Uzmanību! Tīmekļa vietne slēgta. Aktuālo informāciju iegūsti www.sigulda.lv.
Par Mālpili Kultūra Sports Izglītība Tūrisms Vide Veselība Mālpils kapi
Visas aktualitātes
Kontakti
Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Pakalpojumi
SIGULDA AIZRAUJ ID kartes
Nevalstiskās organizācijas
Pašvaldības iestādes
Datu privātuma politika
Mālpils pagasta arhivētie materiāli
 Mālpils novada domes dokumenti līdz 01.07.2021.
 Veselības veicināšanas pasākumi
 Projekti (arhīvs)
 Erasmus+
 KPFI
 LEADER / ELFLA
 Grants ceļu pārbūve Mālpils novadā
 Mālpils kultūras centra skatuves renovācija un lifta ierīkošana
 Sabiedrisko aktivitāšu paplašināšana un pieejamības nodrošināšana Mālpils kultūras centra mazajā zālē
 Āra trenažieru laukumu izveide Mālpilī
 Mūžizglītības klase
 Mālpils kultūras centra amatierkolektīvu apskaņošanas tehniskais nodrošinājums
 Inventāra noliktava ar ģērbtuvi aktīvās atpūtas vajadzībām
 Aktīvās atpūtas un sporta laukuma izbūve Sidgundā
Mednieku kluba "Sidgunda" projekti
 Kultūras dzīves kvalitātes uzlabošanai
 Tautas tērpu iegāde deju kopai "Sidgunda"
 Mālpils tirgus laukuma labiekārtošana
 ESF
 ERAF
 Māmiņa. Uzņēmēja. Mālpiliete.
 KNHM / "Mēs savam novadam"
 Leģendas mūs vieno
 Leonardo da Vinci
 Atbalsts lauku pašvaldībām
 LASĪŠANAS VEICINĀŠANA LAUKU APVIDOS
 Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana un energoefektivitātes paaugstināšana Mālpils novada pašvaldības izglītības iestādē
 Klase dabā, daba klasē
 Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos
 Kulturālā migrācija autobiogrāfijās 2009.-2011.
 Mūzikas un mākslas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana
 Biedrības "Mālpils zivīm" projekti
 Iepirkumi (arhīvs)
 Nekustamie īpašumi, nekustamo īpašumu izsoles
 Uzņēmējdarbība
 Jauniešu aktivitātes
 Informatīvais izdevums „Mālpils Vēstis”
 Noderīga informācija
Mālpilī notiks pavasara gadatirgus; aicina pieteikties tirgotājus
Mednieku kluba "Sidgunda" projekti
       

 

 
 
 
Projekta aktivitātes
 
 

Mednieku biedrība Sidgunda informē, ka projekta “Medību biatlona un distanču slēpošanas trases izveide un aprīkojuma iegāde Mālpils novadā” ietvaros ir izveidota distanču slēpošanas trase klasiskajam solim. Visi, kuriem ir vēlme baudīt ziemas priekus slēpojot, tiek aicināti izmantot izveidoto slēpošanas trasi Mālpils novada Sidgundā. Trase pietiekoša sniega apstākļos tiek regulāri atjaunota. Sīkākai informācijai tālr. 29282209.

   Mednieku klubs „Sidgunda” īsteno savas idejas
 

Lauku atbalsta dienests ir atbalstījis divus mednieku kluba „Sidgunda” projektus, kas šobrīd tiek veiksmīgi īstenoti ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējumu.

 

Projekts „Mednieku nama izveide Mālpils novadā” (līguma Nr. 13-04-LL01-L413202-000002) paredz pilnveidot saturīgu, izglītojošu un videi draudzīgu brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu iespējas iedzīvotājiem Mālpils novadā, nodrošināt to realizēšanai nepieciešamo infrastruktūru. Šī mērķa īstenošanai biedrība dzīvojamo māju „Sidgundas Ošiņi”, kas celta 1924. gadā kā mežsarga māja rekonstruēs par mednieku namu. Ēka ir sliktā tehniskā stāvoklī, lai to izmantotu sabiedriskiem mērķiem – tai jāmaina jumts un logi, jāremontē pamati un grīdas, jāierīko ūdens pievads un kanalizācija, kā arī jāizbūvē piebūve, kur izveidot tualetes telpu. Lai ēku varētu izmantot mednieku nama funkcijai, tai ir arī jāmaina telpu plānojums, izveidojot vienu lielāku telpu, kur var sapulcēties cilvēki.

Projektu īstenosim līdz šī gada 14. augustam. Projekta kopējā summa sastāda 15516.32 EUR (10904.93 LVL), no kura ELFLA finansējums ir 12 805,85 EUR (9000,00 LVL).

 

Otrajam projektam „Medību biatlona un distanču slēpošanas trases izveide un aprīkojuma iegāde Mālpils novadā” (līguma Nr. 13-04-LL01-L413204-000021) mērķis ir izveidot medību biatlona un distanču slēpošanas trasi un iegādāties šim aktīvās atpūtas veidam nepieciešamo aprīkojumu, nodrošinot iespējas apkārtējo medību biedrībām rīkot sacensības šajā sporta veidā. Ar šo projektu vēlamies popularizēt distanču slēpošanu Mālpils novadā, izveidojot trasi, kas ļautu arī pārējiem novada iedzīvotājiem aktīvi sportot un atpūsties. Projekta ietvaros iegādāsimies mazas jaudas pneimatiskās šautenes un specializētu transportlīdzekli, kas aprīkots ar specifisko funkciju veikšanai paredzētu iekārtu – distanču slēpošanas klasiskā soļa trases veidotāju komplektā ar pārvadāšanas piekabi.

Projektu īstenos līdz šī gada 9. jūlijam. Projekta kopējā summa sastāda 14 854,33 EUR (10 439,68 LVL), no kura  ELFLA finansējums ir 12 805,85 EUR (9000,00 LVL).

 
Projektu vadītājs Agris Bukovskis

 

© 2007 Autortiesības aizsargātas. Visas tiesības rezervētas. Mālpils pagasta padome.  
Vēsture
Kartes
Simbolika
Kultūras pasākumu plāns
Mālpils kultūras centrs
Izstāžu zāle
Vēsturiskā mantojuma krājums
Latvijas 100gades pasākumi
Bibliotēka
Nodarbības mācību virtuvē
Fotogalerija
Izstāžu hronoloģija
Mālpils novada vidusskola
Mūžizglītība
Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"
Mālpils Mūzikas un mākslas skola
Sporta darba organizators
Sports bildēs
Sporta komplekss
Naktsmītnes un relaksācijas vietas
Aktīvā atpūta
Apskates vietas
Dabas objekti
Vēsturiskas vietas
SIA "Mālpils Piensaimnieks"
Ģimenes ārstes Jevgenijas Sprūdes prakse
Ģimenes ārstes Janas Borisovas-Litvinovas prakse
Veterinārā ambulance "SAPO"
Ilmas Bicānes zobārstniecības prakse
Siguldas slimnīca
2012.gada sezona
Video "Mālpils 800"
Foto galerijas
Arhīva foto
Barikāžu atceres pasākums 2013.gadā
Barikāžu atceres pasākums 2011.gadā
Video
2020
2019
2021. gada sezona
2020. gada sezona
2019. gada sezona
2018. gada sezona
2017. gada sezona
2016. gada sezona
2015. gada sezona
2014. gada sezona
2013. gada sezona
2012. gada sezona
2011. gada sezona
2010. gada sezona
2009. gada sezona
2008. gada sezona
2007. gada sezona
2006. gada sezona
2005. gada sezona
Baznīcas
Pilskalni
Muižas
Skulmju dzimtās vietas
Karavīru apbedījumi, kauju piemiņas vietas
Politiski represēto piemiņas vietas
Mālpils tēlniecības simpoziju skulptūras
Pieminekļi, piemiņas vietas
Avoti
Dižkoki
Skatu punkti