Uzmanību! Tīmekļa vietne slēgta. Aktuālo informāciju iegūsti www.sigulda.lv.
Par Mālpili Kultūra Sports Izglītība Tūrisms Vide Veselība Mālpils kapi
Visas aktualitātes
Kontakti
Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Pakalpojumi
SIGULDA AIZRAUJ ID kartes
Nevalstiskās organizācijas
Pašvaldības iestādes
Datu privātuma politika
Mālpils pagasta arhivētie materiāli
 Mālpils novada domes dokumenti līdz 01.07.2021.
 Veselības veicināšanas pasākumi
 Projekti (arhīvs)
 Erasmus+
 2020
 2019
 2017
 2016
2015
 Skolotāju profesionālās kvalifikācijas paaugstināšana skolas modernizācijai un internacionalizācijai
 Skola, kurā mums patīk mācīties
 Darba vidē balstīta profesionālā apmācība - vietējā un starptautiskā
Uz Eiropas spārniem
 2014
 Skolotāju profesionālo kompetenču uzlabošana
 Projektu dokumenti
 KPFI
 LEADER / ELFLA
 ESF
 ERAF
 Māmiņa. Uzņēmēja. Mālpiliete.
 KNHM / "Mēs savam novadam"
 Leģendas mūs vieno
 Leonardo da Vinci
 Atbalsts lauku pašvaldībām
 LASĪŠANAS VEICINĀŠANA LAUKU APVIDOS
 Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana un energoefektivitātes paaugstināšana Mālpils novada pašvaldības izglītības iestādē
 Klase dabā, daba klasē
 Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos
 Kulturālā migrācija autobiogrāfijās 2009.-2011.
 Mūzikas un mākslas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana
 Biedrības "Mālpils zivīm" projekti
 Iepirkumi (arhīvs)
 Nekustamie īpašumi, nekustamo īpašumu izsoles
 Uzņēmējdarbība
 Jauniešu aktivitātes
 Informatīvais izdevums „Mālpils Vēstis”
 Noderīga informācija
Mālpilī notiks pavasara gadatirgus; aicina pieteikties tirgotājus
Uz Eiropas spārniem

 

 

 

Mālpils novada vidusskolas Erasmus+ programmas projekts

“Uz Eiropas spārniem”

(“ON THE WINGS OF EUROPE”)

Līgums Nr.    2015-1-CZ01-KA219-013741
 
PARTNERI: 

ČEHIJĀ -                   Stredni prumyslova skola chemicka Pardubice

HORVĀTIJĀ-            Prva gimnazija Varaždin

LIETUVĀ-                  Ignalinos r. Dūkšto mokykla

SPĀNIJĀ –                I.E.S. Virgen de Guadalupe, Caceres

 

PROJEKTA FINANSĒJUMS: 20 590 eiro jeb 100% no Erasmus+ programmas līdzekļiem  bez papildus līdzfinansējuma nepieciešamības.

MĒRĶI:
Skolēnu dabaszinātņu, komunikatīvo un valodu prasmju pilnveide, strādājot pie projekta tēmas – putnu migrācija Eiropā.
Pieredzes apmaiņa un labās prakses attīstība, motivējot skolēnus sasniegt augstākus mācību rezultātus un veiksmīgāk strādāt komandā. 
Efektīvu mācību metožu, inovatīvu un uz skolēnu orientētu pedagoģisko pieeju pielietošana.  
Starppriekšmetu saiknes veicināšana un  nostiprināšana. 
 

STARPTAUTISKĀS AKTIVITĀTES:

10/2015 – Projekta  detalizētas plānošanas sanāksme Čehijā (2 skolotāji)
02/2016 - Skolēnu grupu tikšanās, darbs pie projekta tēmas Spānijā (4 skolēni un pavadošais skolotājs)
02/2016 - Skolotāju apmācība Spānijā  (1 skolotājs)
10/2016 - Skolēnu grupu tikšanās, darbs pie projekta tēmas Lietuvā (4 skolēni un 2 pavadošie skolotāji)
04/2016-  Skolēnu grupu tikšanās, darbs pie projekta tēmas Horvātijā (4 skolēni un 2 pavadošie skolotāji)
05/2017 –Skolēnu grupu tikšanās, darbs pie projekta tēmas Latvijā (2 skolēni un 2 pavadošie skolotāji

 
VIETĒJĀS AKTIVITĀTES: 
Padziļināta apmācība par dabaszinātņu tēmām.
Tikšanās ar ornitoloģijas speciālistiem.
Muzeju un tematisko izstāžu apmeklējumi. 
Praktiskās nodarbības – putnu vērošana, vērojumu aprakstu veidošana un sistematizācija, fotografēšana, foto un zīmējumu izstāžu veidošana.
Informācijas vākšana un apkopošana par putnu migrācijas ceļiem.
Publikācijas, projekta rezultātu izplatīšana.

 Aktuālā informācija par projekta īstenošanu
pa tālr. 26114137 vai e-pastā:
karte1@inbox.lv
Projekta vadītāja Līvija Mukāne

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība
Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt www.viaa.gov.lv

© 2007 Autortiesības aizsargātas. Visas tiesības rezervētas. Mālpils pagasta padome.  
Vēsture
Kartes
Simbolika
Kultūras pasākumu plāns
Mālpils kultūras centrs
Izstāžu zāle
Vēsturiskā mantojuma krājums
Latvijas 100gades pasākumi
Bibliotēka
Nodarbības mācību virtuvē
Fotogalerija
Izstāžu hronoloģija
Mālpils novada vidusskola
Mūžizglītība
Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"
Mālpils Mūzikas un mākslas skola
Sporta darba organizators
Sports bildēs
Sporta komplekss
Naktsmītnes un relaksācijas vietas
Aktīvā atpūta
Apskates vietas
Dabas objekti
Vēsturiskas vietas
SIA "Mālpils Piensaimnieks"
Ģimenes ārstes Jevgenijas Sprūdes prakse
Ģimenes ārstes Janas Borisovas-Litvinovas prakse
Veterinārā ambulance "SAPO"
Ilmas Bicānes zobārstniecības prakse
Siguldas slimnīca
2012.gada sezona
Video "Mālpils 800"
Foto galerijas
Arhīva foto
Barikāžu atceres pasākums 2013.gadā
Barikāžu atceres pasākums 2011.gadā
Video
2020
2019
2021. gada sezona
2020. gada sezona
2019. gada sezona
2018. gada sezona
2017. gada sezona
2016. gada sezona
2015. gada sezona
2014. gada sezona
2013. gada sezona
2012. gada sezona
2011. gada sezona
2010. gada sezona
2009. gada sezona
2008. gada sezona
2007. gada sezona
2006. gada sezona
2005. gada sezona
Baznīcas
Pilskalni
Muižas
Skulmju dzimtās vietas
Karavīru apbedījumi, kauju piemiņas vietas
Politiski represēto piemiņas vietas
Mālpils tēlniecības simpoziju skulptūras
Pieminekļi, piemiņas vietas
Avoti
Dižkoki
Skatu punkti