Uzmanību! Tīmekļa vietne slēgta. Aktuālo informāciju iegūsti www.sigulda.lv.
Par Mālpili Kultūra Sports Izglītība Tūrisms Vide Veselība Mālpils kapi
Visas aktualitātes
Kontakti
Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Pakalpojumi
SIGULDA AIZRAUJ ID kartes
Nevalstiskās organizācijas
Pašvaldības iestādes
Datu privātuma politika
Mālpils pagasta arhivētie materiāli
 Mālpils novada domes dokumenti līdz 01.07.2021.
 Veselības veicināšanas pasākumi
 Projekti (arhīvs)
 Erasmus+
 2020
 2019
 2017
 2016
2015
Skolotāju profesionālās kvalifikācijas paaugstināšana skolas modernizācijai un internacionalizācijai
 Skola, kurā mums patīk mācīties
 Darba vidē balstīta profesionālā apmācība - vietējā un starptautiskā
 Uz Eiropas spārniem
 2014
 Skolotāju profesionālo kompetenču uzlabošana
 Projektu dokumenti
 KPFI
 LEADER / ELFLA
 ESF
 ERAF
 Māmiņa. Uzņēmēja. Mālpiliete.
 KNHM / "Mēs savam novadam"
 Leģendas mūs vieno
 Leonardo da Vinci
 Atbalsts lauku pašvaldībām
 LASĪŠANAS VEICINĀŠANA LAUKU APVIDOS
 Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana un energoefektivitātes paaugstināšana Mālpils novada pašvaldības izglītības iestādē
 Klase dabā, daba klasē
 Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos
 Kulturālā migrācija autobiogrāfijās 2009.-2011.
 Mūzikas un mākslas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana
 Biedrības "Mālpils zivīm" projekti
 Iepirkumi (arhīvs)
 Nekustamie īpašumi, nekustamo īpašumu izsoles
 Uzņēmējdarbība
 Jauniešu aktivitātes
 Informatīvais izdevums „Mālpils Vēstis”
 Noderīga informācija
Mālpilī notiks pavasara gadatirgus; aicina pieteikties tirgotājus
Skolotāju profesionālās kvalifikācijas paaugstināšana skolas modernizācijai un internacionalizācijai

 

 Erasmus+ programmas projekts

Skolotāju profesionālās kvalifikācijas paaugstināšana skolas modernizācijai un internacionalizācijai

2015-1-LV01-KA101-013257

Projekta mērķi: 1. paaugstināt Mālpils internātpamatskolas pedagoģiskā personāla profesionālās, svešvalodu, IKT un vadības kompetences, nodrošinot profesionālās pilnveides iespējas ārvalstīs;

2. uzlabot un dažādot projekta dalībnieku  metodiskās zināšanas un prasmes;

3. veidot plašāku izpratni par izglītības sistēmām Eiropā, pārņemt, radoši pielietot un izplatīt ārzemju partnerskolu pieredzi.

Rezultāti sekojošās mācību darba jomās:

- svešvalodas (skolotāji varēs aktīvāk iesaistīties mācību  procesa modernizācijā, apgūs starpkultūru zināšanas, varēs daudz plašāk izmantot interneta resursus, t.sk., piedalīties eTwinning, mobilitāšu un partnerību projektos);

- jaunu mācību darba metožu apguve (varēs labāk vadīt skolēnu pētnieciskos darbus, izmantot IKT  mācību procesā, dažādos mācību priekšmetos;

- pedagoģiski-organizatoriskās metodes skolēnu ar īpašām vajadzībām un skolēnu ar mācību traucējumiem integrācijai mācību procesā (skolotāji izvērtē, pielāgo un izmanto mūsu skolā  partnervalstu kolēģu pieredzi);

- mācību motivācijas paaugstināšana, lai novērstu skolas priekšlaicīgu pamešanu;

- pieredze labvēlīgas vides veidošanā skolā (sevišķi itāļu partneriem ir uzkrāta laba pieredze mobinga un vardarbības novēršanā skolā, izstrādātas un aprobētas labas sadarbības metodes ar ģimenēm un sabiedrību). 

Partneri:

Lielbritānija: NW Academy of English

Itālija : Istituto Onnicomprensivo da Celano

Portugāle: Agrupamento de Escolas de Amareleja

Malta: IZI Ltd(trading as Easy Job Bridge)

 

Mobilitāšu dalībnieki ir iepazinuši un pārņēmuši ne tikai savam mācību priekšmetam noderīgo, bet izpētījuši arī partneru organizāciju darbu kopumā un pēc projekta iepazīstinājuši pārējos kolēģus ar saviem vērojumiem, dalījušies ar informāciju, materiāliem u.c. Tādējādi ieguvēji jau šobrīd ir  ne tikai projekta aktivitāšu tiešie dalībnieki, bet arī viss skolotāju kolektīvs un gala rezultātā- skolēni, kam tiks nodrošinātas kvalitatīvākas, mūsdienīgākas izglītības iespējas.

Aktuālā informācija par projekta īstenošanu
pa tālr. 26114137 vai e-pastā: karte1@inbox.lv
Projekta vadītāja Līvija Mukāne
© 2007 Autortiesības aizsargātas. Visas tiesības rezervētas. Mālpils pagasta padome.  
Vēsture
Kartes
Simbolika
Kultūras pasākumu plāns
Mālpils kultūras centrs
Izstāžu zāle
Vēsturiskā mantojuma krājums
Latvijas 100gades pasākumi
Bibliotēka
Nodarbības mācību virtuvē
Fotogalerija
Izstāžu hronoloģija
Mālpils novada vidusskola
Mūžizglītība
Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"
Mālpils Mūzikas un mākslas skola
Sporta darba organizators
Sports bildēs
Sporta komplekss
Naktsmītnes un relaksācijas vietas
Aktīvā atpūta
Apskates vietas
Dabas objekti
Vēsturiskas vietas
SIA "Mālpils Piensaimnieks"
Ģimenes ārstes Jevgenijas Sprūdes prakse
Ģimenes ārstes Janas Borisovas-Litvinovas prakse
Veterinārā ambulance "SAPO"
Ilmas Bicānes zobārstniecības prakse
Siguldas slimnīca
2012.gada sezona
Video "Mālpils 800"
Foto galerijas
Arhīva foto
Barikāžu atceres pasākums 2013.gadā
Barikāžu atceres pasākums 2011.gadā
Video
2020
2019
2021. gada sezona
2020. gada sezona
2019. gada sezona
2018. gada sezona
2017. gada sezona
2016. gada sezona
2015. gada sezona
2014. gada sezona
2013. gada sezona
2012. gada sezona
2011. gada sezona
2010. gada sezona
2009. gada sezona
2008. gada sezona
2007. gada sezona
2006. gada sezona
2005. gada sezona
Baznīcas
Pilskalni
Muižas
Skulmju dzimtās vietas
Karavīru apbedījumi, kauju piemiņas vietas
Politiski represēto piemiņas vietas
Mālpils tēlniecības simpoziju skulptūras
Pieminekļi, piemiņas vietas
Avoti
Dižkoki
Skatu punkti