Esiet sveicināti Mālpilī!
Par Mālpili Kultūra Sports Izglītība Tūrisms Vide Veselība Mālpils kapi
Visas aktualitātes
Kontakti
Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Pakalpojumi
SIGULDA AIZRAUJ ID kartes
Nevalstiskās organizācijas
Pašvaldības iestādes
Datu privātuma politika
Mālpils pagasta arhivētie materiāli
 Mālpils novada domes dokumenti līdz 01.07.2021.
 Veselības veicināšanas pasākumi
 Projekti (arhīvs)
 Erasmus+
 KPFI
 LEADER / ELFLA
 ESF
 ERAF
 Māmiņa. Uzņēmēja. Mālpiliete.
 KNHM / "Mēs savam novadam"
 Leģendas mūs vieno
 Leonardo da Vinci
 Atbalsts lauku pašvaldībām
 LASĪŠANAS VEICINĀŠANA LAUKU APVIDOS
 Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana un energoefektivitātes paaugstināšana Mālpils novada pašvaldības izglītības iestādē
 Klase dabā, daba klasē
 Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos
 Kulturālā migrācija autobiogrāfijās 2009.-2011.
 Mūzikas un mākslas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana
 Biedrības "Mālpils zivīm" projekti
 Iepirkumi (arhīvs)
 Nekustamie īpašumi, nekustamo īpašumu izsoles
 Uzņēmējdarbība
 Jauniešu aktivitātes
 Informatīvais izdevums „Mālpils Vēstis”
 Noderīga informācija
Mālpilī notiks pavasara gadatirgus; aicina pieteikties tirgotājus
Klase dabā, daba klasē

 

 

KLASE DABĀ, DABA KLASĒ
 
Comenius programmas projekts 2010.-2012.g.
 
Projekta mērķi:
- dot skolēniem zināšanas par projekta partnervalstu dabu;
- veicināt dabas aizsardzības nepieciešamības apziņu;
- nodrošināt labākās metodiskās pieredzes apmaiņu starp partnerskolu skolotājiem, jaunu mācību materiālu izveidi.
 
Projekta pasākumi:
- zīmējumu un plakātu konkursi;
- dabas un veselības dienas;
- kopīga Eiropas herbārija izveide;
- didaktisko galda spēļu izveide, testēšana un savstarpēja apmaiņa.
 
Projekta dalībnieki:
Mālpils vidusskolas 1.-6.klašu skolēni un skolotāji
 
Projekta partnervalstis:
Bulgārija, Itālija, Portugāle, Slovākija, Spānija, Turcija
 
 

AKTIVITĀTES:

PREZENTĀCIJAS:

 

EIROPAS HERBĀRIJS
 
Partnerskolu skolēni skolotāju vadībā savāca, izkaltēja un noformēja kopīgā herbārijā 10 augus no katras partnervalsts, kopā 70. Koordinatoru sanāksmēs tika izstrādāts vienots herbārija lappušu dizains, noteikts augu aprakstu apjoms angļu un katras partnervalsts valodā. Veidojot herbāriju, partnervalstu skolēni papildināja savas zināšanas botānikā, pilnveidoja svešvalodu un datoriemaņas. Herbārijs ne tikai dod ieskatu partnervalstu augu valsts bagātībās, tas iepazīstina arī ar partneru valodām. To var izmantot dabas mācības stundās un ārpusstundu nodarbībās. Lai herbāriju padarītu pieejamāku lielākam interesentu skaitam, katrā partnerskolā ir trīs tā eksemplāri.
 
Herbāriju (katras valsts sadaļu un pilno versiju) var apskatīt:
 

 

© 2007 Autortiesības aizsargātas. Visas tiesības rezervētas. Mālpils pagasta padome.  
Vēsture
Kartes
Simbolika
Kultūras pasākumu plāns
Mālpils kultūras centrs
Izstāžu zāle
Vēsturiskā mantojuma krājums
Latvijas 100gades pasākumi
Bibliotēka
Nodarbības mācību virtuvē
Fotogalerija
Izstāžu hronoloģija
Mālpils novada vidusskola
Mūžizglītība
Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"
Mālpils Mūzikas un mākslas skola
Sporta darba organizators
Sports bildēs
Sporta komplekss
Naktsmītnes un relaksācijas vietas
Aktīvā atpūta
Apskates vietas
Dabas objekti
Vēsturiskas vietas
SIA "Mālpils Piensaimnieks"
Ģimenes ārstes Jevgenijas Sprūdes prakse
Ģimenes ārstes Janas Borisovas-Litvinovas prakse
Veterinārā ambulance "SAPO"
Ilmas Bicānes zobārstniecības prakse
Siguldas slimnīca
2012.gada sezona
Video "Mālpils 800"
Foto galerijas
Arhīva foto
Barikāžu atceres pasākums 2013.gadā
Barikāžu atceres pasākums 2011.gadā
Video
2020
2019
2021. gada sezona
2020. gada sezona
2019. gada sezona
2018. gada sezona
2017. gada sezona
2016. gada sezona
2015. gada sezona
2014. gada sezona
2013. gada sezona
2012. gada sezona
2011. gada sezona
2010. gada sezona
2009. gada sezona
2008. gada sezona
2007. gada sezona
2006. gada sezona
2005. gada sezona
Baznīcas
Pilskalni
Muižas
Skulmju dzimtās vietas
Karavīru apbedījumi, kauju piemiņas vietas
Politiski represēto piemiņas vietas
Mālpils tēlniecības simpoziju skulptūras
Pieminekļi, piemiņas vietas
Avoti
Dižkoki
Skatu punkti