Esiet sveicināti Mālpilī!
Par Mālpili Kultūra Sports Izglītība Tūrisms Vide Veselība Mālpils kapi
Visas aktualitātes
Kontakti
Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Pakalpojumi
SIGULDA AIZRAUJ ID kartes
Nevalstiskās organizācijas
Pašvaldības iestādes
Datu privātuma politika
Mālpils pagasta arhivētie materiāli
 Mālpils novada domes dokumenti līdz 01.07.2021.
 Sēžu lēmumi
 Saistošie noteikumi
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 Nolikumi, noteikumi
 Attīstības programmas
 Teritorijas plānošana
 Pašvaldības reorganizācijas plāna konstatējumu daļa
 Publiskais gada pārskats
 Veidlapas
 Izsniegtās licences
 Par nekustamā īpašuma nodokli
 Ceļu un ielu saraksti
 Par pašvaldības vidējās izmaksas noteikšanu vienam izglītojamam pašvaldības izglītības iestādēs
 Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas
 Deleģēšanas līgumi
 Veselības veicināšanas pasākumi
 Projekti (arhīvs)
 Iepirkumi (arhīvs)
 Nekustamie īpašumi, nekustamo īpašumu izsoles
 Uzņēmējdarbība
 Jauniešu aktivitātes
 Informatīvais izdevums „Mālpils Vēstis”
 Noderīga informācija
Mālpilī notiks pavasara gadatirgus; aicina pieteikties tirgotājus
2013

Saistošie noteikumi Nr. 17 "Grozījumi Nr.2 Mālpils novada domes saistošajos noteikumos Nr.5 "Par Mālpils novada domes budžetu   2013. gadam ""

 

Saistošie noteikumi Nr.18 „Grozījumi Mālpils novada domes 2010.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Mālpils novada pašvaldības nolikums”"

Saistošie noteikumi Nr.19 „Grozījumi Mālpils novada domes 2013.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Nodeva par Mālpils novada simbolikas izmantošanu”"

Saistošie noteikumi Nr. 20 „Grozījumi Mālpils novada domes 2012.gada 28.marta saistošajos noteikumos Nr.4 „Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību un izcenojumiem Mālpils novadā”"

Saistošie noteikumi Nr.21 „Grozījumi Mālpils novada domes 2011.gada 28.decembra saistošajos noteikumos Nr.16  „Par pašvaldības galvojumu studiju kredīta un studējošā kredīta saņemšanai""

Saistošie noteikumi Nr.22 „Grozījumi Mālpils novada domes 2011.gada 23.marta saistošajos noteikumos Nr.7  „Par pašvaldības aģentūras „Mālpils sociālais dienests” maksas pakalpojumiem""

Saistošie noteikumi Nr.23 „Grozījumi Mālpils novada domes 2013.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Mālpils novadā”"

Saistošie noteikumi Nr.24 „Grozījumi Mālpils novada domes 2013.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Mālpils novada pašvaldībā""

Saistošie noteikumi Nr.25 „Grozījumi Mālpils novada domes 2012.gada 29.februāra saistošajos noteikumos Nr.3  „Par bērna piedzimšanas pabalstu Mālpils novadā”"

Saistošie noteikumi Nr.26 „Grozījumi Mālpils novada domes 2013.gada 23.janvāra saistošo noteikumu Nr.2 paskaidrojuma rakstā „Par nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildi Mālpils novadā”" (atcelti ar 18.12.2013. sēdes lēmumu Nr. 19/20)

Saistošie noteikumi Nr.27 „Grozījumi Mālpils novada domes 2011.gada 29.jūnija saistošajos noteikumos Nr.10 „Par nomas maksas noteikšanu pašvaldībai piederošai zemei, kas iznomāta lauksaimniecības produkcijas audzēšanai”

Saistošie noteikumi Nr.28 „Grozījumi Mālpils novada domes 2013.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Mālpils novada profesionālās ievirzes izglītības iestādes Mālpils Mūzikas un mākslas skolas līdzfinansējumu”"

Saistošie noteikumi Nr.29 „Grozījumi Mālpils novada domes 2010.gada 28.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.7 „Mālpils novada administratīvās atbildības noteikumi”"

Saistošie noteikumi Nr.30 „Grozījumi Mālpils novada domes 2009.gada 14.oktobra saistošajos noteikumos Nr.4 „Pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas noteikumi""

Saistošie noteikumi Nr.31 „Grozījumi Mālpils novada domes 2009.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.8 „Maksimālā maksa (tarifi) par pasažieru un bagāžas pārvadājumiem ar vieglo taksometru””

 Saistošie noteikumi Nr. 32 "Grozījumi Mālpils novada domes 2011. gada 23. marta saistošajos noteikumos Nr.6 "Mālpils novada pašvaldības aģentūras "Mālpils sociālais dienests" nolikums""

 

Saistošie noteikumi Nr. 33 "Par sociālajiem pakalpojumiem Mālpils novadā"

 

Saistošie noteikumi Nr. 34 „Grozījumi Mālpils novada domes 2013. gada 25. septembra saistošajos noteikumos Nr. 15 „Par sociālā dzīvokļa izīrēšanas kārtību Mālpils novadā””

Saistošie noteikumi Nr. 35 „Grozījumi Mālpils novada domes 2011. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu””

 Saistošie noteikumi Nr. 36 „Grozījumi Mālpils novada domes 2013.gada 23.oktobra saistošajos noteikumos Nr.16 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Mālpils novadā 2014. gadā””

Saistošie noteikumi Nr. 37 "Grozījumi 2013. gada 23 janvāra saistošajos noteikumos Nr.5 "Par Mālpils novada domes budžetu 2013. gadam""

Saistošie noteikumi Nr. 38 "Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā Mālpils novada pašvaldībā"

 

 

 


© 2007 Autortiesības aizsargātas. Visas tiesības rezervētas. Mālpils pagasta padome.  
Vēsture
Kartes
Simbolika
Kultūras pasākumu plāns
Mālpils kultūras centrs
Izstāžu zāle
Vēsturiskā mantojuma krājums
Latvijas 100gades pasākumi
Bibliotēka
Nodarbības mācību virtuvē
Fotogalerija
Izstāžu hronoloģija
Mālpils novada vidusskola
Mūžizglītība
Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"
Mālpils Mūzikas un mākslas skola
Sporta darba organizators
Sports bildēs
Sporta komplekss
Naktsmītnes un relaksācijas vietas
Aktīvā atpūta
Apskates vietas
Dabas objekti
Vēsturiskas vietas
SIA "Mālpils Piensaimnieks"
Ģimenes ārstes Jevgenijas Sprūdes prakse
Ģimenes ārstes Janas Borisovas-Litvinovas prakse
Veterinārā ambulance "SAPO"
Ilmas Bicānes zobārstniecības prakse
Siguldas slimnīca
2012.gada sezona
Video "Mālpils 800"
Foto galerijas
Arhīva foto
Barikāžu atceres pasākums 2013.gadā
Barikāžu atceres pasākums 2011.gadā
Video
2020
2019
2021. gada sezona
2020. gada sezona
2019. gada sezona
2018. gada sezona
2017. gada sezona
2016. gada sezona
2015. gada sezona
2014. gada sezona
2013. gada sezona
2012. gada sezona
2011. gada sezona
2010. gada sezona
2009. gada sezona
2008. gada sezona
2007. gada sezona
2006. gada sezona
2005. gada sezona
Baznīcas
Pilskalni
Muižas
Skulmju dzimtās vietas
Karavīru apbedījumi, kauju piemiņas vietas
Politiski represēto piemiņas vietas
Mālpils tēlniecības simpoziju skulptūras
Pieminekļi, piemiņas vietas
Avoti
Dižkoki
Skatu punkti