Uzmanību! Tīmekļa vietne slēgta. Aktuālo informāciju iegūsti www.sigulda.lv.
Par Mālpili Kultūra Sports Izglītība Tūrisms Vide Veselība Mālpils kapi
Visas aktualitātes
Kontakti
Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Pakalpojumi
SIGULDA AIZRAUJ ID kartes
Nevalstiskās organizācijas
Pašvaldības iestādes
Datu privātuma politika
Mālpils pagasta arhivētie materiāli
 Mālpils novada domes dokumenti līdz 01.07.2021.
 Veselības veicināšanas pasākumi
 Projekti (arhīvs)
 Erasmus+
 KPFI
 LEADER / ELFLA
 ESF
 ERAF
 Māmiņa. Uzņēmēja. Mālpiliete.
 KNHM / "Mēs savam novadam"
 Leģendas mūs vieno
 Leonardo da Vinci
Tūrisma kompetences - kvalifikācija un atzīšana
 Atbalsts lauku pašvaldībām
 LASĪŠANAS VEICINĀŠANA LAUKU APVIDOS
 Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana un energoefektivitātes paaugstināšana Mālpils novada pašvaldības izglītības iestādē
 Klase dabā, daba klasē
 Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos
 Kulturālā migrācija autobiogrāfijās 2009.-2011.
 Mūzikas un mākslas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana
 Biedrības "Mālpils zivīm" projekti
 Iepirkumi (arhīvs)
 Nekustamie īpašumi, nekustamo īpašumu izsoles
 Uzņēmējdarbība
 Jauniešu aktivitātes
 Informatīvais izdevums „Mālpils Vēstis”
 Noderīga informācija
Mālpilī notiks pavasara gadatirgus; aicina pieteikties tirgotājus
Tūrisma kompetences - kvalifikācija un atzīšana

 

Mūžizglītības
 programma

                                                                Tūrisma kompetences – kvalifikācija un atzīšana

                                                                     2011-1-DE2-LEO04-07897 2                                                                                                                  
                                                                     Mālpils novada domes  
                                                              Leonardo da Vinci programmas
                                                                       partnerības projekts

 

 

  PROJEKTA MĒRĶI

  •  Paplašināt pieaugušo neformālās profesionālās pilnveides iespējas; 
  • Veicināt neformālās mācīšanās ceļā iegūto profesionālo kompetenču atzīšanu.
PROJEKTA PARTNERI:
  •  ASOCIACIA ZA STARTIRANE, SYFINANSIRANE I PROFESIONALNO OBUCHENIE NA MALKI BIZNESI - KOMPETENTEN CENTYR _Bulgārija

  • Notranski Ekoloski Center _Slovēnija

  •  Associação Janela Aberta 21 Centro de Educação para o Desenvolvimento Sustentável _ Portugāle

  • "Városlődi Villa" Oktatás-fejlesztési-, Üdültetési- és Étkeztetési Nonprofit Kft. _ Ungārija

  •  Ländliche Erwachsenenbildung in Niedersachsen e.V._ Vācija (koordinējošais partneris

    PROJEKTA AKTIVITĀTES

 -          Publikāciju un informācijas sagatavošana par projektu izdevumam „Mālpils Vēstis” un mājas lapai www.malpils.lv
-          Konsultēšanās ar projekta partneriem, kam jau ir uzsāktas mācības par šīm tēmām, labās prakses piemēru apzināšana un izvēle pielietojumam atbilstoši Mālpils apstākļiem
-          Informācijas sagatavošana projekta Newsletter nr.1
-          Potenciālo lektoru apzināšana, sazināšanās ar vidējām speciālajām un augstākās izglītības iestādēm;
-          Mācību plānu tulkošana (180 stundu programma, izstrādāta pilotprojektā ar 3 aktuālā projekta partneru piedalīšanos);
-          Informatīvā sanāksme potenciālajiem mācību dalībniekiem, iepazīstināšana ar plānotajām mācībām, to norises kārtību u.c. praktiskiem jautājumiem;
-          Mācību dokumentācijas izstrāde – lektoru darba uzskaites lapas, mācību apmeklējuma reģistrācijas veidlapas, līgumi ar lektoriem;
-          Mācību pirmais posms 2011./2012/māc.gadā: nodarbības 22 cilvēku grupai piektdienās 16:00-20:00 un sestdienās 09:00-13:00. Lektori – Vidzemes augstskolas Tūrisma un viesmīlības vadības fakultātes mācībspēki;
   
     

 -          Izbraukuma nodarbība uz Gaujas nacionālo parku - tūrisma objektu iepazīšana no to menedžmenta viedokļa;

 

Izbraukuma mācības Līgatnē
   

 

-          Pirmā semestra ieskaites darbs;

-          Starptautiskās mācību sesijas Mālpilī sagatavošanas darbi: informatīvi-organizatoriskie pasākumi, lektora pieaicināšana, prezentāciju saskaņošana, sadzīviskās puses nodrošināšana;

 -          Starptautiskā mācību sesija Mālpilī – 4 viesi no Vācijas, 2 no Portugāles, 3 no Bulgārijas – līdzīgu mācību grupu dalībnieki šajās partnervalstīs. Lektors no Vācijas A.Greiss vadīja 16 akadēmisko stundu teorētiskās un praktiskās nodarbības par tēmu „Pašmenedžments”;

 

     

 

-          Koordinatoru sanāksme: projekta norises un uz šo brīdi sasniegto rezultātu izvērtēšana, eksaminācijas jautājumu pārrunāšana, projekta otrā gada plānošana;

 -          Mācību otrais posms 2012./2013.māc.gadā: nodarbības 16 cilvēku grupai piektdienās 16:00-20:00 un sestdienās 09:00-13:00. Lektori – Vidzemes augstskolas Tūrisma un viesmīlības vadības fakultātes mācībspēki;

 

 -          Eksāmens;

-          Brauciena dokumentācijas un praktiskās informācijas sagatavošana starptautiskajai mācību sesijai Portugālē;

 -          Starptautiskās mācības Portugālē - Pirmā mācību sesija ārzemēs mūsu mācību grupas 6 dalībniecēm. 25 cilvēku grupā kopā ar partneriem no Bulgārijas un Portugāles 16 akadēmisko stundu apjomā tika apgūta tēma "Tūrisma serviss", iepazīta šī Portugāles novada tūrisma infrastruktūra un tā menedžments. Nodarbības vadīja portugāļu un vācu lektori.

 https://picasaweb.google.com/LEB.WEMS/QualitourAljezurPortugal?authuser=0&authkey=Gv1sRgCKe91Nye9sPChwE&feat=directlink

        -          Publikācijas sagatavošana „Mālpils Vēstīm” par starptautisko mācību sesiju Portugālē ( 6 mācību grupas dalībnieki);

-          Brauciena dokumentācijas un praktiskās informācijas sagatavošana starptautiskajai mācību sesijai Bulgārijā;

 -          Starptautiskās mācības Bulgārijā - Otrā mācību sesija ārzemēs nākamajām sešām apmācību grupas dalībniecēm. Kopā ar pārējo valstu kolēģiem 16 akadēmisko stundu apjomā tika apgūta tēma "Darbs ar dažādu mērķgrupu klientiem", kā arī apmeklēti vairāki tūrisma informācijas biroji, iepazīta to darba organizācija. Nodarbības vadīja vācu un bulgāru lektori.

 

 -          Prezentācijas sagatavošana par projekta gaitu un rezultātiem;

-          Projekta rezultātu prezentēšana Mālpils Izglītības Projektu dienas pasākumā „Mūžu dzīvo, mūžu mācies”;

 -          Projekta svinīgais noslēgums, sertifikātu izsniegšana;

 

 -          Projekta atskaites saskaņošana ar koordinatoru un partneriem.

 
 PAR PROJEKTA ĪSTENOŠANU

        2011.gada rudenī Mālpils novada domē tika uzsākts Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci apakšprogrammas partnerības projekts „Tūrisma kompetences- kvalifikācija un atzīšana” (QUALITOUR) sadarbībā ar Bulgārijas, Slovēnijas, Portugāles un Vācijas partneriem. bija ir paplašināt pieaugušo neformālās izglītības ceļā iegūto profesionālo iemaņu atzīšauva tūrisma organizēšanas un vadības zinības pēc vienotas programmas 180 stundu apjomā specialitātei „Tūrisma asistents”. Tas ir īpaši aktuāli tieši Mālpils novadā, kur ir gan bagāts tūrisma potenciāls, gan arī regulāri  tuvi un tāli viesi, ar ko sadarbojamies daudzveidīgajos ES Mūžizglītības programmas projektos.  Kopš 2012.gada janvāra Mālpilī notika šīs programmas apguve Vidzemes augstskolas pasniedzēju vadībā. Mācībās iesaistījušies un pirmo pusgadu ar visiem praktiskajiem uzdevumiem un testiem veiksmīgi izturējuši bija astoņpadsmit mālpilieši, bet otro mācību dadu uszāka un veiksmīgi pabeidza 16 dalībnieki.

Trīs no mācību tēmām tika apgūtas kopīgās starptautiskās mācību sanāksmēs, piedaloties ārzemju partneriem. 2012.gada 3.-6.septembrī  šāda sanāksme notika Mālpilī, kad kopā ar kolēģiem no Vācijas, Portugāles, Bulgārijas un Slovēnijas vācu vieslektora A.Greisa vadībā apguvām tēmu „Pašmenedžments” 16 stundu apjomā. Papildus mācībām iepazīstinājām viesus ar tūrisma piedāvājumiem Mālpils novadā, kā arī ļāvām darboties  keramikas studijā.

 Lūk, ko stāsta mācību dalībnieki gan par projektu kopumā, gan arī par starptautisko sanāksmi:
 

Kāpēc iesaistījāties projektā? 

- Projektā iesaistījos, jo vēlējos uzzināt un iemācīties kaut ko jaunu. 
-Vēlos apgūt zināšanas un prasmes tūrisma gida specialitātē, lai varētu organizēt ekskursijas, kas saistītas ar dabas iepazīšanu un izpēti.

-Projekta tematika ļauj apjaust savas spējas tūrisma produktu izveidošanā, savukārt pašmenedžments ir pamatakmens, bez kura nevar iztikt neviena pašnodarbināta persona.

 - Mācībās iesaistījos, lai sevi pilnveidotu. Ģimenē visi esam lieli ceļotāji ( gan ar tūrisma firmām, gan individuāli), un maršrutu sastādīšana ir jāveic pašiem. Šajās mācībās tas arī tiek mācīts. Ir daudz arī citu praktisku atbilžu par interneta resursiem, kur smelties informāciju, kā pareizi rezervēt nakstsmītnes, kādas ir mūsu - ceļotāju -tiesības attiecībā pret tūrisma firmām, kā rīkoties situācijās, kad lidostā rodas problēmas ar bagāžu utt. 

-Projektā iesaistījos, lai savā brīvajā laikā iemācītos ko jaunu. Vairāk šajā projektā piesaistīja vārds "tūrisms", jo man patīk ceļot. Bet izrādījās, ka zem tā slēpjas daudz apakštēmu, ar kurām savā dzīvē līdz šim nebiju saskārusies. Līdz šim esmu ieguvusi daudz noderīgas informācijas un ceru iegūt vēl līdz projekta beigām. Nenovērtējams ir tas, ka tuvāk esmu iepazinusies ar mālpiliešiem, kas piedalās šajā projektā.

 - Es uzskatu, ka ikviena cilvēka pienākums, pirmkārt, jau pašam pret sevi, ir arvien censties sevi pilnveidot un papildināt zināšanas - pilnveidot sevi gan garīgi, gan fiziski. Tā kā man samērā bieži iznāk pa Mālpili vadāt ekskursantu grupas un mans darbs saistīts ar tūrisma maršrutu izstrādi un ar cilvēkiem, tad šajā projektā es nevarēju nepiedalīties.

Ko Jums dod šīs mācības? 
-Šīs mācības man dod iespēju papildināt un pilnveidot jau esošās zināšanas par dabas tūrisma iespējām Latvijā un ārpus tās robežām.

 - Jaunas zināšanas un iespējas noder vienmēr, un tūrisma projekts, savā ziņā, ir izaicinājums sev. Tā kā nākotnē domājam iesaistīties lauku tūrismā, tad zināšanas, kuras jau ir un turpmāk vēl tiks iegūtas,  noderēs mūsu idejas realizācijai. 

Ar prieku gaidu katru nākamo lektora Andra lekciju, patīkami satikt un komunicēt ar tik gaišu un pozitīvu cilvēku. Šajā laikā ir uzzināts daudz  interesanta un specifiska par tūrisma jomu, ar ko ikdienā mēs nesaskaramies un reizēm pat nevaram iedomāties, kā tas notiek un kā to risināt. Apmeklējot kādu tūrisma objektu, skatos uz to jau ar "citu aci" - cenšos saskatīt gan "+", gan "-". Pieredze ir jāgūst un jākrāj, -kas zina, kā dzīve var pagriezties un kādas zināšanas būs nepieciešamas.

 -Šajās mācībās ieguvu jaunas zināšanas par to, kā plānot savu laiku, kā komunicēt darbā ar kolēģiem, kā organizēt darbus un sasniegt pozitīvus rezultātus.

-Mācības man deva iespēju iemācītes pašai sakārtot savu dienu un laiku. 

-Projekta laikā sev atklāju patiesības par sevi pašu, guvu teorētisko apstiprinājumu dzīvē pieredzētajam, bet nenodefinētajam uzņēmuma vadības jomā.

Kā Jums  patika mācības vieslektora vadībā?

- Mācības ar vieslektoru bija interesantas, labi organizētas.

-Šīs mācības bija ļoti interesantas un aizraujošas, jo pats vieslektors bija aktīvs, viņā bija patīkami klausīties.

-Fascinēja lektora plašās zināšanas, spēja uztvert grupas noskaņu, lielās komunikatīvās prasmes.

-Iespēja  atsvaidzināt vācu valodas zināšanas, kuras nav lietotas 20 gadus. Paldies pasniedzējam, kurš, zinot, ka šī valoda mums nav dzimtā,  runāja nesasteigti un samērā vienkāršoti, lai būtu saprotams pat bez tulkošanas.

- Mācības ar vieslektoru ļoti patika - interesanti, emocionāli lasīta lekcija un ļoti labs tulkojums. Man tā ir jauna pieredze. Varēju arī pārbaudīt savas vācu valodas zināšanas.

 - Ar smaidu, labu humora devu, atraktivitāti, draudzību un atvērtu sirdi šīs nodarbības trīs dienu garumā vadīja gudrs un pieredzējis vieslektors no Vācijas Alfreds Greiss. Zināmas un ne tik zināmas lietas par pašmenedžmentu, paškompetenci, komunikāciju, atgriezenisko saiti saskarsmē ar cilvēkiem  viņš spēja salikt pa „plauktiņiem”. Neapšaubāmi, iegūtās zināšanas un vērtīgie padomi lieti noderēs manai personīgajai izaugsmei, darbā un komunikācijā ar cilvēkiem


Kā veicās savstarpējā sazināšanās un saprašanās ar ārzemju viesiem?

 -Viesi bija ļoti pozitīvi noskaņoti, gatavi komunicēt ar mums un mēs centāmies atbildēt ar to pašu. 

-Visi mūsu viesi bija ļoti atsaucīgi. Man visspilgtāk atmiņā palika tas, kā viņi priecājās, kad Kristīne viņiem uz rokām uzzīmēja smaidiņus. :)

-Par projekta grupas cilvēkiem jāsaka, ka tie ir savējie  – gan mālpilieši, gan bulgāri, slovēņi, vācieši, portugālis. Ar jebkuru bija viegli kontaktēties un atkal bija izdevība atsvaidzināt svešvalodas prasmes.

-Viesi no citām valstīm bija ļoti draudzīgi. Bija interesanti tas, ka sarunas norisinājās daudzvalodīgā gaisotnē, gan vācu, angļu, krievu un arī latviešu valodās. Šī ir kārtējā motivācija pilnveidot valodu zināšanas, lai varētu labāk sarunāties.

Projekta īstenošana sniedza jaunu pieredzi visiem: gan mācību dalībniekiem, gan projekta organizatoriem, gan arī nodarbību vadītājiem. Jau pēc pirmajām nodarbībām bija skaidrs, ka mums ir paveicies atrast tieši tos pasniedzējus, kas mums ir vajadzīgi (to apliecina arī mācību grupas sastāva stabilitāte un neatslābstošā motivācija). Esam ļoti gandarīti gan par Vidzemes Augstskolas Tūrisma un viesmīlības vadības fakultātes dekāna profesora Dr.art. Jāņa Kalnača sākotnējo atbalstu, gan par veiksmīgo sadarbību ar docētājiem Mg.art., Mg.oec. Lindu Lotiņu un Dr.geogr. Andri Kleperu, kurš piedalījās arī starptautiskajā mācību sanāksmē Mālpilī.

Andris Klepers, Vidzemes Augstskolas docētājs: „Šīs apmācības ar mūžizglītības ideju rada lielu gandarījumu, jo esam vienā grupā ar pieredzējušiem, citos virzienos izglītotiem un ļoti motivētiem studējošiem. Tā ir ļoti radoša grupa, kur kombinācija ar topošām labām zināšanām un prasmēm tūrismā ir daudzsološa. Galvenā tūrisma plūsma tuvākajā nākotnē būtu saistāma ar Gaujas nacionālā parka aktivitātēm būt par pirmās izvēles tūrisma galamērķi ārvalstniekiem Latvijā ārpus Rīgas. Mālpils tuvums Siguldai ir noteicošais, lai ar radošu cilvēku domu tūrisms attīstītos šajā pusē. Lai izdodas savu prasmju un zināšanu pilnveide un radošuma attīstība, kas noteikti piešķirs impulsu Mālpils novada izaugsmei.”

 

KOORDINATORA KOPSAVILKUMS PAR PROJEKTA REZULTĀTIEM

 In culture, health and nature tourism, many people work with non-formally or informally acquired skills. There is a high willingness for further training of employees, they look for transnational training and employment opportunities. The recognition of their professional skills abroad is important for them, an assignment to the 8 reference levels of the EQF and a (cumulative) allowance by ECVET allowed transnational statements about their individual performance profile.

Through the Learning Partnership QUALITOUR over 50 participants had the opportunity to participate in - up to - six transnational meetings, to learn about qualification and working conditions in the other partner countries. On each meeting they had the opportunity to attend - in a international learner group - modularly structured learning units, to get missing qualifications relating to the certificate "Recreation Assistant RCA". The first year of the project corresponded to the parallel Leonardo Innovation Transfer Project "Tourbo meets Europe" (DE/10/LLP-LDV/TOI/147328).

In each of the six partner countries, a group of learners has been established, even transposed training modules and to prepare complementary transnational learning units. The learner groups kept constantly in touch with the other study groups, mediated intercultural competence, language skills and motivated to Europe-wide commitment.

The Learning Partnership QUALITOUR made it possible to get learning outcomes certifications and promoted the willingness to trans-national, individual, job mobility.

 

© 2007 Autortiesības aizsargātas. Visas tiesības rezervētas. Mālpils pagasta padome.  
Vēsture
Kartes
Simbolika
Kultūras pasākumu plāns
Mālpils kultūras centrs
Izstāžu zāle
Vēsturiskā mantojuma krājums
Latvijas 100gades pasākumi
Bibliotēka
Nodarbības mācību virtuvē
Fotogalerija
Izstāžu hronoloģija
Mālpils novada vidusskola
Mūžizglītība
Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"
Mālpils Mūzikas un mākslas skola
Sporta darba organizators
Sports bildēs
Sporta komplekss
Naktsmītnes un relaksācijas vietas
Aktīvā atpūta
Apskates vietas
Dabas objekti
Vēsturiskas vietas
SIA "Mālpils Piensaimnieks"
Ģimenes ārstes Jevgenijas Sprūdes prakse
Ģimenes ārstes Janas Borisovas-Litvinovas prakse
Veterinārā ambulance "SAPO"
Ilmas Bicānes zobārstniecības prakse
Siguldas slimnīca
2012.gada sezona
Video "Mālpils 800"
Foto galerijas
Arhīva foto
Barikāžu atceres pasākums 2013.gadā
Barikāžu atceres pasākums 2011.gadā
Video
2020
2019
2021. gada sezona
2020. gada sezona
2019. gada sezona
2018. gada sezona
2017. gada sezona
2016. gada sezona
2015. gada sezona
2014. gada sezona
2013. gada sezona
2012. gada sezona
2011. gada sezona
2010. gada sezona
2009. gada sezona
2008. gada sezona
2007. gada sezona
2006. gada sezona
2005. gada sezona
Baznīcas
Pilskalni
Muižas
Skulmju dzimtās vietas
Karavīru apbedījumi, kauju piemiņas vietas
Politiski represēto piemiņas vietas
Mālpils tēlniecības simpoziju skulptūras
Pieminekļi, piemiņas vietas
Avoti
Dižkoki
Skatu punkti