Uzmanību! Tīmekļa vietne slēgta. Aktuālo informāciju iegūsti www.sigulda.lv.
Par Mālpili Kultūra Sports Izglītība Tūrisms Vide Veselība Mālpils kapi
Visas aktualitātes
Kontakti
Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Pakalpojumi
SIGULDA AIZRAUJ ID kartes
Nevalstiskās organizācijas
Pašvaldības iestādes
Datu privātuma politika
Mālpils pagasta arhivētie materiāli
 Mālpils novada domes dokumenti līdz 01.07.2021.
 Veselības veicināšanas pasākumi
 Projekti (arhīvs)
 Erasmus+
 KPFI
 Elektromobīļu iegāde
Mālpils PII "Māllēpīte" energoefektivitātes paaugstināšana
 LEADER / ELFLA
 ESF
 ERAF
 Māmiņa. Uzņēmēja. Mālpiliete.
 KNHM / "Mēs savam novadam"
 Leģendas mūs vieno
 Leonardo da Vinci
 Atbalsts lauku pašvaldībām
 LASĪŠANAS VEICINĀŠANA LAUKU APVIDOS
 Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana un energoefektivitātes paaugstināšana Mālpils novada pašvaldības izglītības iestādē
 Klase dabā, daba klasē
 Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos
 Kulturālā migrācija autobiogrāfijās 2009.-2011.
 Mūzikas un mākslas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana
 Biedrības "Mālpils zivīm" projekti
 Iepirkumi (arhīvs)
 Nekustamie īpašumi, nekustamo īpašumu izsoles
 Uzņēmējdarbība
 Jauniešu aktivitātes
 Informatīvais izdevums „Mālpils Vēstis”
 Noderīga informācija
Mālpilī notiks pavasara gadatirgus; aicina pieteikties tirgotājus
Mālpils PII "Māllēpīte" energoefektivitātes paaugstināšana
Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu konkursā „Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās”
 Ir iegūts finansējums projektam Mālpils pirmsskolas izglītības iestādes „Māllēpīte” energoefektivitātes paaugstināšana.
  
Projekta kopējais budžets – 151062,62 LVL.
Mālpils novada dome piedalās projektā ar 25,1% līdzfinansējumu.
 
Projekta mērķis - veicināt oglekļa dioksīda emisijas samazināšanos, samazinot Mālpils pirmsskolas izglītības iestādei „Māllēpīte” nepieciešamo siltumenerģijas patēriņu.
Tas tiks sasniegts, veicot PII energoefektivitātes veicināšanas pasākumus; samazināt siltumapgādes izdevumus; uzlabot PII bērnu un darbinieku veselības, darba aizsardzības un higiēnas apstākļus bērniem un darbiniekiem.
  
Veicot projektā paredzētos ēku energoefektivitāti uzlabojošos renovācijas darbus, tiks risinātas sekojošas problēmas:
  1. Panākts būtisks oglekļa dioksīda emisijas samazinājums siltumenerģijas patēriņa samazinājuma dēļ, kas ļaus ietaupīti finanšu līdzekļus kurināmā iegādei, kuri, ņemot vērā slikto ekonomisko situāciju, varēs tikt lietderīgi izmantoti citu nepieciešamo uzlabojumu veikšanai;
  2. Uzlabots telpu mikroklimats PII, kā rezultātā mazināsies skolēnu un personāla saslimstības risks un tiks nodrošināts veselības, darba aizsardzības un higiēnas normām atbilstošs mācību un darba process;
  3. Novērsta būvkonstrukciju tālākā bojāšanās, kas, neveicot nepieciešamos uzlabojumus, nākotnē var radīt draudus apkārtējo drošībai;
  4. Nosiltinot un renovējot ēkas ārējās norobežojošās konstrukcijas, tiks uzlabots arī ēkas vizuālais izskats, tādējādi uzlabojot kopējo vidi novadā un veicinot apkārtējos iedzīvotājos vēlmi veikt uzlabojumus arī savos īpašumos;
 Sagaidāms, ka, realizējot projektā paredzētās darbības,
1.       tiks samazināta oglekļa dioksīda emisija par 37%, ar oglekļa dioksīda emisiju samazinājuma efektivitāti 0,561 kgCO2/Ls.
2.       Samazināsies pašvaldības izdevumi PII uzturēšanai, līdzekļus būs iespējams novirzīt citu uzlabojumu veikšanai.
 
Projekts tiks realizēts līdz 2010.gada 1.decembrim.
_______________________________________________________________________________________________________________________________
 
14.maijā noslēgts līgums ar SIA „Reatons” par projektā „ Mālpils pirmsskolas izglītības iestādes "Māllēpīte"" energoefektivitātes paaugstināšana” paredzēto darbu izpildi.
 
Līdz jūnija beigām ir veikti sekojoši darbi:
 
1)      vienstāva ēkas jumta un sienu siltināšana;
 
2)      divstāvu ēkai nomainīti logi (tur, kur tas nebija darīts iepriekš), nomainīts jums, ierīkota zibens aizsardzība;
3)      veikti priekšdarbi divstāvu ēkas ielas fasādes krāsošanai.

 
   
   
   
   
   
   

 

 

© 2007 Autortiesības aizsargātas. Visas tiesības rezervētas. Mālpils pagasta padome.  
Vēsture
Kartes
Simbolika
Kultūras pasākumu plāns
Mālpils kultūras centrs
Izstāžu zāle
Vēsturiskā mantojuma krājums
Latvijas 100gades pasākumi
Bibliotēka
Nodarbības mācību virtuvē
Fotogalerija
Izstāžu hronoloģija
Mālpils novada vidusskola
Mūžizglītība
Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"
Mālpils Mūzikas un mākslas skola
Sporta darba organizators
Sports bildēs
Sporta komplekss
Naktsmītnes un relaksācijas vietas
Aktīvā atpūta
Apskates vietas
Dabas objekti
Vēsturiskas vietas
SIA "Mālpils Piensaimnieks"
Ģimenes ārstes Jevgenijas Sprūdes prakse
Ģimenes ārstes Janas Borisovas-Litvinovas prakse
Veterinārā ambulance "SAPO"
Ilmas Bicānes zobārstniecības prakse
Siguldas slimnīca
2012.gada sezona
Video "Mālpils 800"
Foto galerijas
Arhīva foto
Barikāžu atceres pasākums 2013.gadā
Barikāžu atceres pasākums 2011.gadā
Video
2020
2019
2021. gada sezona
2020. gada sezona
2019. gada sezona
2018. gada sezona
2017. gada sezona
2016. gada sezona
2015. gada sezona
2014. gada sezona
2013. gada sezona
2012. gada sezona
2011. gada sezona
2010. gada sezona
2009. gada sezona
2008. gada sezona
2007. gada sezona
2006. gada sezona
2005. gada sezona
Baznīcas
Pilskalni
Muižas
Skulmju dzimtās vietas
Karavīru apbedījumi, kauju piemiņas vietas
Politiski represēto piemiņas vietas
Mālpils tēlniecības simpoziju skulptūras
Pieminekļi, piemiņas vietas
Avoti
Dižkoki
Skatu punkti