Uzmanību! Tīmekļa vietne slēgta. Aktuālo informāciju iegūsti www.sigulda.lv.
Par Mālpili Kultūra Sports Izglītība Tūrisms Vide Veselība Mālpils kapi
Visas aktualitātes
Kontakti
Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Pakalpojumi
SIGULDA AIZRAUJ ID kartes
Nevalstiskās organizācijas
Pašvaldības iestādes
Datu privātuma politika
Mālpils pagasta arhivētie materiāli
 Mālpils novada domes dokumenti līdz 01.07.2021.
 Veselības veicināšanas pasākumi
 Projekti (arhīvs)
 Erasmus+
 KPFI
 LEADER / ELFLA
 ESF
 ERAF
 Māmiņa. Uzņēmēja. Mālpiliete.
 KNHM / "Mēs savam novadam"
 Leģendas mūs vieno
 Leonardo da Vinci
 Atbalsts lauku pašvaldībām
 LASĪŠANAS VEICINĀŠANA LAUKU APVIDOS
 Projekta pasākumu plāns 2011.-2013.gads
Projekta gaita
 Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana un energoefektivitātes paaugstināšana Mālpils novada pašvaldības izglītības iestādē
 Klase dabā, daba klasē
 Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos
 Kulturālā migrācija autobiogrāfijās 2009.-2011.
 Mūzikas un mākslas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana
 Biedrības "Mālpils zivīm" projekti
 Iepirkumi (arhīvs)
 Nekustamie īpašumi, nekustamo īpašumu izsoles
 Uzņēmējdarbība
 Jauniešu aktivitātes
 Informatīvais izdevums „Mālpils Vēstis”
 Noderīga informācija
Mālpilī notiks pavasara gadatirgus; aicina pieteikties tirgotājus
Projekta gaita

 

 

 14-09-2011
                                                    Pirmā ciemošanās bibliotēkā

Jaunais mācību gads sācies arī pirmsskolas izglītības iestādē “Māllēpīte”. Viens no galvenajiem uzdevumiem sagatavošanas grupas bērniem ir iepazīties ar grāmatu, un mācīties ar to atbilstoši darboties. Radīt interesi par grāmatu.
Jau vairākus gadus pirmsskolas izglītības iestāde sadarbojas ar Mālpils novada bibliotēku. Arī šoruden “Māllēpītes” grupas bērni devās ekskursijā uz bibliotēku . Ar gandarījumu jāpiezīmē, ka daudzi bērni zināja, kas ir bibliotēka un kur tā atrodas. Mūs laipni sagaidīja smaidīgā bibliotekāre Dace Krilovska, kura iepazīstināja ar bibliotēkas telpām, garajiem grāmatu plauktiem. Pārsteidza tas, ka vienuviet var būt tik daudz grāmatu un visas sakārtotas pēc alfabēta. Datoru telpā bija vislielākā sajūsma, jo tagad dators nevienam bērnam nav svešs. Tāpat ļoti patika bērnu lasītavā vecie skolas soli, pie kuriem arī visi izmēģināja sēdēt un uzmanīgi klausīties bibliotekāres teiktajā.
Dace interesanti bija sagatavojusi bērnu iepazīstināšanu ar sēnēm, jo tieši tobrīd mūsu grupiņa apguva tēmu “Sēnes”. Skatījāmies grāmatas, klausījāmies tautasdziesmas, dzejoļus un minējām mīklas. Bibliotekāri pārsteidza, ka bērni ne vien zina nosaukt sēnes, bet orientējas ēdamajās un neēdamajās sēnēs. Vēl bērni kopā ar Daci izpētīja alfabētu no mākslinieces Ivetas Sproģes atraktīvās grāmatiņas “Alfabēts”, pierādot, ka visi jau pazīst burtus. Ciemošanās noslēgumā katrs bibliotēkai veltīja zīmējumu ar skaistāko sēni un parakstu. Lai ir ko atcerēties no sava pirmā apmeklējuma bibliotēkā.
Gaidīsim nākamo tikšanos, “Māllēpītes” grupas bērni un skolotājas Inga Rimicāne, Inita Krilovska.

 

 21-09-2011
                                                    Atkal Raiņa priedēs...
 
21. septembrī daudzi mālpilieši baudīja Comenius Regio programmas dāvāto iespēju apmeklēt dzejnieces Aspazijas māju Dubultos, kā arī Raiņa un Aspazijas vasarnīcu Majoros.
Ir rudens, kas vecākās un vidējās paaudzes cilvēkiem asociējas ar kādreiz tik populārajām Raiņa Dzejas dienām. Bija jauki atkal pabūt vietās, kas apmeklētas sen – skolas gados, mēģināt atcerēties Raiņa un Aspazijas pazīstamākās dzejas rindas, uzzināt daudz jauna par mūsu dzejas dižgaru dzīvi un daiļradi.
Patīkami laika apstākļi drosmīgākos mudināja uzkāpt Dzintaru skatu tornī un aplūkot rudenīgi krāsaino Jūrmalu no 33,5 m augstuma. Savu izzinošo ceļojumu noslēdzām ar Bulduru Dārzkopības vidusskolas paraugstādījumu apskati.
Liels paldies brauciena organizatorei Dacei Krilovskai par pārdomāto ekskursiju un brīnišķīgo noskaņu!
 
                                                                                                     Šalrote Tamma
 
 
21-09-2011
Dzeja, nepadodies!
 
Ar moto „Dzeja, nepadodies” septembrī norisinājās tradicionālās Dzejas dienas arī Mālpils vidusskolā. Dzejas dienas ir viena no stabilākajām kultūras dzīves tradīcijām. Tie ir kā svētki dzejniekiem, gan kā atskaites punkts gada laikā padarītajam.
5.klašu skolēni dzejoļus par rudeni bija ietērpuši ar dabas veltēm veidotos rotājumos. Tie tika izlikti skolas gaiteņos apskatei, lai priecētu arī citus.
Skolas bibliotēkā 21. septembrī bija dzejas dienām veltīts pasākums, kurā piedalījās 5.-12. klašu skolēni. Pasākums izvērtās ļoti sirsnīgs un jauks, jo atklājās, ka mums ir daudz jaunu talantu, kas paši raksta dzeju. Arī skolotāji pārsteidza ar saviem dzejojumiem.
Klausījāmies arī pazīstamu dzejnieku lasījumus ierakstā, gan arī mūsu skolēnu sniegumā.
Dažu skolēnu izteikumi par šo pasākumu:
Raivis: „Man pasākums patika, jo jaunatne arī mūsdienās raksta dzeju. Interesanti bija klausīties kā dzejnieki lasa savu dzeju. Tas man patika, jo arī pats rakstu dzeju un lasīju to”.
Simona: „Man ļoti patika Dzejas dienas atmosfēra. Sākumā domāju, ka aiziešu vienkārši intereses pēc, bet, kad izdzirdēju mūsu skolas jaunos talantus, sapratu, ka iešana uz Dzejas dienām kļūs par manu tradīciju”.
Juta: „Man patika Dzejas dienas, jo varējām klausīties gan skolotāju, gan pašu skolēnu dzeju. Bija jauki un interesanti. Manuprāt, dzeja atspoguļo arī tevi, tavas jūtas un izjūtas...”
 
Mālpils vidusskolas bibliotekāres
 
 

22-09-2011

                                               R.Blaumaņa memoriālais muzejs „Braki”

22. septembra rīts uzaust saulains, jo 9. un 12.klašu skolēni dodas ekskursijā uz Ērgļu pusi. Mūsu uzdevums iepazīties vairāk ar izcilā rakstnieka Rūdolfa Blaumaņa dzīvi un daiļradi, jo pēc tam piedalīsimies Ērgļu novada rīkotajā domrakstu konkursā par Blaumani, viņa darbiem un līdzgaitniekiem.
„Skolēniem šī muzeja apmeklējums ļoti patika, jo tik azartisku, interesantu, piedzīvojumiem bagātu stāstījumu sen nebijām dzirdējuši. Likās, ka priekšmeti sāk atdzīvoties, darboties līdz ar mums. Gides stāstījums un skandētā dzeja ieinteresēja visus klausītājus.”
Interesantākais, ka pēc brauciena daudzi skolēni meklēja bibliotēkā Blaumaņa darbus, lai izlasītu dzirdēto gan par rakstnieku, gan viņa darbiem.
Šoreiz apkopoti 9. klases skolēnu iespaidi, kur viennozīmīgi visi atzīst, ka gides stāstītais palīdzēja lieliski uztvert informāciju.
Skolēniem patika ēku autentiskums, jo varēja apskatīt ēkas to dabiskajā izskatā.
„Patika Blaumaņa istabas ar dažādām senajām lietām, piemēram, klavieres, gulta, pūra lāde, gleznas. Interesanti likās zemās durvju stenderes. Un kur vēl grāmatplaukts ar Blaumaņa darbiem!”
„Man vislabāk atmiņa palika klēts, vāgūzis un senie darbarīki.”
„Interesanti šķita, ka vecpuišiem agrāk bija divi cimdu pāri!? Un vakaros saimes istabā tika aizdegts skals, pie kura veica dažādus vakara darbus, bet Ābrams no sava stūrīša stāstīja pasaules ceļos piedzīvoto.”
„Senos zirnekļu tīklos tītie istabas stūri deva iedvesmu klausīties stāstītājas miglā vītajos vārdos par pagātni, nerātnajiem velniņiem, par Tālavas taurētāju, par mīlestību un nāves ēnu... ”
 
9. kl. Skolēnu teikto apkopoja kl. audz. Daila Klintsone
 
 
 
 
23-09-2011
Septembris Sidgundas pamatskolā
 
Sidgundas pamatskola ir iesaistījusies COMENIUS REGIO PROGRAMMAS PROJEKTĀ  “LASĪŠANAS VEICINĀŠANA LAUKU NOVADOS”, tāpēc mums, 5.- 9.klašu skolēniem un skolotājiem, bija lieliska iespēja braukt ekskursijā. Mūsu ekskursijas galapunkts šoreiz bija Lielvārde, Andreja Pumpura muzejs. Interaktīvā veidā visi 42 skolēni tika iepazīstināti ar A. Pumpura dzīvi un daiļradi. No skolēnu vidus tika izraudzīts gan A.Pumpurs, gan viņa sirdsmīļotās, gan sieva, kā arī eposa ,,Lāčplēsis" varoņi .Mums bija savs Pumpurs (Elvis, Raitis), Lāčplēsis (Gatis), Laimdota (Evita), Spīdala (Inese), Koknesis (Elvis), Melnais Bruņinieks (Egīls).Tas, protams, gides stāstījumu izvērta par ļoti interesantu un aizraujošu. Gandrīz divas stundas paskrēja ļoti ātri.
Raitis -,, A.Pumpura muzejā bija ļoti interesanti, jo paši varējām piedalīties."
Ēriks - ,,Lielvārdē ir ļoti interesants muzejs. A.Pumpura muzejs!" 
Protams, izstaigājām arī parku, kur pavērās brīnišķigs skats uz Daugavu. Laura -,,Skaists skats uz plašo Daugavu. Ieteiktu aizbraukt!"

Otrais pieturas punkts bija Kaibalā, kur apskatījām ,,četrdesmitgadniekus" .Jā, tiešām ozoliem tas ir tikai ...nieks- 40 gadi! Uzzinājām, ka šos ozolus ir stādījuši A.Pumpura dzimtas pārstāvji. Sintija-,,Pie šiem ozoliem ir ļoti laba vieta dzejas lasīšanai". Tā arī darījām. Daži vecāko klašu skolēni nolasīja I.Ziedoņa un O.Vācieša dzejoļus, tika noskandēta četrrinde arī no Raiņa dzejoļa ,,Lauztās priedes". Kaut uz brīdi sajutāmies nedaudz neierasti, jo ne jau bieži mēs lasām dzeju pie Dzejas ozoliem.
Kaut arī literatūras stundās par Lāčplēsi runāsim tikai ar 9. klases skolēniem, priekšstats par A.Pumpura dzīvi un eposu radās visiem, kas bija šajā ekskursijā. 
Pabijām arī Ķeguma Krusta kalnā, Lēdmanes ,,Trušu karaļvalstī". 
Savukārt skolā visu mēnesi skolēni mācījās dažādu latviešu dzejnieku dzejoļus. Skolas telpās bija iekārtota izstāde veltīta Dzejas dienām.
  
 
I.Andersone
 
28-09-2011
 
                                          Starp debesīm un zemi
 
Vienmēr tā nav. Parasti vairāk vai mazāk zinu par pasākumu, uz kuru eju. Šoreiz literārais sarīkojums “Starp debesīm un zemi” 28.septembrī Mālpils bibliotēkā man bija liels nezināmais. Tikšanās ar rakstnieci, režisori, evaņģēlisti un vēl, un vēl...Daci Priedi.
Mūsu bibliotekārei piemīt īpašs talants – atrast un izvilkt popularitātes saulītē kādu mums, mālpiliešiem maz zināmu personību.
Sanākušos uzrunāja Laimas Niedras glezna, tā kā iedrošinot izteikt vārdos sakarības starp debesīm un zemi. Sarīkojumu ievadīja mūzikas skolas audzēkņa Nila Lipstova ģitāras spēle.
Dace Priede vispirms iepazīstināja mūs ar meitu Žaneti, teoloģijas studenti. Ātri vien tikām pārvilināti aktīvā domu apmaiņā. Dace Priede, nosaucot savas dzīves vērtības un nodarbošanās, kā savu vislielāko pienākumu un virsuzdevumu uzsvēra – būt mammai saviem pieciem bērniem. Stāstījuma gaitā sajutām, kā ir , kad paliec viena ar bērniem. Kad bezdarbība vedina uz grūtsirdību, izmisumu, taču rīcība atraisa enerģiju. Arī enerģiju rakstīt, norakstīt no sevis nost visu, kas sakrājies kā norokams kalns. Mēs uzzinājām, kā viens cilvēks, Daces gadījumā, skolas direktors, ietekmēja visu viņas dzīvi. Saredzēt talantu kādā jomā, uzticēties, lūk, šī skolotāja nopelns.
Daces Priedes dzīves notikumi, piedzīvotais ir visās viņas grāmatās un to ir ap desmit. Daudz dzirdējām fragmentus no grāmatām, lasītus dialogos ar meitu Žaneti.
Dace ir ļoti laba aktrise, tāpēc arī stāstījums tik dabiski emocionāls par darbošanos amatierteātrī.
Un tad mēs uzzinājām, kā, pēc viena bezgala traģiska notikuma, Dace Priede kļuva par evaņģēlisti, brīvprātīgu sprediķotāju un tagad kalpo vairākās draudzēs, jūtoties vistiešākā sasaitē starp debesīm un zemi. Viņas moto: “Lai tev notiek tā, kā tu ticēji!”
Klausījāmies par ceļojumu uz Ameriku – uz Keita rezervātu, skatījāmies fotogrāfijas un jutām – tur klāt stāvējušas iedomas, fantāzija, sapņi, ko piepildīt ļāva tuva cilvēka mudinājums uzdrīkstēties. Ir jau tā, ka īpašības ved pie notikumiem, un tikai mūsu pašu ziņā ir atrast, izlasīt Daces Priedes grāmatas – gan tās, kas ir mūsu bibliotēkā, gan tās, kuras iegādājāmies tikšanās reizē un saņēmām ar mīlestību un labestību greznotus autogrāfus: “ Lai jūsu taurenis priecīgs plīvo debesīs, un tās nav vientuļas!”
 Nav jau māksla izteikt, ir māksla izsakot pateikt.
 Paldies!
                                                                                 Benita Rublovska
 
 
05-09-2011 līdz 30-09-2011 
 
 
Visu septembri skolā norisinājās Dzejas dienas, kuru ietvaros skolēni literatūras stundās mācījās un skandēja dzejoļus, bet skolas telpās bija iespēja iepazīties ar Dzejas dienām veltītu izstādi.
 
 
4.-8.decembris
 
Mālpils delegācija piedalījās projekta sanāksmē Austrijā, iepazinās ar partnerskolu darbu, piedalījās jaunrades Ziemassvētku pasaku lasījumos bibliotēkā.
 
 
Marts-aprīlis
 
2012.gada pavasarī norisinājās „Lasīšanas maratona” pasākumi Sidgundas pamatskolā un Mālpils vidusskolā vairākās klašu grupās. Pēc grāmatu izlasīšanas notika dažādi konkursi, krustvārdu mīklas, spēles utt. par lasīto grāmatu saturu.
 
 
16.-20.maijs
 
Mālpilī viesojās projekta partneru delegācija – Poisdorfas pašvaldības pārstāvji, skolu un bibliotēkas vadītāji. Viesi iepazinās ar projekta aktivitātēm uz rezultātiem, ko esam sasnieguši Mālpilī, piedalījās pieredzes apmaiņā un diskusijās par izglītības situāciju Latvijā un Austrijā, apmeklēja Mālpils novada izglītības iestādes.
 
 
 
25.-29.maijs
 
Sidgundas pamatskolas un Mālpils vidusskolas skolēni apmeklēja A.Brigaderes muzeju „Sprīdīši”
 
 
 
Sidgundas pamatskolā notika tikšanās ar rakstnieku un dzejnieku Māri Runguli
 
 
GRĀMATU SVĒTKI
 

Ar 2013.gada 10.maijā notikušajiem Grāmatu svētkiem noslēgumam veiksmīgi tuvojās COMENIUS REGIO programmas projekts „Lasīšanas veicināšana lauku novados”. Grāmatu svētkos dalījāmies pieredzē par projektā paveikto, aplūkojām vairākās izstādēs izvietotos eksponātus: senās mācību grāmatas, skolēnu literārās un mākslinieciskās jaunrades darbus, grāmatu ilustrācijas  un pat  „grāmatu tārpus”.  Atzinības rakstus un grāmatas saņēma projektā iesaistīto skolu čaklākie lasītāji un projekta pasākumu aktīvākie dalībnieki.

Tie bija arī atvēršanas svētki „Jauno Ziemassvētku pasaku” grāmatai, kas tapusi kopīgā mūsu novada skolu un Austrijas partneru darbā, tāpat kā jaukais koncerts, kura priekšnesumi pārsvarā bija saistīti ar lasīšanas un mācību tēmu.

 Šajās dienās Mālpilī viesojās arī mūsu partneri no Poisdorfas. Lūk, projekta koordinatores Martinas Schreiber iespaidi:

Vai esat pirmo reizi Mālpilī un Latvijā, un kā Jums šeit patīk?  - Esmu šeit otro reizi un ļoti priecājos par to, kā arī par visām pamanītajām pārmaiņām. Man ļoti patīk mālpiliešu viesmīlība, cilvēku atvērtība, daudzveidīgā un motivētā sadarbība projektā gan starp dažādu vecumu skolēniem, gan pieugušajiem.

Kādas atšķirības Jūs ievērojāt Poisdorfas un Mālpils bibliotēku darbā? - Mūsu bibliotēkām nav tik ilgi darba laiki kā Latvijā. Mums ir vairāki bibliotekāri, kas strādā uz brīprātības pamata, savstarpēji saskaņojot darba laikus. Mums izveidojās iespaids, ka Latvijā lasīšana un izglītība kopumā tiek stiprāk atbalstīta: bijām ļoti pārsteigti par to zināšanu un prasmju līmeni, kas jāsasniedz jau bērnudārzā. Pie mums tas tiek apgūts tikai skolā. 

Vai cilvēki Austrijā lasa labprāt? - Te varētu runāt par divām cilvēku grupām: tie, kas lasa daudz un regulāri, un tie, kas nelasa gandrīz nemaz. Domāju, ka projekta daudzveidīgie pasākumi ir rosinājuši cilvēku interesi par lasīšanu un vēlmi izglītoties visa mūža garumā.

 
 
   
 Abu valstu projekta darba grupas Svētku viesi 
 
 Seno mācību grāmatu izstāde  
   
 Skolēnu darbi  
   
   
   
   
   Ziemassvētku pasaku autori ar saviem skolotājiem
 
 
 Projekta dalībnieku iespaidi par Austrijas partnerpašvaldības Poisdorfas skolām un bibliotēkām
 

Kādas līdzības un atšķirības redzējāt izglītības sistēmā?

Skolās, manuprāt, bērni bija mierīgāki, mazāk stresaini. Daudzas lietas darām līdzīgi, piemēram, sākumskolā zēni apgūst arī t.s. meiteņu darbus, bērni veido projekta darbiņus par dažādām tēmām. Kaut arī izšķirstīju daudzas burtnīcas, neieraudzīju nevienu(!) paviršu rakstu darbu. Tas mani pārsteidza!
Protams, bija patīkami dzirdēt ( ja nesalīdzinām ar sevi), ka skolotājiem gandrīz obligāti jāstrādā tikai slodze(22stundas), par to saņemot algu, kas rakstāma ar četriem cipariem.(Ira Andersone)

Interesanti bija tas, ka nav mums pierastā iedalījuma – pamatskolās un vidusskolās. Katrā skolā mācās noteikta vecuma bērni un klašu numerācija sākas ar 1.klasi. Tas tā bija gan skolā, kur mācās sākumskolas bērni, gan skolā, kurā mācās pusaudži. Uz bērnu centrēta izglītība, tiek darīts viss, lai skolēnu motivētu mācīties. Skolotājs klasē ir kā palīgs skolēnam. Lasīšanas veicināšana ir valsts rūpala, jo uz to strādā pedagoģijas zinātnieki sagatavojot testus, kuri ļauj noteikt bērna lasīšanas prasmi. Pēc šo testu rezultātiem skolotāji plāno papildus darbu kopā ar vecākiem, lai uzlabotu šīs prasmes. (Anda Vecroze)

Par skolām- patika bērnu apmācības skolās- brīva, nepiespiesta atmosfēra klasē, daudz zīmējumu, bērni smaidīgi, skolotāji smaidīgi, vienkārši.(Irēne Zutere)

Kad viesojāmies Poisdorfas Tautskolā, kur bērni mācās līdz 4.klasei, mani piesaistīja gaiteņu un klašu krāsainais noformējums. Likās, ka viss ir saulains, dzīvs un izteiksmīgs un bērni jūtas šajā skoliņā labi un mierīgi.- Ineta Sējāne.

Klasē ir skolotāja palīgs, kas darbojas ar tiem audzēkņiem, kas nav sapratis skolotāja stāstīto. Visi mācību materiāli glabājas klasē. Katrā klasē ir datori, kuros ir attiecīgā priekšmeta mācību materiāli. Datori netiek lietoti citām vajadzībām, kā tikai vielas apguvei.- Ausma Čīma, kam pievienojas Rudīte Isajeva- Var redzēt, ka bērni uz skolu nāk ar prieku, mācības grūtības nesagādā, daudz pielieto datoru.

Līdzīgi kā mūsu izglītības sistēmu arī austriešus skārusi demogrāfijas problēma, Poisdorfā apvieno skolas un vienojošā vēlme bērnus vairāk piesaistīt lasīšanai. Atšķirīgais- ļoti daudz un pašsaprotami cilvēki sevi ziedo brīvprātīgajam darbam.- Ilze Bērziņa

Izglītība ir lietas, kas mums ir kopīgas, taču ir daudz arī atšķirīgā. Izglītības sistēma Austrijā ir sakārtota un stabila, un bērni ir šīs valsts prioritāte. Kopīgais- arī viņu skolās mācas 12 gadus, obligāta ir pamatskolas izglītība, skolas gaitas uzsāk 6 gadu vecumā. Atšķirība ir vērtēšanas sistēmā, Austrijā tā ir piecpakāpju, sākot no 1(ļoti labi) līdz 5(nepietiekami). Skolās tiek integrēti bērni ar īpašām vajadzībām, un ir radīti visi nepieciešamie apstākļi, lai bērni justos labi un varētu apgūt mācību programmu atbilstoši savām spējām. Austrijas skolās māčas arī latīņu valodu, kā atsevišķs mācību priekšmets ir reliģija. Ļoti tiek respektēta bērna reliģiskā piederība.- Anita Randere

 

Kādas līdzības un atsķirības redzējāt bibliotēkas sistēmā?
         Bibliotēkas Eiropā strādā pēc vienotas grāmatu klasifikācijas sistēmas, visur tiek ieviests elektroniskais katalogs. Poisdorfā šis process vēl nebija pilnībā pabeigts. Atšķirībā no mums, tur bibliotēkas darbinieki ir skolotāji, un bibliotēka atvērta trīs dienas nedēļā. Grāmatu iegādi galvenokārt veic par turīgu pilsoņu un baznīcas ziedojumiem. (Dace Krilovska)

 

Ko vērtē labu esam bibliotēkā, skolā, sabiedrībā?

 Patīkami pārsteidza cilvēku aktivitāte, iesaistoties vietējās sabiedrības dzīvē, kā arī mierīga, pašcieņas pilna izturēšanās. Poisdorfas bibliotēkai ir kultūras programma gada garumā dažādiem grāmatu lasīšanas pasākumiem un koncertiem. Arī mēs apmeklējām koncertu bērniem ar populāra aktiera piedalīšanos, kas pulcēja pilnu zāli mazu bērnu un viņu vecākus. Sarīkojumā un vietējo skolu apmeklējumā bija vērojama brīva, nepiespiesta gaisotne. Skolēni stundā pārvietojas pa klasi, dažus uzdevumus veic pat gaitenī, bet katrs ir patstāvīgs, atbildīgs, nav vērojams troksnis vai haoss. Varbūt šeit kāds iespaids klasēs virs tāfeles novietotajām svētbildēm? Un vēl – ikdienā sveicinoties austrieši teic: ”Sveiciens Dievam”. (Dace Krilovska)

Par bibliotēkām-  neierasti, ka vairāk tiek likts akcents uz labdarību, cilvēku atsaucību, kas, lai vai  cik skumji, mums trūkst vai mēs nemākam to izrādīt. Mums grāmatu iegādei naudu iedala budžetā, bet Poisdorfā palīdz baznīca, vāc ziedojumus, rīko koncertus un par to naudu pērk grāmatas. Nav kā tāda  bibliotekāra, bet ir atsaucīgi  cilvēki, kuri nāk un strādā  bez atalgojuma. Saturā grāmatas tāpat kā pie mums ir dažādas. Grāmatu fondi ir  nelieli.(Irēne Zutere)

Ļoti patika pieeja lasīšanas veicināšanai, kas ir nevis katras skolas atsevišķa lieta, bet gan valsts mēroga lieta. Sabiedrībā valdošas miers un labvēlība, ejot pa pilsētu mūs visi sveicināja. Skolās ir klases, kas paredzētas bērniem ar īpašām vajadzībām, pat ļoti slimiem bērniem, kas nedaudz atvieglo dzīvi arī šo bērnu vecākiem. Brīvprātīgais darbs, kurā piedalās gan skolas direktori, gan pilsētas mērs, gan arī citi pilsētas iedzīvotāji, īpaši spilgti tas bija redzams pasākumā, kuru apmeklējā.(Anda Vecroze) Ja jāsalīdzina bibliotēkas grāmatu klāsts šajā skolā (es teiktu, ka nosacīti - bibliotēkas), tad noteikti Mālpils vidusskola var lepni teikt, ka mūsu jaunajai paaudzei ir noteikti lielāks piedāvājums lasīšanai. Viņiem nav arī tāda plaša telpa, kur starpbrīžos var skatīt un lasīt, vai arī paņemt uz māju grāmatiņas. Pārskatot plauktus, redzēju, ka ir grāmatas, kuras bērni lasa gan pie mums, gan Poisdorfā. Piemēram, Elizabetes Celleres grāmatiņa „Kima var būt stipra” ir iztulkota un mūsu skolas bērni viņu lasa labprāt.- Ineta Sējāne

Bibliotēkā saistīja brīvprātīgo darbs, bet skolu bibliotēkas mums tomēr ir labāk aprīkotas un veic daudzveidīgākas funkcijas. Pēc stundām audzēkņi dodas mājup un tur pilda uzdoto, mūsu skolā to dara bibliotēkā vai dienesta viesnīcā . Skolotāja darbs tiek cienīts un labāk atalgots. Pārsteidza audzēkņu saudzīgā un cieņpilnā attieksme pret mācību materiāliem, klases inventāru un datoriem. - Ausma Čīma

Bibliotēkā darbs notiek uz brīvprātības principa. Notiek interesanti pasākumi, kuros iesaistās ne tikai audzēkņi un skolotāji, bet arī sabiedrībā zināmi cilvēki. Rudīte Isajeva

Pozitīvais?- Atkal un atkal - sabiedriskais, brīvprātīgais darbs. Skolas pielāgotais aprīkojums bērniem ar īpašajām vajadzībām, atsevišķa klase skolēniem ar uzvedības traucējumiem, skolas pūtēju orķestris.- Ilze Bērziņa

Stundās valda brīva nepiespiesta, radoša atmosfēra. Bērni nav skaļi, skolotājam nav nemitīgi jāatgādina, kas ir darāms, un jāmudina skolēni strādāt. Sabiedrībā skolotāja darbs tiek cienīts un novērtēts. Austriešu ģimenēs vecāki lielu uzmanību veltī saviem bērniem, un ir jūtams, ka bērni tiek audzināti savādāk.- Anita Randere

Ineta Sējāne- Domāju, ka šādi projekti, kuru ietvaros ir iespēja aizbraukt un redzēt, kā strādā citu valstu skolās un bibliotēkas, ir ļoti vērtīgi. Katra no mums noteikti kādu interesantu un savam darbam lietderīgu ideju paņēma līdz.

 
 
   
 Mālpilietes Poisdorfā  Poisdorfas bibliotēkā
   
 Poisdorfas pamatskolā  
   
 Vienā no klasēm kopā ar Poisdorfas pašvaldības vadītāju  
 
      
 
 
 

 

© 2007 Autortiesības aizsargātas. Visas tiesības rezervētas. Mālpils pagasta padome.  
Vēsture
Kartes
Simbolika
Kultūras pasākumu plāns
Mālpils kultūras centrs
Izstāžu zāle
Vēsturiskā mantojuma krājums
Latvijas 100gades pasākumi
Bibliotēka
Nodarbības mācību virtuvē
Fotogalerija
Izstāžu hronoloģija
Mālpils novada vidusskola
Mūžizglītība
Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"
Mālpils Mūzikas un mākslas skola
Sporta darba organizators
Sports bildēs
Sporta komplekss
Naktsmītnes un relaksācijas vietas
Aktīvā atpūta
Apskates vietas
Dabas objekti
Vēsturiskas vietas
SIA "Mālpils Piensaimnieks"
Ģimenes ārstes Jevgenijas Sprūdes prakse
Ģimenes ārstes Janas Borisovas-Litvinovas prakse
Veterinārā ambulance "SAPO"
Ilmas Bicānes zobārstniecības prakse
Siguldas slimnīca
2012.gada sezona
Video "Mālpils 800"
Foto galerijas
Arhīva foto
Barikāžu atceres pasākums 2013.gadā
Barikāžu atceres pasākums 2011.gadā
Video
2020
2019
2021. gada sezona
2020. gada sezona
2019. gada sezona
2018. gada sezona
2017. gada sezona
2016. gada sezona
2015. gada sezona
2014. gada sezona
2013. gada sezona
2012. gada sezona
2011. gada sezona
2010. gada sezona
2009. gada sezona
2008. gada sezona
2007. gada sezona
2006. gada sezona
2005. gada sezona
Baznīcas
Pilskalni
Muižas
Skulmju dzimtās vietas
Karavīru apbedījumi, kauju piemiņas vietas
Politiski represēto piemiņas vietas
Mālpils tēlniecības simpoziju skulptūras
Pieminekļi, piemiņas vietas
Avoti
Dižkoki
Skatu punkti