Uzmanību! Tīmekļa vietne slēgta. Aktuālo informāciju iegūsti www.sigulda.lv.
Par Mālpili Kultūra Sports Izglītība Tūrisms Vide Veselība Mālpils kapi
Visas aktualitātes
Kontakti
Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Pakalpojumi
SIGULDA AIZRAUJ ID kartes
Nevalstiskās organizācijas
Pašvaldības iestādes
 Sociālās aprūpes māja "Mālpils"
 Būvvalde
 Mālpils vidusskola
 Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"
 Pašvaldības SIA "Norma K"
 Mālpils Mūzikas un mākslas skola
 Sociālais dienests
 Kultūras centrs
 Mālpils bibliotēka
 Sidgundas bibliotēka
 Dzimtsarakstu nodaļa
 Dienesta viesnīca
Datu privātuma politika
Mālpils pagasta arhivētie materiāli
Mālpilī notiks pavasara gadatirgus; aicina pieteikties tirgotājus
Laulības reģistrēšana

 

Laulības reģistrēšana

Pakalpojuma būtības īss apraksts:

Personām, kuras vēlas doties laulībā, jāierodas dzimtsarakstu nodaļā, lai iesniegtu kopīgu noteikta parauga iesniegumu un vienotos par laulības reģistrācijas dienu, laiku un citām detaļām.

Laulību reģistrē dzimtsarakstu nodaļā noteiktā dienā, klātesot personām, kuras vēlas noslēgt laulību, un diviem pilngadīgiem lieciniekiem, ne agrāk kā viena mēneša un ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc iesnieguma un citu laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu iesniegšanas dzimtsarakstu nodaļā, ja laulības noslēgšanai nav Civillikuma 32., 35., 37. un 38.pantā norādīto šķēršļu.

Ja personas vēlas noslēgt  laulību baznīcā, tām jāierodas dzimtsarakstu nodaļā, kur tiek pārbaudīti visi nepieciešamie dokumenti un dzimtsarakstu nodaļā tiek izsniegta izziņa par dokumentu pārbaudi. Šī izziņa jāiesniedz attiecīgajā baznīcā.

Pēc personu   lūguma dzimtsarakstu nodaļas amatpersona var reģistrēt laulību citā  piemērotā vietā, ja personas, kuras vēlas noslēgt laulību, nodrošina laulības reģistrācijai piemērotus apstākļus. Reģistrējot laulību, tiek izsniegta laulības apliecība.

 

Pakalpojuma saņēmējs:

Fiziska persona.

 

Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):

LR pilsonis,   LR nepilsonis, Eiropas Savienības, Eiropas ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsonis vai citas valsts pilsonis, bezvalstnieks, bēglis vai persona, kurai piešķirts alternatīvais statuss un kura laulības noslēgšanas brīdī ir tiesīga uzturēties Latvijas Republikā, var noslēgt laulību ar Latvijas pilsoni, Latvijas nepilsoni, Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsoni vai citas valsts pilsoni, bezvalstnieku, bēgli vai personu, kurai piešķirts alternatīvais statuss un kura laulības noslēgšanas brīdī ir tiesīga uzturēties Latvijas Republikā un kurām nav Civillikuma 32.,33.,35.,37.,38.pantā norādītie šķēršļi laulības noslēgšanai.

 
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

Latvijā derīgs personu apliecinošs dokuments - jāuzrāda oriģināls. Personām, kuras agrāk bijušas citā laulībā, ja ziņas par laulības šķiršanu nav iekļautas Iedzīvotāju reģistrā, jāuzrāda bijušā laulātā miršanas apliecība vai laulības šķiršanas apliecība, izraksts vai izziņa no laulības šķiršanas akta ieraksta, likumīgā spēkā esošs tiesas spriedums, ar kuru laulība šķirta vai atzīta par neesošu, izraksts vai izziņa no laulību reģistra ar atzīmi par šādu spriedumu - jāuzrāda oriģināls.

Ja persona, kura vēlas doties laulībā, ir nepilngadīga - nepilngadīgās personas vecāku vai aizbildņu, vai bāriņtiesas rakstveida atļauja - jāiesniedz oriģināls.

 Ārzemniekam - attiecīgās valsts kompetentas institūcijas izsniegts dokuments par to, ka šai personai nav šķēršļu laulības noslēgšanai Latvijas Republikā - dokumentam jābūt noteiktā kārtībā legalizētam un tulkotam Latvijas valsts valodā - jāiesniedz oriģināls.

 

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:

Civillikums 1.daļa. Ģimenes tiesības. 
Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums.

MK 03.09.2013 noteikumi Nr.761 "Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem".

MK 24.09.2013. noteikumi Nr.906 „Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas nodevu.”

Mālpils novada domes 27.11.2013. lēmums nr.18/20 „Par Noteikumu par Mālpils novada dzimtsarakstu nodaļas sniegtajiem maksas pakalpojumiem apstiprināšanu.(Grozījumi - 26.11.2014. Mālpils novada domes lēmums Nr.13/21 Par maksas aktualizēšanu dzimtsarakstu nodaļas sniegtajiem pakalpojumiem)

 
Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:

1.      Valsts nodeva par laulības reģistrāciju – EUR 14.00 

(personas, kas ir atbrīvotas no valsts nodevas - 24.09.2013  MK noteikumi Nr.906., 8.punkts).

2.       Papildus Valsts nodevai noteiktie maksājumi:

(Mālpils novada domes 27.11.2013. lēmums nr.18/20 „Par Noteikumu par Mālpils novada dzimtsarakstu nodaļas sniegtajiem maksas pakalpojumiem apstiprināšanu. (Grozījumi - 26.11.2014. Mālpils novada domes lēmums Nr.13/21 Par maksas aktualizēšanu dzimtsarakstu nodaļas sniegtajiem pakalpojumiem)

2.1. Par Laulības reģistrāciju dzimtsarakstu nodaļas telpās  tikai liecinieku klātbūtnē – nav papildus maksas;

2.2. Par Laulības noslēgšanas svinīgās ceremonijās sagatavošanu un vadīšanu dzimtsarakstu nodaļas telpās – EUR 30,00. Mālpils pašvaldības iedzīvotājiem atlaide 50% apmērā.

2.3. Par Laulības noslēgšanas svinīgas ceremonijas sagatavošanu un  vadīšanu citā piemērotā vietā ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām – EUR 80,00. Mālpils pašvaldības iedzīvotājiem atlaide 50% apmērā.

2.4. Par  Laulības noslēgšanas svinīgas ceremonijas sagatavošanu un vadīšanu citā piemērotā vietā ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām svētdienās un svētku dienās – EUR 100,00. Mālpils pašvaldības  iedzīvotājiem atlaide 50% apmērā.

 

Konta Nr. nodevas un maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai

Mālpils novada dome, adrese: Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils novads, LV-2152, reģistrācijas nr. 90000048398, AS „Swedbank”, bankas kods HABALV22, konts LV83HABA0051035950700.

 
Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas:

Klātiene   -   noteiktajā dienā dzimtsarakstu nodaļā vai ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām, citā laulības noslēgšanai piemērotā vietā, kas atrodas novada administratīvās teritorijas robežās, noslēdz laulību, klātesot personām, kuras stājas laulībā un diviem pilngadīgiem lieciniekiem.

Ja, noslēdzot laulību ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām vai dzimtsarakstu nodaļā, tehniski nav iespējams nodrošināt ziņu iekļaušanu vienotajā civilstāvokļa aktu reģistrā, aizpilda protokolu par laulības noslēgšanu. Pēc laulības reģistra ieraksta izdarīšanas laulātajiem izsniedz laulības apliecību vai nosūta to pa pastu, ja ir izteikts tāds lūgums.

 

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:

No 1 līdz 6 mēneši

 

 

© 2007 Autortiesības aizsargātas. Visas tiesības rezervētas. Mālpils pagasta padome.  
Vēsture
Kartes
Simbolika
Kultūras pasākumu plāns
Mālpils kultūras centrs
Izstāžu zāle
Vēsturiskā mantojuma krājums
Latvijas 100gades pasākumi
Bibliotēka
Nodarbības mācību virtuvē
Fotogalerija
Izstāžu hronoloģija
Mālpils novada vidusskola
Mūžizglītība
Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"
Mālpils Mūzikas un mākslas skola
Sporta darba organizators
Sports bildēs
Sporta komplekss
Naktsmītnes un relaksācijas vietas
Aktīvā atpūta
Apskates vietas
Dabas objekti
Vēsturiskas vietas
SIA "Mālpils Piensaimnieks"
Ģimenes ārstes Jevgenijas Sprūdes prakse
Ģimenes ārstes Janas Borisovas-Litvinovas prakse
Veterinārā ambulance "SAPO"
Ilmas Bicānes zobārstniecības prakse
Siguldas slimnīca
2012.gada sezona
Video "Mālpils 800"
Foto galerijas
Arhīva foto
Barikāžu atceres pasākums 2013.gadā
Barikāžu atceres pasākums 2011.gadā
Video
2020
2019
2021. gada sezona
2020. gada sezona
2019. gada sezona
2018. gada sezona
2017. gada sezona
2016. gada sezona
2015. gada sezona
2014. gada sezona
2013. gada sezona
2012. gada sezona
2011. gada sezona
2010. gada sezona
2009. gada sezona
2008. gada sezona
2007. gada sezona
2006. gada sezona
2005. gada sezona
Baznīcas
Pilskalni
Muižas
Skulmju dzimtās vietas
Karavīru apbedījumi, kauju piemiņas vietas
Politiski represēto piemiņas vietas
Mālpils tēlniecības simpoziju skulptūras
Pieminekļi, piemiņas vietas
Avoti
Dižkoki
Skatu punkti