Esiet sveicināti Mālpilī!
Par Mālpili Kultūra Sports Izglītība Tūrisms Vide Veselība Mālpils kapi
Visas aktualitātes
Kontakti
Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Pakalpojumi
SIGULDA AIZRAUJ ID kartes
Nevalstiskās organizācijas
Pašvaldības iestādes
Datu privātuma politika
Mālpils pagasta arhivētie materiāli
 Mālpils novada domes dokumenti līdz 01.07.2021.
 Veselības veicināšanas pasākumi
 Projekti (arhīvs)
 Erasmus+
 KPFI
 LEADER / ELFLA
 ESF
 ERAF
 Māmiņa. Uzņēmēja. Mālpiliete.
 KNHM / "Mēs savam novadam"
 Leģendas mūs vieno
 Leonardo da Vinci
 Atbalsts lauku pašvaldībām
 LASĪŠANAS VEICINĀŠANA LAUKU APVIDOS
 Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana un energoefektivitātes paaugstināšana Mālpils novada pašvaldības izglītības iestādē
 Klase dabā, daba klasē
 Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos
 Kulturālā migrācija autobiogrāfijās 2009.-2011.
 Mūzikas un mākslas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana
 Biedrības "Mālpils zivīm" projekti
 Iepirkumi (arhīvs)
 Nekustamie īpašumi, nekustamo īpašumu izsoles
 Uzņēmējdarbība
 Jauniešu aktivitātes
 Informatīvais izdevums „Mālpils Vēstis”
 Noderīga informācija
Mālpilī notiks pavasara gadatirgus; aicina pieteikties tirgotājus
Leģendas mūs vieno
   

Mālpils novada vidusskolas struktūrvienības

Sidgundas pamatskola

 COMENIUS programmas partnerības projekts
 
 „LEĢENDAS MŪS VIENO”
01/08/2012-31/07/2014
 
Projekta partneri:
 ESCOLA SECUNDÁRIA DE BARCELOS, Portugāle;
 IES VIRGEN DE GUADALUPE, Caceres, Spānija;
 METAMEER, Sint-Anthonis, Nīderlande;
 Ignalinos r. Dūkšto vidurinė mokykla, Lietuva;
 STREDNI PRUMYSLOVA SKOLA CHEMICKA PARDUBICE, Čehija;
 FERDINAND-VON-MILLER-SCHULE, Fuerstenfeldbruck, Vācija;
 Prva gimnazija Varaždin, Horvātija
 
 Daudzpusējā Comenius partnerības projekta "Leģendas mūs vieno" būtība ir Eiropas kopīgās identitātes meklēšana, salīdzinot partnervalstu leģendas, kas ir sabiedrības dzīves veida raksturotājas.
 

Projektā apvienoti astoņi partneri no dažādiem Eiropas reģioniem, kas kopīgi strādāja pie katras valsts vai pilsētas leģendu popularizēšanas, veicinot arī teātra un kultūras aktivitātes. Projekta mērķis ir arī līdzību un atšķirību meklēšanā, tradicionālo ieradumu apzināšanā no pagātnes līdz tagadnei saistībā ar partnervalstu leģendām.

Divu gadu laikā projektā ir notikušas 340 mobilitātes.

Projekta gala produkti ir

starptautisks teātra festivāls un ilustrēta leģendu grāmata,

kas prezentēta visās partnerpilsētās - angļu valodā un katras partnervalsts valodā.

 

 

     Ar šo projektu ir veicināta lasīšana gan pieaugušo, gan jauniešu vidū, veikta pozitīva ietekme uz skolēniem,vecākiem, vietējo sabiedrību un visu iesaistīto partnerskolu skolotājiem. Eiropas skolu jaunieši labāk apzināsies savu tautu leģendu saglabāšanas nozīmīgumu.
    Sidgundas skolēni un skolotāji divu mācību gadu laikā ir piedalījušies septiņās starptautiskās sanāksmēs. Uz partnerskolām Portugālē, Vācijā, Čehijā, Lietuvā un Spānijā ir devušies 16 skolēni un 7 skolotāji, turklāt – mazas skolas priekšrocība – astoņi skolēni ir bijuši projekta braucienos divreiz.
   Trīs reizes Sidgundā esam uzņēmuši viesus no partnerskolām: 2013.gada aprīlī 26 (Spānija, Čehija, Lietuva), 2014.gada februārī – 16 skolēnus un skolotājus no Portugāles un Vācijas, bet 2014.gada jūlijā – visu valstu projekta koordinatorus, kas tikās, lai izstrādātu projekta noslēguma dokumentus, tai skaitā gala atskaiti, un sagatavotu projekta kopīgo rezultātu aprakstus vienotajai Eiropas EST datu bāzei.

Šim projektam divu mācību gadu laikā ir izlietots 21 000 eiro, kas 100% nāk no ES Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas.

 

PROJEKTA PLĀNOŠANAS SAPULCES PROTOKOLS

 PROJEKTA DIENASGRĀMATA

 STARPTAUTISKĀS SANĀKSMES

PREZENTĀCIJA SANĀKSMEI SPĀNIJĀ

 SKOLĒNU IESPAIDI PAR DALĪBU PROJEKTĀ

 

© 2007 Autortiesības aizsargātas. Visas tiesības rezervētas. Mālpils pagasta padome.  
Vēsture
Kartes
Simbolika
Kultūras pasākumu plāns
Mālpils kultūras centrs
Izstāžu zāle
Vēsturiskā mantojuma krājums
Latvijas 100gades pasākumi
Bibliotēka
Nodarbības mācību virtuvē
Fotogalerija
Izstāžu hronoloģija
Mālpils novada vidusskola
Mūžizglītība
Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"
Mālpils Mūzikas un mākslas skola
Sporta darba organizators
Sports bildēs
Sporta komplekss
Naktsmītnes un relaksācijas vietas
Aktīvā atpūta
Apskates vietas
Dabas objekti
Vēsturiskas vietas
SIA "Mālpils Piensaimnieks"
Ģimenes ārstes Jevgenijas Sprūdes prakse
Ģimenes ārstes Janas Borisovas-Litvinovas prakse
Veterinārā ambulance "SAPO"
Ilmas Bicānes zobārstniecības prakse
Siguldas slimnīca
2012.gada sezona
Video "Mālpils 800"
Foto galerijas
Arhīva foto
Barikāžu atceres pasākums 2013.gadā
Barikāžu atceres pasākums 2011.gadā
Video
2020
2019
2021. gada sezona
2020. gada sezona
2019. gada sezona
2018. gada sezona
2017. gada sezona
2016. gada sezona
2015. gada sezona
2014. gada sezona
2013. gada sezona
2012. gada sezona
2011. gada sezona
2010. gada sezona
2009. gada sezona
2008. gada sezona
2007. gada sezona
2006. gada sezona
2005. gada sezona
Baznīcas
Pilskalni
Muižas
Skulmju dzimtās vietas
Karavīru apbedījumi, kauju piemiņas vietas
Politiski represēto piemiņas vietas
Mālpils tēlniecības simpoziju skulptūras
Pieminekļi, piemiņas vietas
Avoti
Dižkoki
Skatu punkti