Uzmanību! Tīmekļa vietne slēgta. Aktuālo informāciju iegūsti www.sigulda.lv.
Par Mālpili Kultūra Sports Izglītība Tūrisms Vide Veselība Mālpils kapi
Visas aktualitātes
Kontakti
Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Pakalpojumi
SIGULDA AIZRAUJ ID kartes
Nevalstiskās organizācijas
Pašvaldības iestādes
Datu privātuma politika
Mālpils pagasta arhivētie materiāli
 Mālpils novada domes dokumenti līdz 01.07.2021.
 Veselības veicināšanas pasākumi
 Projekti (arhīvs)
 Erasmus+
 KPFI
Elektromobīļu iegāde
 Mālpils PII "Māllēpīte" energoefektivitātes paaugstināšana
 LEADER / ELFLA
 ESF
 ERAF
 Māmiņa. Uzņēmēja. Mālpiliete.
 KNHM / "Mēs savam novadam"
 Leģendas mūs vieno
 Leonardo da Vinci
 Atbalsts lauku pašvaldībām
 LASĪŠANAS VEICINĀŠANA LAUKU APVIDOS
 Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana un energoefektivitātes paaugstināšana Mālpils novada pašvaldības izglītības iestādē
 Klase dabā, daba klasē
 Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos
 Kulturālā migrācija autobiogrāfijās 2009.-2011.
 Mūzikas un mākslas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana
 Biedrības "Mālpils zivīm" projekti
 Iepirkumi (arhīvs)
 Nekustamie īpašumi, nekustamo īpašumu izsoles
 Uzņēmējdarbība
 Jauniešu aktivitātes
 Informatīvais izdevums „Mālpils Vēstis”
 Noderīga informācija
Mālpilī notiks pavasara gadatirgus; aicina pieteikties tirgotājus
Elektromobīļu iegāde

Mālpils novada pašvaldība saņem pirmos elektromobiļus

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) atbalstītā projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā Mālpils novadā” (Nr. KPFI-16/13) ietvaros Mālpils novada pašvaldība iegādājusies divus jaunus "Volkswagen Up!" modeļa automobiļus, kas ir aprīkoti ar elektrodzinējiem. Tādējādi tiks samazināts autotransporta dūmgāzu radīto piesārņojums un saudzēta mūsu novada zaļā vide.

Elektromobiļu ekspluatācijas izmaksas ir daudz zemākas nekā automašīnām ar iekšdedzes dzinējiem – "Volkswagen Up!" patērē 11,7 kWh elektroenerģijas uz 100 kilometriem, kas pēc AS "Latvenergo" pamata tarifa (0,153 eiro par vienu kilovatstundu) izmaksā 1,76 eiro jeb aptuveni 1,4 litrus benzīna.

Jaunie, videi draudzīgie un ekonomiski izdevīgie elektromobiļi pašvaldībai izmaksāja kopā 16 940,00 EUR, bet projekta kopējās izmaksas ir 53 940,00 EUR, no kā KPFI piešķirtais finansējums ir 37 000,00 EUR.

Iecerēts, ka viens no elektromobiļiem tiks izmantots Mālpils novada Sociālā dienesta darba ikdienā, bet otrs – pašvaldības administrācijas, būvvaldes un bāriņtiesas vajadzībām.

Projekta vadītājs,
Mālpils novada domes izpilddirektors Agris Bukovskis
 Mālpils novada dome iegādāsies divus elektromobiļus

Šī gada martā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) izsludināja projektu konkursu „Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā – atbalsts elektromobiļu vai to uzlādes infrastruktūras ieviešanai” Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) ietvaros un ir atbalstījusi Mālpils novada domes pieteikto projektu „Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā Mālpils novadā” (Nr. KPFI-16/13).

Projekta ietvaros paredzēts iegādāties videi draudzīgus un ekonomiskus transportlīdzekļus - divus jaunus rūpnieciski ražotus elektromobiļus (automašīnas ar elektromotoru, aizvietojot iekšdedzes dzinēju), ko izmantos pašvaldības iestādes nepieciešamiem braucieniem novada teritorijas ietvaros – bāriņtiesa, sociālais dienests, būvvalde, pašvaldības policija. Tādējādi tiks samazināts autotransporta dūmgāzu radīto piesārņojums un saudzēta mūsu novada zaļā vide.

Projektu īstenos līdz šī gada 31. decembrim. Projekta kopējais finansējumsir 53 940,00 EUR, tai skaitā, KPFI finansējums 37 000,00 EUR un Mālpils novada domes līdzfinansējums 16 940,00 EUR.

 
Projekta vadītājs
Mālpils novada domes izpilddirektors Agris Bukovskis

 

© 2007 Autortiesības aizsargātas. Visas tiesības rezervētas. Mālpils pagasta padome.  
Vēsture
Kartes
Simbolika
Kultūras pasākumu plāns
Mālpils kultūras centrs
Izstāžu zāle
Vēsturiskā mantojuma krājums
Latvijas 100gades pasākumi
Bibliotēka
Nodarbības mācību virtuvē
Fotogalerija
Izstāžu hronoloģija
Mālpils novada vidusskola
Mūžizglītība
Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"
Mālpils Mūzikas un mākslas skola
Sporta darba organizators
Sports bildēs
Sporta komplekss
Naktsmītnes un relaksācijas vietas
Aktīvā atpūta
Apskates vietas
Dabas objekti
Vēsturiskas vietas
SIA "Mālpils Piensaimnieks"
Ģimenes ārstes Jevgenijas Sprūdes prakse
Ģimenes ārstes Janas Borisovas-Litvinovas prakse
Veterinārā ambulance "SAPO"
Ilmas Bicānes zobārstniecības prakse
Siguldas slimnīca
2012.gada sezona
Video "Mālpils 800"
Foto galerijas
Arhīva foto
Barikāžu atceres pasākums 2013.gadā
Barikāžu atceres pasākums 2011.gadā
Video
2020
2019
2021. gada sezona
2020. gada sezona
2019. gada sezona
2018. gada sezona
2017. gada sezona
2016. gada sezona
2015. gada sezona
2014. gada sezona
2013. gada sezona
2012. gada sezona
2011. gada sezona
2010. gada sezona
2009. gada sezona
2008. gada sezona
2007. gada sezona
2006. gada sezona
2005. gada sezona
Baznīcas
Pilskalni
Muižas
Skulmju dzimtās vietas
Karavīru apbedījumi, kauju piemiņas vietas
Politiski represēto piemiņas vietas
Mālpils tēlniecības simpoziju skulptūras
Pieminekļi, piemiņas vietas
Avoti
Dižkoki
Skatu punkti