Esiet sveicināti Mālpilī!
Par Mālpili Kultūra Sports Izglītība Tūrisms Vide Veselība Mālpils kapi
Visas aktualitātes
Kontakti
Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Pakalpojumi
SIGULDA AIZRAUJ ID kartes
Nevalstiskās organizācijas
Pašvaldības iestādes
Datu privātuma politika
Mālpils pagasta arhivētie materiāli
 Mālpils novada domes dokumenti līdz 01.07.2021.
 Veselības veicināšanas pasākumi
 Projekti (arhīvs)
 Erasmus+
 KPFI
 LEADER / ELFLA
 ESF
 ERAF
 Māmiņa. Uzņēmēja. Mālpiliete.
 KNHM / "Mēs savam novadam"
 Leģendas mūs vieno
 Leonardo da Vinci
 Atbalsts lauku pašvaldībām
 LASĪŠANAS VEICINĀŠANA LAUKU APVIDOS
 Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana un energoefektivitātes paaugstināšana Mālpils novada pašvaldības izglītības iestādē
 Klase dabā, daba klasē
 Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos
 Kulturālā migrācija autobiogrāfijās 2009.-2011.
 Mūzikas un mākslas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana
 Biedrības "Mālpils zivīm" projekti
 Iepirkumi (arhīvs)
 Nekustamie īpašumi, nekustamo īpašumu izsoles
 Uzņēmējdarbība
 Jauniešu aktivitātes
 Informatīvais izdevums „Mālpils Vēstis”
 Noderīga informācija
Mālpilī notiks pavasara gadatirgus; aicina pieteikties tirgotājus
Projekti (arhīvs)


Mālpils novada domes aktuālie projekti 2020.gadam (kopsavilkums)

 
2020.gadā īstenojamie un plānotie projekti.
 
Nr.

Projekta nosaukums un identifikācijas numurs

Finansējuma avots

Īstenošanas laiks
Finansējuma kopsumma EUR
Fonda finansējums
EUR

Pašvaldības finansējums

EUR
Komentāri
1.

PACETRAINING -Izglītības personāla apmācība darbam ar cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

Erasmus+

2017.gada 1.septembris-2020.gada 1.decembris*

32 693,00
32 693,00
0,00
Biedrība “Mālpils tautskola”
*COVID-19 dēļ pagarināts līdz 1.decembrim
2.
ROCHIL_Kultūras mantojuma loma un iespējas starppaaudžu izglītībā
Erasmus+

2019.gada 1.septembris- 2021.gada 31.augusts

106 104,00
106 104,00
0,00

25 726 EUR Mālpils novada domei (projekta vadošais partneris), pārējais -Austrijas,

Francijas, Polijas, Čehijas partneriem.
3.
EDC_Katra lāse skaitās
Erasmus+

2019.gada 1.septembris- 2021.gada 31.augusts

28 550,00
28550,00
0,00
Mālpils novada vidusskola,
partneri Čehijā, Itālijā, Lietuvā, Spānijā,Polijā
4.
Zināšanas un pieredze inovatīvai un iekļaujošai pieaugušo izglītībai
Erasmus+

2020.gada 1.jūnijs- 2022.gada 31.maijs

46 000,00
46 000,00
0,00

Biedrība “Mālpils tautskola”  kopā ar 3 citām pieaugušo izglītības organizācijām

5.
Cienot mani un tevi
Erasmus+

2020.gada 1.septembris- 2022.gada 31.augusts

25820,00
25820,00
0,00
Mālpils novada vidusskola,
partneri Spānijā un Francijā
6.
Uz skolas skatuves – vēl viena izglītības versija
Erasmus+

2020.gada 1.septembris- 2022.gada 31.augusts

28892,00
28892,00
0,00
Mālpils novada vidusskola,
partneri, Itālijā, Polijā, Portugālē
7.

Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana J.Sprūdes ģimenes ārsta praksē.

ERAF

2019.gada 5.augusts-2020.gada 4.novembris

 
8 000,00
6 800,00
480,00
Mālpils novada dome
8.

Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Mālpils novadā

ERAF

2019.gada 1.oktobris-2021.gada 30.septembris

542 319,14
451 741,00
59 789,25
Mālpils novada dome
 
9.

Grants ceļu posmu pārbūve Mālpils novadā

ELFLA

2019.gada 28.novembris-2021.gada 15.aprīlis

500 195,38
440 000,00
48 888,89
Mālpils novada dome
 
 

 

© 2007 Autortiesības aizsargātas. Visas tiesības rezervētas. Mālpils pagasta padome.  
Vēsture
Kartes
Simbolika
Kultūras pasākumu plāns
Mālpils kultūras centrs
Izstāžu zāle
Vēsturiskā mantojuma krājums
Latvijas 100gades pasākumi
Bibliotēka
Nodarbības mācību virtuvē
Fotogalerija
Izstāžu hronoloģija
Mālpils novada vidusskola
Mūžizglītība
Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"
Mālpils Mūzikas un mākslas skola
Sporta darba organizators
Sports bildēs
Sporta komplekss
Naktsmītnes un relaksācijas vietas
Aktīvā atpūta
Apskates vietas
Dabas objekti
Vēsturiskas vietas
SIA "Mālpils Piensaimnieks"
Ģimenes ārstes Jevgenijas Sprūdes prakse
Ģimenes ārstes Janas Borisovas-Litvinovas prakse
Veterinārā ambulance "SAPO"
Ilmas Bicānes zobārstniecības prakse
Siguldas slimnīca
2012.gada sezona
Video "Mālpils 800"
Foto galerijas
Arhīva foto
Barikāžu atceres pasākums 2013.gadā
Barikāžu atceres pasākums 2011.gadā
Video
2020
2019
2021. gada sezona
2020. gada sezona
2019. gada sezona
2018. gada sezona
2017. gada sezona
2016. gada sezona
2015. gada sezona
2014. gada sezona
2013. gada sezona
2012. gada sezona
2011. gada sezona
2010. gada sezona
2009. gada sezona
2008. gada sezona
2007. gada sezona
2006. gada sezona
2005. gada sezona
Baznīcas
Pilskalni
Muižas
Skulmju dzimtās vietas
Karavīru apbedījumi, kauju piemiņas vietas
Politiski represēto piemiņas vietas
Mālpils tēlniecības simpoziju skulptūras
Pieminekļi, piemiņas vietas
Avoti
Dižkoki
Skatu punkti