Esiet sveicināti Mālpilī!
Par Mālpili Kultūra Sports Izglītība Tūrisms Vide Veselība Mālpils kapi
Visas aktualitātes
Kontakti
Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Pakalpojumi
SIGULDA AIZRAUJ ID kartes
Nevalstiskās organizācijas
Pašvaldības iestādes
 Sociālās aprūpes māja "Mālpils"
 Būvvalde
 Mālpils vidusskola
 Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"
 Pašvaldības SIA "Norma K"
 Mālpils Mūzikas un mākslas skola
 Sociālais dienests
 Kultūras centrs
 Mālpils bibliotēka
 Sidgundas bibliotēka
 Dzimtsarakstu nodaļa
 Dienesta viesnīca
Datu privātuma politika
Mālpils pagasta arhivētie materiāli
Mālpilī notiks pavasara gadatirgus; aicina pieteikties tirgotājus
Atkārtotu dokumentu izsniegšana

Atkārtotu dokumentu izsniegšana

Pakalpojuma būtības īss apraksts:

Pēc personas lūguma dzimtsarakstu nodaļa var izsniegt atkārtotu laulības, dzimšanas, miršanas apliecību, izziņu vai izrakstu no civilstāvokļa aktu reģistra.

 
Pakalpojuma saņēmējs:
Fiziska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Publisku tiesību juridiska persona
 

Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):

Personas, par kurām civilstāvokļa reģistrs sastādīts.

Nepilngadīgu personu vecāki.

Tiešie augšupējie un lejupējie radinieki.

Citas personas, pierādot tiesisko ieinteresētību

 
 
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

Latvijā derīgs personu apliecinošs dokuments - jāuzrāda oriģināls.

Iesniegums atkārtotas laulības, dzimšanas, miršanas apliecības saņemšanai vai izziņas, vai izraksta no civilstāvokļa aktu reģistriem saņemšanai - jāiesniedz oriģināls

 

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:

Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums.
Iesniegumu likums.

MK 03.09.2013 noteikumi Nr.761 "Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem".

MK 24.09.2013. noteikumi Nr.906 „Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas nodevu.”

Mālpils novada domes 27.11.2013. lēmums nr.18/20 „Par Noteikumu par Mālpils novada dzimtsarakstu nodaļas sniegtajiem maksas pakalpojumiem apstiprināšanu.(Grozījumi - 26.11.2014. Mālpils novada domes lēmums Nr.13/21 Par maksas aktualizēšanu dzimtsarakstu nodaļas sniegtajiem pakalpojumiem)

 
Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
Valsts nodeva par atkārtotu apliecību – EUR 7.00

(personas, kas ir atbrīvotas no valsts nodevas - 24.09.2013 MK noteikumi Nr.906., 8.punkts).

Maksa par izziņu vai izrakstu – EUR 2.00

(personas, kas ir atbrīvotas no maksas - Noteikumi par Mālpils novada dzimtsarakstu nodaļas sniegtajiem maksas pakalpojumiem 5.punkts)

 

Konta Nr. nodevas un maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai

Mālpils novada dome, adrese: Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils novads, LV-2152, reģistrācijas nr. 90000048398, AS „Swedbank”, bankas kods HABALV22, konts LV83HABA0051035950700.

 
Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas:

E-pasts – Persona iesniegumu atkārtotas laulības, dzimšanas, miršanas apliecības, izziņas vai izraksta saņemšanai nosūta dzimtsarakstu nodaļai uz dzimtsarakstu nodaļas e-pasta adresi, norādot: 1) pieprasītājs – ziņas par sevi un pamatojumu dokumenta atkārtotas saņemšanas nepieciešamībai. 2)ziņas par personu par kuru tiek prasīts dokuments - uz to brīdi, kad reģistrēta laulība, dzimšana vai miršana.

Izmantojot e-pakalpojumus vienotajā valsts un pašvaldības pakalpojumu portālā  www.latvija.lv   un www.epakalpojumi.lv attiecīgu iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta veidā.

Klātienē   -   Persona ierodas  dzimtsarakstu nodaļā, iesniedz iesniegumu un saņem laulības, dzimšanas, miršanas apliecību, izziņu vai izrakstu.

Korespondence   -   Persona iesniegumu atkārtotas laulības, dzimšanas, miršanas apliecības, izziņas vai izraksta saņemšanai nosūta pa pastu dzimtsarakstu nodaļai.

 
Pakalpojuma saņemšanas iespējas:

Klātiene   -   Atkārtotu civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošu dokumentu persona saņem klātienē, apmeklējot dzimtsarakstu nodaļu pēc savas dzīves vietas, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

 
Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):

 mēneša laikā

 

 

© 2007 Autortiesības aizsargātas. Visas tiesības rezervētas. Mālpils pagasta padome.  
Vēsture
Kartes
Simbolika
Kultūras pasākumu plāns
Mālpils kultūras centrs
Izstāžu zāle
Vēsturiskā mantojuma krājums
Latvijas 100gades pasākumi
Bibliotēka
Nodarbības mācību virtuvē
Fotogalerija
Izstāžu hronoloģija
Mālpils novada vidusskola
Mūžizglītība
Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"
Mālpils Mūzikas un mākslas skola
Sporta darba organizators
Sports bildēs
Sporta komplekss
Naktsmītnes un relaksācijas vietas
Aktīvā atpūta
Apskates vietas
Dabas objekti
Vēsturiskas vietas
SIA "Mālpils Piensaimnieks"
Ģimenes ārstes Jevgenijas Sprūdes prakse
Ģimenes ārstes Janas Borisovas-Litvinovas prakse
Veterinārā ambulance "SAPO"
Ilmas Bicānes zobārstniecības prakse
Siguldas slimnīca
2012.gada sezona
Video "Mālpils 800"
Foto galerijas
Arhīva foto
Barikāžu atceres pasākums 2013.gadā
Barikāžu atceres pasākums 2011.gadā
Video
2020
2019
2021. gada sezona
2020. gada sezona
2019. gada sezona
2018. gada sezona
2017. gada sezona
2016. gada sezona
2015. gada sezona
2014. gada sezona
2013. gada sezona
2012. gada sezona
2011. gada sezona
2010. gada sezona
2009. gada sezona
2008. gada sezona
2007. gada sezona
2006. gada sezona
2005. gada sezona
Baznīcas
Pilskalni
Muižas
Skulmju dzimtās vietas
Karavīru apbedījumi, kauju piemiņas vietas
Politiski represēto piemiņas vietas
Mālpils tēlniecības simpoziju skulptūras
Pieminekļi, piemiņas vietas
Avoti
Dižkoki
Skatu punkti