Esiet sveicināti Mālpilī!
Par Mālpili Kultūra Sports Izglītība Tūrisms Vide Veselība Mālpils kapi
Visas aktualitātes
Kontakti
Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Pakalpojumi
SIGULDA AIZRAUJ ID kartes
Nevalstiskās organizācijas
Pašvaldības iestādes
Datu privātuma politika
Mālpils pagasta arhivētie materiāli
 Mālpils novada domes dokumenti līdz 01.07.2021.
 Veselības veicināšanas pasākumi
 Projekti (arhīvs)
 Erasmus+
 KPFI
 LEADER / ELFLA
 ESF
 ERAF
 Māmiņa. Uzņēmēja. Mālpiliete.
 KNHM / "Mēs savam novadam"
 Leģendas mūs vieno
 Leonardo da Vinci
 Atbalsts lauku pašvaldībām
 LASĪŠANAS VEICINĀŠANA LAUKU APVIDOS
 Projekta pasākumu plāns 2011.-2013.gads
 Projekta gaita
 Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana un energoefektivitātes paaugstināšana Mālpils novada pašvaldības izglītības iestādē
 Klase dabā, daba klasē
 Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos
 Kulturālā migrācija autobiogrāfijās 2009.-2011.
 Mūzikas un mākslas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana
 Biedrības "Mālpils zivīm" projekti
 Iepirkumi (arhīvs)
 Nekustamie īpašumi, nekustamo īpašumu izsoles
 Uzņēmējdarbība
 Jauniešu aktivitātes
 Informatīvais izdevums „Mālpils Vēstis”
 Noderīga informācija
Mālpilī notiks pavasara gadatirgus; aicina pieteikties tirgotājus
LASĪŠANAS VEICINĀŠANA LAUKU APVIDOS

 

COMENIUS REGIO PROGRAMMAS PROJEKTS
“LASĪŠANAS VEICINĀŠANA LAUKU NOVADOS”
2011-2013
 
No Latvijas puses projektā piedalās Mālpils novada dome, Mālpils vidusskola, Sidgundas pamatskola, biedrība “Mālpils tautskola. Pieaicinātie partneri: Pirmsskolas izglītības iestāde “Māllēpīte”, Mālpils Profesionālā vidusskola, Mālpils internātpamatskola.
No Austrijas puses projektā piedalās Poisdorfas pašvaldība, Poisdorfas pamatskola, Poisdorfas bibliotēka, Poisdorfas tautskola.
 
Projekta mēŗki:
-uzlabot lasīšanas apjomu, aktivitāti un kvalitāti, izmantojot radošas pedagoģiskās metodes;
- uzlabot projekta dalībnieku zināšanas par partnervalsti/pašvaldību/institūcijām un to, kā lasīšanas prasmes un ieradumi ietekmē dažādu paaudžu cilvēkus, viņu izglītības rezultātus;
- paaugstināt dažādu vecumu grupu lasītāju apziņu par aktīvas lasīšanas nozīmi un nepieciešamību;
- veicināt interesi par dažādu veidu literatūru nevis kā pretstatu modernajām tehnoloģijām, bet kā to partneri;
-attīstīt sadarbību starp visu iesaistīto partnerorganizāciju skolēniem, skolotājiem, pieaugušajiem lasītājiem, veicinot arī viņu brīvprātīgo darbu.
 
Nozīmīgākās kopīgās aktivitātes: Projekta sanāksmes kopā ar partneriem, lasīšanas maratons trijās klašu grupās, Grāmatu festivāls, partnervalstu literāro darbu lasīšana, juano Ziemassvētku pasaku sacerēšana un izdošana kopīgā kalendārā.
Līdztekus tam abās pašvaldībās tiks organizētas arī vietējās nozīmes aktivitātes: tikšanās ar rakstniekiem, rakstnieku muzeju apmeklējumi un citas.
 
 
© 2007 Autortiesības aizsargātas. Visas tiesības rezervētas. Mālpils pagasta padome.  
Vēsture
Kartes
Simbolika
Kultūras pasākumu plāns
Mālpils kultūras centrs
Izstāžu zāle
Vēsturiskā mantojuma krājums
Latvijas 100gades pasākumi
Bibliotēka
Nodarbības mācību virtuvē
Fotogalerija
Izstāžu hronoloģija
Mālpils novada vidusskola
Mūžizglītība
Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"
Mālpils Mūzikas un mākslas skola
Sporta darba organizators
Sports bildēs
Sporta komplekss
Naktsmītnes un relaksācijas vietas
Aktīvā atpūta
Apskates vietas
Dabas objekti
Vēsturiskas vietas
SIA "Mālpils Piensaimnieks"
Ģimenes ārstes Jevgenijas Sprūdes prakse
Ģimenes ārstes Janas Borisovas-Litvinovas prakse
Veterinārā ambulance "SAPO"
Ilmas Bicānes zobārstniecības prakse
Siguldas slimnīca
2012.gada sezona
Video "Mālpils 800"
Foto galerijas
Arhīva foto
Barikāžu atceres pasākums 2013.gadā
Barikāžu atceres pasākums 2011.gadā
Video
2020
2019
2021. gada sezona
2020. gada sezona
2019. gada sezona
2018. gada sezona
2017. gada sezona
2016. gada sezona
2015. gada sezona
2014. gada sezona
2013. gada sezona
2012. gada sezona
2011. gada sezona
2010. gada sezona
2009. gada sezona
2008. gada sezona
2007. gada sezona
2006. gada sezona
2005. gada sezona
Baznīcas
Pilskalni
Muižas
Skulmju dzimtās vietas
Karavīru apbedījumi, kauju piemiņas vietas
Politiski represēto piemiņas vietas
Mālpils tēlniecības simpoziju skulptūras
Pieminekļi, piemiņas vietas
Avoti
Dižkoki
Skatu punkti