Uzmanību! Tīmekļa vietne slēgta. Aktuālo informāciju iegūsti www.sigulda.lv.
Par Mālpili Kultūra Sports Izglītība Tūrisms Vide Veselība Mālpils kapi
Visas aktualitātes
Kontakti
Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Pakalpojumi
SIGULDA AIZRAUJ ID kartes
Nevalstiskās organizācijas
Pašvaldības iestādes
Datu privātuma politika
Mālpils pagasta arhivētie materiāli
 Mālpils novada domes dokumenti līdz 01.07.2021.
 Veselības veicināšanas pasākumi
 Projekti (arhīvs)
 Erasmus+
 2020
 2019
 2017
 2016
2015
 Skolotāju profesionālās kvalifikācijas paaugstināšana skolas modernizācijai un internacionalizācijai
Skola, kurā mums patīk mācīties
 Darba vidē balstīta profesionālā apmācība - vietējā un starptautiskā
 Uz Eiropas spārniem
 2014
 Skolotāju profesionālo kompetenču uzlabošana
 Projektu dokumenti
 KPFI
 LEADER / ELFLA
 ESF
 ERAF
 Māmiņa. Uzņēmēja. Mālpiliete.
 KNHM / "Mēs savam novadam"
 Leģendas mūs vieno
 Leonardo da Vinci
 Atbalsts lauku pašvaldībām
 LASĪŠANAS VEICINĀŠANA LAUKU APVIDOS
 Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana un energoefektivitātes paaugstināšana Mālpils novada pašvaldības izglītības iestādē
 Klase dabā, daba klasē
 Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos
 Kulturālā migrācija autobiogrāfijās 2009.-2011.
 Mūzikas un mākslas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana
 Biedrības "Mālpils zivīm" projekti
 Iepirkumi (arhīvs)
 Nekustamie īpašumi, nekustamo īpašumu izsoles
 Uzņēmējdarbība
 Jauniešu aktivitātes
 Informatīvais izdevums „Mālpils Vēstis”
 Noderīga informācija
Mālpilī notiks pavasara gadatirgus; aicina pieteikties tirgotājus
Skola, kurā mums patīk mācīties

 

 

 

Mālpils novada vidusskolas Erasmus+ programmas projekts

 
“Skola, kurā mums patīk mācīties”

(“THE SCHOOL WE LIKE TO LEARN IN”)

Līgums Nr. 2015-1-LV01-KA219-013385
 
 
 
PARTNERI: 

 AUSTRIJĀ -              Europa Hauptschule 2  Mistelbach

HORVĀTIJĀ-            Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola Varaždin

ITĀLIJĀ-                     Istituto Istruzione Superiore Roma

PORTUGĀLĒ -         Agrupamento de Escolas de Amareleja

SPĀNIJĀ –                I.E.S. DONOSO CORTES Don Benito

 PROJEKTAFINANSĒJUMS: 23 615 eiro jeb 100% no Erasmus+ programmas līdzekļiem  bez papildus līdzfinansējuma nepieciešamības.
 
 MĒRĶI:
  1)    iepazīt un pārņemt partnerskolu  pieredzi labvēlīgas skolas vides izveidē;
2)    pilnveidot skolēnu sociālās, komunikatīvās un pilsoniskās prasmes; 
3 )    uzlabot sadarbību skolas vidē,  kā arī ar vecākiem un citām ieinteresētajām personām/institūcijām.

 STARPTAUTISKĀS AKTIVITĀTES:

 10/2015 - Skolotāju apmācības Austrijā (2 skolotāji)
 02/2016 - Skolēnu grupu tikšanās Portugālē (3 skolēni un pavadošais skolotājs)  
05/2016 – Skolēnu grupu tikšanās Latvijā (2 skolēni un pavadošais skolotājs no katra partnera)
10/2016 - Skolotāju apmācība Itālijā (1 skolotājs)
10/2016 - Skolēnu grupu tikšanās Itālijā (2 skolēni un pavadošais skolotājs)  
04/2017-  Skolēnu grupu tikšanās Spānijā (3 skolēni un pavadošais skolotājs)  
06/2017 –Skolotāju apmācība Horvātijā (2 skolotāji)  

 VIETĒJĀS AKTIVITĀTES:

 Regulāras tikšanās un radošas darbnīcas situācijas analīzei, jaunu metožu izveidei, testēšanai un izvērtēšanai, lai novērstu/nepieļautu priekšlaicīgu skolas pamešanu.

Aptauja skolēniem, skolotājiem un vecākiem “Ko mēs jau darām un ko vēl varētu darīt labvēlīgas skolas vides izveidei”.

Vienlaicīgi sociālo un komunikatīvo prasmju testi partnerskolās, to rezultātu analīze. Uzdevumu noteikšana turpmākajam projekta darbam.
Radošās treniņdarbnīcas “Tu neesi viens” – dažāda vecuma skolēnu komunikatīvo, sociālo un komandas darba prasmju un drošumspējas uzlabošana.

Regulāra informācijas papildināšana par projekta aktivitātēm un labās prakses piemēriem partnerskolu mājas lapās.

Skolēnu debašu kluba pasākumi.

“Etiķete ir modē!” – lomu spēles labo manieru treniņam, to video dokumentācija.

Semināri skolēniem, skolotājiem un vecākiem –idejas, praktiskie piemēri un stratēģijas labvēlīgas skolas vides pilnveidei.

Konfliktu novēršanas/nepieļaušanas treniņnodarbības

Materiālu/priekšlikumu izstrāde, apmaiņa un publicēšana par starppriekšmetu saiknes un ārpusstundu nodarbību iespējām skolas vides uzlabošanā.

Radošās darbnīcas “Mana sapņu skola” dažādām klašu grupām.

Projekta žurnālu izveide katra gada noslēgumā.

“Draudzīgas skolas noteikumu” izstrāde dažādām skolēnu vecuma grupām.

 

 Aktuālā informācija par projekta īstenošanu 

pa tālr. 26114137 vai e-pastā: karte1@inbox.lv 
Projekta vadītāja Līvija Mukāne

 
 Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība
 Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt www.viaa.gov.lv
© 2007 Autortiesības aizsargātas. Visas tiesības rezervētas. Mālpils pagasta padome.  
Vēsture
Kartes
Simbolika
Kultūras pasākumu plāns
Mālpils kultūras centrs
Izstāžu zāle
Vēsturiskā mantojuma krājums
Latvijas 100gades pasākumi
Bibliotēka
Nodarbības mācību virtuvē
Fotogalerija
Izstāžu hronoloģija
Mālpils novada vidusskola
Mūžizglītība
Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"
Mālpils Mūzikas un mākslas skola
Sporta darba organizators
Sports bildēs
Sporta komplekss
Naktsmītnes un relaksācijas vietas
Aktīvā atpūta
Apskates vietas
Dabas objekti
Vēsturiskas vietas
SIA "Mālpils Piensaimnieks"
Ģimenes ārstes Jevgenijas Sprūdes prakse
Ģimenes ārstes Janas Borisovas-Litvinovas prakse
Veterinārā ambulance "SAPO"
Ilmas Bicānes zobārstniecības prakse
Siguldas slimnīca
2012.gada sezona
Video "Mālpils 800"
Foto galerijas
Arhīva foto
Barikāžu atceres pasākums 2013.gadā
Barikāžu atceres pasākums 2011.gadā
Video
2020
2019
2021. gada sezona
2020. gada sezona
2019. gada sezona
2018. gada sezona
2017. gada sezona
2016. gada sezona
2015. gada sezona
2014. gada sezona
2013. gada sezona
2012. gada sezona
2011. gada sezona
2010. gada sezona
2009. gada sezona
2008. gada sezona
2007. gada sezona
2006. gada sezona
2005. gada sezona
Baznīcas
Pilskalni
Muižas
Skulmju dzimtās vietas
Karavīru apbedījumi, kauju piemiņas vietas
Politiski represēto piemiņas vietas
Mālpils tēlniecības simpoziju skulptūras
Pieminekļi, piemiņas vietas
Avoti
Dižkoki
Skatu punkti