Esiet sveicināti Mālpilī!
Par Mālpili Kultūra Sports Izglītība Tūrisms Vide Veselība Mālpils kapi
Visas aktualitātes
Kontakti
Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Pakalpojumi
SIGULDA AIZRAUJ ID kartes
Nevalstiskās organizācijas
Pašvaldības iestādes
 Sociālās aprūpes māja "Mālpils"
 Būvvalde
 Mālpils vidusskola
 Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"
 Pašvaldības SIA "Norma K"
 Mālpils Mūzikas un mākslas skola
 Sociālais dienests
 Kultūras centrs
 Mālpils bibliotēka
 Sidgundas bibliotēka
 Dzimtsarakstu nodaļa
 Dienesta viesnīca
Datu privātuma politika
Mālpils pagasta arhivētie materiāli
Mālpilī notiks pavasara gadatirgus; aicina pieteikties tirgotājus
Paternitātes atzīšana vai dzimšanas reģistra ieraksta papildināšana

 

Paternitātes atzīšana vai dzimšanas reģistra ieraksta papildināšana

 

Pakalpojuma būtības īss apraksts:

Ja bērna vecāki nav reģistrējuši savstarpēju laulību, ziņas par tēvu bērna      dzimšanas reģistrācijas dokumentos var ierakstīt, iesniedzot dzimtsarakstu  nodaļā vecāku kopīgu paternitātes atzīšanas iesniegumu vai pamatojoties uz tiesas spriedumu par paternitātes noteikšanu, vai paternitātes fakta  konstatēšanu.

Ja bērnam tiesā ir noteikta paternitāte, konstatēts paternitātes fakts vai arī  apstrīdēts paternitātes pieņēmums, papildinājumus dzimšanas reģistra ierakstā izdara pamatojoties uz tiesas spriedumu.

 

Pakalpojuma saņēmējs:

Fiziska persona.
 

Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):

Bērna vecāki.
 

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

Latvijā derīgs personu apliecinošs dokuments - jāuzrāda oriģināls.

Laulības apliecība, ja vecāki laulību noslēguši pēc bērna dzimšanas - jāuzrāda oriģināls.

Bērna dzimšanas apliecība - jāiesniedz oriģināls.

Paternitātes atzīšanas iesniegums - jāiesniedz oriģināls.

Likumīgā spēkā esoša tiesas sprieduma apliecināts noraksts - jāiesniedz oriģināls.

 

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:

Civillikums 1.daļa. Ģimenes tiesības. 

Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums.

MK 03.09.2013 noteikumi Nr.761 "Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem".

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:

Bezmaksas pakalpojums.

 

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas:

Klātiene - Dzimtsarakstu nodaļā vecāki aizpilda paternitātes atzīšanas iesniegumu vai iesniedz tiesas spriedumu, uzrāda personu apliecinošu dokumentu un, ja ir noslēgta savstarpēja laulība, arī laulības apliecību.

Ja bērns sasniedzis divpadsmit gadu vecumu, nepieciešama viņa rakstveida piekrišana.

 

Pakalpojuma saņemšanas iespējas:

Klātiene - uz iesnieguma vai tiesas sprieduma pamata dzimtsarakstu nodaļa izdara papildinājumus dzimšanas reģistrā un izsniedz jaunu bērna dzimšanas apliecību.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:

 Viena darba diena

© 2007 Autortiesības aizsargātas. Visas tiesības rezervētas. Mālpils pagasta padome.  
Vēsture
Kartes
Simbolika
Kultūras pasākumu plāns
Mālpils kultūras centrs
Izstāžu zāle
Vēsturiskā mantojuma krājums
Latvijas 100gades pasākumi
Bibliotēka
Nodarbības mācību virtuvē
Fotogalerija
Izstāžu hronoloģija
Mālpils novada vidusskola
Mūžizglītība
Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"
Mālpils Mūzikas un mākslas skola
Sporta darba organizators
Sports bildēs
Sporta komplekss
Naktsmītnes un relaksācijas vietas
Aktīvā atpūta
Apskates vietas
Dabas objekti
Vēsturiskas vietas
SIA "Mālpils Piensaimnieks"
Ģimenes ārstes Jevgenijas Sprūdes prakse
Ģimenes ārstes Janas Borisovas-Litvinovas prakse
Veterinārā ambulance "SAPO"
Ilmas Bicānes zobārstniecības prakse
Siguldas slimnīca
2012.gada sezona
Video "Mālpils 800"
Foto galerijas
Arhīva foto
Barikāžu atceres pasākums 2013.gadā
Barikāžu atceres pasākums 2011.gadā
Video
2020
2019
2021. gada sezona
2020. gada sezona
2019. gada sezona
2018. gada sezona
2017. gada sezona
2016. gada sezona
2015. gada sezona
2014. gada sezona
2013. gada sezona
2012. gada sezona
2011. gada sezona
2010. gada sezona
2009. gada sezona
2008. gada sezona
2007. gada sezona
2006. gada sezona
2005. gada sezona
Baznīcas
Pilskalni
Muižas
Skulmju dzimtās vietas
Karavīru apbedījumi, kauju piemiņas vietas
Politiski represēto piemiņas vietas
Mālpils tēlniecības simpoziju skulptūras
Pieminekļi, piemiņas vietas
Avoti
Dižkoki
Skatu punkti