Esiet sveicināti Mālpilī!
Par Mālpili Kultūra Sports Izglītība Tūrisms Vide Veselība Mālpils kapi
Visas aktualitātes
Kontakti
Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Pakalpojumi
SIGULDA AIZRAUJ ID kartes
Nevalstiskās organizācijas
Pašvaldības iestādes
Datu privātuma politika
Mālpils pagasta arhivētie materiāli
 Mālpils novada domes dokumenti līdz 01.07.2021.
 Veselības veicināšanas pasākumi
 Projekti (arhīvs)
 Erasmus+
 2020
 2019
 2017
 2016
 2015
 2014
 Skolotāju profesionālo kompetenču uzlabošana
 Projektu dokumenti
 KPFI
 LEADER / ELFLA
 ESF
 ERAF
 Māmiņa. Uzņēmēja. Mālpiliete.
 KNHM / "Mēs savam novadam"
 Leģendas mūs vieno
 Leonardo da Vinci
 Atbalsts lauku pašvaldībām
 LASĪŠANAS VEICINĀŠANA LAUKU APVIDOS
 Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana un energoefektivitātes paaugstināšana Mālpils novada pašvaldības izglītības iestādē
 Klase dabā, daba klasē
 Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos
 Kulturālā migrācija autobiogrāfijās 2009.-2011.
 Mūzikas un mākslas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana
 Biedrības "Mālpils zivīm" projekti
 Iepirkumi (arhīvs)
 Nekustamie īpašumi, nekustamo īpašumu izsoles
 Uzņēmējdarbība
 Jauniešu aktivitātes
 Informatīvais izdevums „Mālpils Vēstis”
 Noderīga informācija
Mālpilī notiks pavasara gadatirgus; aicina pieteikties tirgotājus
Erasmus+

1.sanāksme 


 

         

Starptautiskā sanāksme Mālpilī

Mālpils novada dome veiksmīgi turpina Erasmus + programmas projekta “Kultūras mantojuma loma un iespējas starppaaudžu izglītībā” (ROCHIL) īstenošanu kopā ar partneriem no Čehijas, Francijas, Polijas un Austrijas.

10.-14.februārī Mālpilī notika projekta starptautiskā sanāksme, kurā piedalījās gan viesu grupas, gan arī vietējie projekta dalībnieki – seniori (projekta darba grupa, kultūras mantojuma pētnieki, ēdienu gatavošanas meistarklašu saimnieces) un Mālpils novada vidusskolas skolēni, kas ir aktīvi iesaistījušies projektā, veicot pētījumus, piedaloties ēdienu gatavošanas un rokdarbu meistarklasēs un šīs sanāksmes laikā veicot arī tulku pienākumus viesu delegācijām.

Pirmo sanāksmes dienu sākām ar komunikatīvajām spēlēm un savstarpējo iepazīšanos. Partneri bija sagatavojuši un vadīja kādu savas valsts raksturīgo iepazīšanās spēli. Pēc tam katras valsts pārstāvji stāstīja par to, ko paveikuši ROCHIL projektā kopš tā uzsākšanas. Varējām ne tikai iepazīt viņu pieredzi, bet arī iegūt interesantas idejas savam turpmākajam darbam. Pēcpusdienā viesi devās uz Maizes māju Priekuļu novadā, kur, pašiem praktiski darbojoties, iepazina gan pīrāgu cepšanas tradīcijas lauku sētā, gan latviešu tautas dziesmas.

Nākamo dienu uzsākām ar Daigas Frīdbergas veidotās izstādes “Ziedi manā albumā” atklāšanu, un pēc tam iesaistījām viesus Māras Klintsones un Gunas Petrevicas vadītājās radošajās darbnīcās, piedāvājot apgūt tradicionālo rokdarbu un keramikas iemaņas. Pēcpusdienā notika teorētiskās mācības par tādām tēmām kā:

- Kultūras mantojuma digitalizācija turpmākai izmantošanai pieaugušo izglītībā.

- Starpnozaru sadarbības pieredze un iespējas.

- Brīvprātīgie pieaugušo izglītībā un sabiedrībā — problēmas un iespējas, partneru pieredze šajā jomā.

- Vietējie un starptautiskie pieaugušo izglītības pasākumi, to novērtēšanas metodes.

Sanāksmes trešajā dienā viesi devās uz PII “Māllēpīte”, lai darbotos kopā ar bērniem četrās grupās, kur audzinātājas bija sagatavojušas dažādus uzdevumus, kā arī lai demonstrētu mazajiem mālpiliešiem savu valstu rotaļas un spēles.

Šo starptautisko sanāksmi bagātināja folkloras kopas “Mālpils” uzstāšanās, kuras laikā mūsu viesi ne tikai iepazina latviešu folkloru, bet arī apguva latvisko deju pamatsoļus.

Noslēgumā novērtējot šo tikšanos un sadarbību ar mūsu projekta dalībniekiem, viesi atzīmēja, ka tās ir bijušas iedvesmojošas, jaunām idejām bagātas dienas skaistā un harmoniskā vidē, kas ļāvušas iepazīt latviešu kultūras mantojumu, sadarbojoties dažādām paaudzēm un pārliecinoties par mālpiliešu atsaucību un viesmīlību.

Projekta darba grupa sirsnīgi pateicas visiem, kas iesaistījās projekta pasākumu sagatavošanā un īstenošanā, veicot mazākus un lielākus darbus un visiem kopumā radot vispozitīvāko iespaidu par mūsu darbu ROCHIL projektā un to, cik veiksmīgi sadarbojas dažādu paaudžu cilvēki un dažāda veida iestādes Mālpils novadā!

Projekta vadītāja Līvija Mukāne

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Vairāk par ERASMUS+ programmu var uzzināt www.viaa.gov.lv
 
 
 
  
 
 
  
  
  
  
  
 
  
  
 
 


2.sanāksme Parīzē, Francijā,
3.sanāksme Piotrkow Trybunalski, Polijā,
4.sanāksme Poysdorf, Austrijā
5.sanāksme Prāgā, Čehijā

© 2007 Autortiesības aizsargātas. Visas tiesības rezervētas. Mālpils pagasta padome.  
Vēsture
Kartes
Simbolika
Kultūras pasākumu plāns
Mālpils kultūras centrs
Izstāžu zāle
Vēsturiskā mantojuma krājums
Latvijas 100gades pasākumi
Bibliotēka
Nodarbības mācību virtuvē
Fotogalerija
Izstāžu hronoloģija
Mālpils novada vidusskola
Mūžizglītība
Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"
Mālpils Mūzikas un mākslas skola
Sporta darba organizators
Sports bildēs
Sporta komplekss
Naktsmītnes un relaksācijas vietas
Aktīvā atpūta
Apskates vietas
Dabas objekti
Vēsturiskas vietas
SIA "Mālpils Piensaimnieks"
Ģimenes ārstes Jevgenijas Sprūdes prakse
Ģimenes ārstes Janas Borisovas-Litvinovas prakse
Veterinārā ambulance "SAPO"
Ilmas Bicānes zobārstniecības prakse
Siguldas slimnīca
2012.gada sezona
Video "Mālpils 800"
Foto galerijas
Arhīva foto
Barikāžu atceres pasākums 2013.gadā
Barikāžu atceres pasākums 2011.gadā
Video
2020
2019
2021. gada sezona
2020. gada sezona
2019. gada sezona
2018. gada sezona
2017. gada sezona
2016. gada sezona
2015. gada sezona
2014. gada sezona
2013. gada sezona
2012. gada sezona
2011. gada sezona
2010. gada sezona
2009. gada sezona
2008. gada sezona
2007. gada sezona
2006. gada sezona
2005. gada sezona
Baznīcas
Pilskalni
Muižas
Skulmju dzimtās vietas
Karavīru apbedījumi, kauju piemiņas vietas
Politiski represēto piemiņas vietas
Mālpils tēlniecības simpoziju skulptūras
Pieminekļi, piemiņas vietas
Avoti
Dižkoki
Skatu punkti