Uzmanību! Tīmekļa vietne slēgta. Aktuālo informāciju iegūsti www.sigulda.lv.
Par Mālpili Kultūra Sports Izglītība Tūrisms Vide Veselība Mālpils kapi
Visas aktualitātes
Kontakti
Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Pakalpojumi
SIGULDA AIZRAUJ ID kartes
Nevalstiskās organizācijas
Pašvaldības iestādes
Datu privātuma politika
Mālpils pagasta arhivētie materiāli
 Mālpils novada domes dokumenti līdz 01.07.2021.
 Veselības veicināšanas pasākumi
 Projekti (arhīvs)
 Iepirkumi (arhīvs)
 Iepirkumi Publisko iepirkumu likuma 9. pantā noteiktajā kārtībā
 Būvdarbi
 Piegādes
Pakalpojumi
 Konkursi
 Citi iepirkumi (B daļa)
 Noslēgtie līgumi
 Cenu aptaujas
 Nekustamie īpašumi, nekustamo īpašumu izsoles
 Uzņēmējdarbība
 Jauniešu aktivitātes
 Informatīvais izdevums „Mālpils Vēstis”
 Noderīga informācija
Mālpilī notiks pavasara gadatirgus; aicina pieteikties tirgotājus
Pakalpojumi

 

   

 Paziņojuma ievietošanas datums  Iepirkuma priekšmets  Faili  Pieteikuma/piedāvājuma iesniegšanas termiņš  Līguma noslēgšanas datums   Līguma izpildītāja nosaukums  Līguma summa (EUR bez PVN)  Līguma izpildes termiņš
10.05.2019.

Sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveides Mālpils novadā būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība

 Nolikums

 1. pielikums

 2_1. pielikums

 2_2. pielikums

 3. pielikums

 4. pielikums

 5. pielikums

 6. pielikums

 7. pielikums

 8. pielikums

 9. pielikums

 Projekta   tehniskā   dokumentācija:

 1.; 2.; 3.; 4.
 Jautājumi  un atbildes:
1.

 Lēmums

 Līgums 1.d. 

 Līgums 2.d. 

27.05.2019. līdz plkst. 11:00  11.06.2019.  SIA "CAMPAING"

 1.daļa-14192,18

2.daļa- 21238,22


5. mēneši no līguma noslēgšanas dienas
18.02.2019. Mālpils novada pašvaldības iestāžu darbinieku veselības apdrošināšana

 Nolikums 

 Lēmums

 Līgums

01.03.2019. 
līdz plkst. 10:00
 14.03.2019  AAS BTA Baltic Insurance Company  22992,00   13.03.2020.
 16.01.2019.  Mālpils novada pašvaldības bibliotēkas ēkas Pils ielā 14 pārbūve par “Dienas aprūpes centru” būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

Nolikums

Būves tehniskās inventarizācijas lieta

Zemesgrāmatas apliecība

Zemes robežu plāns

Lēmums

 11.02.2019.
līdz plkst. 10:00
    IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS
22.06.2018. Mālpils novada pašvaldības grants ceļu pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība

Nolikums

Lēmums 1.daļa

Lēmums par 2. un 3.daļu

Līgums 1.daļa

Līgums 2.daļa

Līgums 3.daļa

 05.07.2018. līdz plkst.10.00  17.08.2018.  1.daļa - SIA "Projekts EAE"  10950.00  17.01.2019.
 10.08.2018.  2.daļa - SIA"RK Projekti"  16800.00  10.01.2019.
 17.08.2018. 3.daļa - SIA "Projekts EAE"  6040.00  17.01.2019.
 19.06.2018. Mālpils novada Jaunās un Krasta ielas pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Nolikums
Topogrāfiskais plāns
Lēmums
Līgums
03.07.2018. līdz plkst.10.00  17.07.2018.  SIA "Ceļu komforts Rīga"  17760.00  18.12.2018.
 04.04.2018.  Mālpils novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam izstrāde Nolikums
Lēmums
Līgums
 16.04.2018. līdz plkst.10.00  14.05.2018.  SIA "REĢIONĀLIE PROJEKTI"  11840,00  13.04.2019.
 09.02.2018. Mālpils novada pašvaldības iestāžu darbinieku veselības apdrošināšana

Nolikums
Lēmums 
Līgums

 Līdz 20.02.2018. plkst.10.00  06.03.2018.  ERGO Life Insurance SE  19191.00  13.03.2019.
 08.02.2018.  Piena ielas pārbūves būvuzraudzība  Nolikums
Projekta tehniskā dokumentācija
Lēmums 
Līgums
 19.02.2018. līdz plkst.10.00  05.03.2018.  SIA "BaltLine Glob"  7980.00  līdz saistību pilnīgai izpildei
 18.12.2017.  Rūpniecības ielas pārbūves būvuzraudzība  Nolikums
Projekta tehniskā dokumentācija
Lēmums
Līgums
 03.01.2018. līdz plkst.10.30  30.01.2018.  SIA "BaltLine Globe"  7480.00  Līdz saistību pilnīgai izpildei
 18.12.2017.  Piena ielas pārbūves būvuzraudzība Nolikums

Projekta tehniskā dokumentācija

Lēmums


Līgums
 03.01.2018. līdz plkst.10.30     IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS

Lēmums
 28.09.2017.  Rikteres ielas pārbūves būvuzraudzība Nolikums
Projekta tehniskā dokumentācija
Lēmums
Līgums

Līguma grozījumi
 09.10.2017. līdz plkst.10.00  13.11.2017.  SIA "BaltLine Globe"  8000.00  līdz saistību pilnīgai izpildei
 15.09.2017. Rikteres ielas pārbūves būvuzraudzība

 

Nolikums
Projekta tehniskā dokumentācija
Lēmums  

 02.10.2017. līdz plkst.10.00     IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS
               
09.02.2017. “Mālpils novada pašvaldības iestāžu darbinieku veselības apdrošināšana” Nolikums
Lēmums
Līgums
20.02.2017. līdz plkst.10.00  08.03.2017.  ERGO Life Insurance SE Latvijas filiāle  17088,60  13.03.2018.
               
  2016. gads
  Juridisko pakalpojumu sniegšana Mālpils novada pašvaldības vajadzībām  Lēmums
 Līgums
   27.12.2016.  Zvērinātu advokātu birojs "R.Broka zvērinātu advokātu birojs  13440,00  31.12.2018.
 21.06.2016.  Mālpils novada pašvaldības ceļu pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība. Nolikums  04.07.2016. līdz plkst. 10.00  07.07.2016. SIA "Projektēšanas birojs AUSTRUMI"   1.d.-4980.00 2.d.- 5130.00 3.d.-7775.00  Projektēšanai - 06.11.2016.; Autoruzraudzībai- - 2017.g.
             
26.05.2016.

Mālpils novada pašvaldības informatīvā izdevuma “Mālpils Vēstis” iespiešana un piegāde

Nolikums

Lēmums

Līgums
06.06.2016. līdz plkst.10.00  15.06.2016.  SIA "Zelta Rudens Printing"  3240  14.06.2017.
11.02.2016.  Mālpils novada pašvaldības iestāžu darbinieku veselības apdrošināšana

Nolikums

Lēmums

Līgums

22.02.2016. līdz plkst.9.45  10.03.2016. ERGO Life Insurance SE Latvijas filiāle   11456.40  14.03.2016.-13.03.2017.
               
  “Juridisko pakalpojumu sniegšana Mālpils novada pašvaldības vajadzībām”

 Lēmums

Līgums

 

14.12.2015. līdz plkst.9.45  21.12.2015.  Zvērinātu advokātu birojs "R.Broka zvērinātu advokātu birojs"  6720.00  01.01.2016.-31.12.2016.
 09.04.2015.  Mālpils novada pašvaldības informatīvā izdevuma “Mālpils Vēstis” iespiešana un piegāde

 Nolikums

Jautājumi un atbildes

Lēmums

Līgums

 20.04.2015. līdz plkst.9.45  25.05.2015.  SIA "Dobums"  3540,00  25.05.2015.-24.05.2016.
31.03.2015. Mālpils novada pašvaldības informatīvā izdevuma “Mālpils Vēstis” iespiešana

Nolikums

Lēmums

Līgums

Iepirkums pārtraukts        
  Mālpils novada pašvaldības iestāžu darbinieku veselības apdrošināšana

Nolikums

Lēmums

Līgums

 24.02.2015. līdz plkst.9.45  13.03.2015.  ERGO Life Insurance SE Latvijas filiāle  120.00 EUR/ viena darbinieka apdroš.  14.03.2015. -13.03.2016.
   Juridisko pakalpojumu sniegšana Mālpils novada pašvaldības vajadzībām

 Lēmums

Līgums

 19.12.2014.plkst.9.45  23.12.2014.  Zvērinātu advokātu birojs "R.Broka zvērinātu advokātu birojs"  6720,00  01.01.2015.-
31.12.2015.
 

   Mālpils novada domes darbinieku
    veselības apdrošināšanas pakalpojumi

 NOLIKUMS      AS „ERGO Life Insurance SE” Latvijas filiāli reģ.Nr. 40103336441    
               
 23.04.2012.  Mālpils internātpamatskolas skolēnu pārvadājumi 2012./2013. mācību gadā  Ar nolikumu var iepazīties šeit...          
  27.04.2012.  Darbinieku apmācība ESF līdzfinansētās apakšaktivitātes Nr.1.5.2.2.3. „Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” ietvaros projektā „Mālpils pašvaldības kapacitātes stiprināšana”     09.05.2012.        
               
 28.02.2011.  Mālpils novada attīstības programmas izstrāde 2011. – 2017.gadam        SIA "Reģionalie projekti"    7630,00  
 28.02.2011  Mālpils novada teritorijas plānojuma izstrāde 2012. - 2024.gadam"         SIA "Nagla IF"   9377,00   

Pieņemtie lēmumi:

 

  2012.gads
28.05. 2012. Mālpils novada domes iepirkumu komisijas š.g. 28. maijā pieņēma lēmumu slēgt līgumu iepirkumam ar id.Nr. MND/2012 – 3 ESF „Darbinieku apmācība ESF līdzfinansētās apakšaktivitātes Nr.1.5.2.2.3. „Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”  ietvaros projektā „Mālpils pašvaldības kapacitātes stiprināšana” ar:
I daļai: „ES fondu projektu iespējas un izvēles”.
SIA „Ķemers Business and Law Comapany”, reģ.Nr. 44103061476 par piedāvāto līgumcenu 722.00 LVL.
II daļai. „ES fondu projektu sagatavošana un vadība”.
SIA „Ķemers Business and Law Comapany”, reģ.Nr. 44103061476 par piedāvāto līgumcenu 880.00 LVL.
III daļa. „Sekmīga komunikācija ES fondu projektos, sadarbības partneru meklēšanas metodes un sabiedrības informēšana”.
SIA „Ķemers Business and Law Comapany”, reģ.Nr. 44103061476 par piedāvāto līgumcenu 486.00 LVL.
IV daļai. „Iepirkums”.
SIA „Ķemers Business and Law Comapany”, reģ.Nr. 44103061476 par piedāvāto līgumcenu 725.00 LVL.
V daļai. „Lietišķā etiķete”.
SIA „PAC Agenda” reģ.Nr. 40003881903 par piedāvāto līgumcenu 592.00 LVL.
2. Neslēgt līgumu iepirkumam ar id.Nr. MND/2012 – 3 ESF „Darbinieku apmācība ESF līdzfinansētās apakšaktivitātes Nr.1.5.2.2.3. „Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” ietvaros projektā „Mālpils pašvaldības kapacitātes stiprināšana” par VI daļu „Aktuāli grāmatvedības jautājumi”, jo pretendents SIA „Biznesa augstskola Turība” iesniedzis piedāvājumu, kas neatbilst pasūtītāja tehniskajai specifikācijai, bet SIA „PAC Agenda” un SIA „K. Port” piedāvājumi neatbilst pasūtītāja finansiālajām iespējām.
 


 

  

 

 

 

 

        

© 2007 Autortiesības aizsargātas. Visas tiesības rezervētas. Mālpils pagasta padome.  
Vēsture
Kartes
Simbolika
Kultūras pasākumu plāns
Mālpils kultūras centrs
Izstāžu zāle
Vēsturiskā mantojuma krājums
Latvijas 100gades pasākumi
Bibliotēka
Nodarbības mācību virtuvē
Fotogalerija
Izstāžu hronoloģija
Mālpils novada vidusskola
Mūžizglītība
Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"
Mālpils Mūzikas un mākslas skola
Sporta darba organizators
Sports bildēs
Sporta komplekss
Naktsmītnes un relaksācijas vietas
Aktīvā atpūta
Apskates vietas
Dabas objekti
Vēsturiskas vietas
SIA "Mālpils Piensaimnieks"
Ģimenes ārstes Jevgenijas Sprūdes prakse
Ģimenes ārstes Janas Borisovas-Litvinovas prakse
Veterinārā ambulance "SAPO"
Ilmas Bicānes zobārstniecības prakse
Siguldas slimnīca
2012.gada sezona
Video "Mālpils 800"
Foto galerijas
Arhīva foto
Barikāžu atceres pasākums 2013.gadā
Barikāžu atceres pasākums 2011.gadā
Video
2020
2019
2021. gada sezona
2020. gada sezona
2019. gada sezona
2018. gada sezona
2017. gada sezona
2016. gada sezona
2015. gada sezona
2014. gada sezona
2013. gada sezona
2012. gada sezona
2011. gada sezona
2010. gada sezona
2009. gada sezona
2008. gada sezona
2007. gada sezona
2006. gada sezona
2005. gada sezona
Baznīcas
Pilskalni
Muižas
Skulmju dzimtās vietas
Karavīru apbedījumi, kauju piemiņas vietas
Politiski represēto piemiņas vietas
Mālpils tēlniecības simpoziju skulptūras
Pieminekļi, piemiņas vietas
Avoti
Dižkoki
Skatu punkti