Uzmanību! Tīmekļa vietne slēgta. Aktuālo informāciju iegūsti www.sigulda.lv.
Par Mālpili Kultūra Sports Izglītība Tūrisms Vide Veselība Mālpils kapi
Visas aktualitātes
Kontakti
Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Pakalpojumi
SIGULDA AIZRAUJ ID kartes
Nevalstiskās organizācijas
Pašvaldības iestādes
Datu privātuma politika
Mālpils pagasta arhivētie materiāli
 Mālpils novada domes dokumenti līdz 01.07.2021.
 Veselības veicināšanas pasākumi
 Projekti (arhīvs)
 Erasmus+
 2020
 2019
 2017
 2016
 2015
2014
 Skolotāju profesionālo un svešvalodu kompetenču uzlabošana
Jauna pieredze četru specialitāšu skolotājiem un audzēkņiem
 Mācīt un mācīties uzņēmējdarbību
 Skolotāju profesionālo kompetenču uzlabošana
 Projektu dokumenti
 KPFI
 LEADER / ELFLA
 ESF
 ERAF
 Māmiņa. Uzņēmēja. Mālpiliete.
 KNHM / "Mēs savam novadam"
 Leģendas mūs vieno
 Leonardo da Vinci
 Atbalsts lauku pašvaldībām
 LASĪŠANAS VEICINĀŠANA LAUKU APVIDOS
 Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana un energoefektivitātes paaugstināšana Mālpils novada pašvaldības izglītības iestādē
 Klase dabā, daba klasē
 Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos
 Kulturālā migrācija autobiogrāfijās 2009.-2011.
 Mūzikas un mākslas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana
 Biedrības "Mālpils zivīm" projekti
 Iepirkumi (arhīvs)
 Nekustamie īpašumi, nekustamo īpašumu izsoles
 Uzņēmējdarbība
 Jauniešu aktivitātes
 Informatīvais izdevums „Mālpils Vēstis”
 Noderīga informācija
Mālpilī notiks pavasara gadatirgus; aicina pieteikties tirgotājus
Jauna pieredze četru specialitāšu skolotājiem un audzēkņiem
 
Mālpils Profesionālās vidusskolas ERASMUS+ programmas projekts
 Jauna pieredze četru specialitāšu skolotājiem un audzēkņiem
Līgums Nr. 2014-1-LV01-KA102-000136
 
 
ĪSTENOŠANAS LAIKS: no 2014.gada 1.septembra līdz 2016.gada 31.maijam
PROJEKTA FINANSĒJUMS84 004 eiro jeb 100% no Erasmus+ programmas līdzekļiem bez papildus līdzfinansējuma nepieciešamības.
 Projekta laikā tiek organizētas 20 audzēkņu prakses un 2 skolotāju darba vērošanas programmu sadarbībā ar partneriem Igaunijā, Vācijā, Spānijā, Itālijā, Maltā un Portugālē.
Projekta MĒRĶI: 
atbalstīt audzēkņu iespējas iegūt prasmes, iemaņas un kompetences, kas veicinās viņu personīgo izaugsmi, nodarbinātību un iespējas iekļauties Eiropas darba tirgū; popularizēt profesionālo izglītību un profesionālās izglītības pievilcību, veicināt audzēkņu mobilitāti.
Skolotāju pieredzes apmaiņas programmas mērķis ir atbalstīt iespējas cilvēkiem visa mūža garumā gūt zināšanas prasmes, iemaņas un kompetences, kas veicinātu viņu profesionālo izaugsmi, nodarbinātību un izredzes iekļauties Eiropas darba tirgū; kā arī, iepazīstot partneru labās prakses piemērus, atbalstīt inovāciju ieviešanu un kvalitātes sistēmu uzlabošanu profesionālās izglītības un mācību institūcijās un sistēmā.
 
DALĪBNIEKU ATLASES KRITĒRIJI:
 - audzēkņu līdzšinējie sasniegumi mācībās un praksēs;
 - teorētiskās un praktiskās sagatavošanas līmenis;
 - rezultāti profesionālo prasmju konkursos skolā un ārpus tās;
 - aktivitāte skolas pasākumos,
 - svešvalodas zināšanas.
 
Pirms projekta uzsākšanas tiek noslēgti līgumi starp Mālpils Profesionālo vidusskolu, projekta dalībniekiem un ārzemju partneriem atbilstoši Erasmus+ programmas noteikumiem. Tajos ir precīzi definēti visu pušu pienākumi un tiesības, pievienota detalizēta prakses programma.
 Mobilitāšu noslēgumā līdztekus Europass Mobility Document projekta dalībnieki saņems arī uzņemošo partneru sertifikātus, kas apliecinās konkrētās specialitātēs iegūtās zināšanas, prasmes un pieredzi.
 REZULTĀTI: Prakšu dalībnieki iegūs aktuālas zināšanas un vērtīgu profesionālo pieredzi savās specialitātēs: ēdināšanas serviss, mēbeļu izgatavošana, ēku inženiertīkli, dizains.
 Starptautisko mobilitāšu rezultātā tiks radīti priekšnoteikumi motivētai un apzinātai turpmākajai profesijas apguvei, palielināsies viņu nodarbinātības iespējas un karjeras perspektīvas.
 Uzlabosies audzēkņu svešvalodu zināšanas.
Audzēkņi praksēs iepazīs arī uzņēmu vadības metodes un paņēmienus un attīstīs savas uzņemējdarbības iemaņas.
Pieaugs dalībnieku pašapziņa un motivācija arī turpmāk pilnveidot savas profesionālās un personības kompetences, izveidosies starpkultūru saskarsmes iemaņas.
  Darba vērošanas dalībniekiem uzlabosies profesionālās kompetences, paaugstināsies viņu kapacitāte skolas modernizācijas un internacionalizācijas veicināšanā.
Paaugstināsies viņu darba kvalitāte un pozitīvā ietekme uz mācību procesa pilnveidi skolā, lai piedāvātu audzēkņiem jaunākās profesionālās atziņas; paaugstināsies motivācija iesaistīties arī turpmākajos tālākizglītības pasākumos.
 Rezultātu izplatīšana notiks ar publikācijām “Mālpils Vēstis” un "Rīgas Apriņķa Avīze", skolas mājas lapā www.malpilsskola.lv un novada domes mājas lapā www,malpils.lv.
Ziņojums pašvaldībai tiks sniegts Mālpils novada domes Izglītības konsultatīvās padomes sēdē.
Tiks sagatavotas publikācijas partneru interneta mājas lapām.
 
PRAKŠU PLŪSMU PLĀNOJUMS (projekta īstenošanas gaitā iespējamas izmaiņas):
 
Dalībnieku skaits
Prakses ilgums
(dienas)
Prakses sākuma un beigu laiki
Uzņemošās organizācijas valsts
4 audzēkņu prakse
un pavad. sk. uz 5 dienām
 
90
05.01.2015-04.04.2015
Spānija
4 audzēkņu prakse
un pavad. sk. uz 5 dienām
 
30
19.01.2014-17.02.2015
Itālija
6 audzēkņu prakse
un pavad. sk. uz 5 dienām
 
30
oktobris 2015
Portugāle
2 audzēkņu prakse
un pavad. sk. uz 5 dienām
 
30
oktobris 2015
Malta
2 audzēkņu prakse
un pavad. sk. uz 5 dienām
 
30
01.02.2016 - 02.03.2016
Vācija
2 audzēkņu prakse
un pavad. sk. uz 5 dienām
 
90
04.01.2016- 04.04.2016
Spānija
2 skolotāju pieredzes apmaiņa 5
20.04.2015 - 25.04.2015
Igaunija
 
 
 
 
 

Aktuālā informācija par projekta īstenošanu
pa tālr. 26114137 vai e-pastā: karte1@inbox.lv
Projekta vadītāja Līvija Mukāne
 
 Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība
Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt www.viaa.gov.lv
 
  
 
 
Jaunā Eiropas Savienības programma ERASMUS+ ienāk Mālpilī
 
Mālpils Profesionālās vidusskolas astoņi audzēkņi ir pirmie Erasmus+ programmas projekta “Jauna pieredze četru specialitāšu skolotājiem un audzēkņiem” dalībnieki. Četri no viņiem piedalījās praksē Spānijas restorānos, bet četri bija mēnesi ilgā prakses Itālijā. Lūk, viņu iespaidi:
ITĀLIJA
Madara Jonāne: Piedaloties šajā projektā, bija iespēja iegūt iespaidus par cittautu kultūru un dzīves stilu. Dzīvot Čelano pilsētiņā bija interesanti un neierasti, jo apkārt bija tikai milzīgi kalni, ielas bija ļoti šauras un mājās saceltas cieši kopā. Itālijā vienmēr valdīja rosība, jo itāļi ir diezgan bezrūpīgi, it īpaši uz ceļiem un neievēro nekādus noteikumus, pat policija. Tika dota iespēja apgūt sarežģīto itāļu valodu, kas noderēja, strādājot restorānā. Šīs stundas palīdzēja vieglāk komunicēt gan ar mūsu priekšniekiem, gan saprast, ko no mums vēlas apmeklētāji. Manuprāt, šis projekts man deva iespēju iegūt noderīgu pieredzi turpmākajai karjerai, kā arī jaunus draugus citās pasaules vietās.
Laura Lasmane: Sagatavošanas laikā sākām mācīties itāļu valodu un internetā meklējām informāciju par šo pilsētu. Pirms brauciena bija neliels uztraukums, jo uz tik ilgu laiku prom no mājām devos pirmo reizi.
Projektā pirmajās dienās mums bija iepazīšanās ar pilsētu un nākamo prakses vietu. Man patika tas, ka varēja iepazīties ar itāļu virtuvi un ēdienu gatavošanas īpatnībām. Itāļi ir lieli savu produktu fani, jo ievērojām, ka restorānā galvenokārt pasūta picas, dažādas pastas jeb makaronus.
Brīvajā laikā bija iespēja apskatīt Romu un tuvējo Celano apkārtni. Atgriežoties skolā, prezentējām praksē redzēto skolas audzēkņiem.
Linda BernhardeEs un Jēkabs strādājām restorānā "IL Rifugio". IL Rifugio nav tikai restorāns, bet gan arī viesnīca. IL Rifugio apguvu Itāļu ēdienu gatavošanu, iepazinu itāļu galda klāšanas kultūru ikdienā un svētkos, itāļu tradīcijas, sagaidot un svinot svētkus. Strādāju katru dienu, visvairāk darba bija sestdienās, jo itāļi brīvdienās atpūšas ārpus mājas. Iemācījos gatavot tiramisū, ņokus, ravioli, kastaņotkas, karnevalas un citus ēdienus. Ikdienā gatavojām itāļu tradicionālos ēdienus un konditorejas izstrādājumus. Itāļus iepriecinājām arī ar Latvijas ēdieniem. Atzinību guva kartupeļu pankūkas un Latvijas lauku biskvīta torte un citi ēdieni. Darba devēji Luka un Stefānija mūs uzņēma kā savus ģimenes locekļus, jo viesnīca un restorāns IL Rifugio ir ģimenes uzņēmums. Sazinājāmies itāļu un angļu valodā. Itāļu valodu mācījāmies pie mūsu Itālijas mammas Cristinas. Patiesi liels prieks, ka apguvu pieredzi ēdināšanas un apkalpošanas specialitātē Itālijā Erasmus+  programmas ietvaros. Arī šobrīd, esot Latvijā, uzturu kontaktus ar itāļu kolēģiem. Paldies viņiem par jaukajiem brīžiem Itālijā.
 
SPĀNIJA
Lauma Tūtare:”Spānijā mūs sagaidīja ļoti labi, visu pastāstīja un paskaidroja, kur strādāsim un kur dzīvosim. Pirmajās dienās mums sākās spāņu valodas nodarbības. Tad sākām savas prakses gaitas. Strādājām viesnīcā Hotel Abba Granada. Šajā viesnīcā darījām visu, kas saistīts ar mūsu profesiju un praksi no ēst gatavošanas un galdu klāšanas līdz apkalpošanai, apkalpojām arī numuriņos. Ar kolēģiem bija labas attiecības, ļoti labi varējām sastrādāties un darbu veikt organizatoriski. Ja ko nesapratām, viņi paskaidroja vai, ja bija vajadzība, pamācīja. Iemācījāmies pagatavot dažādus spāņu ēdienus arī tradicionālos un jaunus galdu klāšanas veidus un protams vēl daudz ko citu. Šajā praksē viss bija lieliski! Spānijā bijām ekskursijās uz visādām skaistām vietām. Šī prakse bija lieliska iespēja gan iemācīties ko jaunu, gan pastiprināt savas jau esošās zināšanas!”
Ieva Tauriņa: “Prakse Spānijā ir laiks, ko es vienmēr atcerēšos. Trīs mēnešus strādāju Hotel Abba restorānā. Guvu pieredzi gan viesu apkalpošanā, gan ēdienu gatavošanā. Pārsvarā klienti runāja spāņu valodā, kas mums nesagādāja lielus sarežģījumus, jo apmeklējām spāņu valodas kursus.
Viesu apkalpošanā klājām daudz konferenču, brokastu, pusdienu un vakariņu galdus, kā arī veicām apkalpošanu numuriņā.
Ēdienu gatavošanā iepazināmies ar spāņu virtuvi, man patika gatavot spāņu tradicionālās omletes.
Man patika pilsēta Granada, kur mēs dzīvojām, jo blakus pilsētai ir sniegoti kalni un siltais laiks mūs lutināja.”
Liene Ozolzīle: ”Šie 3 mēneši Spānijā bija pieredzes bagāti. Mums bija dota lieliska iespēja strādāt 4 zvaigžņu viesnīcā- restorānā, kur bija iespēja strādāt gan kā viesmīlei, gan arī veikt pavāra pienākumus. Strādājot virtuvē, varēja iemācīties gatavot daudzus spāņu ēdienus un daudzas citas lietas, ko Latvijā nav nācies darīt... Strādājot par viesmīli, darba tik tiešām netrūka, īpaši tajās nedēļas nogalēs, kad bija ļoti daudz cilvēku. Pašā pirmajā darba nedēļā bija uztraukums par to, vai sapratīs visus uzdevumus ko liek izdarīt utt. .. Kolēģi bija vienkārši fantastiski, neko sliktu par viņiem nav ko teikt. :) Nekad nebija brīži, kad darbā būtu garlaicīgi. Labākie kolēģi, kas vien redzēti.
Darba pieredze bija ļoti laba un bagātīga.
Ārpus darba katru nedēļu devāmies mācīties spāņu valodu, un šo apmācību noslēdzām ar eksāmenu.
Bija dota iespēja arī doties skaistās ekskursijās, pēc kurām bija patīkams nogurums, toties jauki pavadīta diena un jaunas vietas redzētas.
Liene Kadiķe: “Šī bija labākā pieredze, kas man ir bijusi. Kamēr biju Spānijā, es varēju ar daudz ko jaunu iepazīties un daudz ko jaunu redzēt.
Darba vietā man daudz ko uzdeva, varēju iepazīties ar dažādajiem tipiskajiem spāņu ēdieniem un palīdzēju arī sagatavot visu lielajiem banketiem.
Kamēr biju viesmīle, varēju iet uz Room service, kas man bija interesanti, jo nekad nebiju domājusi, ka kaut ko tādu darīšu. Priecājos, ka varēju būt daļa no šī projekta.” 
 
   
   
   


  

© 2007 Autortiesības aizsargātas. Visas tiesības rezervētas. Mālpils pagasta padome.  
Vēsture
Kartes
Simbolika
Kultūras pasākumu plāns
Mālpils kultūras centrs
Izstāžu zāle
Vēsturiskā mantojuma krājums
Latvijas 100gades pasākumi
Bibliotēka
Nodarbības mācību virtuvē
Fotogalerija
Izstāžu hronoloģija
Mālpils novada vidusskola
Mūžizglītība
Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"
Mālpils Mūzikas un mākslas skola
Sporta darba organizators
Sports bildēs
Sporta komplekss
Naktsmītnes un relaksācijas vietas
Aktīvā atpūta
Apskates vietas
Dabas objekti
Vēsturiskas vietas
SIA "Mālpils Piensaimnieks"
Ģimenes ārstes Jevgenijas Sprūdes prakse
Ģimenes ārstes Janas Borisovas-Litvinovas prakse
Veterinārā ambulance "SAPO"
Ilmas Bicānes zobārstniecības prakse
Siguldas slimnīca
2012.gada sezona
Video "Mālpils 800"
Foto galerijas
Arhīva foto
Barikāžu atceres pasākums 2013.gadā
Barikāžu atceres pasākums 2011.gadā
Video
2020
2019
2021. gada sezona
2020. gada sezona
2019. gada sezona
2018. gada sezona
2017. gada sezona
2016. gada sezona
2015. gada sezona
2014. gada sezona
2013. gada sezona
2012. gada sezona
2011. gada sezona
2010. gada sezona
2009. gada sezona
2008. gada sezona
2007. gada sezona
2006. gada sezona
2005. gada sezona
Baznīcas
Pilskalni
Muižas
Skulmju dzimtās vietas
Karavīru apbedījumi, kauju piemiņas vietas
Politiski represēto piemiņas vietas
Mālpils tēlniecības simpoziju skulptūras
Pieminekļi, piemiņas vietas
Avoti
Dižkoki
Skatu punkti