāns-1
Meliorācijas sistēmas pārbūves plāns - 2

 ĢEOLOĢIJA
Būvprakses sertifikāts
Izstrādņu izvietojuma plāns
Ģeoloģisko urbumu apraksts
Ģeoloģiskie griezumi
Laboratorisko pārbaužu rezultāti
Paskaidrojuma raksts


Ziņojums

19.01.2018. līdz plkst 10.15  
15.09.2017.

Rikteres ielas pārbūve

Nolikums

Grozījumi NOLIKUMĀ

1.pielikums
7.pielikums

ZIŅOJUMS

Tehniskā projekta dokumentācija:


JAUTĀJUMI UN ATBILDES

Lēmums


23.10.2017. līdz plkst.10.00  
       
 24.03.2017. Elektroenerģijas iegāde Mālpils novada pašvaldības iestāžu vajadzībām

Nolikums

Ziņojums

Lēmums 
 18.04.2017. līdz plkst. 10.00

 

       
04.03.2016. Elektroenerģijas iegāde Mālpils novada pašvaldības iestāžu vajadzībām

Nolikums
Lēmums
 11.04.2016. līdz plkst.10.00  
     
  2015.gads    
17.03.2015.

Elektroenerģijas iegāde Mālpils novada pašvaldības iestāžu vajadzībām

  Nolikums

  Lēmums

 
 20.04.2015. līdz plkst.10:30 Agris Bukovskis, tel. 67970887, 29282209
  2014.gads    
 11.06.2014.

Mālpils novada domes iepirkuma komisija 2014.gada 10.jūnija sēdē Nr.22 pieņēma lēmumu slēgt līgumu iepirkumam ar identifikācijas Nr. MND/2014-2 "Divu elektromobiļu iegāde Mālpils novada pašvaldības vajadzībām" ar SIA  “Moller Auto Latvia” (reģ. Nr.40003055104), juridiskā adrese: S.Eizenšteina iela 6a, Rīga, LV-1079, par kopējo līgumcenu EUR 44 925.62 bez 21%PVN.

   
   Divu elektromobiļu iegāde Mālpils novada pašvaldības vajadzībām 09.06.2014.  A.Bukovskis
tel.29282209
 

Mālpils novada domes iepirkuma komisija 2014.gada 15.aprīļa sēdē Nr.12 pieņēma lēmumu slēgt līgumu iepirkumam ar identifikācijas Nr. MND/2014-1 "Elektroenerģijas iegāde Mālpils novada pašvaldības iestāžu vajadzībām" ar AS “Latvenergo” (reģ. Nr.40003032949), juridiskā adrese: Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230, par kopējo līgumcenu EUR 59 359,24 bez 21%PVN.

   
  Mālpils novada domes iepirkuma komisija 2014.gada 31.marta sēdē Nr.9 pieņēma lēmumu slēgt līgumu iepirkumam ar identifikācijas Nr. MND/2013-15 "Sadzīves atkritumu apsaimniekotāja izvēle Mālpils novadā" ar SIA "Ragn-Sells" (NMR Nr.40003554635), juridiskā adrese: "Gurnicas", Ķekavas novads, LV-2123, par piedāvāto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas terifa cenu EUR 7.50 (bez PVN) par 1m3 un kopējo līgumcenu EUR 203 962.50 bez 21%PVN.    
12.03.2014.  Elektroenerģijas iegāde Mālpils novada pašvaldības iestāžu vajadzībām

Nolikums
   

 

  2013.gads      
10.12.2013.

SADZĪVES ATKRITUMU APSAIMNIEKOTĀJA IZVĒLE MĀLPILS NOVADĀ

Nolikums

 

    A.Bukovskis
29282209 
 30.04.2013.
 
 
SADZĪVES ATKRITUMU APSAIMNIEKOTĀJA IZVĒLE MĀLPILS NOVADĀ

 
 
 
     
30.04.2013. 

Degvielas iegāde Mālpils novada pašvaldības vajadzībām

 

 

     
 

Elektroenerģijas iegāde Mālpils novada domes iestāžu vajadzībām

     
         
 
2012.gads
     
17.04.2012.

Par siltumenerģijas uzkarsēta ūdens veidā piegādi Mālpilī

Ar nolikumu var iepazīties šeit...

Zemes robežu plāns...

   05.06.2012. V.Cērps 27728115 
28.02.2012.

Vidusskolas ēkas renovācija atbilstoši augstām energoefektivitātes prasībām, izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana un energoefektivitātes paaugstināšana Mālpils novada pašvaldības izglītības iestādē” ietvaros

Jautājumi un atbildes (17.04.2012.)

Ar konkursa nolikuma grozījumiem Nr.1 var iepazīties šeit...

Jautājumi un atbildes (16.04.2012.)

Ar atklāta konkursa nolikumu var iepazīties šeit...

Būvdarbu apjomi

Jautājumi un atbildes

  Pagarināts līdz 23.04.2012.   
 

Elektroenerģijas iegāde Mālpils novada domes iestāžu vajadzībām

Ar atklāta konkursa nolikumu var iepazīties šeit... 

     
         

 

PAZIŅOJUMS PAR LĪGUMA SLĒGŠANU.

 

Mālpils novada domes iepirkumu komisija š.g. 02. aprīļa sēdē Nr. 10/1 pieņēma lēmumu slēgt līgumu ar SIA „Enefit” reģ.Nr. 40003824046 iepirkumam ar id.Nr. MND/2013-1 „Elektroenerģijas iegāde Mālpils novada domes iestāžu vajadzībām” par piedāvāto līgumcenu 36313.10 LVL bez PVN.

 

© 2007 Autortiesības aizsargātas. Visas tiesības rezervētas. Mālpils pagasta padome.  
Vēsture
Kartes
Simbolika
Kultūras pasākumu plāns
Mālpils kultūras centrs
Izstāžu zāle
Vēsturiskā mantojuma krājums
Latvijas 100gades pasākumi
Bibliotēka
Nodarbības mācību virtuvē
Fotogalerija
Izstāžu hronoloģija
Mālpils novada vidusskola
Mūžizglītība
Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"
Mālpils Mūzikas un mākslas skola
Sporta darba organizators
Sports bildēs
Sporta komplekss
Naktsmītnes un relaksācijas vietas
Aktīvā atpūta
Apskates vietas
Dabas objekti
Vēsturiskas vietas
SIA "Mālpils Piensaimnieks"
Ģimenes ārstes Jevgenijas Sprūdes prakse
Ģimenes ārstes Janas Borisovas-Litvinovas prakse
Veterinārā ambulance "SAPO"
Ilmas Bicānes zobārstniecības prakse
Siguldas slimnīca
2012.gada sezona
Video "Mālpils 800"
Foto galerijas
Arhīva foto
Barikāžu atceres pasākums 2013.gadā
Barikāžu atceres pasākums 2011.gadā
Video
2020
2019
2021. gada sezona
2020. gada sezona
2019. gada sezona
2018. gada sezona
2017. gada sezona
2016. gada sezona
2015. gada sezona
2014. gada sezona
2013. gada sezona
2012. gada sezona
2011. gada sezona
2010. gada sezona
2009. gada sezona
2008. gada sezona
2007. gada sezona
2006. gada sezona
2005. gada sezona
Baznīcas
Pilskalni
Muižas
Skulmju dzimtās vietas
Karavīru apbedījumi, kauju piemiņas vietas
Politiski represēto piemiņas vietas
Mālpils tēlniecības simpoziju skulptūras
Pieminekļi, piemiņas vietas
Avoti
Dižkoki
Skatu punkti