Esiet sveicināti Mālpilī!
Par Mālpili Kultūra Sports Izglītība Tūrisms Vide Veselība Mālpils kapi
Visas aktualitātes
Kontakti
Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Pakalpojumi
SIGULDA AIZRAUJ ID kartes
Nevalstiskās organizācijas
Pašvaldības iestādes
 Sociālās aprūpes māja "Mālpils"
 Būvvalde
 Mālpils vidusskola
 Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"
 Pašvaldības SIA "Norma K"
 Mālpils Mūzikas un mākslas skola
 Sociālais dienests
 Kultūras centrs
 Mālpils bibliotēka
 Sidgundas bibliotēka
 Dzimtsarakstu nodaļa
 Dienesta viesnīca
Datu privātuma politika
Mālpils pagasta arhivētie materiāli
Mālpilī notiks pavasara gadatirgus; aicina pieteikties tirgotājus
Sidgundas bibliotēka

  

   

  
Adrese
:     Zvaigžņu iela 5-16, 
Sidgunda, Mālpils pagasts,
                   Siguldas novads, 
LV-2152, LATVIJA

Vadītāja:   Irene Zutere
Tālrunis:   67956892

e - pasts:   
biblioteka.sidgunda@sigulda.lv

 

Bibliotēkas darba laiks 

Pirmdiena    12.00-18.00
Otrdiena      12.00-18.00
Piektdiena    12.00-18.00

Mergupes un Sudas satekā atrodas Veckalns jeb Sidgundas pilskalns, ko var uzskatīt par seno Sidgundas centru. Sidgunda lokalizējama pilskalnā, kas atrodas Sudas un Mergupes satekas vietā, kur sākas Lielā Jugla.

Pirmās rakstiskās ziņas par mūsu novadu atrodamas kopš kristietības sākuma Mālpils pagasta teritorijā. Tā Sidgundas vārds jau minēts Indriķa Livonijas hronikā, kurā teikts :
…priesteris Daniēls tika nosūtīts pie lielvārdiešiem. Tie laipni uzņēma viņu, viņš tos kristīja. Un tad viņš nonāca ciemā, kas tika saukts par Sidegundi, viņš tūlīt sasauca tautu klausīties Dieva vārdu.
Pēc Indriķa Livonijas hronikas datējuma, šis notikums Sidgundā risinājās 1206. gada rudenī.
Sidgundas bibliotēka ir dibināta 1945. gadā. Ilgus gadus bibliotēka atradās bijušajā Sidgundas pagasta namā „Sauliešos”.
1993. gadā bibliotēku pārcēla uz kultūras namu, bet tagad bibliotēka iekārtota daudzdzīvokļu mājā „Dainas„. Par pirmajām bibliotēkas vadītājām strādāja Leontīne Upīte (1949-1955), Aleksandrs Abajevs (1955-1956), Genovefa Kupriša (1956-1957), Anda Zikmane (1957-1959), Ārija Platā (1959-1961), Erna Paukša, Līga Štrauha.
Sidgundas bibliotēkas apkalpojamā teritorijā ir aptuveni 400 iedzīvotāji. Bibliotēkas lietotāji ir ciemata iedzīvotāji- A/S „Sidgunda „ strādājošie, pensionāri,  SIA”Kvist” darbinieki, Mālpils un Suntažu skolu audzēkņi.
Bibliotēkā apmeklētājiem ir iespēja izmantot bezmaksas interneta pakalpojumus un  WI-FI pieslēgumu. Iegūto uzziņu materiālu ir iespējams izprintēt. Bibliotēkā veic  kopēšanas maksas pakalpojumus.
 

Bibliotēka abonē 24 preses izdevumus Jaunākā daiļliteratūra un nozaru literatūra tiek iegādāta grāmatu bāzē L.Grāmata un Siguldā J.Rozes grāmatnīcā.
Bibliotēkai ir cilvēki, kuri ir patiesi grāmatu mīļi un zinātāji. Pateicos ikvienam, kurš domās vai ar savu darbību atbalsta bibliotēku, veicina tās izaugsmi.
Bibliotēka piedāvā:
 

  • nozaru literatūru
  • bērnu/ jauniešu  literatūru
  • daiļliteratūru
  • preses izdevumus
  • interneta pakalpojumus
  • kopēšanas pakalpojumus 

 Jaunākās grāmatas

 
Jaunākās bērnu grāmatas 
 

D.Bedīls Maģiskā pults. 
B.Pīrss Viljams Ventons un Orbulatoraģents.
A.Mihaēlisa Pasaku stāstnieks.
A.Kļavis Asinis uz dzintara (trešā grāmata).
Š. Hegartijs Tumšmute: pasauļu sprādziens.
Ē.Hantere Klanu kaķi .(piektā grāmata) 
R.R.Rasela Nikijas dienasgrāmata.12
I.Zīgners Mazais Rūķis Kokosrieksts apciemo Ziemassvētku vecīti.
V.Rūmnieks Aiztaisi logu , tēti.
Z.Sāga Meitene tīmeklī.
N.Jūna Viss itin viss. 

Daiļliteratūra 

A.Līce Viss sākās šorīt.
L.Pakraste Laika lokos.
R.Bula Stopētāju lieta.
J.Kursīte Dainu kodekss.
U.Neiburgs Grēka un ienaida liesmās.
Latvijas leģendas. (8)
M.Rīmenis Veiksmei līdzās.
S.Montefjore Greisijas kārdinājums.
B.A.Parisa Aiz slēgtām durvīm.
L.Laplante Atraitnes.
T.Hants Killera izvēle.
N.Ouena Zirneklis istabas stūrī.
S.Larka Cerība pasaules malā.  

 Bibliotēkas lasītāju uzskaite:

Pārziņa darbinieks nodrošina, ka, iegūstot personas datus no datu subjekta, datu subjektam personas datu iegūšanas laikā tiek sniegta šāda informācija: 

Personas datu apstrādes nolūks: Bibliotēkas lasītāju uzskaite.

Pārzinis: Mālpils novada dome. Adrese: “ Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils pag., Siguldas nov., LV – 2152, reģistrācijas Nr. 90000048398, Tālr. 67970888, epasts:  dome@malpils.lv

Datu aizsardzības speciālists: Viesturs Grūbe, tālr.: +371 67419000, e-pasts: viesturs@grubesbirojs.lv, Raivis Grūbe, tālr.: +371 67419000, e-pasts: raivis@grubesbirojs.lv

Personas datu apstrādes juridiskais pamatojums: Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a) apakšpunkts.

Personas datu papildus ieguves avoti: Bibliotēkas lasītāju uzskaites informācijas sistēma "Alise".

Personas datu kategorijas: Bibliotēkas lasītāji.

Personas datu glabāšanas ilgums: 10 gadi.

Personas datu saņēmēji: Datu subjekts par sevi; Pārziņa pilnvaroti darbinieki; Apstrādātājs tikai tādā apjomā, lai apstrādātājs varētu nodrošināt un sniegt pakalpojumu Pārzinim atbilstoši savstarpēji noslēgtajam līgumam; Datu aizsardzības speciālists tikai tādā apjomā, lai Datu aizsardzības speciālists varētu nodrošināt uzdevumu izpildi atbilstoši Vispārīgai datu aizsardzības regulai; Valsts kontrolējošās institūcijas (ja tām ir atbilstošs pilnvarojums); Personas dati netiek nosūtīti uz trešajām valstīm vai starptautiskām organizācijām.

Datu subjekta tiesības: Datu subjekta tiesības nosaka un regulē Vispārīgā datu aizsardzības regula, t.sk., bet ne tikai, pieprasīt pārzinim piekļuvi saviem personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz sevi, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību; atsaukt piekrišanu, neietekmējot tādas apstrādes likumīgumu, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta piekrišana; Tiesības kontaktēties ar Datu aizsardzības speciālistu un iesniegt sūdzību, t.sk. uzraudzības iestādei - Datu valsts inspekcijai.

Lēmumu pieņemšana: Personas datu apstrādē netiek automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana.

 

 

© 2007 Autortiesības aizsargātas. Visas tiesības rezervētas. Mālpils pagasta padome.  
Vēsture
Kartes
Simbolika
Kultūras pasākumu plāns
Mālpils kultūras centrs
Izstāžu zāle
Vēsturiskā mantojuma krājums
Latvijas 100gades pasākumi
Bibliotēka
Nodarbības mācību virtuvē
Fotogalerija
Izstāžu hronoloģija
Mālpils novada vidusskola
Mūžizglītība
Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"
Mālpils Mūzikas un mākslas skola
Sporta darba organizators
Sports bildēs
Sporta komplekss
Naktsmītnes un relaksācijas vietas
Aktīvā atpūta
Apskates vietas
Dabas objekti
Vēsturiskas vietas
SIA "Mālpils Piensaimnieks"
Ģimenes ārstes Jevgenijas Sprūdes prakse
Ģimenes ārstes Janas Borisovas-Litvinovas prakse
Veterinārā ambulance "SAPO"
Ilmas Bicānes zobārstniecības prakse
Siguldas slimnīca
2012.gada sezona
Video "Mālpils 800"
Foto galerijas
Arhīva foto
Barikāžu atceres pasākums 2013.gadā
Barikāžu atceres pasākums 2011.gadā
Video
2020
2019
2021. gada sezona
2020. gada sezona
2019. gada sezona
2018. gada sezona
2017. gada sezona
2016. gada sezona
2015. gada sezona
2014. gada sezona
2013. gada sezona
2012. gada sezona
2011. gada sezona
2010. gada sezona
2009. gada sezona
2008. gada sezona
2007. gada sezona
2006. gada sezona
2005. gada sezona
Baznīcas
Pilskalni
Muižas
Skulmju dzimtās vietas
Karavīru apbedījumi, kauju piemiņas vietas
Politiski represēto piemiņas vietas
Mālpils tēlniecības simpoziju skulptūras
Pieminekļi, piemiņas vietas
Avoti
Dižkoki
Skatu punkti