Uzmanību! Tīmekļa vietne slēgta. Aktuālo informāciju iegūsti www.sigulda.lv.
Par Mālpili Kultūra Sports Izglītība Tūrisms Vide Veselība Mālpils kapi
Visas aktualitātes
Kontakti
Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Pakalpojumi
SIGULDA AIZRAUJ ID kartes
Nevalstiskās organizācijas
Pašvaldības iestādes
Datu privātuma politika
Mālpils pagasta arhivētie materiāli
 Mālpils novada domes dokumenti līdz 01.07.2021.
 Veselības veicināšanas pasākumi
 Projekti (arhīvs)
 Erasmus+
 KPFI
 LEADER / ELFLA
 Grants ceļu pārbūve Mālpils novadā
 Mālpils kultūras centra skatuves renovācija un lifta ierīkošana
 Sabiedrisko aktivitāšu paplašināšana un pieejamības nodrošināšana Mālpils kultūras centra mazajā zālē
 Āra trenažieru laukumu izveide Mālpilī
 Mūžizglītības klase
 Mālpils kultūras centra amatierkolektīvu apskaņošanas tehniskais nodrošinājums
 Inventāra noliktava ar ģērbtuvi aktīvās atpūtas vajadzībām
 Aktīvās atpūtas un sporta laukuma izbūve Sidgundā
 Mednieku kluba "Sidgunda" projekti
Kultūras dzīves kvalitātes uzlabošanai
 Tautas tērpu iegāde deju kopai "Sidgunda"
 Mālpils tirgus laukuma labiekārtošana
 ESF
 ERAF
 Māmiņa. Uzņēmēja. Mālpiliete.
 KNHM / "Mēs savam novadam"
 Leģendas mūs vieno
 Leonardo da Vinci
 Atbalsts lauku pašvaldībām
 LASĪŠANAS VEICINĀŠANA LAUKU APVIDOS
 Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana un energoefektivitātes paaugstināšana Mālpils novada pašvaldības izglītības iestādē
 Klase dabā, daba klasē
 Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos
 Kulturālā migrācija autobiogrāfijās 2009.-2011.
 Mūzikas un mākslas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana
 Biedrības "Mālpils zivīm" projekti
 Iepirkumi (arhīvs)
 Nekustamie īpašumi, nekustamo īpašumu izsoles
 Uzņēmējdarbība
 Jauniešu aktivitātes
 Informatīvais izdevums „Mālpils Vēstis”
 Noderīga informācija
Mālpilī notiks pavasara gadatirgus; aicina pieteikties tirgotājus
Kultūras dzīves kvalitātes uzlabošanai
       
MĀLPILS NOVADA DOME

 Atbalsta vairākus projektus

Mālpils novada kultūras dzīves kvalitātes uzlabošanai
 

Mālpils novada pašvaldība ir saņēmusi finansiālu atbalstu no Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) vairākiem projektiem.

 

Projekts „Gaismu iekārtu un apskaņošanas aparatūras nomaiņa Mālpils kultūras centra skatītāju zālē” (Līguma Nr. 13-04-LL01-L413202-000014) paredz uzlabot pakalpojumu kvalitāti iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāšu un dažāda mēroga kultūras pasākumu īstenošanai, nomainot esošās 25 gadu vecās gaismas iekārtas un apskaņošanas aparatūru Mālpils kultūras centra skatītāju zālē uz mūsdienīgām, modernām iekārtām ar mērķi nodrošināt kvalitatīvu iekārtu darbību vismaz turpmākos piecpadsmit gadus. Projektu īstenos līdz šī gada beigām. Projekta kopējā attiecināmo izdevumu summa sastāda 10 000 Ls, no kuras ELFLA sedz 90% un Mālpils novada dome – 10%.

 

Projekta „Mālpils novada bibliotēkas labiekārtošana” (Līguma Nr. 13-04-LL01-L413202-000001) ietvaros tiks labiekārtotas Mālpils novada bibliotēkas telpas: tiks renovēta grīda un iegādāts mēbeļu komplekts bērnu lasītavai, tādējādi bibliotēkas lietotāji iegūs patīkamāku vidi brīvā laika pavadīšanai. Projektu paredzēts īstenot līdz 2014. gada februāra beigām. Projekta kopējā attiecināmo izdevumu summa ir 2840,66 Ls, no kuras ELFLA sedz 90% un Mālpils novada dome – 10%.

Lai veicinātu Mālpils tradicionālās kultūras norisēs iesaistīto iedzīvotāju iniciatīvu un darbību, projekta „Mālpils folkloras kopas „Mālis” aktivitāšu veicināšana – tērpu iegāde” (Līguma Nr. 13-04-LL01-L413203-000005) ietvaros tiks iegādāti arheoloģiskie lībiešu tērpu komplekti Mālpils folkloras kopai. Jauniegādātie tērpi uzlabos folkloras kopas priekšnesumu kvalitāti, vizuālo koptēlu, veicinās dalībnieku motivāciju vēl aktīvāk iesaistīties kopas darbībā un piesaistīt jaunus interesentus. Projekta rezultāti būs redzami jau nākamā gada vasarā. Projekta kopējā attiecināmo izdevumu summa sastāda 6 181,40 Ls, no kuras ELFLA sedz 90% un Mālpils novada dome – 10%.

© 2007 Autortiesības aizsargātas. Visas tiesības rezervētas. Mālpils pagasta padome.  
Vēsture
Kartes
Simbolika
Kultūras pasākumu plāns
Mālpils kultūras centrs
Izstāžu zāle
Vēsturiskā mantojuma krājums
Latvijas 100gades pasākumi
Bibliotēka
Nodarbības mācību virtuvē
Fotogalerija
Izstāžu hronoloģija
Mālpils novada vidusskola
Mūžizglītība
Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"
Mālpils Mūzikas un mākslas skola
Sporta darba organizators
Sports bildēs
Sporta komplekss
Naktsmītnes un relaksācijas vietas
Aktīvā atpūta
Apskates vietas
Dabas objekti
Vēsturiskas vietas
SIA "Mālpils Piensaimnieks"
Ģimenes ārstes Jevgenijas Sprūdes prakse
Ģimenes ārstes Janas Borisovas-Litvinovas prakse
Veterinārā ambulance "SAPO"
Ilmas Bicānes zobārstniecības prakse
Siguldas slimnīca
2012.gada sezona
Video "Mālpils 800"
Foto galerijas
Arhīva foto
Barikāžu atceres pasākums 2013.gadā
Barikāžu atceres pasākums 2011.gadā
Video
2020
2019
2021. gada sezona
2020. gada sezona
2019. gada sezona
2018. gada sezona
2017. gada sezona
2016. gada sezona
2015. gada sezona
2014. gada sezona
2013. gada sezona
2012. gada sezona
2011. gada sezona
2010. gada sezona
2009. gada sezona
2008. gada sezona
2007. gada sezona
2006. gada sezona
2005. gada sezona
Baznīcas
Pilskalni
Muižas
Skulmju dzimtās vietas
Karavīru apbedījumi, kauju piemiņas vietas
Politiski represēto piemiņas vietas
Mālpils tēlniecības simpoziju skulptūras
Pieminekļi, piemiņas vietas
Avoti
Dižkoki
Skatu punkti