Uzmanību! Tīmekļa vietne slēgta. Aktuālo informāciju iegūsti www.sigulda.lv.
Par Mālpili Kultūra Sports Izglītība Tūrisms Vide Veselība Mālpils kapi
Visas aktualitātes
Kontakti
Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Pakalpojumi
 Dzīvesvietas deklarēšana
 Licencētās makšķerēšanas organizēšana un uzraudzība
 Pašvaldības atbalsts daudzbērnu ģimenēm
 Atbalsts vistrūcīgākajām personām
 Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu pieņemšana un izskatīšana
 Valsts atbalsts ģimenēm ar bērniem
 Nodarbinātību veicinošie pasākumi
SIGULDA AIZRAUJ ID kartes
Nevalstiskās organizācijas
Pašvaldības iestādes
Datu privātuma politika
Mālpils pagasta arhivētie materiāli
Mālpilī notiks pavasara gadatirgus; aicina pieteikties tirgotājus
Dzīvesvietas deklarēšana

 

ATBILDĪGĀ IESTĀDE
Siguldas novada pašvaldība
PAKALPOJUMA APRAKSTS
Pakalpojums nodrošina iespēju personai deklarēt savu, kā arī sava nepilngadīgā bērna, aizbildnībā vai aizgādnībā esošas personas dzīvesvietu Siguldas novadā. Pēc ziņu reģistrēšanas Iedzīvotāju reģistra datu bāzē, personai uz pieprasījuma pamata tiek izsniegta izziņa, kas apliecina dzīvesvietas deklarēšanas faktu.Personas pienākums ir dzīvesvietas maiņas gadījumā viena mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to.
PAKALPOJUMA SAŅĒMĒJS
Fiziska persona vai tās pilnvarota persona
SAISTĪTIE NORMATĪVIE AKTI
PAKALPOJUMA SAŅEMŠANAI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI
1. Dzīvesvietas deklarācija - jāiesniedz oriģināls;
2. Personas pase - jāuzrāda oriģināls;
3. Dzimšanas apliecība, ja deklarē nepilngadīga bērna dzīvesvietu un citi dokumenti, kuri apliecina dzīvesvietas deklarētāja likumiskā pārstāvja tiesības rīkoties attiecīgās personas vārdā (tiesas lēmums, u.tml.) - jāuzrāda oriģināls;
4. Pilnvarotajai personai - notariāli apliecināta pilnvara;
5. Ārzemniekiem un bezvalstniekiem - Latvijā derīgs personu apliecinošs dokuments un uzturēšanās atļauja vai reģistrācijas apliecība - jāuzrāda oriģināls;
6. Dokuments, kas apliecina valsts nodevas nomaksu
PAKALPOJUMA SAŅEMŠANAS TERMIŅŠ
1 darba dienas laikā
AR PAKALPOJUMA SAŅEMŠANU SAISTĪTIE MAKSĀJUMI
Deklarējot dzīvesvietu pašvaldībā, valsts nodevas apmērs ir 4.27 EUR.
Lai saņemtu valsts nodevas samaksas atvieglojumu persona uzrāda: 
Represētas personas apliecību; 
Invalīda apliecību;
Pensionāri, kuru pensijas apmērs nepārsniedz noteikto minimālo darba algu - izziņu par pensijas apmēru no VSAA; 
Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieka apliecību;
Izziņu par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam
PAKALPOJUMA PIEPRASĪŠANAS VEIDI
Klātienē vai portālā  www.latvija.lv; PMLP (tikai citas valsts pilsoņi)
PAKALPOJUMA SAŅEMŠANA
Klātienē: Siguldas novada pašvaldība vai portālā www.latvija.lv. Ja izmanto elektronisko pakalpojumu www.latvija.lv  izmantojot PMLP e-pakalpojumu "Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana", persona var elektroniski deklarēt savu, sava nepilngadīgā bērna, aizbildnībā vai aizgādnībā esošas personas dzīvesvietu Latvijā.Pakalpojums pieejams, autentificējoties ar internetbankas autentifikācijas līdzekļiem vai drošu elektronisko parakstu. Autentifikācija ar internetbanku pieejama "Swedbank", "SEB bankas", "DnB bankas", "Citadele bankas", „Norvik bankas” un „Nordea bankas” internetbankas lietotājiem.  PMLP (tikai citas valsts pilsoņi)
PAKALPOJUMA SNIEDZĒJA ADRESE
  
Pakalpojumu centrs, Raiņa iela 3, Sigulda:
pirmdienās: 8.00–18.00
otrdienās: 8.00–17.00
trešdienās: 8.00–17.00
ceturtdienās: 8.00–18.00
piektdienās: 8.00–17.00

 Mālpils VPVKAC, Nākotnes iela 1, Mālpils:

pirmdienās: 8.30–12.00 un 13.00-18.00
otrdienās: 8.30–12.30 un 13.00-17.00
trešdienās: 8.30–12.30 un 13.00-17.00
ceturtdienās: 8.30–12.00 un 13.00-18.00
piektdienās: 8.30–12.30 un 13.00-16.00

© 2007 Autortiesības aizsargātas. Visas tiesības rezervētas. Mālpils pagasta padome.  
Vēsture
Kartes
Simbolika
Kultūras pasākumu plāns
Mālpils kultūras centrs
Izstāžu zāle
Vēsturiskā mantojuma krājums
Latvijas 100gades pasākumi
Bibliotēka
Nodarbības mācību virtuvē
Fotogalerija
Izstāžu hronoloģija
Mālpils novada vidusskola
Mūžizglītība
Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"
Mālpils Mūzikas un mākslas skola
Sporta darba organizators
Sports bildēs
Sporta komplekss
Naktsmītnes un relaksācijas vietas
Aktīvā atpūta
Apskates vietas
Dabas objekti
Vēsturiskas vietas
SIA "Mālpils Piensaimnieks"
Ģimenes ārstes Jevgenijas Sprūdes prakse
Ģimenes ārstes Janas Borisovas-Litvinovas prakse
Veterinārā ambulance "SAPO"
Ilmas Bicānes zobārstniecības prakse
Siguldas slimnīca
2012.gada sezona
Video "Mālpils 800"
Foto galerijas
Arhīva foto
Barikāžu atceres pasākums 2013.gadā
Barikāžu atceres pasākums 2011.gadā
Video
2020
2019
2021. gada sezona
2020. gada sezona
2019. gada sezona
2018. gada sezona
2017. gada sezona
2016. gada sezona
2015. gada sezona
2014. gada sezona
2013. gada sezona
2012. gada sezona
2011. gada sezona
2010. gada sezona
2009. gada sezona
2008. gada sezona
2007. gada sezona
2006. gada sezona
2005. gada sezona
Baznīcas
Pilskalni
Muižas
Skulmju dzimtās vietas
Karavīru apbedījumi, kauju piemiņas vietas
Politiski represēto piemiņas vietas
Mālpils tēlniecības simpoziju skulptūras
Pieminekļi, piemiņas vietas
Avoti
Dižkoki
Skatu punkti