Esiet sveicināti Mālpilī!
Par Mālpili Kultūra Sports Izglītība Tūrisms Vide Veselība Mālpils kapi
Visas aktualitātes
Kontakti
Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Pakalpojumi
SIGULDA AIZRAUJ ID kartes
Nevalstiskās organizācijas
Pašvaldības iestādes
 Sociālās aprūpes māja "Mālpils"
 Būvvalde
 Mālpils vidusskola
 Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"
 Pašvaldības SIA "Norma K"
 Mālpils Mūzikas un mākslas skola
 Sociālais dienests
 Kultūras centrs
 Mālpils bibliotēka
 Sidgundas bibliotēka
 Dzimtsarakstu nodaļa
 Dienesta viesnīca
Datu privātuma politika
Mālpils pagasta arhivētie materiāli
Mālpilī notiks pavasara gadatirgus; aicina pieteikties tirgotājus
Dzimšanas fakta reģistrēšana

Dzimšanas fakta reģistrēšana

Pakalpojuma būtības īss apraksts:

Par bērna piedzimšanu viena mēneša laikā jāpaziņo dzimtsarakstu nodaļai. Dzimtsarakstu nodaļa izdara ierakstu dzimšanas reģistrā un izsniedz dzimšanas apliecību.Paternitātes atzīšanas gadījumā nepieciešams aizpildīt paternitātes atzīšanas iesniegumu.

 

Pakalpojuma saņēmējs:

Fiziska persona.

 

Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):

Bērna vecāki.

Bērna vecāku pilnvarota persona.

Ārstniecības persona vai cita persona, kas bijusi klāt dzemdībās.

 

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

Ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izdota medicīnas apliecība par bērna piedzimšanu - jāiesniedz oriģināls.

Vecāku personas apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība) - jāuzrāda oriģināls.

Vecāku laulības apliecība - jāuzrāda oriģināls.

Ja nepieciešams, paternitātes atzīšanas iesniegums (abu vecāku aizpildīta veidlapa) vai trīspusējs (bērna mātes, bioloģiskā tēva un bērna mātes vīra vai bijušā vīra) paternitātes atzīšanas iesniegums - jāiesniedz oriģināls.

 

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:

Civillikums 1.daļa. Ģimenes tiesības. 

Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums.

MK 03.09.2013 noteikumi Nr.761 "Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem".

   

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:

Bezmaksas pakalpojums.

 

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas:

Klātiene -  reģistrē bērna dzimšanas faktu dzimtsarakstu nodaļā.

Ja bērna vecāku savstarpējā laulība nav reģistrēta, bet bērna dzimšanas dokumentos vecāki vēlas ierakstīt ziņas par tēvu, piesakot bērna dzimšanu, abi vecāki aizpilda paternitātes atzīšanas iesnieguma veidlapu. Paternitāti atzīst arī tad, ja, paziņojot par bērna dzimšanas faktu, bērna māte, bērna mātes  vīrs vai bērna mātes bijušais vīrs un bērna bioloģiskais tēvs dzimtsarakstu nodaļā vai pārstāvniecībā personiski iesniedz kopīgu iesniegumu vai dzimtsarakstu nodaļai adresētu iesniegumu, uz kura notariāli apliecināts iesniedzēju paraksta īstums.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:

Viena darba diena

© 2007 Autortiesības aizsargātas. Visas tiesības rezervētas. Mālpils pagasta padome.  
Vēsture
Kartes
Simbolika
Kultūras pasākumu plāns
Mālpils kultūras centrs
Izstāžu zāle
Vēsturiskā mantojuma krājums
Latvijas 100gades pasākumi
Bibliotēka
Nodarbības mācību virtuvē
Fotogalerija
Izstāžu hronoloģija
Mālpils novada vidusskola
Mūžizglītība
Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"
Mālpils Mūzikas un mākslas skola
Sporta darba organizators
Sports bildēs
Sporta komplekss
Naktsmītnes un relaksācijas vietas
Aktīvā atpūta
Apskates vietas
Dabas objekti
Vēsturiskas vietas
SIA "Mālpils Piensaimnieks"
Ģimenes ārstes Jevgenijas Sprūdes prakse
Ģimenes ārstes Janas Borisovas-Litvinovas prakse
Veterinārā ambulance "SAPO"
Ilmas Bicānes zobārstniecības prakse
Siguldas slimnīca
2012.gada sezona
Video "Mālpils 800"
Foto galerijas
Arhīva foto
Barikāžu atceres pasākums 2013.gadā
Barikāžu atceres pasākums 2011.gadā
Video
2020
2019
2021. gada sezona
2020. gada sezona
2019. gada sezona
2018. gada sezona
2017. gada sezona
2016. gada sezona
2015. gada sezona
2014. gada sezona
2013. gada sezona
2012. gada sezona
2011. gada sezona
2010. gada sezona
2009. gada sezona
2008. gada sezona
2007. gada sezona
2006. gada sezona
2005. gada sezona
Baznīcas
Pilskalni
Muižas
Skulmju dzimtās vietas
Karavīru apbedījumi, kauju piemiņas vietas
Politiski represēto piemiņas vietas
Mālpils tēlniecības simpoziju skulptūras
Pieminekļi, piemiņas vietas
Avoti
Dižkoki
Skatu punkti