Uzmanību! Tīmekļa vietne slēgta. Aktuālo informāciju iegūsti www.sigulda.lv.
Par Mālpili Kultūra Sports Izglītība Tūrisms Vide Veselība Mālpils kapi
Visas aktualitātes
Kontakti
Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Pakalpojumi
SIGULDA AIZRAUJ ID kartes
Nevalstiskās organizācijas
Pašvaldības iestādes
Datu privātuma politika
Mālpils pagasta arhivētie materiāli
 Mālpils novada domes dokumenti līdz 01.07.2021.
 Veselības veicināšanas pasākumi
 Projekti (arhīvs)
 Erasmus+
 2020
 2019
 2017
 2016
2015
 Skolotāju profesionālās kvalifikācijas paaugstināšana skolas modernizācijai un internacionalizācijai
 Skola, kurā mums patīk mācīties
Darba vidē balstīta profesionālā apmācība - vietējā un starptautiskā
 Uz Eiropas spārniem
 2014
 Skolotāju profesionālo kompetenču uzlabošana
 Projektu dokumenti
 KPFI
 LEADER / ELFLA
 ESF
 ERAF
 Māmiņa. Uzņēmēja. Mālpiliete.
 KNHM / "Mēs savam novadam"
 Leģendas mūs vieno
 Leonardo da Vinci
 Atbalsts lauku pašvaldībām
 LASĪŠANAS VEICINĀŠANA LAUKU APVIDOS
 Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana un energoefektivitātes paaugstināšana Mālpils novada pašvaldības izglītības iestādē
 Klase dabā, daba klasē
 Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos
 Kulturālā migrācija autobiogrāfijās 2009.-2011.
 Mūzikas un mākslas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana
 Biedrības "Mālpils zivīm" projekti
 Iepirkumi (arhīvs)
 Nekustamie īpašumi, nekustamo īpašumu izsoles
 Uzņēmējdarbība
 Jauniešu aktivitātes
 Informatīvais izdevums „Mālpils Vēstis”
 Noderīga informācija
Mālpilī notiks pavasara gadatirgus; aicina pieteikties tirgotājus
Darba vidē balstīta profesionālā apmācība - vietējā un starptautiskā

 

 Mālpils Profesionālās vidusskolas Erasmus+ programmas projekts

“Darba vidē balstīta profesionālā apmācība- vietējā un starptautiskā”

(“WORK BASED LEARNING- LOCAL AND INTERNATIONAL”)

Līguma nr. 2015-1-LV01-KA202-013386

PARTNERI:                                                                                                                     

AUSTRIJA –   Bildungsberatung & Vermittlungsagentur in Österreich, Sirnitz

PORTUGĀLE - Instituto de Soldadura e Qualidade, Porto Salvo

-          Centro de Estudos e Formacao Aquiles Estaco, Lda, Vidigueira 

POLIJA  -      Zespol Szkol Ponadgimazjalnych, Szydlow

 

PROJEKTA FINANSĒJUMS:  31 625 eiro jeb 100% no Erasmus+ programmas līdzekļiem bez papildus finansējuma nepieciešamības.

MĒRĶI:

Veicināt darba vidē balstītas profesionālās apmācības kvalitāti un pievilcību.

Sagatavot studentus, skolotājus un uzņēmumu personālu starptautiskajā darba vidē balstītai profesionālajai apmācībai.

Rosināt vairāk uzņēmumu vairākās valstīs apmācīt profesionālās izglītības ieguvējus, tai skaitā no ārvalstīm.

STARPTAUTISKĀS AKTIVITĀTES:  

 Darba vidē balstītas profesionālās apmācības (DVBPA) treniņš Portugālē, Austrijā, Polijā un Latvijā (4 audzēkņi un 2 pavadošie skolotāji no katras skolas):

5 dienu programma partnerskolu audzēkņiem, kas ietver sevī gan mācekļa darbu attiecīgo nozaru vietējos uzņēmumos, gan arī apmācību skolās. Audzēkņi pilnveidos  savas praktiskā darba iemaņas,  valodu un sociālās prasmes, iepazīs starpkultūru atšķirības, mācīsies darboties starptautiskā komandā reālā darba vidē. 

Skolotāju 5 dienu apmācība Austrijā (valstī ar vislabāk attīstīto DVBPA): 2 skolotāji no katras partnerskolas.

 PLĀNOTIE REZULTĀTI:

Apkopota, izvērtēta un izplatīta informācija par  DVBPA  situāciju katrā partnervalstī, izstrādāti priekšlikumi tās pilnveidei.

Apkopots un publicēts katrā partnerskolā projekta ietvaros organizēto apmācību saturs (skolotājiem un uzņēmumu personālam).

DVBPA treniņa materiāli (video, intervijas, pieredzes stāsti, labās prakses piemēri, ieteikumi nākamajiem mācekļiem).

E-Rokasgrāmata “Starptautiskajā darba vidē balstīta profesionālā izglītība- jūsu iespēja” (ieteikumi un noderīga informācija cilvēkiem, kas vēlas doties ārzemju praksēs, kā arī lai atrastu darbu vai izveidotu savu uzņēmumu.)

Projekta ziņu lapas,  E- avīzes 2 x gadā, informācija par projekta aktivitātēm visu partneru mājas lapās, tai skaitā datu bāze par visas partnervalstīs apzinātajiem uzņēmumiem, kas ir ieinteresēti iesaistīties DVBPA.

Regulāras sadarbības pasākumi ar katras valsts vietējiem uzņēmumiem (DVBPI testēšana, konsultācijas ar potenciālajiem DVBPA dalībniekiem).

Radošo darbnīcu materiāli: kā veiksmīgāk atrast mācekļa vietu savā valstī un ārzemēs, kā  sagatavot kvalitatīvu CV un profesionālu portfolio, kur atrast informāciju par atbalsta organizācijām un pasākumiem, kā izvairīties no starpkultūru pārpratumiem ārzemju praksēs u.c.

 

 Aktuālā informācija par projekta īstenošanu
 
pa tālr. 26114137 vai e-pastā:
karte1@inbox.lv
Projekta vadītāja Līvija Mukāne

 

 Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība 
Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt www.viaa.gov.lv

 

© 2007 Autortiesības aizsargātas. Visas tiesības rezervētas. Mālpils pagasta padome.  
Vēsture
Kartes
Simbolika
Kultūras pasākumu plāns
Mālpils kultūras centrs
Izstāžu zāle
Vēsturiskā mantojuma krājums
Latvijas 100gades pasākumi
Bibliotēka
Nodarbības mācību virtuvē
Fotogalerija
Izstāžu hronoloģija
Mālpils novada vidusskola
Mūžizglītība
Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"
Mālpils Mūzikas un mākslas skola
Sporta darba organizators
Sports bildēs
Sporta komplekss
Naktsmītnes un relaksācijas vietas
Aktīvā atpūta
Apskates vietas
Dabas objekti
Vēsturiskas vietas
SIA "Mālpils Piensaimnieks"
Ģimenes ārstes Jevgenijas Sprūdes prakse
Ģimenes ārstes Janas Borisovas-Litvinovas prakse
Veterinārā ambulance "SAPO"
Ilmas Bicānes zobārstniecības prakse
Siguldas slimnīca
2012.gada sezona
Video "Mālpils 800"
Foto galerijas
Arhīva foto
Barikāžu atceres pasākums 2013.gadā
Barikāžu atceres pasākums 2011.gadā
Video
2020
2019
2021. gada sezona
2020. gada sezona
2019. gada sezona
2018. gada sezona
2017. gada sezona
2016. gada sezona
2015. gada sezona
2014. gada sezona
2013. gada sezona
2012. gada sezona
2011. gada sezona
2010. gada sezona
2009. gada sezona
2008. gada sezona
2007. gada sezona
2006. gada sezona
2005. gada sezona
Baznīcas
Pilskalni
Muižas
Skulmju dzimtās vietas
Karavīru apbedījumi, kauju piemiņas vietas
Politiski represēto piemiņas vietas
Mālpils tēlniecības simpoziju skulptūras
Pieminekļi, piemiņas vietas
Avoti
Dižkoki
Skatu punkti